doba kamenná

štítek, 11 knih


Osada HavranůOsada Havranů1954, E. Štorch

Je to příběh z mladší doby kamenné, popisující život kmene Havranů. Hlavní postavy: Havranpírko, Černý Havran, Kňučák, Veveřice, Dráp, Sokolí oko a Divous. více


Toulky českou minulostí 1Toulky českou minulostí 11985, P. Hora (pseudonym)

Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku. Přijměte pozvání na cestu proti času! Na výlet do míst, kde dnes žijeme. Do krásného kraje uprostřed Evropy. Půjdeme světem, pro který má naše mateřština líbezná ... více


Drsná doba kamennáDrsná doba kamenná2004, T. Deary

Další díl z cyklu Děsivé dějiny humornou formou přibližuje dobu kamennou. Dozvíme se, jaká zvířata jedli tehdejší lidé nejraději, jaké rituály dodržovali a získáme i přehled o chronologickém vývoji člověka. Hlavně ale z... více
Ztracený světZtracený svět1960, J. Augusta

Autor zpřístupňuje dětem beletristickou formou v řadě příběhů paleontologické poznatky o životě pravěkých zvířat a o geologických epochách, ve kterých žila, od veleještěrů až po člověka doby kamenné.... více


Dějiny pravěké EvropyDějiny pravěké Evropy1985, M. Buchvaldek

Historie evropského pravěku až k přechodu ke středověku v jednotlivých územních celcích Evropy. více


Ať žije Pepan!Ať žije Pepan!1997, J. Žáček

Myslíte si, že první lidé na Zemi byli Adam a Eva? Pak se mýlíte, neboť lidský rod založili naši prapředkové Pepan s Madlou, trochu komičtí a přesto sympatičtí hrdinové útlé, humorně laděné knížky básníka Jiřího Žáčka. T... více


Objevy ve čtyřech světadílechObjevy ve čtyřech světadílech1973, H. Kahlke

Autor, ředitel Ústavu kvartérní paleontologie ve Výmaru, podává v knize nejnovější výsledky bádání o pravěkých vyhynulých organismech živočišných a částečně i rostlinných, a to v Evropě, Asii, Africe i Americe. Takto se ... více


Dolní Věstonice-Pavlov : Místo: jižní Morava : Čas: 30 000 letDolní Věstonice-Pavlov : Místo: jižní Morava : Čas: 30 000 let2017, J. A. Svoboda

Populárně vědecká publikace je souhrnem dosavadních poznatků o světoznámém sídelním areálu Dolní Věstonice – Pavlov, jejž proslavil už Karel Absolon svým nálezem Věstonické venuše. Autor zde zpracoval současné poznatky z... více


Slovensko v staršej a strednej dobe kamennejSlovensko v staršej a strednej dobe kamennej1965, J. Bárta

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Počiatky výtvarného prejavu na SlovenskuPočiatky výtvarného prejavu na Slovensku1958, B. Novotný

V tejto práci venoval autor pozornosť prvým pokusom o umelecký prejav na území Slovenska v staršej a mladšej dobe kamennej, zachovaný na výtvoroch hrnčiarskych či iných výrobkoch dennej potreby, v primitívnom šperku ap. ... více


Slovensko v mladšej dobe kamennejSlovensko v mladšej dobe kamennej1970, k. autorů

Publikácia, ktorá je kolektívnym dielom vedeckých pracovníkov Archeologického ústavu SAV, je druhým zväzkom edície Pravek Slovenska. Nadväzuje na prvý zväzok, na publikáciu Slovensko v staršej dobe kamennej od PhDr. Jura... více


Doporučené štítky

historie doba římská doba bronzová Dolní Věstonice dějiny pro děti a mládež výtvarné umění pravěk doba stěhování národů středověk humor