archeologický výzkum

štítky

49 knih


Zapomenutý faraon 87% Zapomenutý faraon 2001, Philipp Vandenberg

Hořká bída a nepopsatelné bohatství, závist, nenávist a intriky, záhadná smrt a politická vražda – to je rámec, v němž se odehrává největší archeologický objev tisíciletí: akce Tutanchamon. Čtvrtého listopadu 1922 odhali... více


Zapomenutá Hellas 86% Zapomenutá Hellas 2011, Philipp Vandenberg

Historická místa jako Trója, Mykény a Pergamon byla dlouhá století považována za dávno zaniklá a nezvěstná, dokud muži jako Ernst Curtius a Heinrich Schliemann znovu neobjevili starověké Řecko. Autor knihy se opírá o aut... více


Trojský poklad 85% Trojský poklad 2009, Philipp Vandenberg

Archeolog Heinrich Schliemann se vzepřel všeobecnému mínění, že Trója nebo Mykény jsou pouhými legendami. Když začal z hlubin země odkrývat jeden poklad za druhým, celý svět oněměl úžasem. Vydejte se s námi po stopách do... více
40 let v Egyptě 85% 40 let v Egyptě 2006, Miroslav Verner

I když s tím osobně nesouhlasí, je prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. legendou české egyptologie. Bez jeho odborných znalostí, které se rozbíhají do mnoha oborů, ale také bez jeho odvahy, vytrvalosti a schopnosti vyjedná... více


Egypt: Znovunalezení ztracené civilizace 87% Egypt: Znovunalezení ztracené civilizace 2006, Joyce Tyldesley

Znovunalezení ztracené civilizace Známá britská popularizátorka egyptských dějin se pokouší v této své další knize shrnout dějiny a badatelský přínos evropské egyptologie. Autorka rozdělila text do čtyř tematických č... více


Ztracené pyramidy, zapomenutí faraoni (Abúsír) 94% Ztracené pyramidy, zapomenutí faraoni (Abúsír) 2004, Miroslav Verner

Výpravná publikace doplněná množstvím fotografií přibližuje čtenářům svět dávných faraonů, především ale dokumentuje činnost českých archeologických expedic v oblasti egyptské vesnice Abúsír, poblíž pohřebišť králů 5. dy... více


Objevování starého Egypta 93% Objevování starého Egypta 2008, Miroslav Verner

Půlstoletí českých egyptologických výzkumů ve stínu pyramid Starověký Egypt fascinoval Evropany odedávna, ať šlo o Řeky, Římany, středověké cestovatele, dobrodruhy, sběratele i zloděje starožitností, o vědce či o pseu... více


Objevení země Chazarů 88% Objevení země Chazarů 1971, Lev Nikolajevič Gumiljov

Sovětský badatel v oboru historie kočovnických říší na eurasijském kontinentu líčí, jak byla odhalována kultura chazarského lidu, který od poloviny 7. st. n. l. do r. 965 představoval jednotný a silný společenský celek n... více


Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě 80% Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě 2002, Eduard Droberjar

První souborná encyklopedie o archeologii Germánů, doby římské a stěhování národů u nás. V návaznosti na již vydané encyklopedie Keltů (J. Waldhauser) a Slovanů (M. Lutovský) přináší text jak soupis nejdůležitějších loka... více


Tajemství egyptologie 85% Tajemství egyptologie 2009, G. F. Lothar Stanglmeier

Odvěky provází egyptologii mýty o Usirovi/Osirisovi. Jeho hlava byla a stále ještě je hledána v egyptském městě Abydos. Autorská dvojice pátrá už od roku 1999 po všech stopách tajuplného boha smrti. Jenže kdo byl ve skut... více


Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 67% Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 2001, Michal Lutovský

V novější literatuře jde o vůbec první souhrnné a přehledné zpracování všech archeologických nálezů (hradiště, sídliště, pohřebiště, ojedinělé nálezy, depoty atd.) spojených se Slovany na našem území v období 5.–11. stol... více


Mezopotámie: Počátky měst 97% Mezopotámie: Počátky měst 2005, Gwendolyn Leick

Autorka, asyrioložka, se zaměřila na deset starověkých mezopotamských měst, která jsou zároveň i významnými archeologickými lokalitami (Ur, Ninive, Babylon). Každé město popisuje jednak z pohledu archeologa, a jednak z p... více


Vody a staletí 88% Vody a staletí 1981, Alexandr Michajlovič Kondratov

Podmořská archeologie má své neopakovatelné kouzlo. Kniha Vody a staletí, která se tímto oborem zabývá, zavede čtenáře do tajemného světa, rozprostírajícího se pod hladinou moří, oceánů, jezer i řek. Tady, ukryty před na... více


Kdo byli první Izraelci a odkud přišli? 95% Kdo byli první Izraelci a odkud přišli? 2010, William G. Dever

Kniha vypráví o jednom z nejnaléhavějších témat archeologie a biblických studií – o původu prvních Izraelců. Západní civilizace kladou po staletí počátky své tradice do starověkého Izraele. V posledních letech však někte... více


Egypt znovu nalezený 100% Egypt znovu nalezený 1995, Jean Vercoutter

Egypt, jeho památky a historie jako předmět zájmu cestovatelů a sběratelů a počátky vědecké egyptologie. více


Věčné tajemství Býčí skály 75% Věčné tajemství Býčí skály 2015, Milan Stloukal

V 70. letech 20. století došlo k dohodě brněnských a vídeňských archeologů, že společně zhodnotí archeologické předměty a lidské kosti z jeskyně Býčí skála v Moravském krasu, které tam nalezl lékař a moravský archeolog J... více


Archeologie knížecího sídla 87% Archeologie knížecího sídla 2002, Michal Lutovský

Kniha přibližuje archeologické výzkumy halštatského dvorce a slovanského hradiště na Hradci u Němětic. více


200 let egyptologie: Archeologické vykopávky, slavné objevy a egyptologové 100% 200 let egyptologie: Archeologické vykopávky, slavné objevy a egyptologové 2022, Miroslav Verner

V roce 2022 si světová egyptologie připomíná několik významných výročí. Před sto lety byla v Údolí králů objevena hrobka „zlatého krále“ Tutanchamona. A hlavně – uplynulo 200 let od chvíle, kdy Francouz Champollion rozlu... více


Za branou minulosti 80% Za branou minulosti 1978, Karel Sklenář

Populárně vědecká knížka o památkách evropského pravěku a objevech moderní archeologie na 23 vybraných nalezištích zachycuje nejdůležitější vývojové etapy a mezníky evropského pravěku. Autor vypráví o nejstarších lidskýc... více


Starověký Egypt 80% Starověký Egypt 2006, Carl Nicholas Reeves

Podtitul: Kronika velkých objevů Příběh o tom, jak byl starověký Egypt odhalen světu – velkolepý sled skvělých objevů a oslnivých pokladů. Bohatě ilustrovaná kronika vyzdvihuje vše významné a fascinující, co se od rok... více


Pražský hrad v době přemyslovských knížat 80% Pražský hrad v době přemyslovských knížat 1969, Ivan Borkovský

Publikace na základě archeologických dokumentů, získaných výzkumy, líčí stručně nejstarší dějiny a stavební vývoj Pražského hradu a okolí. více


Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku 90% Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku 2004, Miloš Čižmář

Pandán k práci o českých hradištích mapuje okolo 200 lokalit na Moravě a Slezsku, a to od mladší doby kamenné po sklonek 12. století. Úvodní stať přináší stručnou historii vývoje i samotného výzkumu fortifikací, metody p... více


Počátky slovanského osídlení našich zemí 50% Počátky slovanského osídlení našich zemí 1986, Zdeněk Klanica

Práce známého archeologa přináší řadu nových poznatků o nejstarší fázi slovanského osídlení u nás. více


Byli v Čelákovicích upíři? 80% Byli v Čelákovicích upíři? 2018, Pavlína Mašková

K vydání této popularizační knížky autory inspirovalo množství pozitivních ohlasů na stejnojmennou výstavu v Městském muzeu v Čelákovicích z přelomu let 2016/2017. Brožurka obsahuje upravené a o novinky doplněné texty au... více


Do srdce Asie: 10 let české archeologie ve střední Asii 100% Do srdce Asie: 10 let české archeologie ve střední Asii 2012, kolektiv autorů

Od roku 2002 působí každoročně v jižní části Uzbekistánu poblíž městečka Šerabádu mladý tým archeologů z Univerzity Karlovy v Praze a spolu s uzbeckými badateli pracuje na zaplňování bílých míst na pomyslné historické i ... více


Dolnorakouské Podunají v raném středověku 100% Dolnorakouské Podunají v raném středověku 1990, Jarmila Justová

Slovanská archeologie k jeho osídlení v 6.-11. století. více


Přemyslovský Libušín: Historie a pověst ve světle archeologického výzkumu 80% Přemyslovský Libušín: Historie a pověst ve světle archeologického výzkumu 1973, Zdeněk Váňa

Hradiště Libušín, ležící v oblasti považované za původní jádro českého kmene ještě před založením Pražského hradu, bylo podrobeno několika archeologickým výzkumům, jejichž výsledky umožnily odpovědět na řadu otázek týkaj... více


Hamrštějn 100% Hamrštějn 2010, Renata Tišerová

Minulost, přítomnost a budoucnost zříceniny hradu. více


Barbarská sídliště 100% Barbarská sídliště 2008, Balázs Komoróczy

Barbarská sídliště : chronologické,ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů : (Archeologie barbarů 2007). Kniha je věnována různým aspektům vědeckého výzkumu problematiky ... více


10+1 výprava do hlubin pražské minulosti 100% 10+1 výprava do hlubin pražské minulosti 2017, kolektiv autorů

Útlá brožura popisuje stručnou formou jedenáct pražských archeologických lokalit. Jde většinou o místa, kde probíhal archeologický průzkum v poměrně nedávné době, po roce 2000. V několika případech se výzkum uskutečnil p... více


Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí 0% Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí 2017, Adéla Balcárková

Publikace se zabývá otázkou vývoje keramické produkce na jižní Moravě, se zaměřením na oblast dolního Podyjí, v době od zániku Velkomoravské říše až do počátku vrcholného středověku. Na příkladech keramického souboru z ... více


Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí 0% Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí 2016, Jiří Macháček

Kniha o druhém kostelním pohřebišti na severovýchodním předhradí hradiska Břeclav – Pohansko je završením pětiletého badatelského úsilí týmu vedeného prof. Jiřím Macháčkem z Masarykovy univerzity. Publikace obsahuje ucel... více


Bojniansky zázrak 0% Bojniansky zázrak 2011, Jiří Janošík

Kniha "Bojniansky zázrak! je osobným vyznaním obdivu autora k mimoriadnej slovanskej archeologickej lokalite, ktorá svojimi nálezmi významne rozširuje poznanie našich národných a kresťanských koreňov. Vychádza z historic... více


Archeologický průzkum památek zahradního umění 0% Archeologický průzkum památek zahradního umění 2015, Martin Gojda

Metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži vznikla v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ Národního památkového ústavu, jenž byl spolufinancován Evrops... více


Terénní stopy obléhání hradů v husitském století % Terénní stopy obléhání hradů v husitském století 2023, Jan Kypta

Kniha zhodnocuje výsledky dlouhodobého archeologického výzkumu dobývání hradů v České republice. V centru zájmu stojí terénní relikty, které souvisejí s činností obléhatelů v pozdním středověku. Ostatní druhy archeologic... více


Hroby barbarů v Praze Zličíně 0% Hroby barbarů v Praze Zličíně 2015, Jaroslav Jiřík

Svět živých a mrtvých doby stěhování národů Kniha byla vytvořena ve spolupráci českých a německých autorů a přibližuje v jednotlivých tematicky laděných kapitolách jak dobu stěhování národů v Evropě a v Čechách, tak i p... více


Významné slovanské náleziská na Slovensku 0% Významné slovanské náleziská na Slovensku 1978, Bohuslav Chropovský

V rámci opisu každého náleziska sa spresňuje jeho poloha, história objavu, stručne sa charakterizuje druh nálezu a poukazuje sa na najvýznamnejšie pamiatky zachránené na lokalite. V rámci každého náleziska sa nálezy klas... více


Mykény a střední Evropa: Počátky evropských civilizací v době bronzové % Mykény a střední Evropa: Počátky evropských civilizací v době bronzové 2014, Milan Salaš

Myšlenka na realizaci mezinárodní výstavy „Mykény a střední Evropa. Počátky evropských civilizací v době bronzové“ vznikala velmi dlouhou dobu. U jejich počátků stala fascinace nad výsledky archeologických výzkumů sloven... více


Silnice Praha - Slaný v pohledu archeologů 0% Silnice Praha - Slaný v pohledu archeologů 1987, Václav Moucha

Archeologický výzkum při stavbě silnice. Vydáno ve spolupráci s Archeologickým ústavem ČSAV více


Poslední Germáni v Čechách 0% Poslední Germáni v Čechách 2007, Rastislav Korený

Katalog archeologické výstavy přibližující období stěhování národů, zvané také "věk barbarů" - dobu 6. století v Čechách. Seznamuje s nejnovějšími výsledky výzkumu na poli archeologie posledních Germánů a prvních Slovanů... více