latina

štítky

84 knih


Moudrost věků - lexikon latinských výroků, přísloví a rčeníMoudrost věků - lexikon latinských výroků, přísloví a rčení1998, Eva Kuťáková

Široký výběr několika tisíc latinských starověkých, biblických i středověkých okřídlených rčení, citátů a dalších užitečných obratů, z nichž se velká část vztahuje k důvěrně známým, běžným tématům, situacím a zkušenostem... více


Latina pro gymnázia I.Latina pro gymnázia I.2002, Jiří Pech

Zcela originálně koncipovaná učebnice je určena nejen pro školy a kursy, ale i pro samouky. Je rozvržena do tří dílů - první dva díly poskytují základy latinské mluvnice a slovní zásoby, třetí díl bude čítanka originální... více


Slovník latinských citátů - 4328 citátů s českým překladem a výklademSlovník latinských citátů - 4328 citátů s českým překladem a výkladem2010, Josef Čermák

Kniha obsahuje v češtině nejširší dosud publikovaný výběr latinských citátů, rčení a pořekadel, a to v původní latinské podobě i v českém překladu. Více než 4300 záznamů latinské vzdělanosti je kromě abecedního řazení mo... více
Co znamená, když se řekne...Co znamená, když se řekne...2016, Karel Foltin

V příručce se dočtete vysvětlení, jak vznikla a co znamenají často používaná rčení. Např. modrá krev, na jedno brdo, je to v čudu, kafrat, za babku, oslí můstek, pindat, … a mnoho dalších. Součástí jsou i nejznámější lat... více


Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenechSlovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech2017, Jiří Dynda

Kniha přináší výbor latinských středověkých textů informujících o náboženství pohanských Slovanů z doby od 5. do 15. století. texty jsou vždy otištěny v originálu a moderním českém překladu, doprovází je medailonek autor... více


Latinsko/český slovníkLatinsko/český slovník2000, Jan Kábrt

Nové, opravené vydání osvědčeného slovníku, který byl vytvořen kolektivem zkušených autorů, přináší asi 30 000 latinských slov a slovních spojení a 80 000 českých ekvivalentů. Slovník zahrnuje nejen latinu klasickou, ale... více


Přehled latinské mluvnicePřehled latinské mluvnice2003, Eva Bilíková

Určeno studentům latinského jazyka. Ve stručné podobě obsahuje kniha úplný přehled latinské gramatiky uspořádaný podle slovních druhů. Největší důraz je kladen na slovesa. V závěru publikace jsou uvedeny nejčastěji užíva... více


Latina pro střední školy (I. část)Latina pro střední školy (I. část)1997, Vlasta Seinerová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ad Fontes - Cursus LatinusAd Fontes - Cursus Latinus2012, Eva Kuťáková

Úkolem učebnice latiny je přivést posluchače historických, filosofických, uměnovědných, filologických a humanitních oborů FFUK k vlastní četbě latinských autorů v originále. více


… a neuniknout budoucímu věku. Vita Caroli Magni… a neuniknout budoucímu věku. Vita Caroli Magni1999, Einhardus

Základ knihy tvoří překlad Einhardova Životopisu Karla Velikého. Ten je opatřen úvodem a doplňujícími kapitolami věnovaným christianizaci germánských národů. Souběžný latinský a český text díla Vita Caroli Magni.... více


Latina pro gymnázia II.Latina pro gymnázia II.2003, Jiří Pech

Zcela originálně koncipovaná učebnice je určena nejen pro školy a kursy, ale i pro samouky. Je rozvržena do tří dílů — první dva díly poskytují základy latinské mluvnice a slovní zásoby, třetí díl bude čítanka originální... více


Latinsko - český slovníkLatinsko - český slovník1935, František Novotný

Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií více


Latinská babičkaLatinská babička1942, Ferdinand Schulz

Vdova Kratinová mívala na bytě studenty, které připravovala z latiny - proto latinská babička. Je to příběh dvou studentů co u ní bydleli: Fricka a Karla. více


Jazyk latinský IJazyk latinský I1993, Jan Kábrt

Základy latiny pro střední zdravotnické školy. 3., částečně přepracované vydání. více


Scriptura latina librariaScriptura latina libraria2008, Peter Olexák

Úvod do paleografie a bohaté ukážky vývoja latinského písma v stredoveku. více


1