latina

štítky

97 knih


Moudrost věků - lexikon latinských výroků, přísloví a rčení 93% Moudrost věků - lexikon latinských výroků, přísloví a rčení 1998, Eva Kuťáková

Široký výběr několika tisíc latinských starověkých, biblických i středověkých okřídlených rčení, citátů a dalších užitečných obratů, z nichž se velká část vztahuje k důvěrně známým, běžným tématům, situacím a zkušenostem... více


Latina pro gymnázia I. 92% Latina pro gymnázia I. 2002, Jiří Pech

Zcela originálně koncipovaná učebnice je určena nejen pro školy a kursy, ale i pro samouky. Je rozvržena do tří dílů - první dva díly poskytují základy latinské mluvnice a slovní zásoby, třetí díl bude čítanka originální... více


Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech 100% Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech 2017, Jiří Dynda

Kniha přináší výbor latinských středověkých textů informujících o náboženství pohanských Slovanů z doby od 5. do 15. století. texty jsou vždy otištěny v originálu a moderním českém překladu, doprovází je medailonek autor... více
Slovník latinských citátů - 4328 citátů s českým překladem a výkladem 91% Slovník latinských citátů - 4328 citátů s českým překladem a výkladem 2010, Josef Čermák

Kniha obsahuje v češtině nejširší dosud publikovaný výběr latinských citátů, rčení a pořekadel, a to v původní latinské podobě i v českém překladu. Více než 4300 záznamů latinské vzdělanosti je kromě abecedního řazení mo... více


Asterix - Latinské citáty a jejich výklad 87% Asterix - Latinské citáty a jejich výklad 2022, Bernard-Pierre Molin

Latina zábavně s Asterixem a Římany. Nejslavnější z Galů (slavnější než Vercingetorix, historikové prominou) vděčí za část své slávy Římanům. A Římané mluvili latinsky, což neuniklo pozornosti autorů Asterixe, kteří p... více


Latinsko/český slovník 96% Latinsko/český slovník 2000, Jan Kábrt

Nové, opravené vydání osvědčeného slovníku, který byl vytvořen kolektivem zkušených autorů, přináší asi 30 000 latinských slov a slovních spojení a 80 000 českých ekvivalentů. Slovník zahrnuje nejen latinu klasickou, ale... více


Co znamená, když se řekne... 73% Co znamená, když se řekne... 2016, Karel Foltin

V příručce se dočtete vysvětlení, jak vznikla a co znamenají často používaná rčení. Např. modrá krev, na jedno brdo, je to v čudu, kafrat, za babku, oslí můstek, pindat, … a mnoho dalších. Součástí jsou i nejznámější lat... více


Přehled latinské mluvnice 89% Přehled latinské mluvnice 2003, Eva Bilíková

Určeno studentům latinského jazyka. Ve stručné podobě obsahuje kniha úplný přehled latinské gramatiky uspořádaný podle slovních druhů. Největší důraz je kladen na slovesa. V závěru publikace jsou uvedeny nejčastěji užíva... více


Latina pro střední školy (I. část) 72% Latina pro střední školy (I. část) 1997, Vlasta Seinerová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


… a neuniknout budoucímu věku. Vita Caroli Magni 84% … a neuniknout budoucímu věku. Vita Caroli Magni 1999, Einhardus

Základ knihy tvoří překlad Einhardova Životopisu Karla Velikého. Ten je opatřen úvodem a doplňujícími kapitolami věnovaným christianizaci germánských národů. Souběžný latinský a český text díla Vita Caroli Magni. více


Ad Fontes - Cursus Latinus 52% Ad Fontes - Cursus Latinus 2012, Eva Kuťáková

Úkolem učebnice latiny je přivést posluchače historických, filosofických, uměnovědných, filologických a humanitních oborů FFUK k vlastní četbě latinských autorů v originále. více


Latina je mrtvá, ať žije latina! Malé dějiny velkého jazyka 80% Latina je mrtvá, ať žije latina! Malé dějiny velkého jazyka 2016, Wilfried Rudolf Stroh

Kniha se zabývá latinským jazykem jako univerzálně dorozumívacím prostředkem západní kultury po více než dva tisíce let. Vedle chronologického přehledu historických fází existence latiny uvádí též specifika jejího uplatn... více


Stručný lékařský slovník 95% Stručný lékařský slovník 1984, Jan Kábrt

Prof. PhDr. Jan Kábrt, Doc. MUDr. Vladislav Valach: Stručný lékařský slovník. Pomocná kniha pro střední zdravotní školy. Rok 1984, 6. upravené vydání, česky - latinsky. více


Latinská babička 70% Latinská babička 1942, Ferdinand Schulz

Vdova Kratinová mívala na bytě studenty, které připravovala z latiny - proto latinská babička. Je to příběh dvou studentů co u ní bydleli: Fricka a Karla. více


Latinsko - český slovník 100% Latinsko - český slovník 1935, František Novotný

Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií více


Jazyk latinský I 95% Jazyk latinský I 1993, Jan Kábrt

Základy latiny pro střední zdravotnické školy. 3., částečně přepracované vydání. více


Latina pro gymnázia II. 100% Latina pro gymnázia II. 2003, Jiří Pech

Zcela originálně koncipovaná učebnice je určena nejen pro školy a kursy, ale i pro samouky. Je rozvržena do tří dílů — první dva díly poskytují základy latinské mluvnice a slovní zásoby, třetí díl bude čítanka originální... více


Latinsko-český slovník 93% Latinsko-český slovník 1970, Jan Kábrt

Slovní materiál tohoto slovníku je čerpán ze všech autorů, kteří se čtou na školách všeobecně vzdělávacích. Slovní zásoba byla rozšířena i o výrazy z latiny poklasické z děl Husových a Komenského.Kniha je doplněna materi... více


Scriptura latina libraria 33% Scriptura latina libraria 2008, Peter Olexák

Úvod do paleografie a bohaté ukážky vývoja latinského písma v stredoveku. více


Latina pro historiky a archiváře 67% Latina pro historiky a archiváře 2005, Jana Zachová

Cvičebnice je určena především studentům historie a archivnictví, ale také těm, kdo si z nutnosti či zájmu potřebují osvojit aspoň základy latinského jazyka pro lepší porozumění historickým pramenům. Pokud se nespecializ... více


M. Tullii Ciceronis in C. Verrem accusationis 100% M. Tullii Ciceronis in C. Verrem accusationis 1910, Marcus Tullius Cicero

Vydání cicerovy knihy v originálním latinském jazyce s poznámkami Dr. Františka Dušánka. Předmluva a úvod česky. Obsah: Ciceronovy řeči proti sicilskému proprétorovi, jímž byl Gaius Licinius Verres. Toho na žádost Sicil... více


O zahradnictví 100% O zahradnictví 2005, Walahfrid Strabo

Kdy napsal Strabo své patrně nejznámnější dílo De cultura hortorum věnované příteli Grimaldovi, nelze s jistotou určit. Je pravděpodobné, že tak učinil ve zralém věku jako opat kláštera Reichenau. Jako básník prokázal ne... více


Verba docent, exempla trahunt: Učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů, živých slov a rčení 73% Verba docent, exempla trahunt: Učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů, živých slov a rčení 2011, Jan Kalivoda

Tato kniha je učebnicí latiny zcela jiného typu, než jaké byly dosud nabízeny na českém nebo zahraničním trhu. Nepostupuje tradiční metodou stručných definic a výčtů výjimek s následujícím obsáhlým procvičováním vyložené... více


Latinsko-slovenský a Slovensko-latinský slovník 100% Latinsko-slovenský a Slovensko-latinský slovník 1994, Július Špaňár

Tento Latinsko-slovenský slovník je určený predovšetkým potrebám žiakov stredných škôl a zdravotnických škôl. Kedže však jeho slovná zásoba obsahuje základný slovný fond tzv. klasickej latinčiny, vystačí aj pri čítaní te... více


Latina pro vysoké školy 93% Latina pro vysoké školy 1972, Josef Bejlovec

Učebnice je určena zejména pro posluchače právnických a filozofických fakult, dále pak pro posluchače jiných oborů, jejichž studium vyžaduje znalost latiny. Přednost byla dána systematickému přehledu gramatiky před jejím... více


Jazyk latinský - Učebnice pro zdravotnické školy 87% Jazyk latinský - Učebnice pro zdravotnické školy 1985, Jan Kábrt

Prof. PhDr. Jan Kábrt - PhDr. Pavel Kucharský: JAZYK LATINSKÝ Učebnice pro zdravotnické školy. více


Latinčina ešte žije 100% Latinčina ešte žije 1998, kolektiv autorů

alebo Latinčina historických pamiatok, 'Chrámová' latinčina, Stále živé latinské slová, Latinské príslovia, gnómy, sentencie, výroky... Miniportréty autorov výrokov - filozofov, cisárov, historikov. Pomôcka pre ... více


Latinské právnické výrazy a výroky 100% Latinské právnické výrazy a výroky 1999, Karol Rebro

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Latina pro střední školy (II. část) 80% Latina pro střední školy (II. část) 1997, Vlasta Seinerová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovník latinsko-český se zřetelem k potřebě žactva středních škol 100% Slovník latinsko-český se zřetelem k potřebě žactva středních škol 1926, Kamil Fürst

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Česko-latinský slovník 100% Česko-latinský slovník 1992, Zdeněk Quitt

Starověká a současná latina. Předmluva a ostatní text ve slovníku je vždy v češtině a následně i v latině. více


Stručné dějiny latinské literatury středověku 100% Stručné dějiny latinské literatury středověku 2013, Jana Nechutová

Latinská vzdělanost a písemnictví významně spoluutvářely podstatu evropské vzdělanosti.. Literatura psaná latinsky nezanikla s pádem římské říše, ale rozvíjela se dál v duchovním prostředí klášterů a později ve vzdělane... více


Průvodce odbornými názvy rostlin - latinsko-český slovník 80% Průvodce odbornými názvy rostlin - latinsko-český slovník 2002, Miloslav Šmíd

Latinsko-český slovník je pro všechny, kteří se setkávají s vědeckými názvy rostlin a chtějí vědět, co jméno znamená, z čeho je odvozeno a jak je správně vyslovit. Při pojmenovávání rostlin se používá tzv. botanická lati... více


Středověká latina 100% Středověká latina 2002, Jana Nechutová

Česká latinsky psaná literatura nebyla dosud samostatně zpracována a ve vyšlých publikacích o starší české literatuře je latinsky psaným výtvorům věnováno nezaslouženě málo pozornosti. Jana Nechutová, profesorka latinské... více


Latina pro gymnázia 80% Latina pro gymnázia 1993, Július Špaňár

Gramatika a literárněhistorický přehled antické literatury, latinské nápisy a latinská literatura ve středověku a novověku. Rozsáhlý slovník, text doplněn ilustracemi a fotografiemi, mapami. více


Lingva Latina per se illvstrata - Pars I. Familia Romana 90% Lingva Latina per se illvstrata - Pars I. Familia Romana 2011, Hans H. Ørberg

Lingva Latina per se illvstrata / Latinský jazyk vysvětlený sám sebou - Pars I. Familia Romana (první část, kurz pro začátečníky) + Latine disco I. / Učím se latinsky (příručka pro studenty se slovníkem (kapitola I. - ... více


Gramatické a lexikální minimum k Latině 1 80% Gramatické a lexikální minimum k Latině 1 1994, Eva Kuťáková

Součást učebnicového souboru pro studium neoborové latiny na FF UK. více


Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku 100% Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku 2017, Miloš Marek

Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku od doc. Miloša Mareka je odteraz k dispozícii pre všetkých záujemcov. Toto monumentálne dielo s podtitulom Glossarium mediae et infimae Latinitatis Slovaciae vznikal... více


Latinsko-české anatomické názvosloví 100% Latinsko-české anatomické názvosloví 1985, Josef Zrzavý

Kniha v českém a latinském jazyce. více


Latina pro střední školy se zdravotnickým zaměřením - Úvod do latinské terminologie 100% Latina pro střední školy se zdravotnickým zaměřením - Úvod do latinské terminologie 2010, Vlasta Seinerová

Učebnice základů odborné latinské terminologie je určena především studentům středních zdravotnických škol; dále studentům gymnázií, kteří chtějí po maturitě studovat fakultu lékařskou, případně jiný příbuzný vysokoškols... více