literární historie, dějiny literatury

štítky

147 knih


Průvodce literární hysterií 19. století 85% Průvodce literární hysterií 19. století 2022, Karolína Zoe Meixnerová

Průvodce českou literární historií 19. století od úspěšné influencerky. Ve škole nás naučili, že Babičku napsala Božena Němcová. Zív. Aktivnější učitelé pro zajímavost dodali, že to byla pěkná rajda, tedy Božena, niko... více


Česká literatura od počátků k dnešku 94% Česká literatura od počátků k dnešku 1998, Jan Lehár

Přehledný výklad české literatury v podání současných autorit literární vědy. více


Dějiny čtení 90% Dějiny čtení 2007, Alberto Manguel

Ve své knize Dějiny čtení dosáhl spisovatel, překladatel, editor a především milovník knih a čtení Albert Manguel ideálního souladu mezi odborností a vášnivým zaujetím. Jeho pojetí čtení je postaveno na osobních vyznáníc... více
Dějiny legendárních zemí a míst 89% Dějiny legendárních zemí a míst 2013, Umberto Eco

Od Homérových básní až po současnou science fiction, od svatých písem po komiksy, přes všechna stěžejní literární díla, o nichž jsme se učili (od Gulliverových cest po Alenku v říši divů, od Tolkiena po Milión Marca Pola... více


Jak číst romány jako profesor 72% Jak číst romány jako profesor 2014, Thomas C. Foster

O čem všem musí autor rozhodnout, než začne psát román? A co vlastně dělá román románem? Na tyto a mnohé další otázky ve své knize Jak číst romány jako profesor odpovídá literární teoretik Thomas C. Foster. Zkoumá žán... více


Bludiště seznamů 90% Bludiště seznamů 2009, Umberto Eco

V historii západní kultury se často objevují sklony k enumerativnímu hromadění informací, ať už se jedná o seznamy svatých, výčty bájných zvířat či léčivých rostlin a popisy králem vlastněných pokladů. Závrať nad seznamy... více


Kronika sci-fi 93% Kronika sci-fi 2015, Guy Haley

Víte, který slavný spisovatel sci-fi se může chlubit tím, že jeho jméno nese jistý druh dinosaura? O kterém světoznámém příběhu o setkání lidstva s mimozemšťany se dá říct, že jeho nejvěrnější adaptací je progresivní roc... více


Dějiny české detektivky 85% Dějiny české detektivky 2020, Michal Jareš

Detektivka byla po celé dvacáté století nejoblíbenějším oddechovým žánrem českých čtenářů a její popularita neklesá ani v současnosti. Čeští literární detektivové se přitom dost liší od anglosaských suverénů: bývají nená... více


Přehledné dějiny literatury I 87% Přehledné dějiny literatury I 1970, Bohuš Balajka (p)

Dějiny literatury české a slovenské s přehledem vývojových tendencí světové literatury. Partie o slovenské literatuře napsali Jozef Minárik, Viliam Marčok a Ján Sedlák. 1. vydání. více


Noc, kdy Frankenstein četl Quijota 74% Noc, kdy Frankenstein četl Quijota 2018, Santiago Posteguillo

Tvář, kterou z literatury všichni vidí, jsou romány, básně nebo divadelní hry, jež se hrají na jevišti. Lícem je to, co světla osvětlují v knihkupectvích, co se inzeruje na webových stránkách jejich virtuálních protějšků... více


Přehledné dějiny literatury II 83% Přehledné dějiny literatury II 2001, Bohuš Balajka (p)

Dějiny české literatury od konce 19. století do r. 1945 s přehledem vývojových tendencí světové literatury. 4. vydání, ve Fortuně 3. více


Mimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách 93% Mimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách 1998, Erich Auerbach

Dnes již klasické dílo moderní literární vědy se zabývá způsoby interpretace lidských dějů v evropských literaturách. Autorovy teoretické vývody vyplývají přímo z mistrných literárních rozborů, v nichž Auerbach osvědčil ... více


Svět ve slovech 92% Svět ve slovech 2018, Martin Puchner

Z nočního stolku rovnou na bojiště. Ne náhodou si Alexandr Veliký pod polštář schovával Iliadu — někde se pro svá velikášská tažení inspirovat musel. A kdyby nebylo tiskařské infrastruktury zavedené Benjaminem Frankli... více


Temná múza: Vliv okultismu na literaturu v 18.–20. století 83% Temná múza: Vliv okultismu na literaturu v 18.–20. století 2006, Gary Joseph Lachman

Autor předkládá zájemcům o dějiny literatury a okultismu studii, která mapuje vývoj okultismu od osvícenství do 1. pol. 20. století. Činí tak na příkladech jednotlivých představitelů tohoto myšlenkového proudu, a to zejm... více


Kulturní vetřelec: Dějiny čtení – kalendárium 87% Kulturní vetřelec: Dějiny čtení – kalendárium 2020, Jiří Trávníček

Ano, čtení je kulturní vetřelec. Drtivou většinu svého bytí na Zemi jsme jako lidstvo strávili mimo čtení. Představímeli si dějiny lidstva jako jeden rok, dostavuje se v něm písmo (i čtení) až 20. prosince, od té dob... více


Ve sladké tísni klína 77% Ve sladké tísni klína 2015, Radim Kopáč

Antologie erotiky v české literatuře. Výprava za tématem erotiky napříč staletími - od počátků po rok 1989. Pouť začíná v polovině 14. století dramatickým Mastičkářem a končí texty, které vznikly těsně před "listopadový... více


Animus a anima v pohádkách 85% Animus a anima v pohádkách 2008, Marie-Louise von Franz

Jung kdysi řekl, že pokud chce někdo důsledně interpretovat pohádku, bere na sebe úkol natolik náročný, že po jeho splnění musí nastoupit na přinejmenším týdenní dovolenou. Obtížnost výkladu je dána tím, že pohádky zobra... více


Hebrejská bible a dějiny 83% Hebrejská bible a dějiny 2003, Rolf Rendtorff

Hebrejská bible, Starý zákon, je Písmem židů a první půlí Písma křesťanů. Představuje sbírku spisů, které vznikaly v průběhu více než tisíciletých dějin izraelského lidu. Proto je mezi spisy Starého zákona na jedné stran... více


Popol Vuh a výbor z Letopisů Cakchiquelů a z Knih Chilama Balama čili proroka Jaguára na Yucatánu 91% Popol Vuh a výbor z Letopisů Cakchiquelů a z Knih Chilama Balama čili proroka Jaguára na Yucatánu 1976, neznámý - neuveden

Kniha přináší první český překlad mayských literárních památek. Obsahuje vrcholnou literární památku Popol Vuh, pocházející z doby před příchodem Španělů, dílo zároveň literární, historické, folklórní a mytologické, jež ... více


U Kafky v kuchyni 78% U Kafky v kuchyni 2007, Mark Crick

Světová literatura ve 14 receptech: pokud jste si někdy říkali, jaké by to asi bylo jít na večeři k Franzi Kafkovi, Jane Austenové nebo Raymondu Chandlerovi, pak toto je kniha pro vás. Recepty Marka Cricka mají formu lit... více


Hrůza v české literatuře 80% Hrůza v české literatuře 2017, Patrycjusz Pająk

Kniha je v polském i českém kontextu vůbec první komplexní monografií věnovanou české hrůzostrašné literatuře. Na téměř pěti stech stránkách mapuje její autor vývoj tohoto žánru v širším kontextu dějin české literatury 1... více


Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretace 92% Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretace 2012, Umberto Eco

V této knize předkládá Umberto Eco své studie o historii znakových teorií. Popisuje dva modely encyklopedického poznání, z nichž jeden vychází z ideje stromu (systematického větvení pojmů) a druhý z ideje labyrintu. V da... více


Toulky českou minulostí 15 80% Toulky českou minulostí 15 2019, Zdeněk Volný

Nový, už 15. díl Toulek českou minulostí se plně věnuje historii české literatury v jejím „zlatém věku“, v 19. a na počátku 20. století. Mapuje její vývoj od vzniku první silné tvůrčí generace, která se už mohla opřít o ... více


Přehledné dějiny české literatury 1945–1989 96% Přehledné dějiny české literatury 1945–1989 2012, Pavel Janoušek

říručka vykresluje proměny české literatury v druhé polovině 20. století, v desetiletích, kdy její osudy výrazně spoluurčovaly komunistická utopie, pragmatická snaha režimu mocensky ovládnout všechny roviny veřejného a s... více


Dějiny české literatury 1945–1989 I.díl 93% Dějiny české literatury 1945–1989 I.díl 2007, Pavel Janoušek

1945–1948. Svazek obsahuje první díl rozsáhlého čtyřdílného kompendia, jež podává ucelený výklad o vývoji české literatury v období od konce druhé světové války do pádu komunistického režimu v roce 1989. Na publikaci,... více


Dějiny české literatury 1945–1989 II. díl 95% Dějiny české literatury 1945–1989 II. díl 2007, Pavel Janoušek

1948–1958. Druhý svazek rozsáhlého čtyřdílného kompendia, jež podává ucelený výklad o vývoji české literatury v období od konce druhé světové války do pádu komunistického režimu v roce 1989. Na publikaci, která je pro... více


Dějiny české literatury 1945–1989 III. díl 95% Dějiny české literatury 1945–1989 III. díl 2008, Pavel Janoušek

1958–1969. Třetí díl rozsáhlého čtyřdílného kompendia, jež podává ucelený výklad o vývoji české literatury v období od konce druhé světové války do pádu komunistického režimu v roce 1989, je věnován období šedesátých ... více


Dějiny české literatury 1945–1989 IV. díl 95% Dějiny české literatury 1945–1989 IV. díl 2008, Pavel Janoušek

Čtvrtý díl rozsáhlého čtyřdílného kompendia, jež podává ucelený výklad o vývoji české literatury v období od konce druhé světové války do pádu komunistického režimu v roce 1989, se zabývá obdobím tzv. normalizace. více


Sehnsucht: Úvod k romantické touze 93% Sehnsucht: Úvod k romantické touze 2017, Štěpán Smolen

Práce na základě širokého srovnávání literárních textů a výtvarného umění 19. století předkládá portrét fenoménu romantické touhy (Sehnsucht) vztažené k cíli, který je vzdálený, zahalený, nedosažitelný či skrytý. Podrobn... více


Dějiny řecké literatury 98% Dějiny řecké literatury 2001, Luciano Canfora

Komplexní přehled dějin staré řecké literatury od Homéra do pozdní antiky. Doplňeno chronologickým přehledem, podrobnou bibliografií, bio-biblografickým repetitoriem antických řeckých autorů, soupisem českých, resp. slov... více


Tesáno do kamene, psáno na papyrus 100% Tesáno do kamene, psáno na papyrus 1968, Zbyněk Žába

Známý egyptolog provází čtenáře literaturou starého Egypta. Jsou zde obsaženy i morální črty, životopisy, cestopisy, pohádky, poezie i náboženská literatura. více


Průvodce po dějinách české literatury 74% Průvodce po dějinách české literatury 1976, Zdeňka Tichá

Encyklopedické dílo sleduje českou literární tvorbu od nejstarších dob až do r. 1946 v souvislosti s politickým a sociálním životem. Zaměřuje se především na zjevy klíčového významu, přičemž se je snaží přiblížit i čtená... více


Česká literatura ve zkratce. Období od 9. století po konec 20. století 91% Česká literatura ve zkratce. Období od 9. století po konec 20. století 2013, Bohumil Svozil

Tato knížka přináší v jednom svazku první dva díly čtyřdílného cyklu příruček, věnovaného české literatuře od jejího prvopočátku až po nedávnou současnost a určeného jak středoškolským studentům, tak širší veřejnosti. Př... více


Stručné dějiny anglické literatury 73% Stručné dějiny anglické literatury 1997, Robert Barnard

Zajímavý pohled na nejdůležitější spisovatele a základní díla jednotlivých období britských dějin od doby Chaucerovy až po současnost a zároveň detailní průřez poválečnou prozaickou, básnickou i dramatickou tvorbou angli... více


Dějiny římské literatury 100% Dějiny římské literatury 2003, Gian Biagio Conte

Komplexní přehled dějin římské literatury z pera G. B. Conta, profesora univerzity v Pise, renomovaného klasického filologa a předního znalce římské literatury, je doplněn chronologickým přehledem, podrobnou bibliografií... více


Metahistorie 83% Metahistorie 2011, Hayden White

Kniha Metahistorie vyšla poprvé roku 1973. Hlavní myšlenka Whiteovy analýzy historiků a filozofů dějin spočívá v tom, že historické dílo nikdy není objektivním zachycením toho, „co se skutečně stalo“. Historická fakta to... více


Karel Čapek 83% Karel Čapek 1978, František Buriánek

Monografie přináší dosud nejobsáhlejší informace o životě a tvorbě našeho nejpřekládanějšího spisovatele. Všímá si geneze Čapkovy osobnosti, sleduje v chronologickém vývoji i v celé rozmanitosti jeho literární dílo a po... více


Svět literatury I 87% Svět literatury I 1969, Felix Vodička

Napsal autorský kolektiv za vedení Felixe Vodičky (2. vydání). Jedna z nejlepších učebnic literatury pro středoškoláky je současně i vhodnou příručkou pro širokou veřejnost. více


Próza z doby Karla IV. 73% Próza z doby Karla IV. 1948, Jan Vilikovský

Výbor výpravných próz z doby Karla IV. a Václava IV. uspořádaný Janem Vilikovským. Obsahuje: Adam a Eva, Život Josefa Egyptského, Aseneth, Život Krista Pána, Život svatých otců: Svatý Simeon, Pasionál, Vlastní životopis ... více


Literárna rukoväť 84% Literárna rukoväť 1988, Jozef Minárik

Pomôcka pre maturantov, kolektív autorov. více