anglické slovníky

štítky

24 knih


Anglicko-český a česko-anglický slovník 100% Anglicko-český a česko-anglický slovník 1994, Jiří Krámský

9. vydání slovníku více


Velký anglicko-český slovník I. A-M 100% Velký anglicko-český slovník I. A-M 1997, Břetislav Hodek

Třetí, přepracované vydáno tohoto nejrozsáhlejšího díla české anglistiky je určeno jak běžnému českému čtenáři anglicky psaného periodického tisku, krásné proózy, poezie, dramatu a populárně vědecké literatury, tak i odb... více


Anglicko-český výkladový slovník 97% Anglicko-český výkladový slovník 1998, John McHardy Sinclair

Jediný slovník svého druhu na českém trhu - výklad anglických slov je poskytován bilinguálně. Na základě slovníkové předlohy nakladatelství Cobuild vzikla moderní verze výkladového slovníku vhodná zejména pro pokročil... více
Velký anglicko-český slovník I. A-G 100% Velký anglicko-český slovník I. A-G 1984, Břetislav Hodek

1. vydání největšího anglicko-českého slovníku . Obsahuje více než 100 000 hesel obecného i odborného jazyka (přibližně 280 000 anglických slov) a na 450 000 českých ekvivalentů. Přehledná koncepce jeho zpracování, kdy k... více


Velký anglicko-český slovník II. H-R 100% Velký anglicko-český slovník II. H-R 1985, Břetislav Hodek

Po více než sedmdesáti letech od vydání Jungova Anglicko-českého slovníku (1911) dostává česká veřejnost opět velký a podrobný slovník angličtiny, který jak šíří, tak i hloubkou zpracování odpovídá současným požadavkům n... více


Velký anglicko-český slovník III. S-Z 100% Velký anglicko-český slovník III. S-Z 1985, Břetislav Hodek

Po více než sedmdesáti letech od vydání Jungova Anglicko-českého slovníku (1911) dostává česká veřejnost opět velký a podrobný slovník angličtiny, který jak šíří, tak i hloubkou zpracování odpovídá současným požadavkům n... více


Velký anglicko-český slovník 93% Velký anglicko-český slovník 2006, Josef Fronek

Tento největší a nejaktuálnější jednosvazkový anglicko-český slovník přináší více než 100 000 anglických hesel a podhesel, více než 200 000 anglických slov a frází a více než 400 000 českých ekvivalentů. Větší rozsah toh... více


Anglicko-český slovník frázových sloves 100% Anglicko-český slovník frázových sloves 2002, Lukáš Vodička

Slovník obsahuje více než 12 000 hesel, vedle samotných frázových sloves i 24 000 ustálených slovních spojení - idiomů. Nové vydání v tvrdé vazbě a v přehledné grafické úpravě by mělo pomoci studentům i učitelům při zv... více


Velký anglicko-český a česko-anglický slovník 60% Velký anglicko-český a česko-anglický slovník 2007, Josef Fronek

Největší jednosvazkový oboustranný anglicko-český a česko-anglický slovník v dějinách naší anglistické lexikografie je založen na zcela současném a průběžně aktualizovaném anglickém i českém jazykovém materiálu. Velký dů... více


Velký česko-anglický a anglicko-český slovník 100% Velký česko-anglický a anglicko-český slovník 2006, Josef Fronek

Velký Anglicko-český slovník - Tento největší a nejaktuálnější jednosvazkový anglicko-český slovník přináší více než 100 000 anglických hesel a podhesel, více než 200 000 anglických slov a frází a více než 400 000 česk... více


Anglicko-český a česko-anglický příruční slovník - na roky 2010 - 2011 0% Anglicko-český a česko-anglický příruční slovník - na roky 2010 - 2011 2010, Josef Fronek

Nový oboustranný slovník zkušeného lexikografa přináší v praktickém formátu více než 50.000 hesel a podhesel, více než 90.000 slov a frází a kolem 150.000 ekvivalentů. Je zaměřen na současný jazyk spisovný i hovorový naj... více


Anglicko-český a česko-anglický slovník 0% Anglicko-český a česko-anglický slovník 1998, Josef Fronek

Zcela nový, moderně zpracovaný oboustranný slovník obsahuje v jednom svazku cca 55 000 hesel. Svým rozsahem, obsahem (nejživější podoba jak anglické, tak české slovní zásoby) a maximálně přístupným zpracováním je určen n... více


Velký anglicko-český slovník A-L 0% Velký anglicko-český slovník A-L 2016, Josef Fronek

Druhé, přepracované a podstatně rozšířené vydání Velkého anglicko–českého slovníku ■ Více než 110.000 hesel a podhesel ■ Více než 230.000 slov a frází a kolem 450.000 ekvivalentů ■ Důraz na zpracování slovních spoje... více


Anglicko-český česko-anglický slovník - Nové doplněné vydání 0% Anglicko-český česko-anglický slovník - Nové doplněné vydání 2012, Josef Fronek

Druhé, přepracované a doplněné vydání oblíbeného oboustranného anglicko-českého a česko-anglického slovníku přináší: více než 70 000 hesel a podhesel více než 160 000 anglických výrazů a frází přibližně 300 000 český... více


Velký anglicko-český slovník M-Z 0% Velký anglicko-český slovník M-Z 2016, Josef Fronek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Anglicko-český slovník 0% Anglicko-český slovník 1998, Josef Fronek

Zcela nový, moderně zpracovaný anglicko-český slovník určený pro nejširší okruh uživatelů. Svým rozsahem (45 000 hesel), obsahem (nejaktuálnější anglická slovní zásoba všeobecná i odborná včetně mnoha amerikanismů) i for... více


Česko - anglický slovník 0% Česko - anglický slovník 1993, Josef Fronek

Slovník připravený na katedře slovanských jazyků University of Glasgov. Zpracoval Josef Fronek, MA, PhD, ve spolupráci s Margaret Tejerizo, BA, MLitt. Vydání první. Edice Střední slovníky jednostranné. více


English-Slovak Dictionary - Anglicko-slovenský slovník 0% English-Slovak Dictionary - Anglicko-slovenský slovník 1991, Ján Šimko

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rozsiahly prehľadný Anglicko - slovenský slovník 0% Rozsiahly prehľadný Anglicko - slovenský slovník 2006, Josef Fronek

Viac ako 100 000 anglických slov a frází a okolo 200 000 slovenských ekvivalentov Dôraz na spracovanie frázových slovies ZAmeranie na súčasný jazyk, spisovný aj hovorový - nájdete v ňom výrazy ako: biofuel, ird flu, CAT ... více


Slovník britské a americké angličtiny 0% Slovník britské a americké angličtiny 1996, Jiří Svoboda

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Školní česko-anglický slovník 0% Školní česko-anglický slovník 1993, Josef Fronek

Tento slovník byl vytvořen na základě lexikální databáze shromážděné při práci na středním česko-anglickém slovníku. V porovnání s tím má zhruba poloviční rozsah. Obsahuje kolem 15000 heslových slov, která mají reprezent... více


Anglicko-slovenský frazeologický slovník 0% Anglicko-slovenský frazeologický slovník 1991, Pavol Kvetko

Slovník obsahuje vyše 4000 frazeologických jednotiek, bežne používaných vo všetkých geografických variantoch angličtiny. Obsahuje konkrétne slovné spojenia... obal, tvrdá väzba, 600 strán. více


Slovensko-Anglický frazeologický slovník 0% Slovensko-Anglický frazeologický slovník 2011, Josef Fronek

Slovensko-anglický frazeologický slovník slovných spojení slúži ako frazeologický doplnok existujúcich paralelných prekladových slovníkov. Frazeológia je nesmierne dôležitou súčasťou slovnej zásoby každého jazyka, pričom... více


Anglicko-slovenský ekonomický slovník % Anglicko-slovenský ekonomický slovník 1994, Tatiana Laskovičová

Slovník obsahuje 4000 hesiel zo všetkých oblastí komplexnej ekonomickej vedy. Zahŕňa termíny týkajúce sa vnútorného a zahraničného obchodu, financií, managementu, marketingu, podnikovej ekonomiky, makroekonómie a podnika... více