anglické slovníky

štítky

23 knih


Anglicko-český a česko-anglický slovníkAnglicko-český a česko-anglický slovník1994, Ivan Poldauf

9. vydání slovníku více


Velký anglicko-český slovník I. A-MVelký anglicko-český slovník I. A-M1997, Břetislav Hodek

Třetí, přepracované vydáno tohoto nejrozsáhlejšího díla české anglistiky je určeno jak běžnému českému čtenáři anglicky psaného periodického tisku, krásné proózy, poezie, dramatu a populárně vědecké literatury, tak i odb... více


Anglicko-český výkladový slovníkAnglicko-český výkladový slovník1998, John McHardy Sinclair

Jediný slovník svého druhu na českém trhu - výklad anglických slov je poskytován bilinguálně. Na základě slovníkové předlohy nakladatelství Cobuild vzikla moderní verze výkladového slovníku vhodná zejména pro pokročil... více
Velký anglicko-český slovník I. A-GVelký anglicko-český slovník I. A-G1984, Břetislav Hodek

1. vydání největšího anglicko-českého slovníku . Obsahuje více než 100 000 hesel obecného i odborného jazyka (přibližně 280 000 anglických slov) a na 450 000 českých ekvivalentů. Přehledná koncepce jeho zpracování, kdy k... více


Velký anglicko-český slovník II. H-RVelký anglicko-český slovník II. H-R1985, Břetislav Hodek

Po více než sedmdesáti letech od vydání Jungova Anglicko-českého slovníku (1911) dostává česká veřejnost opět velký a podrobný slovník angličtiny, který jak šíří, tak i hloubkou zpracování odpovídá současným požadavkům n... více


Velký anglicko-český slovník III. S-ZVelký anglicko-český slovník III. S-Z1985, Břetislav Hodek

Po více než sedmdesáti letech od vydání Jungova Anglicko-českého slovníku (1911) dostává česká veřejnost opět velký a podrobný slovník angličtiny, který jak šíří, tak i hloubkou zpracování odpovídá současným požadavkům n... více


Velký anglicko-český slovníkVelký anglicko-český slovník2006, Josef Fronek

Tento největší a nejaktuálnější jednosvazkový anglicko-český slovník přináší více než 100 000 anglických hesel a podhesel, více než 200 000 anglických slov a frází a více než 400 000 českých ekvivalentů. Větší rozsah toh... více


Anglicko-český slovník frázových slovesAnglicko-český slovník frázových sloves2002, Lukáš Vodička

Slovník obsahuje více než 12 000 hesel, vedle samotných frázových sloves i 24 000 ustálených slovních spojení - idiomů. Nové vydání v tvrdé vazbě a v přehledné grafické úpravě by mělo pomoci studentům i učitelům při zv... více


Velký anglicko-český a česko-anglický slovníkVelký anglicko-český a česko-anglický slovník2007, Josef Fronek

Největší jednosvazkový oboustranný anglicko-český a česko-anglický slovník v dějinách naší anglistické lexikografie je založen na zcela současném a průběžně aktualizovaném anglickém i českém jazykovém materiálu. Velký dů... více


Velký česko-anglický a anglicko-český slovníkVelký česko-anglický a anglicko-český slovník2006, Josef Fronek

Velký Anglicko-český slovník - Tento největší a nejaktuálnější jednosvazkový anglicko-český slovník přináší více než 100 000 anglických hesel a podhesel, více než 200 000 anglických slov a frází a více než 400 000 česk... více


Anglicko-český a česko-anglický příruční slovník - na roky 2010 - 2011Anglicko-český a česko-anglický příruční slovník - na roky 2010 - 20112010, Josef Fronek

Nový oboustranný slovník zkušeného lexikografa přináší v praktickém formátu více než 50.000 hesel a podhesel, více než 90.000 slov a frází a kolem 150.000 ekvivalentů. Je zaměřen na současný jazyk spisovný i hovorový naj... více


Anglicko-český a česko-anglický slovníkAnglicko-český a česko-anglický slovník1998, Josef Fronek

Zcela nový, moderně zpracovaný oboustranný slovník obsahuje v jednom svazku cca 55 000 hesel. Svým rozsahem, obsahem (nejživější podoba jak anglické, tak české slovní zásoby) a maximálně přístupným zpracováním je určen n... více


Anglicko-český česko-anglický slovník - Nové doplněné vydáníAnglicko-český česko-anglický slovník - Nové doplněné vydání2012, Josef Fronek

Druhé, přepracované a doplněné vydání oblíbeného oboustranného anglicko-českého a česko-anglického slovníku přináší: více než 70 000 hesel a podhesel více než 160 000 anglických výrazů a frází přibližně 300 000 český... více


Anglicko-český slovníkAnglicko-český slovník1998, Josef Fronek

Zcela nový, moderně zpracovaný anglicko-český slovník určený pro nejširší okruh uživatelů. Svým rozsahem (45 000 hesel), obsahem (nejaktuálnější anglická slovní zásoba všeobecná i odborná včetně mnoha amerikanismů) i for... více


Česko - anglický slovníkČesko - anglický slovník1993, Josef Fronek

Slovník připravený na katedře slovanských jazyků University of Glasgov. Zpracoval Josef Fronek, MA, PhD, ve spolupráci s Margaret Tejerizo, BA, MLitt. Vydání první. Edice Střední slovníky jednostranné. více


1