překladové slovníky

štítky

57 knih


Velký anglicko-český slovník I. A-M 100% Velký anglicko-český slovník I. A-M 1997, Břetislav Hodek

Třetí, přepracované vydáno tohoto nejrozsáhlejšího díla české anglistiky je určeno jak běžnému českému čtenáři anglicky psaného periodického tisku, krásné proózy, poezie, dramatu a populárně vědecké literatury, tak i odb... více


Velký anglicko-český slovník I. A-G 100% Velký anglicko-český slovník I. A-G 1984, Břetislav Hodek

1. vydání největšího anglicko-českého slovníku . Obsahuje více než 100 000 hesel obecného i odborného jazyka (přibližně 280 000 anglických slov) a na 450 000 českých ekvivalentů. Přehledná koncepce jeho zpracování, kdy k... více


Velký anglicko-český slovník III. S-Z 100% Velký anglicko-český slovník III. S-Z 1985, Břetislav Hodek

Po více než sedmdesáti letech od vydání Jungova Anglicko-českého slovníku (1911) dostává česká veřejnost opět velký a podrobný slovník angličtiny, který jak šíří, tak i hloubkou zpracování odpovídá současným požadavkům n... více
Německo-český, česko-německý kapesní slovník 90% Německo-český, česko-německý kapesní slovník 2015, kolektiv autorů

Slovník malý velikostí, ale velký rozsahem. To je základní charakteristika oblíbeného slovníku, který patří k nejrozsáhlejším kapesním slovníkům na českém trhu. Hesla jsou vybrána a zpracována tak, aby obsahovala slovní ... více


Velký anglicko-český slovník II. N-Z 100% Velký anglicko-český slovník II. N-Z 1997, Břetislav Hodek

Třetí, přepracované vydáno tohoto nejrozsáhlejšího díla české anglistiky je určeno jak běžnému českému čtenáři anglicky psaného periodického tisku, krásné proózy, poezie, dramatu a populárně vědecké literatury, tak i odb... více


Velký anglicko-český slovník II. H-R 100% Velký anglicko-český slovník II. H-R 1985, Břetislav Hodek

Po více než sedmdesáti letech od vydání Jungova Anglicko-českého slovníku (1911) dostává česká veřejnost opět velký a podrobný slovník angličtiny, který jak šíří, tak i hloubkou zpracování odpovídá současným požadavkům n... více


Anglicko-český, česko-anglický kapesní slovník 100% Anglicko-český, česko-anglický kapesní slovník 2006, kolektiv autorů

Kapesní slovník, 2. vydání. více


Velký anglicko-český slovník I. A–E 100% Velký anglicko-český slovník I. A–E 1991, Břetislav Hodek

2. revidovaná a nově čtyřdílná edice Velkého anglického slovníku z roku 1984 více


Velký anglicko-český slovník II. F–M 100% Velký anglicko-český slovník II. F–M 1992, Břetislav Hodek

2. revidovaná a nově čtyřdílná edice Velkého anglického slovníku z roku 1984 více


Velký anglicko-český slovník III. N–S 100% Velký anglicko-český slovník III. N–S 1992, Břetislav Hodek

2. revidovaná a nově čtyřdílná edice Velkého anglického slovníku z roku 1984 více


Velký anglicko-český slovník IV. T–Z 100% Velký anglicko-český slovník IV. T–Z 1993, Břetislav Hodek

2. revidovaná a nově čtyřdílná edice Velkého anglického slovníku z roku 1985 více


Biblický slovník sedmi jazyků 100% Biblický slovník sedmi jazyků 2000, Jan Heller

Hebrejsko-řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český slovník. Tento sedmijazyčný slovník obsahuje všechny hebrejské výrazy obsažené alespoň 5x ve Starém zákoně, které mají zřetelný význam a relativně jistý řecký e... více


Anglicko-český slovník  - s dodatky 100% Anglicko-český slovník - s dodatky 1970, Ivan Poldauf

Čvrté vydání je rozšířeno o výrazy poválečné, odborné, vžité slangové a o materiál frazeologický. Kladem slovníku je užitečný Průvodce k anglo-americkému životu s tabulkami měr, vah, chemických prvků, památných dnů, svět... více


Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovník 90% Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovník 1985, kolektiv autorů

Slovník zpracovává hesla z oboru telefonie, spojová technika, přenos vedením, telegrafní a dálnopisná technika, vysokofrekvenční nosná telefonie, videotelefonie, rozhlas po drátě, přenos dat, šíření rádiových vln prostor... více


Německo-český a česko-německý archeologický slovník 100% Německo-český a česko-německý archeologický slovník 2010, Lubomír Košnar

Německo-český a česko-německý slovník Lubomíra Košnara je určen především studentům archeologie, nicméně pro terminologická ověření a porovnání se nepochybně stane užitečnou pomůckou i pro zkušenější badatele, zájemce z ... více


Německo-český slovník základní slovní zásoby: Frekvenční slovník 80% Německo-český slovník základní slovní zásoby: Frekvenční slovník 1992, Věra Nováková

Slovní zásoba slovníku umožňuje porozumět devadesáti procentům středně náročného německého textu. více


Naučte se italsky 100% Naučte se italsky 1991, Zuzana Wotkeová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Anglicko-český slovník s počitatelností a frázovými slovesy 100% Anglicko-český slovník s počitatelností a frázovými slovesy 2002, Radka Obrtelová

Mimořádný jazykový slovník obsahuje přehled mluvnice, frazeologii, tématické obrazové přílohy a reálie anglicky mluvících zemí. Zcela nový anglicko-český slovník středního rozsahu. Obsahuje britskou i americkou slovní z... více


Novořecko-český, česko-novořecký slovník 80% Novořecko-český, česko-novořecký slovník 1995, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Německo-český česko-německý velký slovník 100% Německo-český česko-německý velký slovník 2006, kolektiv autorů

Největší jednosvazkový oboustranný slovník. Aktuální slovní zásoba věrně odrážející současný psaný i mluvený jazyk. Navíc množství termínů z ekonomiky, práva, vědy a techniky. 1 450 stran, 120 000 hesel, 80 000 příkla... více