učebnice základních škol

štítky

92 knih


České země v době osvícenství 94% České země v době osvícenství 1995, Jitka Lněničková

Jedna z mnoha knih literární série Dějiny v obrazech od Jitky Lněničkové. více


České země 1848-1918 89% České země 1848-1918 1995, Marcela C. Efmertová

Jedna z mnoha knih literární série Dějiny v obrazech od Marcely C. Efmertová. více


Československo 1946-1992 91% Československo 1946-1992 1999, Jiří Pernes

Jedna z mnoha knih literární série Dějiny v obrazech od Jiřího Pernese. více
Angličtina 1 pre 3. alebo 5. ročník tried s rozšíreným vyučovaním jazykov na základných školách 94% Angličtina 1 pre 3. alebo 5. ročník tried s rozšíreným vyučovaním jazykov na základných školách 1983, Eva Tandlichová

Angličtina pre 3. alebo 5. ročník tried s rozšíreným vyučovaním jazykov na základných školách. Kapitoly-Lekcie: Hallo, Tom, What Is This ?, Who Is This Boy ?, Tom Is Not at School, What Colour Are the Flowers ?, On Sa... více


Angličtina 2 pre 4. alebo 5. ročník tried s rozšíreným vyučovaním jazykov na základných školách 92% Angličtina 2 pre 4. alebo 5. ročník tried s rozšíreným vyučovaním jazykov na základných školách 1987, kolektiv autorů

Angličtina pre 4. alebo 5. ročník tried s rozšíreným vyučovaním jazykov na základných školách. Kapitoly-lekcie: A New Friend, Our Town. In the Street, We Have an English Lesson, Who Is the Tallest ? Is He Right, Boys and... více


Pravidla českého pravopisu 80% Pravidla českého pravopisu 1978, kolektiv autorů

Školní vydání zpracované podle akademického vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1957 a ve spolupráci s pravopisnou komisí vědecké rady Ústavu pro jazyk český ČSAV. Vydání 9. více


Dějepis 8: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia [Modernizace společnosti] 13% Dějepis 8: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia [Modernizace společnosti] 2016, Daniela Tinková

2., upravené a mírně přepracované vydání učebnice Dějepis 8 z produkce Nakladatelství Fraus (modernizace společnosti). Oproti 1. vydání byly doplněny některé informace k dějinám Moravy a Slezska (odborným poradcem dr. On... více


Matematika. Přehled učiva základní školy 100% Matematika. Přehled učiva základní školy 1972, Karel Kindl

Kompletní učební látka matematiky na základní škole. Edice Knižnice všeobecného vzdělání - Kostka. Vydání první. více


Matematika - Hranoly 100% Matematika - Hranoly 1995, Jiří Herman

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Moravské dějiny do roku 1860 100% Moravské dějiny do roku 1860 2020, Ondřej Hýsek

Učebnice pro víceletá gymnázia a odpovídající stupně ZŠ a SŠ. ISBN 978-80-270-8805-8 je chybné. Správné ISBN 978-80-11-00157-5 nebylo v knize uvedeno. více


Český jazyk pro 8. ročník základní školy 90% Český jazyk pro 8. ročník základní školy 1989, Vlastimil Styblík

Učebnice českého jazyka pro 8. ročníky základních škol. Dotisk 5. vydání více


Dějepis - pravěk a starověk 100% Dějepis - pravěk a starověk 2007, Jarmila Bednaříková

Dějepis : pravěk a starověk : učebnice : vzdělávací oblast Člověk a společnost. "Doporučujeme pro 6. ročník základní školy nebo primy víceletého gymnázia" více


Dějepis: Novověk pro základní školy. I. díl, (1640-1789) 90% Dějepis: Novověk pro základní školy. I. díl, (1640-1789) 1994, Vratislav Čapek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějepis středověk pro základní školy (2. díl) 70% Dějepis středověk pro základní školy (2. díl) 1991, Miroslav Hroch

Populární a osvědčená edice učebnic tvoří kompletní celek, který mapuje historické období od pravěku až do konce 80.let 20. století.Tento 2. díl se zabývá tématem: Vrcholný středověk. více


Základy chemie 2 60% Základy chemie 2 2001, neznámý - neuveden

Základy chemie 2. díl více


Český jazyk 8 80% Český jazyk 8 1968, Vlastimil Styblík

Učebnice českého jazyka pro osmý ročník - páté vydání. více


Čítanka pro 5. ročník základní devítileté školy 70% Čítanka pro 5. ročník základní devítileté školy 1978, Věra Adlová

jedná se o 15. vydání čítanky - učebnice pro žáky v 5. ročníku ZDŠ s mnoha ilustracemi - kresbami a dále čtyřmi barevnými přílohami (K. Svolinský, J. Lada, A. Kašpar, C. Bouda). více


Čítanka pro čtvrtý ročník 100% Čítanka pro čtvrtý ročník 1974, Zdeněk Adla

Učebnice čtení a literární výchovy pro 4. ročník ZDŠ, 2. vydání. více


Dějepis 8 60% Dějepis 8 1973, Miloň Dohnal

Učebnice dějepisu pro 8. ročník Základní devítileté školy více


Matematika 5 pro 5. ročník základní školy II. díl 100% Matematika 5 pro 5. ročník základní školy II. díl 1988, Jaroslava Urbanová

6. Operace s úhly, mnohoúhelníky 7. Násobení a dělení desetinných čísel 8. Obsah obrazce, povrch tělesa 9. Celá čísla více


DĚJEPIS/9 60% DĚJEPIS/9 1974, Miloň Dohnal

Učebnice dějepisu pro 9. ročník Základní devítileté školy více


Němčina pro 7. ročník základní devítileté školy 60% Němčina pro 7. ročník základní devítileté školy 1961, Eduard Beneš

Dvacet pět lekcí + seznam některých německých příjmení, noty k písním, slovníček, přepis výslovnosti více


Zeměpis pro 6. ročník základní školy 100% Zeměpis pro 6. ročník základní školy 1981, Václav Gardavský

Učebnice zeměpisu 6. ročníku vás, chlapci a děvčata, seznámí se zeměmi s kterými naše republika sousedí, s ostatními socialistickými i kapitalistickými státy Evropy, ale i s těmi zeměmi, které jsou od naší vlastí vzdále ... více


Fyzika pro 7. ročník základní školy, pracovní část B 60% Fyzika pro 7. ročník základní školy, pracovní část B 1992, Jiří Bohuněk

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia 100% Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia 2003, Mária Bezchlebová

Čtvrtý závěrečný svazek souboru učebnic občanské výchovy pro základní školy završuje původní projekt Nizozemí – Česká republika, který zpracoval tým autorů pod vedením dr. Marie Hrachovcové za přispění mnoha konzultantů ... více


Fyzika pro 7. ročník základní školy, studijní část A 100% Fyzika pro 7. ročník základní školy, studijní část A 1987, Eva Procházková

Fyzika pro 7. ročník základní školy, studijní část A, 4. vydání. více


Geometrie 6 80% Geometrie 6 1962, František Procházka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Fyzika pro 8. ročník základní školy, pracovní část B 60% Fyzika pro 8. ročník základní školy, pracovní část B 1984, Marta Chytilová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čítanka pro 8. ročník základní školy 60% Čítanka pro 8. ročník základní školy 1996, Josef Soukal

Literární výchova pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. více


Přírodopis 9 – Geologie, Ekologie 100% Přírodopis 9 – Geologie, Ekologie 2010, Vladimír Černík

Nová řada učebnic vychází přepracovaná a doplněná, to vše v souladu s požadavky RVP. Důsledně rozlišuje základní a rozšiřující učivo, reaguje na průřezová témata, zohledňuje mezipředmětové vztahy.Učebnice pro 9. ročník s... více


Katolická liturgika pro obecné a hlavní školy 60% Katolická liturgika pro obecné a hlavní školy 1942, Emanuel Žák

Kapitoly: O osobách a místech bohoslužebných; o čase, čili roku církevním; o úkonech čili obřadech bohoslužebných. 1942 - 15. nezměněné vydání více


Čítanka 3: pro třetí ročník 80% Čítanka 3: pro třetí ročník 2010, Lenka Bradáčová

Čítanka pokračuje v seznamování s knihami autorů dětské literatury. Dále rozšiřuje poznání dětí o dílech ilustrátorů, kteří tvořili pro tuto věkovou skupinu. Prohlubuje znalosti v oblasti teorie literatury - poezie (přir... více


Dějepis: Středověk, počátky novověku - Pracovní sešit 0% Dějepis: Středověk, počátky novověku - Pracovní sešit 2010, Libor Vykoupil

S touto učebnicí mohou žáci putovat obdobím středověku a počátkem novověku. Provede žáky prvními středověkými státy, prvními slovanskými státy až po konec třicetileté války. Učebnice se snaží žákům přiblížit způsob život... více


Český jazyk pro 4. ročník základní školy. Část 1 0% Český jazyk pro 4. ročník základní školy. Část 1 2007, Ludmila Konopková

Učebnice vycházejí z klasických metod výkladu s použitím moderních prvků – hádanek, křížovek apod. Jsou hravé, tvůrčí, bohatě barevně ilustrované. Předností řady je propojenost výkladu gramatiky a slohu, což vede k rozví... více


Aritmetika pro sedmý ročník 0% Aritmetika pro sedmý ročník 1977, Jan Taišl

Učebnice aritmetiky pro základní devítiletou školu, která se dostatečně věnuje vysvětlení i procvičení probírané látky z dělitelnosti celých čísel, dále ze zlomků a také se věnuje obšírně poměru a procentům. Není opomenu... více


Klíč 5 - Matematika % Klíč 5 - Matematika 2016, Jaroslava Justová

Klíč s výsledky úloh k jednodílné učebnici Matematika pro 5. ročník více


Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5. - 6. ročník základných škôl - Úlohy a cvičenia 0% Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5. - 6. ročník základných škôl - Úlohy a cvičenia 2015, Terézia Lampartová

Zbierka rôznych krátkych cvičení a úloh je výbornou doplňujúcou pomôckou k učebniciam slovenského jazyka na 2. stupni základných škôl. Vychádza z platných učebných osnov a jednotlivé cvičenia sú zoradené podľa tematickýc... více


Pěstitelství - pro 6.-9. ročník základních škol 0% Pěstitelství - pro 6.-9. ročník základních škol 2003, Radmila Dytrtová

Učebnice navazuje na probrané učivo 1. stupně ZŠ. Seznamuje s pěstováním pokojových i léčivých rostlin, zeleniny a s aranžováním květin. Součástí nového učiva je i nauka o půdě, praktická cvičení s ní, ovocnářství a zákl... více


Němčina 3 - 1. část 0% Němčina 3 - 1. část 1996, Marie Maroušková

Pro 4. - 9. ročník základní školy více


Fyzika pro 8. ročník základní školy, studijní část A 0% Fyzika pro 8. ročník základní školy, studijní část A 1984, Marta Chytilová

Popis knihy není zatím k dispozici. více