ulice

štítky

31 knih


Ulice zvaná Mamila 90% Ulice zvaná Mamila 2006, Viktor Fischl

Spisy Viktora Fischla. Dalším svazkem edice Spisy Viktora Fischla je autorova próza, Ulice zvaná Mamila, dosud publikovaná jen v hebrejštině - do češtiny ji přeložil sám autor. I v ní se objevují postavy a motivy, prolí... více


Seznam ulic města Brna s vývojem jejich pojmenování 95% Seznam ulic města Brna s vývojem jejich pojmenování 1984, Milena Flodrová

Rejstřík zaniklých názvů, jejich překlad a význam. V příloze jsou plány města Brna z r. 1824, 1879 a z června 1919 více


Pražský uličník 95% Pražský uličník 2022, Kateřina Jíšová

Pražský uličník je publikace určená široké čtenářské veřejnosti. Svým tématem a zpracováním totiž poslouží nejen jako užitečná pomůcka pro profesionální historiky či úřady a instituce, ale najde si své příznivce i v řadá... více
Tajemství názvů aneb Jak jistá místa ke svému jménu přišla 80% Tajemství názvů aneb Jak jistá místa ke svému jménu přišla 2005, Milan Myška

Málokdo z Ostravanů, hlavně však ti mladší, už dnes sotva rozumí tak trochu záhadným místním pojmenováním, jako např. Fifejdy, Mundloch. Salmovec, či ulice Na Desátém či Dědičná. Jak se na místopisnou mapu Ostravy dostal... více


Brněnské ulice vyprávějí své dějiny – 1. díl 100% Brněnské ulice vyprávějí své dějiny – 1. díl 2020, Leopold Künzel

Autor Leopold Künzel, brněnský rodák pocházející ze smíšeného československého manželství, byl do města Brna opravdu zamilován a už jako mladý začal velice důkladně studovat brněnské dějiny a shromažďovat potřebné materi... více


Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace 100% Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace 1998, Jiří Prášek

Topografie města Písku s uvedením současných, bývalých i zaniklých místních názvů, ulic, náměstí a samot. Doplněno podrobnou mapovou přílohou. více


Brněnské ulice vyprávějí své dějiny – 3. díl 100% Brněnské ulice vyprávějí své dějiny – 3. díl 2021, Leopold Künzel

Kniha je třetím dílem série "Brněnské ulice vyprávějí své dějiny" od Leopolda Künzela. Třetí díl zcela zapadá obsahově i kvalitou k již vydaným dvěma dílům. Kniha se zabývá řadou brněnských ulic a oblastí, z nichž někter... více


Ulicemi města Prahy 80% Ulicemi města Prahy 1958, Václav Hlavsa

Ulicemi města Prahy od 14. století do dneška. Názvy mostů, nábřeží, náměstí, ostrovů, sadu a ulic hlavního města Prahy, jejich změny a výklad. více


Písek na starých pohlednicích 90% Písek na starých pohlednicích 1999, Jiří Fröhlich

Kniha je tvořena stovkou historických pohlednic budov, ulic a partií města Písku. K pohlednicím je doplněn doprovodný text v českém, anglickém a německém jazyce. více


Brněnské ulice vyprávějí své dějiny – 2. díl 100% Brněnské ulice vyprávějí své dějiny – 2. díl 2020, Leopold Künzel

Druhý díl publikace \"Brněnské ulice vyprávějí své dějiny\" od Leopolda Künzela. Texty k jednotlivým brněnským ulicím jsou stejně jako v prvním dílu doplněny skvělými, zčásti i unikátními historickými fotografiemi a také... více


Ulicemi Hostivaře a Horních Měcholup 100% Ulicemi Hostivaře a Horních Měcholup 2022, Pavlína Nejedlíková

Nabízí základní informace i zdůvodnění pojmenování. Dále pak časový vývoj názvů, historii, zmínky o důležitých objektech i o významných osobnostech. Jen zdánlivě fádní čtvrti na východním okraji Prahy nabízejí mnoho zají... více


Opravník omylů v názvech pražských ulic 60% Opravník omylů v názvech pražských ulic 2021, Vratislav Ebr

Vtipně napsaná a úsměvná kniha známého knihkupce a autora Vratislava Ebra, autora dnes již 49 vydaných knih, vás provází známými pražskými ulicemi, pojmenovanými po významných osobnostech české historie. V mnoha případec... více


Ulica pomenovaná po Jozefovi Tisovi? - Vysporiadalo sa Slovensko s tragickou minulosťou? 0% Ulica pomenovaná po Jozefovi Tisovi? - Vysporiadalo sa Slovensko s tragickou minulosťou? 2023, Ján Hlavinka

Publikácia s názvom "Ulica pomenovaná po Jozefovi Tisovi? Vysporiadalo sa Slovensko s tragickou minulosťou?" zhŕňa informácie o politickej činnosti Tisa, podáva právnický pohľad na to, či ho možno považovať za vojnového ... více


Ulice a námestia Bratislavy - Nové Mesto 80% Ulice a námestia Bratislavy - Nové Mesto 2007, Tivadar Ortvay

Jeden z najdôležitejších pramenných materiálov o histórii Bratislavy Pozsonyváros útcai és terei z roku 1905 vychádza po vyše sto rokoch aj v slovenskom preklade. Doteraz vyšli 4 diely (Staré mesto, Podhradie, Mesto Fran... více


Chomutovská uličnice 80% Chomutovská uličnice 2005, Jaroslav Pachner

Historický přehled názvů chomutovských ulic a náměstí, doplněný o nástin jejich územního a stavebního vývoje. Kniha byla vydána k výročí čtyř set let od doby, kdy Rudolf II. v prosinci 1605 podepsal smlouvu, obsahující p... více


Rybářská ulice. O ulici, která zmizela z mapy Písku 100% Rybářská ulice. O ulici, která zmizela z mapy Písku 2009, Zdeněk Magerstein

Autor v knize zaznamenává vlastní vzpomínky na život v písecké Rybářské ulici. Zachycuje období od 30. do 60. let 20. století a popisuje různé osoby a události, které byly s touto ulicí spojené. Vyprávění končí demolicí ... více


Ulice a uličky Nového Města pražského a Vyšehradu 100% Ulice a uličky Nového Města pražského a Vyšehradu 2007, Antonín Ederer

Historický vývoj a současnost pražských ulic na Novém Městě spolu s informacemi o významných objektech a osobnostech spojenými s těmito místy. více


Ulice a námestia Bratislavy – Mesto Františka Jozefa Franz Josefstadt, Ferencz-Józef-város 80% Ulice a námestia Bratislavy – Mesto Františka Jozefa Franz Josefstadt, Ferencz-Józef-város 2005, Tivadar Ortvay

Tretí mestský obvod sa začiatkom 20. storočia nazýval Mesto Františka Jozefa (Franz Josefstadt, Ferencz-József-város) na počesť cisára Františka Jozefa I. Patrilo sem 45 ulíc a námestí. Autor, historik, znalec mesta a vy... více


Názvy litovelských ulic v minulosti a dnes 100% Názvy litovelských ulic v minulosti a dnes 2015, Ivana Kubíčková

Publikace sepsaná na základě archivních pramenů má sloužit nejen jako přehled stávajících, ale hlavně již neexistujících názvů ulic ve městě Litovli. Má být pomůckou pro identifikaci ulic měnících názvy v minulém a předm... více


Zeď (The wall) / Matiční - dokument o nejslavnější uličce světa 80% Zeď (The wall) / Matiční - dokument o nejslavnější uličce světa 1999, František Roček

Monografie o situaci Romů v Ústí nad Labem (v r. 1999), spor, který ovlinil naši politickou scénu a měl ohlas i v zahraničí. více


Stará Portyč a Pražské předměstí 0% Stará Portyč a Pražské předměstí 2013, Jaroslava Pixová

Kniha pojednává o Staré Portyči - zaniklé části města Písku, která byla demolována v souvislosti s regulací řeky Otavy ve městě. Naučné kapitoly jsou doplněny bohatou obrazovou přílohou a vzpomínkami pamětníků. více


Uličník: Praha 14 - Dolní Počernice % Uličník: Praha 14 - Dolní Počernice 2021, Miroslav Froněk

Kniha obsahuje popis názvů většiny ulic v Praze 14 a historii jejich pojmenování. Uličník obsahuje mimo popisu názvů ulic také medailony osobností s nimi spojenými a detailnější popisy některých lokalit. Publikace je dop... více


Ulice a jiná sanatoria 0% Ulice a jiná sanatoria 2006, Pavel Hokynek

Souběžný anglický text. více


Rokycanský uličník 0% Rokycanský uličník 2003, Petros Cironis

Názvy a popis ulic a náměstí v Rokycanech více


Brněnské ulice vyprávějí své dějiny - 4. díl % Brněnské ulice vyprávějí své dějiny - 4. díl 2022, Leopold Künzel

Každá kapitolka je bohatě vyzdobena historickými fotografiemi a dobovými kresbami. Kniha se může pochlubit i řadou fotografií, které byly pořízeny před koncem 19. století nebrněnským fotografem a do Brna se dostaly jako ... více


Ulice a námestia Bratislavy - Ferdinandovo mesto 0% Ulice a námestia Bratislavy - Ferdinandovo mesto 2017, Tivadar Ortvay

Tivadar Ortvay – historik, vysokoškolský učiteľ (Ciclava Monta, 19.11.1843 – Budapešť 8.7.1916), pochovaný v Bratislave. Študoval na bohosloveckom seminári v Temešvári, bol kaplánom v čanádskej diecéze, profesorom na gym... více


Zlatá ulička na Pražském hradě % Zlatá ulička na Pražském hradě 1969, Emanuel Poche

Uměleckohistorický průvodce věnovaný malebné součásti areálu Pražského hradu. Uvádí domněnky o vzniku mikrokolonie, sleduje jednotlivá historická období, střídání majitelů a obyvatel, podrobně popisuje stavební a asanačn... více


Ulice a námestia Bratislavy - Staré Mesto 0% Ulice a námestia Bratislavy - Staré Mesto 2006, Tivadar Ortvay

Prvý mestský obvod je pôvodnou a najstaršou časťou Bratislavy. Historické jadro bolo kedysi obkolesené hradbami s obrannými vežami, cvingrami a baštami. Po stáročia si zachovalo pôvodný pôdorys, ulice a námestia v takmer... více


Náměstí a ulice města Opavy 0% Náměstí a ulice města Opavy 1990, Pavel Šrámek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Uličník: Praha 9 % Uličník: Praha 9 2022, Miroslav Froněk

Kniha obsahuje popis názvů většiny ulic na Praze 9 a historii jejich pojmenování. Uličník obsahuje mimo popisu názvů ulic také medailony osobností s nimi spojenými a detailnější popisy některých lokalit. Publikace je dop... více


Z historie židlochovických ulic 0% Z historie židlochovických ulic 2008, Jiří Smutný

Popis knihy není zatím k dispozici. více