13.-15. století

štítek, 3 knih


Církev a náboženský život Západu na sklonku středověkuCírkev a náboženský život Západu na sklonku středověku1996, F. Rapp

Francouzský profesor církevní historie pojednává o přechodném období mezi středověkem a novověkem (avignonské zajetí, kuriální politika, pozdně středověká zbožnost, vliv univerzit, hereze apod.). Jedná se o základní hist... více


Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověkuStaročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku2013, S. Stanovská

Kniha "Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku“ je edicí všech dosud známých textů staročeské milostné lyriky od přelomu 13. a 14. století až do století patnáctého. Kniha vyšla nejprve německy ... více


Řád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské doběŘád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské době2008, J. Šmeral

Popis knihy není zatím k dispozici. více