13.-15. století

štítky

7 knih


Labuť je divný pták… 78% Labuť je divný pták… 1999, Václav Černý

Soubor staročeské světské lyriky doby gotické (zahrnující necelá dvě století – přibližně od poloviny třináctého století až na práh husitství), uspořádaný a k vydání připravený profesorem Václavem Černým, zahrnuje ve čtyř... více


Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku 76% Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku 1996, Francis Rapp

Francouzský profesor církevní historie pojednává o přechodném období mezi středověkem a novověkem (avignonské zajetí, kuriální politika, pozdně středověká zbožnost, vliv univerzit, hereze apod.). Jedná se o základní hist... více


Poslední zápas Byzance 80% Poslední zápas Byzance 1988, Laonikos Chalkokondyles

Vzorem pro koncepci životního díla, vycházejícího v českém překladu pod názvem Poslední zápas Byzance, byli Chalkokondylovi mistři řeckého dějepisu Hérodotos a Thukydides. Jeho záběr soudobých dějin je však mnohem ši... více
Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku 0% Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku 2013, Sylvie Stanovská

Kniha "Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku“ je edicí všech dosud známých textů staročeské milostné lyriky od přelomu 13. a 14. století až do století patnáctého. Kniha vyšla nejprve německy v roc... více


Řád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské době 0% Řád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské době 2008, Jiří Šmeral

Publikace přináší shrnutí vývoje řádu augustiniánů eremitů na Moravě od šedesátých let 13. do třicátých let 15. století. Podrobně sleduje okolnosti vzniku jednotlivých konventů (Koruna u Krasíkova, Brno, Moravský Krumlov... více


Uherské Hradiště ve 13.-15. století 0% Uherské Hradiště ve 13.-15. století 1984, Ludmila Sulitková

Kniha nese podtitul: Sociálně-ekonomická struktura, topografie. více


Byzantská města ve 13.-15. století % Byzantská města ve 13.-15. století 1967, Věra Hrochová

Příspěvek k sídelní topografii středověkého Řecka Studie sleduje dvojí cíl. Aby přispěla - a to je její první úkol - k lepšímu poznání specifiky ekonomického vývoje jihovýchodní Evropy ve středověku, shrnuje přehledně... více