13.-15. století

štítky

6 knih


Církev a náboženský život Západu na sklonku středověkuCírkev a náboženský život Západu na sklonku středověku1996, Francis Rapp

Francouzský profesor církevní historie pojednává o přechodném období mezi středověkem a novověkem (avignonské zajetí, kuriální politika, pozdně středověká zbožnost, vliv univerzit, hereze apod.). Jedná se o základní hist... více


Poslední zápas ByzancePoslední zápas Byzance1988, Laonikos Chalkokondyles

Vzorem pro koncepci životního díla, vycházejícího v českém překladu pod názvem Poslední zápas Byzance, byli Chalkokondylovi mistři řeckého dějepisu Hérodotos a Thukydides. Jeho záběr soudobých dějin je však mnohem ši... více


Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověkuStaročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku2013, Sylvie Stanovská

Kniha "Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku“ je edicí všech dosud známých textů staročeské milostné lyriky od přelomu 13. a 14. století až do století patnáctého. Kniha vyšla nejprve německy ... více
Řád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské doběŘád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské době2008, Jiří Šmeral

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Uherské Hradiště ve 13.-15. stoletíUherské Hradiště ve 13.-15. století1984, Ludmila Sulitková

Kniha nese podtitul: Sociálně-ekonomická struktura, topografie. více


Byzantská města ve 13.-15. stoletíByzantská města ve 13.-15. století1967, Věra Hrochová

Příspěvek k sídelní topografii středověkého Řecka Studie sleduje dvojí cíl. Aby přispěla - a to je její první úkol - k lepšímu poznání specifiky ekonomického vývoje jihovýchodní Evropy ve středověku, shrnuje přehledně... více