křesťanství a společnost

štítky

49 knih


Sestry 88% Sestry 2021, Kamila Hladká

Jsou tady již po staletí, v dějinách mnohokrát prokázaly velkou kuráž, stojí na nejnižším žebříčku církevní hierarchie, ale často vykonávají nejtěžší práci. Pečují o nemocné, pracují v nápravných zařízeních, sociálních s... více


Úvahy na prahu tisíciletí 74% Úvahy na prahu tisíciletí 2009, Tomáš Halík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jak katolická církev budovala západní civilizaci 81% Jak katolická církev budovala západní civilizaci 2008, Thomas E. Woods

Cílem autora, amerického konzervativního historika, není nabídnout čtenáři dnes tak obvyklý zjednodušující obraz působení katolické církve v dějinách, který se dosud traduje v některých učebnicích a médiích. Woods před č... více
Dobývat nebe 91% Dobývat nebe 2011, Louis de Wohl

Život svaté Kateřiny Sienské. Vyprávěním slavného romanopisce před námi jakoby ožívá Kateřina ze Sieny (1347–1380), jedna z nejpozoruhodnějších žen dějin církve. Byla dcerou prosperujícího barvíře ze Sieny a jeho ženy... více


Nadšení pro Lásku 92% Nadšení pro Lásku 2015, Richard Rohr

Všimli jste si, že František z Assisi, na rozdíl od svatých učitelů církve, na obrazech většinou nedrží knihu? Že nedrží kostel ani řeholi jako třeba Basil nebo Benedikt? Obvykle je vyobrazen nadšený, tančící, ve vytržen... více


Evropa vrcholného středověku 1150-1300 92% Evropa vrcholného středověku 1150-1300 2008, John Hine Mundy

Vrcholný středověk, období od poloviny 12. do konce 13. století, znamená v dějinách Evropy éru vzestupu a rozkvětu, který v mnoha ohledech „nastartoval“ úspěch evropské civilizace a její cestu ke globální dominanci. Půvo... více


Panství kříže: Jak se formovala duše Západu 78% Panství kříže: Jak se formovala duše Západu 2022, Tom Holland

Tom Holland ve své nejnovější knize kreslí na širokém plátně obraz křesťanství coby nejtrvalejšího a nejvlivnějšího odkazu antiky, na kterém je vystavěn celý západní svět. Ukazuje, že klíčové koncepty jako sekularismus, ... více


Svět bez křesťanství – co by bylo jinak? 69% Svět bez křesťanství – co by bylo jinak? 2014, Hans Maier

Co přineslo křesťanství našemu světu, kultuře, politice, představám o nás samých? Známý německý autor v této knize zauvažoval nad stále se opakující otázkou, která znepokojuje lidskou mysl. Odpověděl si na ni jedinečným ... více


Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku 76% Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku 1996, Francis Rapp

Francouzský profesor církevní historie pojednává o přechodném období mezi středověkem a novověkem (avignonské zajetí, kuriální politika, pozdně středověká zbožnost, vliv univerzit, hereze apod.). Jedná se o základní hist... více


Král: Mýty a symboly 60% Král: Mýty a symboly 2009, Jean-Paul Roux

Francouzský badatel Jean-Paul Roux (narozen 1925) je především orientalistou a komparativním religionistou. Jeho kniha Král: Mýty a symboly je součástí volné trilogie, věnované dějinám mytologie a náboženství. Zkoumá nej... více


Ježíš v proměnách staletí 84% Ježíš v proměnách staletí 2008, Jaroslav Pelikan

Podtitul: Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu Kým byl Ježíš pro jednotlivé epochy a proč vždy dával odpověď na základní otázky lidské existence a lidského údělu? Čím Ježíš Kristus inspiroval a i dnes inspiruje ži... více


Život v obecenství 95% Život v obecenství 2006, Dietrich Bonhoeffer

Práce, která vznikla v období autorova působní ve vedení kazatelského semináře německé Vyznávající církve v Pomořansku rozvíjí několik základních a podstatných myšlenek o křesťanském obecenství: – co znamená život ve ... více


Růženec mi zachránil život 100% Růženec mi zachránil život 2014, Immaculée Ilibagiza

Autorka knih Přežila jsem, Odpustila jsem, Panna Maria kibežská a Chlapec, který se setkal s Ježíšem (spolu se Stevem Erwinem), se narodila ve Rwandě a studovala na Rwandské národní univerzitě. Genocida v roce 1994 ji př... více


Prokop Siostrzonek: Arciopat břevnovského kláštera 100% Prokop Siostrzonek: Arciopat břevnovského kláštera 2018, Prokop Petr Siostrzonek

Narodil se do doby, v níž měly u nás být řeholní řády s jejich mnohasetletým duchovním posláním vymazány ze života i z paměti. Co mladého muže Petra, úspěšného studenta českotěšínského gymnázia, vedlo k rozhodnutí této s... více


Cesta národního konzervatismu 87% Cesta národního konzervatismu 2022, Ryszard Legutko

Myšlenky autorů směřují ke dvěma cestám: cestě liberalismu a cestě národního konzervatismu. Cesta liberalismu má svůj počátek na konci 17. století v myšlenkách Johna Locka a končí snahami nadnárodních finančních a moc... více


Reformácia 70% Reformácia 2004, Patrick Collinson

Reformné hnutie v 16. storočí, z ktorého vzišli luteráni, kalvinisti, hugenoti, presbyteriáni a anglikánska cirkev, zásadným spôsobom zmenilo identitu vznikajúcich národných štátov Európy. Patrick Collinson, jeden z najv... více


Tisíc a padesát let pražského biskupství 70% Tisíc a padesát let pražského biskupství 2023, kolektiv autorů

Kniha věnovaná 1050. výročí založení pražského biskupství je dílem domácích i zahraničních specialistů. První blok studií zasazuje téma první české diecéze do středoevropských souvislostí karolínské a otonské říše, souvi... více


Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? 100% Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? 2010, Marie Macková

Původní monografie o vývoji náboženství a religiozity jako sociálního jevu v českých zemích v průběhu "dlouhého" 19. století (vymezeného Francouzskou revolucí či u nás josefínskými reformami a první světovou válkou). Pře... více


Fragmenty (post)modernej kultúry 100% Fragmenty (post)modernej kultúry 2000, Igor Smelý

Podtitul: Hľadanie súvislosti medzi kresťanstvom, filmom, rockovou hudbou, psychológiou a psychoterapiou a inými kultúrnymi fenoménmi (post)modernej doby. více


Blázni pro Boha. Řeholní život v České republice 60% Blázni pro Boha. Řeholní život v České republice 2016, kolektiv autorů

Publikace k putovní výstavě "Blázni pro Boha" o zasvěceném životě v České republice. "Během Roku zasvěceného života putovala po různých místech naší vlasti výstava s názvem "Blázni pro Boha", která představila veřejno... více