křesťanství a společnost

štítky

38 knih


SestrySestry2021, Kamila Hladká

Jsou tady již po staletí, v dějinách mnohokrát prokázaly velkou kuráž, stojí na nejnižším žebříčku církevní hierarchie, ale často vykonávají nejtěžší práci. Pečují o nemocné, pracují v nápravných zařízeních, sociálních s... více


Úvahy na prahu tisíciletíÚvahy na prahu tisíciletí2009, Tomáš Halík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jak katolická církev budovala západní civilizaciJak katolická církev budovala západní civilizaci2008, Thomas E. Woods

Cílem autora, amerického konzervativního historika, není nabídnout čtenáři dnes tak obvyklý zjednodušující obraz působení katolické církve v dějinách, který se dosud traduje v některých učebnicích a médiích. Woods před č... více
Dobývat nebeDobývat nebe2011, Louis de Wohl

Život svaté Kateřiny Sienské. Vyprávěním slavného romanopisce před námi jakoby ožívá Kateřina ze Sieny (1347–1380), jedna z nejpozoruhodnějších žen dějin církve. Byla dcerou prosperujícího barvíře ze Sieny a jeho ženy... více


Svět bez křesťanství – co by bylo jinak?Svět bez křesťanství – co by bylo jinak?2014, Hans Maier

Co přineslo křesťanství našemu světu, kultuře, politice, představám o nás samých? Známý německý autor v této knize zauvažoval nad stále se opakující otázkou, která znepokojuje lidskou mysl. Odpověděl si na ni jedinečným ... více


Evropa vrcholného středověku 1150-1300Evropa vrcholného středověku 1150-13002008, John Hine Mundy

Vrcholný středověk, období od poloviny 12. do konce 13. století, znamená v dějinách Evropy éru vzestupu a rozkvětu, který v mnoha ohledech „nastartoval“ úspěch evropské civilizace a její cestu ke globální dominanci. Půvo... více


Církev a náboženský život Západu na sklonku středověkuCírkev a náboženský život Západu na sklonku středověku1996, Francis Rapp

Francouzský profesor církevní historie pojednává o přechodném období mezi středověkem a novověkem (avignonské zajetí, kuriální politika, pozdně středověká zbožnost, vliv univerzit, hereze apod.). Jedná se o základní hist... více


Ježíš v proměnách staletíJežíš v proměnách staletí2008, Jaroslav Pelikan

Podtitul: Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu Kým byl Ježíš pro jednotlivé epochy a proč vždy dával odpověď na základní otázky lidské existence a lidského údělu? Čím Ježíš Kristus inspiroval a i dnes inspiruje ži... více


Život v obecenstvíŽivot v obecenství2006, Dietrich Bonhoeffer

Práce, která vznikla v období autorova působní ve vedení kazatelského semináře německé Vyznávající církve v Pomořansku rozvíjí několik základních a podstatných myšlenek o křesťanském obecenství: – co znamená život ve ... více


Král: Mýty a symbolyKrál: Mýty a symboly2009, Jean-Paul Roux

Francouzský badatel Jean-Paul Roux (narozen 1925) je především orientalistou a komparativním religionistou. Jeho kniha Král: Mýty a symboly je součástí volné trilogie, věnované dějinám mytologie a náboženství. Zkoumá nej... více


Růženec mi zachránil životRůženec mi zachránil život2014, Immaculée Ilibagiza

Autorka knih Přežila jsem, Odpustila jsem, Panna Maria kibežská a Chlapec, který se setkal s Ježíšem (spolu se Stevem Erwinem), se narodila ve Rwandě a studovala na Rwandské národní univerzitě. Genocida v roce 1994 ji př... více


Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu?Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu?2010, Marie Macková

Původní monografie o vývoji náboženství a religiozity jako sociálního jevu v českých zemích v průběhu "dlouhého" 19. století (vymezeného Francouzskou revolucí či u nás josefínskými reformami a první světovou vá... více


Pět cest k radostiPět cest k radosti2003, Josef Zvěřina

Vybrala a uspořádala Jolana Poláková K nedožitým 90. narozeninám českého teologa vychází – od roku 1995 již potřetí – výbor z jeho nejvýznamnějších textů: od teologických statí přes dopisy představitelům komunistické moc... více


Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemíchPapežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích2019, Lukáš Fasora

Kniha - stejně jako ilustrace na její obálce - ukazuje, že věkovitá instituce papežství byla i v nedávné minulosti pro jedny ochranou a útočištěm před bouřemi moderního světa, pro druhé pak výrazem zastaralé instituce br... více


Obrazy a rituálObrazy a rituál2019, Tomáš Malý

Římské korunovace divotvorných Madon a koncept barokní kultury. Kniha nabízí neotřelý pohled na barokní kulturu v Čechách a na Moravě prostřednictvím analýzy tří velkolepých korunovací Madon z let 1732 a 1736: sošky P... více


1