teologové

štítky

71 knih


Co je bez chvění, není pevné 80% Co je bez chvění, není pevné 2010, Tomáš Halík

Ve čtrnácti meditativních textech, inspirovaných zážitky a dojmy z cest po světě, rekapitulací vlastního života i některými otázkami filozofie náboženství, se Tomáš Halík zamýšlí nad základními otázkami, které vytyčují p... více


Jan Hus 93% Jan Hus 2013, František Šmahel

Podtitul: Život a dílo. František Šmahel patří k nejvýznamnějším evropským medievistům. Téměř padesát let se originálním způsobem věnuje dějinám české a evropského pozdního středověku, s důrazem na genezi české reform... více


Jan Hus známý i neznámý 86% Jan Hus známý i neznámý 2015, Jiří Kejř

Jiří Kejř vypráví čtivou formou příběh života mistra Jana Husa, zvláštní pozornost zaměřuje na průběh a okolnosti jeho procesu na kostnickém koncilu. Shrnuje tak své dlouholeté bádání, které této klíčové osobnosti našich... více
Jan Hus: Život a smrt kazatele 92% Jan Hus: Život a smrt kazatele 2015, Pavel Soukup

Když se Janu Husovi blížila čtyřicítka, zdál se být na vrcholu slávy a vlivu. Známý kazatel v Betlémské kapli a bakalář svaté teologie se těšil podpoře královského dvora i přátelství pražského arcibiskupa. Brzy ale př... více


Svatý Augustin 73% Svatý Augustin 1967, Milan Machovec

Aurelius Augustinus neboli svatý Augustin patří k jedněm z nejpozoruhod­nějších postav dějin lidstva. Na jedné straně byl a je uznáván katolickou církví jako jeden z největších světců a učitelů, na druhé straně se k němu... více


Můj život 88% Můj život 2005, Joseph Alois Ratzinger

Vzpomínky na cestu ke kněžství a biskupskému úřadu. Autobiografie teologa, mnichovského arcibiskupa a kardinála. Autor poutavě popisuje své dětství, studium a dospívání v období nacistického Německa, vojenskou službu ... více


Augustin z Hipponu 95% Augustin z Hipponu 2020, Peter Brown

Nejznámější Brownovou prací je nepochybně životopis jednoho z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů – sv. Augustina. Ačkoli Brown tuto biografii napsal již na konci 60. let, přesto právě ona nadále představuje nejkompl... více


Velké postavy západního myšlení 95% Velké postavy západního myšlení 1999, Ian P. McGreal

Skupina předních amerických znalců nám v této knize poskytuje základní seznámení s význačnými postavami západního myšlení. Autoři se rozhodli položit hlavní důraz na určité základní myšlenky: pojem vědy, vztah k Bohu, ot... více


Má to smysl 100% Má to smysl 2012, Petr Pokorný

Rozhovory nad Biblí. 5. svazek úspěšné edice, v které jsou přetištěny biblické rozhovory Petra Vaďury a jeho hostů na rozhlasových vlnách. Petr Pokorný patří k našim nejznámějším biblistům. Vydal mnoho odborných publi... více


Sloup a opora pravdy 100% Sloup a opora pravdy 2003, Pavel Aleksandrovič Florenskij

Jedno z nejznamenitějších náboženských děl v intelektuálním ruském prostředí, jak po stránce spekulativní - teologicky či filosoficky - tak i ve smyslu osobního svědectví, ve formě dopisů. Grandiozní eseje jsou záměrně p... více


Luther - Finále středověké zbožnosti 90% Luther - Finále středověké zbožnosti 2017, Jaroslav Vokoun

Pozoruhodný portrét Martina Luthera vychází u příležitosti velkého výročí reformace (1517–2017). Jaké byly Lutherovy duchovní kořeny? Jaké měl zázemí a na čem stavěl duchovní život? Nebyl spíše reformátorem zbožnosti a p... více


Jak nalézt cestu – Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos 68% Jak nalézt cestu – Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos 2002, Peter Dyckhoff

Kdo to byl Miguel de Molinos, který svým spisem „Guia espiritual“ vzbudil takový rozruch? Toto duchovní dílo, jímž se řídí i tyto naše „Pokyny na cestu“, bude středem našich úvah. Španělský teolog a mystik Miguel de Moli... více


Jedna církev 88% Jedna církev 2006, Aleksej Stepanovič Chomjakov

Zralá studie Jedna Církev obsahuje cenné Chomjakovovy myšlenky o soubornosti (církev Božího lidu jako dokonalá a kreativní jednota, která prýští ze vztahovosti: „Kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce“ [Sk 4,32]).... více


Jak přivést umění zpět k theologii. Váš učitel je jeden, Kristus 88% Jak přivést umění zpět k theologii. Váš učitel je jeden, Kristus 2003, Bonaventura da Bagnoregio

Komentované latinsko-české vydání dvou Bonaventurových traktátů, klíčových pro uchopení jeho filosoficko-theologického myšlení. Úvodní studie Tomáše Nejeschleby je zaměřena na zkoumání pojmu reductio a proměn jeho význam... více


Jako ohnivý šíp 85% Jako ohnivý šíp 2003, Charles Journet

Výbor z listů "Setkání s duchovní hloubkou, noblesou a elegancí, to vše blízké životu." P. Aleš Opatrný v anketě Katolického týdeníku Dobrá kniha 2003. (KT 6/2004) více


Jeroným Pražský 65% Jeroným Pražský 2016, Martin Chadima

Publikace nabízí vhled do života a učení Jeronýma Pražského okouzleného učením anglického myslitele Johna Wyclifa, jakož i českého mistra Jana Husa. více


Jeroným Pražský 95% Jeroným Pražský 1966, František Šmahel

Monografie o životě a díle významného reformačního teologa vychází k 550. výročí jeho smrti. Popisuje středověké školství, zvláště vysoké, a studium Jeronýmovo na pražské universitě a v cizině. Podrobně sleduje boj o Vik... více


Friedrich Spee – Procesy s čarodějnicemi 80% Friedrich Spee – Procesy s čarodějnicemi 2003, Christian Feldmann

Kniha se snaží přiblížit dílo německého jezuity Friedricha Spee (1591–1635), který vystupoval proti procesům s čarodějnicemi a sepsal o jejich bezprávnosti knihu. více


Mistr Jan Hus: Člověk, teolog, mučedník 90% Mistr Jan Hus: Člověk, teolog, mučedník 2014, Martin Chadima

Kdo byl Jan Hus, který tak zásadním způsobem přispěl k formování našich dějin? Kdo byl tento horlivý kazatel a karatel, který se stal „úhelným kamenem“ budoucího vývoje českého náboženského hnutí? Byl Hus člověkem zasaže... více


Syn země: Člověk Teilhard de Chardin 100% Syn země: Člověk Teilhard de Chardin 1998, Ida Friederike Görres

Tyto tři eseje nechtějí podat nějaké teologické či filosofické celistvé hodnocení, spíše se snaží odkrýt záhadnou tvář genia. Kniha je bohatě prokládána Teilhardovou korespondencí, ze které září světlo a základní rysy je... více