eklesiologie

štítky

27 knih


Stopařem na této zemi 93% Stopařem na této zemi 2017, Ladislav Heryán

Kniha je volným pokračováním autorovy úspěšné a moudré knihy Exotem na této zemi. Příběhy z bohatého Heryánova života plného setkání s nejrůznějšími lidmi všech společenských vrstev se prolínají s jeho kněžskou službou a... více


Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) 93% Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) 2018, Jorge Mario Bergoglio

Ve své třetí apoštolské exhortaci reflektuje papež František všeobecné povolání ke svatosti. Zamýšlí se nad tím, jak můžeme na tuto výzvu odpovědět v dnešním moderním světě. Hlavní myšlenkou exhortace je, že svatost znam... více


Kvítky slavného pána svatého Františka a jeho bratří 88% Kvítky slavného pána svatého Františka a jeho bratří 1942, neznámý - neuveden

Kvítky (Fioretti) jsou jakoby kyticí nejkrásnějších květů – epizod ze života svatého Františka a některých jeho druhů. Je to sbírka »zázraků a zbožných příkladů« napsaná v poslední čtvrtině třináctého století neznámým... více
Církev a církve 90% Církev a církve 2000, Pavel Filipi

Autor v knize rozebírá různá pojetí církve, představuje rozličné křesťanské tradice, přemýšlí nad tím, co je konstantním a co proměnným faktorem v církevních naukách. Originálním způsobem tematizuje ekumenické hnutí, kte... více


Maria a církev 96% Maria a církev 1996, Hugo Rahner

V deseti kapitolách o duchovním životě čerpá autor z moudrosti církevních Otců. Tak jako prvotní církev si zřetelně uvědomovala důležité biblické tajemství, že nám Písmo zobrazilo podobu Matky Marie jako vzor a předobraz... více


Jak dnes mluvit o Bohu? 76% Jak dnes mluvit o Bohu? 2016, Fabrice Hadjadj

Může se člověk o Bohu bavit jako o všem ostatním? Je možné napřed mluvit o výsledcích Ligy mistrů, pak o Bohu a nakonec o předpovědi počasí? Je opravdu o mnoho lepší na toto téma diskutovat učeně, udělat z Boha krásný te... více


Jedna církev 88% Jedna církev 2006, Aleksej Stepanovič Chomjakov

Zralá studie Jedna Církev obsahuje cenné Chomjakovovy myšlenky o soubornosti (církev Božího lidu jako dokonalá a kreativní jednota, která prýští ze vztahovosti: „Kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce“ [Sk 4,32]).... více


Pravda je symfonická 87% Pravda je symfonická 1998, Hans Urs von Balthasar

Tématem této dnes již klasické teologické knihy je aktuální otázka, zda historicky vzniklé vnitřní protiklady všeobecného křesťanského společenství lze ještě spojit v přehlédnutelné jednotě. Je ekumenismus pouze naším li... více


Apoštolská tradice 80% Apoštolská tradice 2000, Hippolyt Římský

Spis vznikl mezi lety 210 a 215 a umožňuje nám pohled do života církve té doby. Je to první záznam o průběhu svátostného svěcení a o nejstarší eucharistické modlitbě. více


Pátrání po církvi - pokus o teologickou reflexi církevních dějin 80% Pátrání po církvi - pokus o teologickou reflexi církevních dějin 2010, Miloslav Jech

Autor předkládá pokus o zamyšlení nad atomizací "křesťanského světa". Proti tomuto vývoji staví církev, která se rodí a žije jako výsledek apoštolského zápasu o její duchovní existenci. Této církvi jsme zůstali vzdáleni.... více


Církev 3.0 90% Církev 3.0 2012, Neil Cole

Nové přístupy pro lepší budoucnost církve / V této knize Cole na příkladu vývoje počítačových operačních systémů vysvětluje, že církev potřebuje víc než jen nové programy, budovy nebo formy uctívání. Potřebuje celá přejí... více


Poselství Jana od Kříže 100% Poselství Jana od Kříže 2013, Antonio Maria Sicari

Svatého Jana od Kříže nazývají křesťané i nekřesťané velkým mystikem. Směs určitého obdivu a nepřístupnosti jeho strmé cesty však poněkud zkresluje Janovo poselství. Světec nás totiž celým svým dílem i zkušeností ujišťuj... více


Kniha svatých : ilustrovaná encyklopedie - den po dni 90% Kniha svatých : ilustrovaná encyklopedie - den po dni 2011, * antologie

Kniha svatých je výpravná ilustrovaná publikace nejen pro věřící, ale pro každého kulturního a vzdělaného člověka, který se zajímá o historii. Je zpracována v moderním a ekumenickém duchu. Příběhy světců jsou nad pomyšl... více


Rusko a univerzálna cirkev 100% Rusko a univerzálna cirkev 2000, Vladimir Sergejevič Solovjov

Solojov pohybujúci sa mimo známych ciest manželstva, duchovnej a mníšskej služby, bol mužom cirkvi, ktorý uznával a miloval tri kresťanské vyznania i judaizmus v jednej láske Kristovej a v nákazlivej viere v jedinečnosť ... více


Instrukce „Donum veritatis“ o církevním povolání teologa 100% Instrukce „Donum veritatis“ o církevním povolání teologa 1999, Joseph Alois Ratzinger

Dokument se zabývá posláním teologa, jeho vztahem k učitelskému úřadu Církve. Zdůrazňuje, že teologie není nikdy soukromou myšlenkovou oblastí nějakého teologa. Jako taková by znamenala jen velmi málo a rychle by upadla ... více


Sv. Augustin 80% Sv. Augustin 1929, Louis Marie Emile Bertrand

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Církev a II. vatikánský koncil. Perspektivy současné ekleziologie 60% Církev a II. vatikánský koncil. Perspektivy současné ekleziologie 2015, kolektiv autorů

Od zasedání II. vatikánského koncilu nás dělí již padesát let, během nichž se o identitě církve napsalo hodně. Publikace navazující na konferenci, již uspořádala Katolická teologická fakulta UK v Praze, by chtěla ukázat,... více


Nevěsta Beránkova 100% Nevěsta Beránkova 2004, Sergej Nikolajevič Bulgakov

O boholidství. Tolik diskutované dílo ruského filosofa a teologa, „východní perly“ francouzské emigrace. Dogmaticko-filosofický traktát, opřený o skvělou znalost východní i západní tradice, je provokující výzvou ke kv... více


Polarizace české katolické církve 0% Polarizace české katolické církve 2000, Pavel Ambros

Kulturně-teologická rozprava o extrémních stanoviscích a postojích v životě církve. P. Ambros, W. Bugel, V. Frei, F. X. Halas, F. Kunetka, V. Novotný, A. Opatrný, C. V. Pospíšil, J. Skoblík, J. Šebek. více


Slavná církev 0% Slavná církev 1997, Watchman Nee

Bůh pohlíží na církev, vykoupené věřící, z nebeské perspektivy. Vůbec ji nevidí jako přemoženou mocí hříchu ani jednotlivými hříchy, ale vidí ji jako vítězný a slavný Kristův protějšek plně vyjadřující toho, který je nej... více