křesťanská mystika

štítky

53 knih


Tajemství 77% Tajemství 2021, Tereza Dobiášová

Co vedlo vzdělanou dívku plnou života, dceru českého krále Přemysla Otakara I., o jejíž ruku žádal sám císař, k rozhodnutí vzdát se světské moci, tělesné lásky a stát se jeptiškou? Příběh, který Tajemství vypráví, stojí ... více


Mistr Eckhart a středověká mystika 91% Mistr Eckhart a středověká mystika 2000, Jan Sokol

Výbor z textů velkého německého mystika 13. století s obsáhlou úvodní studií Jana Sokola. Reedice úspěšné knihy věnované středověké mystice, zejména dílu významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta. Úvodn... více


Boží tulačka 88% Boží tulačka 2016, Marcelle Auclair

Život svaté Terezie od Ježíše v podání Auclairové má barvitost a živost rytířského románu. A přece neobsahuje nic, co by neodpovídalo historické pravdě, svaté Terezii se zde nepřičítá ani slovo, které by byla skutečně ne... více
Dobývat nebe 91% Dobývat nebe 2011, Louis de Wohl

Život svaté Kateřiny Sienské. Vyprávěním slavného romanopisce před námi jakoby ožívá Kateřina ze Sieny (1347–1380), jedna z nejpozoruhodnějších žen dějin církve. Byla dcerou prosperujícího barvíře ze Sieny a jeho ženy... více


Světice, nebo čarodějky? 90% Světice, nebo čarodějky? 2003, Peter Dinzelbacher

Řada osobitých portrétů z pera odborníka na ženskou mystiku středověku z pera známého německého historika se v této pozoruhodné knize zabývá ženskou spiritualitou a jejími specifickými projevy. Ukazuje, jak těžké je mnoh... více


On a já - duchovní deník 85% On a já - duchovní deník 2015, Gabrielle Bossis

Gabriela Bossisová (1874–1950) se narodila se ve francouzském Nantes jako nejmladší ze čtyř sourozenců. Hluboce ji zasáhne první svaté přijímání. V dospělosti vyučuje katechismus, vyšívá plátna pro obchod s liturgickými ... více


Tajemství templářů 77% Tajemství templářů 2006, Lynn Picknett

Podtitul: Tajní strážcové pravdy o skutečné totožnosti Ježíše Krista Populárně naučná kniha o tajemství svatého grálu, starých křesťanských sektách a Leonardu da Vincim, která odhaluje kořeny a pravou tvář křesťanstv... více


Mystika – Podstata a cesta duchovního vědomí 93% Mystika – Podstata a cesta duchovního vědomí 2004, Evelyn Underhill

Mystika (1911) je již téměř celé století považována za zcela ojedinělý a do dnešní doby nepřekonaný text, jehož autorka Evelyn Underhill je dosud pokládána za nejpřednější znalkyni v oblasti duchovního uvažování. Mystika... více


Vzpomínky na Editu Steinovou 82% Vzpomínky na Editu Steinovou 1984, * antologie

Tyto stránky jsou zasvěceny památce ženy, která jako zdaleka viditelný signál vzplanula v době, jež milovala temnotu víc než světlo. Proto musel její život zhasnout násilím. více


Oheň lásky 93% Oheň lásky 2015, José Luis Olaizola

Román o Janu od Kříže. Životopis velké postavy Karmelu a učitele církve, sv. Jana od Kříže (l542–1591), s využitím materiálů z procesu jeho svatořečení. Na rozdíl od jiných životopisů světců netradičně začíná ještě p... více


O kontemplaci 93% O kontemplaci 2014, Jan Šedivý

Kontemplace je pro autora zkušeností Života, který se projevuje jako jednota a láska. Přináší zároveň zkušenost Boží přítomnosti ve vlastním nitru. Vede každého člověka nejprve k sobě samému, probouzí ho a pomáhá mu nají... více


Svaté Hildegardy Cestyvěz, nebo, Vidění a zjevení. Kniha I 89% Svaté Hildegardy Cestyvěz, nebo, Vidění a zjevení. Kniha I 2010, Svatá Hildegarda z Bingenu

Klasické dílo středověké mystičky, jež přeložil a komentářem opatřil Jakub Deml. 26 vidění ve třech částech – 6, 7 a 13, která se nesou v duchu nábožensko-intelektuálních rozprav, proroctví či dokonce kosmologických úvah... více


Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše 91% Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše 2007, Hana Blochová

V apokryfním Filipově evangeliu se uvádí, že Ježíše na jeho "pozemské pouti" vždy provázely tři Marie: jeho matka, jeho sestra a jeho snoubenka. Jedná se o reálné postavy, a to o Marii, Ježíšovu matku, jeho sestru Marii ... více


Podstata mystiky a jiné eseje 80% Podstata mystiky a jiné eseje 2008, Evelyn Underhill

Co je v duchovní zkušenosti tím podstatným prvkem. Který z mnoha stavů a zjevení, jež mystici popisují, jsou její integrální součástí, a co se z těchto stavů a stupňů stane, když je popíšeme současným slovníkem a svlečem... více


Toužím uhasit svou žízeň 88% Toužím uhasit svou žízeň 2016, Svatý Jan od Kříže

Jan své nejkrásnější mystické básně a některé z jeho neznámějších spisů (Výstup na horu Karmel, Temná noc, Duchovní píseň a Žhavý plamen lásky), které jsou vlastně komentáře k těmto básním, napsal v žaláři. Jeho duchovní... více


Strážkyně grálu / Pravda o Marii Magdaléně 88% Strážkyně grálu / Pravda o Marii Magdaléně 2007, Laurence Gardner

Sionské převorství odhaluje pravdu o mystickém řádu templářů a podzemním hnutí, které chránilo posvátný rod mesiánských potomků. Magdalénino evangelium obsahuje tajné záznamy, které odkrývají její postavení mezi apoštoly... více


Poslední věci člověka: Nebe, peklo, očistec ve středověku 80% Poslední věci člověka: Nebe, peklo, očistec ve středověku 2004, Peter Dinzelbacher

Německý historik Peter Dinzelbacher, i u nás už známý svým dílem Světice, nebo čarodějky, zde obrací svou pozornost k tématu, jež tvořilo středobod středověkého myšlení, ba života. Strach z konce, z toho, co přijde po sm... více


Moudrost Silvána z Athosu 100% Moudrost Silvána z Athosu 2010, Silván Z Athosu

Svatého Silvána není možné si pustit blíže k srdci a zůstat nezměněn. Vyjadřuje se sice prostě, ale nedejme se zmást formou. Promlouvá k nám jako ten, kdo poznal Boha a dlouho kráčel po jeho cestách, proto má moc oslovov... více


Ruští mystici 100% Ruští mystici 2021, Tomáš Špidlík

Kniha je prvním českým vydáním úspěšné publikace otce Špidlíka a představuje jedinečný vhled do ruské mystiky. Dává klíč k jejímu pochopení: předkládá to podstatné a zároveň uvádí její životodárný význam. Bohatou sbírku ... více


Karlův most 90% Karlův most 2007, Jakub Malina

Autor seznamuje čtenáře s dějinami této gotické památky. Kniha může sloužit jako průvodce při procházce po Karlově mostě. Popisuje věže na obou stranách mostu, jejich výzdobu, zajímavosti a pohnuté osudy. Výzdoba památek... více