františkáni

štítky

63 knih


František z Assisi 88% František z Assisi 2017, Gilbert Keith Chesterton

Prorockou esej o svatém Františkovi napsal Chesterton roku 1923. Zdá se, že promlouvá k dnešnímu čtenáři a k mentalitě doby snad ještě aktuálněji než tenkrát. více


Bůh své bitvy neprohrává 95% Bůh své bitvy neprohrává 2021, Vojtěch Kodet

Známý duchovní autor, karmelitán P. Vojtěch Kodet v obsáhlém knižním rozhovoru líčí svůj životní příběh. Postupně poznáváme jeho předky, dědečka, který prošel ruským zajetím, otce, bývalého politického vězně, a další čle... více


Svatý František z Assisi 84% Svatý František z Assisi 2004, Jacques Le Goff

Kniha jednoho z nejznámějších historiků středověkých dějin o jedné z nejznámějších historických postav středověku a františkánské spiritualitě. Jacques Le Goff zachycuje fascinující postavu svatého Františka v širokých s... více
Ve stínu Všemocného: Pravdivý příběh františkána mezi nacisty 96% Ve stínu Všemocného: Pravdivý příběh františkána mezi nacisty 2021, Gereon Goldmann

Nevšední svědectví o lidské odvaze i síle modlitby, o lásce k životu i Boží ochraně, zasazené do nelítostných bojů druhé světové války. Velmi komunikativní bratr Gereon chtěl být řeholníkem, ale za zvláštních okolností s... více


Františkáni z Bronxu 94% Františkáni z Bronxu 2017, Luc Adrian

V chudinské čtvrti New Yorku, plné násilí, drogových dealerů a lidí bez domova, žije od roku 1987 nová františkánská komunita. „Chcete-li opravdu následovat ukřižovaného Krista, jděte až na samé dno ghetta,“ řekl prvním ... více


Františkánskej živel: Jak žít z Boha a dávat lidem 97% Františkánskej živel: Jak žít z Boha a dávat lidem 2023, Ondřej Havlíček

Chvíli recesista a chvíli kontemplativní kněz, potom zase manažer a jindy prostý poutník. Je to prostě živel. Františkánskej živel! Šebestián Pavel Smrčina vzpomíná v knižním rozhovoru na své dětství a dospívání, zkuš... více


Brat František 78% Brat František 1992, Julien Green

Životný príbeh sv. Františka z Assisi. více


Kvítky slavného pána svatého Františka a jeho bratří 88% Kvítky slavného pána svatého Františka a jeho bratří 1942, neznámý - neuveden

Kvítky (Fioretti) jsou jakoby kyticí nejkrásnějších květů – epizod ze života svatého Františka a některých jeho druhů. Je to sbírka »zázraků a zbožných příkladů« napsaná v poslední čtvrtině třináctého století neznámým... více


Nadšení pro Lásku 92% Nadšení pro Lásku 2015, Richard Rohr

Všimli jste si, že František z Assisi, na rozdíl od svatých učitelů církve, na obrazech většinou nedrží knihu? Že nedrží kostel ani řeholi jako třeba Basil nebo Benedikt? Obvykle je vyobrazen nadšený, tančící, ve vytržen... více


Moudrost svatého Františka z Assisi 87% Moudrost svatého Františka z Assisi 1998, František z Assisi

Knihy čerpající z pokladů duchovní tradice. Texty jsou bohatě doprovázeny barevnými reprodukcemi. Svatý František z Assisi je pravděpodobné jednim z nejoblíbenějších mystiků křesťanské tradice. Jeho vize Boží dobroty ... více


Svatý František Serafínský 80% Svatý František Serafínský 2009, Klára Chlupová

Volné zpracování životopisu sv. Františka z Assisi podle P. Bonaventury J. Wilhelma. Zpracovala PhDr. Klára Chlupová, dle originálu vydaného nákl. Vydavatelstva Serafínských Květů, časopisu terciářů československých, Tře... více


Mnich mezi vlky 80% Mnich mezi vlky 2009, Wilhelm Hünermann

Život sv. Jana Kapistrána, apoštola Evropy. Dnes už nám možná jméno Jan Kapistrán (1386–1456) téměř nic neříká, ale před 550 lety žil tento zapálený apoštol Evropy dokonce nějaký čas mezi našimi předky. Pocházel z h... více


Svatý František z Assisi 92% Svatý František z Assisi 2006, Vlastimil Kybal

Monografie o světci z Assisi. Reprint vydání z r. 1913 vydaného v nakl. Laichter. více


Nebyl jsem hrdina 90% Nebyl jsem hrdina 2002, Benedikt Vladimír Holota

Vzpomínky na totalitu 1950 - 1989. S podtitulem Vzpomínky na totalitu 1950-1989 vychází životní ohlédnutí františkána P. Holoty, které svou vtipností a moudrostí navazuje na podobné vzpomínky kněží (František Hobizal,... více


Naděje proti temnotám 85% Naděje proti temnotám 2004, Richard Rohr

Dnešním neklidným světem se sv. Františkem. Americký kněz, teolog a spisovatel Richard Rohr OFM je prorok naší doby, který nás vyzývá k tomu, abychom změnili svoji cestu. V knize „Naděje proti temnotám“ nám nabízí, ab... více


Cesta do říše Velkého chána (1316-1330) 90% Cesta do říše Velkého chána (1316-1330) 1998, Odorik De Pordenone

Popis východních krajů. Stať o Filipovi Koruntanskému dopsal Dr. Josef Žemlička, DrSc. Mapu cesty nakreslil Dr. Josef Žemlička. Fotografie dřevorytů a rytin ze starých tisků pořídil Jan Kotrč. Doprovodné texty upra... více


Město a klášter: Františkánský konvent v raně novověké Olomouci 93% Město a klášter: Františkánský konvent v raně novověké Olomouci 2017, Martin Elbel

Studie se věnuje problematice působení řeholních institucí a zkoumá různé formy interakce mezi konventní komunitou a městskou společností. Pozornost je věnována především situaci po roce 1650. Konventní komunita tehdy mu... více


Proč já? 93% Proč já? 2020, Bernadette Moriau

Bernadette Moriauová je sestra františkánka oblátka Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Pochází z početné katolické rodiny, silně věřící rodiče měli často hluboko do kapsy. Bernadette vstoupila v 19 letech do řádu a nakonec se... více


Františkánské misie v Číně (13.-18. století) 73% Františkánské misie v Číně (13.-18. století) 2015, Vladimír Liščák

Jak probíhala misijní činnost v Orientu? Byla Františkánská církev ušetřena skandálů? Jako první česká publikace přináší kniha základní přehled dějin františkánských misií v Číně od prvních katolických vyslanců do Mongol... více


O čtrnácti františkánech z kostela Panny Marie Sněžné v Praze 70% O čtrnácti františkánech z kostela Panny Marie Sněžné v Praze 2012, Alena Brožová

Příběh čtrnácti bratří františkánů z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Začátkem 17. století bylo do Čech znovu povoláno 17 bratří z různých zemí Evropy. 14 jich zemřelo mučednickou smrtí a bylo prohlášeno za blahoslave... více