dějiny křesťanství

štítky

46 knih


Dějiny křesťanstvíDějiny křesťanství1999, Paul Johnson

Rozsáhlé dějiny křesťanství z pera známého britského historika, autora bestsellerů jako Dějiny XX. století, Dějiny židovství atd. V Dějinách křesťanství se Paul Johnson projevuje nejen jako fundovaný historik, ale také j... více


Církevní dějiny - Antika a středověkCírkevní dějiny - Antika a středověk2013, Václav Drška

Předložit přehledný a objektivní pohled na dějiny křesťanské církve v období od jejího počátku až do konce středověku představuje obtížný úkol. Autoři se pokusili vytvořit vyvážené, věcné a konfesně nezatížené podání cír... více


Kniha o Bibli - Starý zákonKniha o Bibli - Starý zákon1992, Jacques Musset

Tato kniha je jakýsi průvodce. Nejen Biblí, ale dějinami od doby bronzové po říši římskou. Najdeme zde od každého něco. Život lidí, jejich práce, umění, svátky. Zvířata a rostliny. Města, pouště, oázy.... více
Cesta svatého VojtěchaCesta svatého Vojtěcha1997, Jaroslav Durych

Málo známé dílko J.Durycha napsané roku 1939 a poprvé vydané péčí benediktinů břevnovských roku 1940. Svatý Vojtěch (955-997), II. biskup pražský. více


Církevní dějinyCírkevní dějiny1988, Eusebius Pamphili

Ve svých Církevních dějinách (Historia ecclesiastica) se zabývá dějinami rané církve. Využil starší nedochované dílo Hegesippova; Eusebios v Církevních dějinách cituje mnoho jinde nedochovaných pramenů.... více


Církevní dějiny v přehledu a obrazechCírkevní dějiny v přehledu a obrazech1940, Blažej Ráček

678 stran textu a 332 stran obrazové přílohy. více


Didaché - Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národůmDidaché - Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národům1994, neznámý, neuveden

Nekanonická kniha Nového zákona - jedná se o nejdůležitější dokument poapoštolské doby a nejstarší svědectví o církevním právu. více


Malé kompendium křesťanských dějinMalé kompendium křesťanských dějin2012, Stephen Backhouse

Křesťanství je největší světové náboženství. Jeho dějiny byly sepsány již mnohokrát, často však byla přehlížena skutečně globální podstata tohoto náboženství, neboť bylo vyzdvihováno především křesťanství v Evropě a v No... více


Hrabě ZinzendorfHrabě Zinzendorf2000, John R. Weinlick

Kniha líčí příběh hraběte Ludvíka Mikuláše Zinzendorfa, saského šlechtice, jemuž šlechtický titul otevřel dveře k duchovnímu vlivu v Německu osmnáctého století. Zinzendorf se tak do dějin zapsal jako duchovní otec Moravs... více


Proč Židé zavrhli JežíšeProč Židé zavrhli Ježíše2010, David Klinghoffer

Zlomový bod v dějinách Západu. Proč Židé zavrhli Ježíše? Jaké reálné důvody mohly Židy vést k tomu, že se od Ježíše odvrátili nebo se proti němu postavili? Proč odmítali křesťanskou cestu ke spáse se sveřepostí, v ní... více


Neskorá antika a kresťanstvoNeskorá antika a kresťanstvo2010, Peter Olexák

Autor v tejto knihe predstavil prvé kresťanské storočia v kultúrnom previazaní s rímskou antikou, podal zároveň farbistý obraz tohto „prechodného obdobia“ ako plnohodnotnej epochy. V siedmich kapitolách rozoberá nové ide... více


Ježíš a svitky od Mrtvého mořeJežíš a svitky od Mrtvého moře2000, James H. Charlesworth

Texty napsané Ježíšovými účastníky dokreslujícími bibli. Proč se tajemné svitky od Mrtvého moře považují za největší archeologický nález tohoto století? Proč nebyly dlouho plně zpřístupněny? Tajily snad něco, co by třeba... více


Kristianizácia prvých storočí: okolnosti, procesy a zmeny mentalityKristianizácia prvých storočí: okolnosti, procesy a zmeny mentality2015, Peter Olexák

Historická monografia sa venuje témam ako: Kresťania a svet náboženských predstáv. Reakcia pohanstva na kresťanstvo. Formovanie kresťanskej identity. Ku koreňom dobročinnosti. Priepasť medzi Bohom a démonmi. Biskup... více


Dějiny raného křesťanstvíDějiny raného křesťanství1997, François Vouga

Švýcarský novozákoník přehledným způsobem popisuje historii rané církve v letech 30–150 po Kristu, vysvětluje problematiku historických pramenů, vztah křesťanství k okolnímu světu a rozličným mimokřesťanským duchovním pr... více


Adventismus v proměnách časuAdventismus v proměnách času2003, George R. Knight

Kniha seznamuje čtenáře se základními milníky vzniku a následného dynamického rozvoje Církve adventistů sedmého dne. Ve zhuštěném historickém přehledu se mu podařilo obsáhnout dějinný úsek téměř dvou století. Sleduje udá... více


1