dějiny křesťanství

štítky

66 knih


Dějiny křesťanství 84% Dějiny křesťanství 1999, Paul Johnson

Rozsáhlé dějiny křesťanství z pera známého britského historika, autora bestsellerů jako Dějiny XX. století, Dějiny židovství atd. V Dějinách křesťanství se Paul Johnson projevuje nejen jako fundovaný historik, ale také j... více


Církevní dějiny - Antika a středověk 92% Církevní dějiny - Antika a středověk 2013, Václav Drška

Předložit přehledný a objektivní pohled na dějiny křesťanské církve v období od jejího počátku až do konce středověku představuje obtížný úkol. Autoři se pokusili vytvořit vyvážené, věcné a konfesně nezatížené podání cír... více


Kniha o Bibli - Starý zákon 96% Kniha o Bibli - Starý zákon 1992, Jacques Musset

Tato kniha je jakýsi průvodce. Nejen Biblí, ale dějinami od doby bronzové po říši římskou. Najdeme zde od každého něco. Život lidí, jejich práce, umění, svátky. Zvířata a rostliny. Města, pouště, oázy. více
Vzpoura v Assisi 98% Vzpoura v Assisi 2014, Oldřich Selucký

Po dvojdílném úspěšném románu z doby Konstantina a Metoděje přichází Oldřich Selucký s dobrodružným příběhem o nejznámější osobnosti křesťanských dějin – svatém Františkovi. Vzpoura v Assisi je knihou pro ty, kdo chtěj... více


Církevní dějiny 90% Církevní dějiny 1988, Eusebius Pamphili

Ve svých Církevních dějinách (Historia ecclesiastica) se zabývá dějinami rané církve. Využil starší nedochované dílo Hegesippova; Eusebios v Církevních dějinách cituje mnoho jinde nedochovaných pramenů. více


Církevní dějiny v přehledu a obrazech 100% Církevní dějiny v přehledu a obrazech 1940, Blažej Ráček

678 stran textu a 332 stran obrazové přílohy. více


Cesta svatého Vojtěcha 86% Cesta svatého Vojtěcha 1997, Jaroslav Durych

Málo známé dílko J.Durycha napsané roku 1939 a poprvé vydané péčí benediktinů břevnovských roku 1940. Svatý Vojtěch (955-997), II. biskup pražský. více


Malé kompendium křesťanských dějin 70% Malé kompendium křesťanských dějin 2012, Stephen Backhouse

Křesťanství je největší světové náboženství. Jeho dějiny byly sepsány již mnohokrát, často však byla přehlížena skutečně globální podstata tohoto náboženství, neboť bylo vyzdvihováno především křesťanství v Evropě a v No... více


Luther - Finále středověké zbožnosti 90% Luther - Finále středověké zbožnosti 2017, Jaroslav Vokoun

Pozoruhodný portrét Martina Luthera vychází u příležitosti velkého výročí reformace (1517–2017). Jaké byly Lutherovy duchovní kořeny? Jaké měl zázemí a na čem stavěl duchovní život? Nebyl spíše reformátorem zbožnosti a p... více


Didaché - Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národům 90% Didaché - Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národům 1994, neznámý - neuveden

Nekanonická kniha Nového zákona - jedná se o nejdůležitější dokument poapoštolské doby a nejstarší svědectví o církevním právu. více


Proč Židé zavrhli Ježíše 90% Proč Židé zavrhli Ježíše 2010, David Klinghoffer

Zlomový bod v dějinách Západu. Proč Židé zavrhli Ježíše? Jaké reálné důvody mohly Židy vést k tomu, že se od Ježíše odvrátili nebo se proti němu postavili? Proč odmítali křesťanskou cestu ke spáse se sveřepostí, v ní... více


Neskorá antika a kresťanstvo 20% Neskorá antika a kresťanstvo 2010, Peter Olexák

Autor v tejto knihe predstavil prvé kresťanské storočia v kultúrnom previazaní s rímskou antikou, podal zároveň farbistý obraz tohto „prechodného obdobia“ ako plnohodnotnej epochy. V siedmich kapitolách rozoberá nové ide... více


Hrabě Zinzendorf 88% Hrabě Zinzendorf 2000, John R. Weinlick

Kniha líčí příběh hraběte Ludvíka Mikuláše Zinzendorfa, saského šlechtice, jemuž šlechtický titul otevřel dveře k duchovnímu vlivu v Německu osmnáctého století. Zinzendorf se tak do dějin zapsal jako duchovní otec Moravs... více


Keltské křesťanství 90% Keltské křesťanství 2010, Gorazd Vopatrný

Jak již název napovídá, věnuje se publikace Gorazda J. Vopatrného významnému a zajímavému tématu křesťanství u Keltů v raném středověku. Pojednání o autentickém duchovním životě v keltském prostředí začíná líčením života... více


Ježíš a svitky od Mrtvého moře 80% Ježíš a svitky od Mrtvého moře 2000, James H. Charlesworth

Texty napsané Ježíšovými účastníky dokreslujícími bibli. Proč se tajemné svitky od Mrtvého moře považují za největší archeologický nález tohoto století? Proč nebyly dlouho plně zpřístupněny? Tajily snad něco, co by třeba... více


2000 let Kristovy moci – I. díl: Doba církevních otců 100% 2000 let Kristovy moci – I. díl: Doba církevních otců 2022, Nick R. Needham

Mocné činy Ježíše Krista neskončily s událostmi zaznamenanými v knize Skutků. V každém dalším století pokračuje všemohoucí Bůh ve svém díle, které dnes lidé mohou poznávat, když se podívají, jak křesťané předchozích gene... více


Adventismus v proměnách času 73% Adventismus v proměnách času 2003, George R. Knight

Kniha seznamuje čtenáře se základními milníky vzniku a následného dynamického rozvoje Církve adventistů sedmého dne. Ve zhuštěném historickém přehledu se mu podařilo obsáhnout dějinný úsek téměř dvou století. Sleduje udá... více


Ježíš Nazaretský - Poselství a historie 80% Ježíš Nazaretský - Poselství a historie 2001, Joachim Gnilka

Nahlédnutí do exegetického procesu hledání autentické osobní skutečnosti Ježíše Krista. Vzájemné srovnání jednotlivých evangelií a biblických a mimobiblických pramenů poskytuje autorovi kritéria k přesnému odlišení původ... více


Kresťanský svet 53% Kresťanský svet 2012, Martin E. Marty

Historik Martin Marty podáva čitateľom všetkých vierovyznaní krátku, ale výstižnú správu o kresťanstve a o tom, ako sa za dvetisíc rokov stalo najrozšírenejším náboženstvom na svete. Zobrazuje život Krista a jeho učenie ... více


Dějiny raného křesťanství 100% Dějiny raného křesťanství 1997, François Vouga

Švýcarský novozákoník přehledným způsobem popisuje historii rané církve v letech 30–150 po Kristu, vysvětluje problematiku historických pramenů, vztah křesťanství k okolnímu světu a rozličným mimokřesťanským duchovním pr... více