protestantismus

štítky

92 knih


Diabol v zrkadle 89% Diabol v zrkadle 2016, Juraj Červenák

Nad Viedňou, niekdajším sídlom cisára, sa sťahujú mračná. Špióni biskupa Khlesla zavetrili stopu protestantského sprisahania, ktorého cieľom je likvidácia najvyšších katolíckych hodnostárov. Obeťou prvého útoku sa stane ... více


Dědictví otců 89% Dědictví otců 1989, Robert Merle

Děj se odehrává v pohnutých dobách francouzské historie 16. a 17. století. Původně šestidílný románový cyklus Dědictví otců, k němuž autor později připojil uzavřený celek sedmi dalších románů, počíná za vlády Jindřicha ... více


Temno 83% Temno 2000, Alois Jirásek

Klasické dílo české literatury detailně líčí dramatické období vrcholící protireformační moci ve 20. letech 18. století v Praze a na Skalce u Opočna. více
Ideály humanitní; Demokratismus; Problém malého národa 87% Ideály humanitní; Demokratismus; Problém malého národa 1968, Tomáš Garrigue Masaryk

Soubor 3 drobných prací vzniklých z přednášek - "Ideály humanitní", "Problém malého národa" a "Demokratismus v politice". Společným prvkem je tu humanita, kterou sleduje v průběhu českých dějin jako neslábnoucí pramen ve... více


Poutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího 83% Poutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího 1996, John Bunyan

Příběh – podobenství, jak si autor představoval životní pouť bohabojného, ctnostného člověka životem. V angloamerickém světe je kniha brána jako jakási „Protestanská bible“. více


Temno: Stručná historie 84% Temno: Stručná historie 2022, Ivana Čornejová

Málokterá etapa českých dějin vzbuzovala a vzbuzuje u historiků tak protikladné soudy jako doba pobělohorská. Podle jedněch tragická epocha spojená s násilnou rekatolizací a emigrací elit. Podle druhých čas monumentální ... více


Q. 86% Q. 2006, Luther Blissett

V roce 1517 Martin Luther přibil na dveře katedrály ve Wittenbergu svých 95 tezí s požadavky na reformu katolické církve a spustil tak období sociálních bouří, povstání, válek a násilí. Za vlády habsburského císaře Karla... více


Náboženství a společnost v Evropě 87% Náboženství a společnost v Evropě 2003, René Rémond

Vztahy mezi náboženstvím a společností tvoří podstatnou kapitolu evropských dějin: jen málo otázek totiž zaujalo v ideologických sporech a politických střetech tak významné místo. Jedná se navíc o oblast, kde se při přec... více


Proč Bůh? 83% Proč Bůh? 2011, Timothy Keller

Rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu Kellerova kniha je dílem výjimečného, přemýšlivého kazatele. Je to pozoruhodná publikace, ne náhodou jmenovaná Knihou roku 2008 časopisem World Magazine, která se po... více


Kavalíři, puritáni, královrazi: Anglická občanská válka 1642–1649 81% Kavalíři, puritáni, královrazi: Anglická občanská válka 1642–1649 2009, Pavel Vodička

Popis jedné z nejdramatičtějších etap anglické revoluce - občanské války z let 1642-1649 - se soustřeďuje zejména na průběh vojenských střetů mezi roajalisty a vojsky parlamentní opozice. Autor stručně zmiňuje politic... více


Králův kříž 97% Králův kříž 2012, Timothy Keller

Králův kříž – Život Ježíše a příběh světa Příběh nejvlivnější postavy lidské historie byl během tisíciletí vyprávěn již nesčetněkrát. Má smysl zabývat se jím i dnes? Známý manhattanský pastor a myslitel označený časo... více


Kázání pro neznabohy 97% Kázání pro neznabohy 2009, Svatopluk Karásek

Blázen, Balíček karet, Díkůčinění a Vánoční stromek – čtvero kázání pronesených v pražském kostele u Salvátora, kterými se evangelický farář Sva­topluk Karásek obrací na „neznabohy“. Kdo je neznaboh? Komu Karásek káže? ... více


Čekej na mě 78% Čekej na mě 2010, Rebecca St. James

Známá křesťanská zpěvačka a mladá žena plná hluboké víry pomáhá dospívajícím křesťanům znovu objevit krásu čistoty v milostném vztahu. Ve své čtivé, praktické a na Písmu založené knížce ukazuje, že Boží plán je pro nás t... více


Na rozhraní věků 85% Na rozhraní věků 2007, Amedeo Molnár

Kniha předního českého historika české i světové reformace profesora Amedeo Molnára „Na rozhraní věků“ přibližuje kulturní a náboženský zápas, který se odehrál v Evropě 15. a 16. století. Literárně brilantní portréty Jan... více


Obtížné oddíly knih Mojžíšových 96% Obtížné oddíly knih Mojžíšových 2006, Jan Heller

V Bibli je řada oddílů, příběhů či údajů, nad nimiž je dnešní čtenář na rozpacích. Některé oddíly jej dokonce pohoršují. Vždyť se v „Písmu svatém“ píše například o krutostech, podlostech či nemravnostech, aniž by byly kr... více


Boží trouba 96% Boží trouba 2000, Svatopluk Karásek

Kniha obsahující více než 50 kázání, která Svatopluk Karásek pronesl v posledních letech v pražském kostele U Salvátora. Kniha není pojata dokumentárně, ale je pečlivě komponována tak, aby čtenáře provázela celým jedním ... více


Úvod do Nového zákona 78% Úvod do Nového zákona 2008, D. A. Carson

Smyslem tohoto úvodu, jako všech úvodů, je nabídnout čtenáři informace, které je dobré znát, abychom mohli číst knihy Nového zákona s porozuměním. Podle soudobé terminologie je našim cílem poskytnout studujícímu zdroje k... více


Filipika proti misomusům 63% Filipika proti misomusům 1567, Jan Blahoslav

Polemické dílo Filipika proti misomusům napsal biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav v únoru 1567 v Ivančicích. Spisem kritizoval názory Jana Augusty (roku 1564 propuštěného Ferdinandem I. z křivoklátského vězení), který... více


Bartolomějská noc - Zločin v zájmu státu 24. srpna 1572 83% Bartolomějská noc - Zločin v zájmu státu 24. srpna 1572 2010, Arlette Jouanna

18. srpna 1572 slaví Paříž svatbu Markéty z Valois s Jindřichem Navarrským, která se má stát aktem usmíření mezi katolíky a protestanty. O šest dní později jsou nejdříve v Paříži a posléze v celé Francii s posvěcením Krá... více


Vykoupení a zatracení: Dějiny reformace 93% Vykoupení a zatracení: Dějiny reformace 2020, Thomas Kaufmann

Kniha Vykoupení a zatracení na rozdíl od Kaufmannových specializovaným studií reprezentuje sevřený pokus o syntetický výklad dějin reformace v Německu, Francii, Anglii a Skandinávii. Detailně zde zkoumá nejen politický p... více