církevní život

štítky

15 knih


Trpká zkouška 93% Trpká zkouška 2021, Evelyn Waugh

Trpkou zkouškou byla pro Evelyna Waugha liturgická reforma spjatá s druhým vatikánským koncilem, která se pro tohoto literáta stala snad největším duchovním bojem jeho života. V tomto tenkém výboru z jeho osobní korespon... více


Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? 100% Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? 2010, Marie Macková

Původní monografie o vývoji náboženství a religiozity jako sociálního jevu v českých zemích v průběhu "dlouhého" 19. století (vymezeného Francouzskou revolucí či u nás josefínskými reformami a první světovou válkou). Pře... více


Z cesty své nesejdeme: osudy východočeských a hornolanguedockých protestanských komunit v 18. století 60% Z cesty své nesejdeme: osudy východočeských a hornolanguedockých protestanských komunit v 18. století 2016, Eva Hajdinová

Monografie přináší srovnání života tajných evangelíků ve východních Čechách a v jihofrancouzské oblastí Horní Languedoc. Navzdory velmi rozdílným životním podmínkám využívaly obě náboženské skupiny v 18. století podobné ... více
Památník Českobratrské církve evangelické 80% Památník Českobratrské církve evangelické 1924, František Bednář

Českobratrská církev evangelická a její senioráty a sbory na stezkách minulosti a na prahu přítomnosti. více


Deníky (1973–1983) 100% Deníky (1973–1983) 2023, Alexander Schmemann

Alexander Schmemann (1921–1983) byl jedním z nejvýznamnějších pravoslavných teologů 20. století. Od roku 1951 až do své smrti působil v Semináři sv. Vladimíra, jenž se i pod jeho vedením stal jedním z důležitých duchovní... více


I zůstávali v učení apoštolském: Snažení a rozpomínání evangelíků na Nosislavsku 80% I zůstávali v učení apoštolském: Snažení a rozpomínání evangelíků na Nosislavsku 2011, Ondřej Macek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Svoboda svědomí 100% Svoboda svědomí 2016, Sixtus Bolom-Kotari

Tématem publikace je reformovaná církev jako živoucí organismus v kontextu své doby. Její nejvyšší představitel na Moravě se v sedmi kapitolách stává průvodcem při budování nových evangelických komunit. Ve svém úřadu zaš... více


Představ si! 80% Představ si! 2017, Paul Bernhard Rothen

Tato knížka je pozvánkou představit si svět očima víry – víry Ježíšovy, víry v Ježíše. Nechce čtenáři nasadit růžové brýle ani vnucovat jednoduché návody a černobílé odpovědi. Spíše naznačuje, jak barevný a složitě bohat... více


Zapomenutá generace 80. let 20. století: Nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku % Zapomenutá generace 80. let 20. století: Nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku 2009, Jana Petrová

Knižní verze autorčiny diplomové práce, v níž zúročila osobní zkušenost se samizdatem a občanskými aktivitami nezávisle smýšlejících skupin na Plzeňsku ve druhé polovině 80. let. Pojímá témata církve, hudebních alternati... více


Pronikám do Boha / So dringe ich in Gott 0% Pronikám do Boha / So dringe ich in Gott 2020, Adolf Kajpr

Dopisy z nacistického a komunistického žaláře / Briefe aus der NS-Haft und aus dem kommunistischen Gafängnis. K vydání připravili Vojtěch Novotný a Jana Maroszová. Kniha přináší česko-německou edici třiceti šesti do... více


Znamení vertikál 0% Znamení vertikál 2013, Pavel Šopák

Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku. více


Pastorální péče 0% Pastorální péče 2000, Jaro Křivohlavý

To, oč v této knize jde, naznačuje její nadpis: Pastorální péče. V tomto nadpisu jsou dvě klíčová slova.: Péče - Pastorální. Co znamenají? P é č e. Slovem péče se rozumí starání se o někoho či o něco. Opatrování. Přej... více


Dejiny Malohontského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku % Dejiny Malohontského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 2015, Martin Riecky

Monografia zaoberajúca sa históriou dnes už neexistujúceho Malohontského seniorátu, ktorý existoval 357 rokov, je cenným príspevkom k hlbšiemu poznávaniu minulosti ECAV na Slovensku. Autor Martin Riecky, niekdajší dlhoro... více


Kostel sv. Václava v Kladně-Rozdělově 1927-2017 0% Kostel sv. Václava v Kladně-Rozdělově 1927-2017 2017, Zdirad J. K. Čech

V kostele sv. Václava v Rozdělově je možné získat novou publikaci o rozdělovském kostele – Kostel sv. Václava v Kladně Rozdělově 1927-2017 (64 stran, autoři textů - kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka, převor břev... více


Pravoslavní v Československu v letech 1918-1953: Příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi 0% Pravoslavní v Československu v letech 1918-1953: Příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi 2009, Pavel Marek

Kniha je pokusem o ucelený pohled na dějiny české pravoslavné církve od poloviny 19. století do počátku 50. let 20. století, kdy získala autokefální postavení. Jejím jádrem je popis formování církve v letech první Českos... více