církevní život

štítky

10 knih


Trpká zkouškaTrpká zkouška2021, Evelyn Waugh

Trpkou zkouškou byla pro Evelyna Waugha liturgická reforma spjatá s druhým vatikánským koncilem, která se pro tohoto literáta stala snad největším duchovním bojem jeho života. V tomto tenkém výboru z jeho osobní korespon... více


Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu?Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu?2010, Marie Macková

Původní monografie o vývoji náboženství a religiozity jako sociálního jevu v českých zemích v průběhu "dlouhého" 19. století (vymezeného Francouzskou revolucí či u nás josefínskými reformami a první světovou vá... více


Představ si!Představ si!2017, Paul Bernhard Rothen

Tato knížka je pozvánkou představit si svět očima víry – víry Ježíšovy, víry v Ježíše. Nechce čtenáři nasadit růžové brýle ani vnucovat jednoduché návody a černobílé odpovědi. Spíše naznačuje, jak barevný a složitě bohat... více
Z cesty své nesejdeme: osudy východočeských a hornolanguedockých protestanských komunit v 18. stoletíZ cesty své nesejdeme: osudy východočeských a hornolanguedockých protestanských komunit v 18. století2016, Eva Hajdinová

Monografie přináší srovnání života tajných evangelíků ve východních Čechách a v jihofrancouzské oblastí Horní Languedoc. Navzdory velmi rozdílným životním podmínkám využívaly obě náboženské skupiny v 18. století podobné ... více


Svoboda svědomíSvoboda svědomí2016, Sixtus Bolom-Kotari

Tématem publikace je reformovaná církev jako živoucí organismus v kontextu své doby. Její nejvyšší představitel na Moravě se v sedmi kapitolách stává průvodcem při budování nových evangelických komunit. Ve svém úřadu zaš... více


Znamení vertikálZnamení vertikál2013, Pavel Šopák

Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku. více


Pastorální péčePastorální péče2000, Jaro Křivohlavý

To, oč v této knize jde, naznačuje její nadpis: Pastorální péče. V tomto nadpisu jsou dvě klíčová slova.: Péče - Pastorální. Co znamenají? P é č e. Slovem péče se rozumí starání se o někoho či o něco. Opatrování. Přej... více


Kostel sv. Václava v Kladně-Rozdělově 1927-2017Kostel sv. Václava v Kladně-Rozdělově 1927-20172017, Zdirad J. K. Čech

V kostele sv. Václava v Rozdělově je možné získat novou publikaci o rozdělovském kostele – Kostel sv. Václava v Kladně Rozdělově 1927-2017 (64 stran, autoři textů - kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka, převor břev... více


Zapomenutá generace 80. let 20. století: Nezávislé aktivity a samizdat na PlzeňskuZapomenutá generace 80. let 20. století: Nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku2009, Jana Petrová

Knižní verze autorčiny diplomové práce, v níž zúročila osobní zkušenost se samizdatem a občanskými aktivitami nezávisle smýšlejících skupin na Plzeňsku ve druhé polovině 80. let. Pojímá témata církve, hudebních alternati... více


Pronikám do Boha / So dringe ich in GottPronikám do Boha / So dringe ich in Gott2020, Adolf Kajpr

Dopisy z nacistického a komunistického žaláře / Briefe aus der NS-Haft und aus dem kommunistischen Gafängnis. K vydání připravili Vojtěch Novotný a Jana Maroszová. Kniha přináší česko-německou edici třiceti šesti do... více