duchovní, klerici

štítky

23 knih


Úvod do zbožného života 93% Úvod do zbožného života 2003, František Saleský

Dílo sv. Františka Saleského (1567-1622) vyšlo francouzsky poprvé v r. 1608. První český překlad pochází z r. 1657 z pera jezuity Jiřího Konstantia. Od té doby vyšlo mnoho dalších překladů. Čím vysvětlit takový zájem o d... více


Zpověď posledního mnicha 73% Zpověď posledního mnicha 2023, František Kalenda

Když se Berenger před lety uchýlil do zapadlého benediktinského kláštera v portugalských horách, hledal pro sebe a svého bratra Romualda především útočiště před pronásledováním. V malé mnišské komunitě na samém konci kře... více


Cesta k vnitřnímu pokoji 85% Cesta k vnitřnímu pokoji 2005, Ellen Gould White

Cesta k vnitřnímu pokoji je knihou několika krátkých skutečných nevšedních příběhů s dodatky osobních pohledů a vhledů jak z praktického života, tak i z duchovního. Velice lehce a rychle čtivé, kniha ke které se dobře vr... více
Arnošt z Pardubic 74% Arnošt z Pardubic 2008, Zdeňka Hledíková

Arcibiskup, zakladatel a rádce. Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup a blízký spolupracovník a rádce císaře Karla IV., patří bezesporu k nejznámějším postavám českých středověkých dějin. Kniha přední české mediev... více


Svatí církevního roku 80% Svatí církevního roku 2004, Josef Heyduk

Skoro každý den v roce je zasvěcen některému ze světců či i několika z nich. S jejich jmény se setkáváme na stránkách kalendářů, mnohá z nich nám dokonce připomínají sochy či obrazy, ale o velké většině nevíme vlastně vů... více


Klérofašisti 80% Klérofašisti 2019, Miloslav Szabó

Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935 - 1945) Publikácia sa venuje príčinám, kontextu a dôsledkom radikalizovania viacerých katolíckych a jedného evanjelického kňaza v rokoch 1935 - 1945. Kým vo vere... více


Lágr 85% Lágr 2009, Aleš Palán

Pavel Kučera v rozhovoru s Alešem Palánem. Odchod ze země původu je fenomén, který se českou historií táhne po staletí. Málokdy v historii však zasáhl samou podstatu naší společnosti tak jako ve 20. století. Nemalá čá... více


Paměti (Česká kronika za vlády římského císaře a českého krále Josefa II.) 40% Paměti (Česká kronika za vlády římského císaře a českého krále Josefa II.) 1931, František Martin Pelcl

Text v rukopisu nazvaný Česká kronika za vlády římského císaře a českého krále Josefa II. je znám pod pozdějším titulem Paměti. Z němčiny ho přeložil a poprvné v r. 1931 vydal Jan Pán. více


Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek 100% Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek 2020, Ondřej Vodička

Emigrace katolického kléru z Čech a Moravy, jež proběhla za husitských válek, představuje unikátní fenomén evropských dějin. Katolickou, nacionalistickou i marxistickou historiografií bývaly okolnosti této emigrační vlny... více


Katolická liturgika pro obecné a hlavní školy 60% Katolická liturgika pro obecné a hlavní školy 1942, Emanuel Žák

Kapitoly: O osobách a místech bohoslužebných; o čase, čili roku církevním; o úkonech čili obřadech bohoslužebných. 1942 - 15. nezměněné vydání více


Má dnes Ignác z Loyoly ještě co říci? 100% Má dnes Ignác z Loyoly ještě co říci? 2007, Karl Rahner

Provokativní intuice německého myslitele, klasika vyhraněných slov, nás přivádějí k zakladateli jezuitů. Literární ich-forma je doprovázena kolekcí grafik Jana Jemelky. Přeložil Leo Hipsch. více


Mistr Jan řečený Hus z Husince 0% Mistr Jan řečený Hus z Husince 1904, Václav Flajšhans

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Padre a Rebe - Vojenští duchovní československé zahraniční armády u Tobruku a Dunkerqu 0% Padre a Rebe - Vojenští duchovní československé zahraniční armády u Tobruku a Dunkerqu 2015, Martin Flosman

Publikace přibližuje neznámé osudy dvou z celkem čtrnácti důstojníků vojenské duchovní služby, kteří sloužili v čs. zahraničních jednotkách za druhé světové války. Je založena na autentických denících, které si vedli Fra... více


Duchovenstvo sborového chrámu 0% Duchovenstvo sborového chrámu 1903, Nikolaj Semjonovič Leskov

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí 0% Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí 2020, Pavel Pumpr

Kniha představuje nižší duchovenstvo jako svébytnou součást raněnovověké společnosti. Na základě studia rozsáhlého souboru písemných pramenů (katalogů kléru, pozůstalostních spisů a dalších písemností), které vypovídají ... více


Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-18. století) % Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-18. století) 1997, kolektiv autorů

Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 25.-27. dubna 1995 Muzeem Prostějovska v Prostějově a Rakouským ústavem pro východní a jihovýchodní Evropu, odbočka Brno. více


Bůh a armáda: Historie a současnost duchovní služby Armády České republiky % Bůh a armáda: Historie a současnost duchovní služby Armády České republiky 2022, Martin Vaňourek

Vojenskou duchovní službu mají mnozí spojenou především s literárními a televizními postavami, jako je Haškův feldkurát Katz, nebo otec Mulcahy z populárního MASH. Taková redukce však zakrývá bohatou a fascinující histor... více


Kostel sv. Václava v Kladně-Rozdělově 1927-2017 0% Kostel sv. Václava v Kladně-Rozdělově 1927-2017 2017, Zdirad J. K. Čech

V kostele sv. Václava v Rozdělově je možné získat novou publikaci o rozdělovském kostele – Kostel sv. Václava v Kladně Rozdělově 1927-2017 (64 stran, autoři textů - kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka, převor břev... více


Laici a klerici v české katolické církvi: Na cestě ke spiritualitě spolupráce? 0% Laici a klerici v české katolické církvi: Na cestě ke spiritualitě spolupráce? 2017, Barbora Spalová

Sociálněantropologická studie nás přivádí do několika velice různorodých terénů v rámci české katolické církve: do jedné východočeské vesnické farnosti, do jiné ve větším městě, do farností spravovaných komunitou Chemin ... více


Životní příběh Olympie Brownové 0% Životní příběh Olympie Brownové 2015, Radovan Lovčí

Kniha Radovana Lovčího vypráví příběh Američanky Olympie Brownové (1835–1926). Ta patřila do kategorie prvních žen ve světě, jež si úspěšně vybojovaly možnost stát se řádnou duchovní. Jako řádná reverendka americké un... více