historické detektivky - štítek


Pokání bratra Cadfaela

Pokání bratra Cadfaela

2004, E. Peters (pseudonym)

Ve zvratech války mezi Štěpánem a Matyldou se zradou dostane do zajetí třicet Matyldiných rytířů, mezi nimi Cadfaelův syn Olivier de Bretagne. Všichni ostatní jsou vykoupeni, jen Olivier zůstává nezvěstný. Pro Cadfaela t... více


Právo azylu

Právo azylu

2008, E. Peters (pseudonym)

Po Velikonocích v roce 1140 zažije klášter vzrušení: svatebčané ze zlatníkova domu tu chtějí zlynčovat potulného kejklíře. Opat Radulfus samozvaný soud přeruší a uprchlíkovi udělí azyl. Navíc pověří Cadfaela, aby vyšetři... více


Smrt na křižovatce

Smrt na křižovatce

2003, D. Furutani

Děj se odehrává v Japonsku, na počátku 17. století. Doba šóguna Tokugawy Iejasu, po zemi se potulují róninové (samurajové bez pána), někteří obchodují, jiní loupí... Jeden z nich je odhodlán pustit se do boje za nápravu ... více


Splátka růží

Splátka růží

2000, E. Peters (pseudonym)

Píše se r. 1142 a v shrewsburském klášteře se chystají k oslavám svátku místní patronky sv. Winifredy. Vražda, ke které dojde na klášterním pozemku v podivné souvislosti se zničením růžového keře, by mohla slavnost vážně... více


Malomocný u svatého Jiljí

Malomocný u svatého Jiljí

2006, E. Peters (pseudonym)

Bratr Cadfael, mnich benediktinského kláštera v Shrewsbury, je opět nucen se zajímat kromě o svou bylinkářskou zahradu i o „světské“ dění, ve kterém je k zločinům tak blízko. 5. díl série se týká komunity chudáků a nemo... více


Trofej

Trofej

2011, C. J. Sansom

Invaze krále Jindřicha VIII. do Francie se bezdařila. Anglie je ve válce... Detektivní román z doby Jindřicha VIII. Píše se rok 1545 a Anglie je ve válce. Invaze krále Jindřicha VIII. do Francie se nezdařila a obrovská... více


Svatopetrský jarmark

Svatopetrský jarmark

2006, E. Peters (pseudonym)

Čtvrtý případ středověkého detektiva, benediktinského mnicha Cadfaela. Je předvečer svátku svatého Petra. Do Shrewsbury se sjíždějí kupci z Anglie a Walesu na věhlasný jarmark, který opatství pořádá každý rok a nad nímž ... více


Veliké tajemství

Veliké tajemství

2010, E. Peters (pseudonym)

V srpnu 1141 přijíždějí do benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v anglickém Shrewsbury dva noví bratři, které válka mezi králem a císařovnou vyhnala z domácího kláštera v Hyde Meadu. Starší z nich, jenž umírá na dá... více


Paní temnot

Paní temnot

2005, P. Tremayne (pseudonym)

Když se sestra Fidelma vrátí domů z cesty, na niž se vypravila jako poutnice, dovídá se, že jejího věrného saského společníka Eadulfa obvinili z vraždy mladé dívky. Spěchá do hlavního města sousedního království Laigin, ... více


Poustevník z Eytonského lesa

Poustevník z Eytonského lesa

2000, E. Peters (pseudonym)

Čtrnáctý případ bratra Cadfaela začíná zcela nenápadně za občanské války roku 1142. Richard, desetiletý žák ve škole kláštera svatého Petra a Pavla, je synem a dědicem právě zemřelého lorda Eytona. O moc ho chce připravi... více


Pán duší

Pán duší

2009, P. Tremayne (pseudonym)

Po osmé se v detektivním příběhu Pán duší setkávají čtenáři se sestrou Fidelmou, advokátkou soudního dvora v Irsku 7. století a jejím druhem, bratrem Eadulfem. Autor Peter Tremayne, který se původně věnoval keltským stud... více


Svatý zloděj

Svatý zloděj

2004, E. Peters (pseudonym)

Na počátku března roku 1145 se v bráně shrewsburského opatství objeví dva bratři benediktini ze vzdáleného kláštera v Ramsey. Přicházejí prosit o pomoc, neboť jejich opatství, zpustošené loupeživými tlupami Geoffreyho de... více


Zjevení

Zjevení

2010, C. J. Sansom

Autor ve své čtvrté knize o osudech středověkého právníka a detektiva Matthewa Shardlaka rozhodně nezklame své věrné čtenáře ani ty, kdo se s tímto hrdinou setkávají poprvé. Tentokrát jde o pátrání po sériovém vrahovi, k... více


Svatokrádež

Svatokrádež

2006, J. M. Roberts

Třetí díl napínavého detektivního cyklu ze starého Říma se odehrává v roce 61 př. Kr. Decius Caecilius Metellus, detektiv známý z předchozích dílů, se vrací z vojny v Galii do Říma. Otec mu mezitím zařídil jmenování sená... více


Pouť nenávisti

Pouť nenávisti

2009, E. Peters (pseudonym)

Na jaře 1141 dojde ve Winchesteru k podivné události: významný klerik z tábora rytířů císařovny Matyldy je zavražděn příslušníkem téže strany, když čestně brání život svého protivníka, stoupence uvězněného krále Štěpána.... více


1 2 3 4 5 6 7 >