slovenská armáda

štítky

72 knih


Slovenská armáda 1939 - 1945 76% Slovenská armáda 1939 - 1945 2003, Břetislav Nakládal

Studie uvádí málo známá fakta o organizaci, politickém pozadí a činnosti armády tzv. Slovenského štátu. Velmi podrobně přibližuje organizační strukturu ozbrojených sil Slovenského štátu, stručně popisuje typy používanýc... více


Slovenskí generáli 1939 - 1945 91% Slovenskí generáli 1939 - 1945 2012, Martin Lacko

Málo známe, z politických dôvodov desaťročia zamlčované osudy ôsmich generálov 1.Slovenskej republiky z rokov 1939 - 1945 odkrýva táto nesmierne zaujímavá kniha. Rudolf Viest, Ferdinand Čatloš, Alexander Čunderlík, Anton... více


Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I.(1941-1944) - V operácii Barbarossa 100% Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I.(1941-1944) - V operácii Barbarossa 2007, Pavel Mičianik

Kniha sa zaoberá účasťou slovenskej armády na operácii BARBAROSSA, čo bol krycí názov pre nemeckú inváziu do Sovietskeho zväzu. Tá sa začala 22. júna 1941 a jej cieľom bola porážka Sovietskeho zväzu v priebehu necelých t... více
Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II.(1941-1944) -Zaisťovacia divízia a železniční pionieri 100% Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II.(1941-1944) -Zaisťovacia divízia a železniční pionieri 2008, Pavel Mičianik

Druhá, pútavá monografia venovaná problematike účasti slovenskej pozemnej armády na vojne proti Sovietskemu zväzu v rokoch 1941-1944. více


Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskému zväzu III.(1941-1944) - Rýchla divízia 100% Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskému zväzu III.(1941-1944) - Rýchla divízia 2009, Pavel Mičianik

Monografia tematicky nadväzuje na predposlednú kapitolu prvého dielu, ktorá mapovala nasadenie Rýchlej divízie (RD) od konca novembra 1941 do konca júna 1943 v južnej časti východného frontu. Prvý krát od skončenia 2. sv... více


Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV.(1941-1944) - 1. pešia divízia, Slovenský vojak 100% Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV.(1941-1944) - 1. pešia divízia, Slovenský vojak 2012, Pavel Mičianik

Čitateľ dostáva do rúk štvrtý, a zároveň posledný diel série monografií Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941 – 1944). Tematicky nadväzuje na záverečnú kapitolu tretieho dielu, ktorá zachytila reorganiz... více


Na cudzích frontoch 100% Na cudzích frontoch 2018, Ladislav Paštrnák

Publikácia približuje osudy kysuckých vojakov, ktorí sa zúčastnili bojov 2. svetovej vojny v zahraničí. Druhá svetová vojna kruto zasiahla do života kysuckých mužov a ich rodín. Mnohí odišli bojovať mimo Slovenska a je z... více


Slovenská armáda 1939-1945 67% Slovenská armáda 1939-1945 2020, Marian Uhrin

Vývoj v Evropě dospěl na konci 30. let 20. století k velkým politickým a společenským změnám. Nevyhnuly se ani střední Evropě. V důsledku politiky nacistického Německa a vnitřních problémů zaniká Československá republika... více


Denníky a spomienky vojakov z východného frontu 1941–1944 100% Denníky a spomienky vojakov z východného frontu 1941–1944 2006, Martin Lacko

Kniha pojednáva o osudoch vojakov na východnom fronte, predovšetkým v tzv. Rýchlej divízii. Kniha sa skladá z troch častí, Denníky, Spomienky a Prílohy. Časť Denníky obsahuje výťahy s denníkov, ktoré si vojaci na východn... více


Slovenské národné povstanie a záver vojny na území Žilinského kraja 1944 - 1945 100% Slovenské národné povstanie a záver vojny na území Žilinského kraja 1944 - 1945 2014, Martin Lacko

Zborník z konferencie organizovanej ŽSK a ÚPN dňa 25. septembra 2014 v Žiline více


Pluk útočnej vozby 1944 100% Pluk útočnej vozby 1944 2012, Marian Uhrin

Obrazovo-textová publikácia o Pluku útočnej vozby kvalitne mapujúca vývoj jedinej tankovej jednotky slovenskej armády v zlomovom roku 1944. Zachytáva personálne zloženie, techniku, výzbroj, výcvik a činnosť Pluku útoč... více


Slovenskí veteráni druhej svetovej vojny 90% Slovenskí veteráni druhej svetovej vojny 2023, Štefan Osika

Necenzurované spomienky a skúsenosti priamych účastníkov brutálnych bojov druhej svetovej vojny, ktorú títo pamätníci prežili ako obyčajní slovenskí chlapci v ďalekej cudzine. Knihu lektorovali profesionálni historici. ... více


Východoslovenská armáda 80% Východoslovenská armáda 2012, Helena Pažurová

Horúce leto 1944 na východnom Slovensku Východoslovenská armáda bola na slovenské pomery považovaná za elitnú vojenskú jednotku. Bola solídne vystrojená, vyzbrojená a vycvičená. Na prelome júla a augusta bol do jej zo... více


Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 - 1943 80% Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 - 1943 2007, Martin Lacko

Nová monografia sa na základe historických prameňov snaží podať objektívny obraz o pôsobení a činnosti príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR. Zároveň podáva presný zoznam zbehnutých a zajatých slovenských vojakov, ich ... více


Deník - východní fronta 1942-43 100% Deník - východní fronta 1942-43 2018, Bohuslav Zůbek

Deník Jána Režňáka, pilota letky 13, který byl rozkazem vyslán na východní frontu a pouze díky svému leteckému umění a odvaze přežil, nám v jedinečném svědectví pilota - vojáka, předkládá válečné útrapy, ale i denní star... více


Keď rinčaly zbrane 100% Keď rinčaly zbrane 1944, Ercé (p)

Slovenská vojenská tradícia. Casto sa poukazovalo na to ze slovensky narod nema svoju vlastnu vojensku tradiciu, ktora by ho opravnovala na vytvorenie samostatnej armady. Erce podobral sa na spracovanie slovenskej voj... více


Pracovné jednotky slovenskej armády 1939-1945 100% Pracovné jednotky slovenskej armády 1939-1945 2014, Peter Kralčák

Pracovné jednotky v kontexte druhej svetovej vojny predstavujú doposiaľ málo prebádanú, ale o to zaujímavejšiu zložku slovenskej armády. Pod pojmom pracovné jednotky a pracovná služba v armáde si väčšina ľudí predstaví n... více


Môj útek zo sovietskeho koncentráku 100% Môj útek zo sovietskeho koncentráku 2021, Ladislav Stanislav

Kniha Môj útek zo sovietskeho koncentráku s podtitulom Spomienky slovenského dôstojníka na druhú svetovú vojnu, ktorú redakčne pripravil historik Martin Lacko, predstavuje vlastne autobiografiu Ladislava Stanislava (1917... více


Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku 60% Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku 2006, Igor Baka

Prvá ucelená vedecká monografia v slovenskej a poľskej historiografii, v ktorej autor analyzuje účasť slovenských vojenských jednotiek v ťažení nacistického Nemecka proti Poľsku v roku 1939. Problematiku približuje v šir... více


Zápisky čatníka Jána Čonku z bojov proti Sovietskemu zväzu (1941 – 1943) 100% Zápisky čatníka Jána Čonku z bojov proti Sovietskemu zväzu (1941 – 1943) 2023, Martin Lacko

Spomienky účastníka bojov na východnom fronte. V redakčnej úprave historika Martina Lacka. více