slovenská armáda

štítek, 18 knih


Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I.(1941-1944)Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I.(1941-1944)2007, P. Mičianik

Kniha sa zaoberá účasťou slovenskej armády na operácii BARBAROSSA, čo bol krycí názov pre nemeckú inváziu do Sovietskeho zväzu. Tá sa začala 22. júna 1941 a jej cieľom bola porážka Sovietskeho zväzu v priebehu necelých t... více


Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II.(1941-1944)Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II.(1941-1944)2008, P. Mičianik

Druhá, pútavá monografia venovaná problematike účasti slovenskej pozemnej armády na vojne proti Sovietskemu zväzu v rokoch 1941-1944. více


Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskému zväzu III.(1941-1944)Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskému zväzu III.(1941-1944)2009, P. Mičianik

Monografia tematicky nadväzuje na predposlednú kapitolu prvého dielu, ktorá mapovala nasadenie Rýchlej divízie (RD) od konca novembra 1941 do konca júna 1943 v južnej časti východného frontu. Prvý krát od skončenia 2. sv... víceSlovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV.(1941-1944)Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV.(1941-1944)2012, P. Mičianik

Čitateľ dostáva do rúk štvrtý, a zároveň posledný diel série monografií Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941 – 1944). Tematicky nadväzuje na záverečnú kapitolu tretieho dielu, ktorá zachytila reorganiz... více


Na cudzích frontochNa cudzích frontoch2018, L. Paštrnák

Publikácia približuje osudy kysuckých vojakov, ktorí sa zúčastnili bojov 2. svetovej vojny v zahraničí. Druhá svetová vojna kruto zasiahla do života kysuckých mužov a ich rodín. Mnohí odišli bojovať mimo Slovenska a je z... více


Pluk útočnej vozby 1944Pluk útočnej vozby 19442012, M. Uhrin

Obrazovo-textová publikácia o Pluku útočnej vozby kvalitne mapujúca vývoj jedinej tankovej jednotky slovenskej armády v zlomovom roku 1944. Zachytáva personálne zloženie, techniku, výzbroj, výcvik a činnosť Pluku útoč... více


Vojenská symbolika Slovenskej republikyVojenská symbolika Slovenskej republiky2006, I. Purdek

Publikácia sumarizuje a prezentuje postupnosť zavádzania slovenskej vojenskej symboliky, jej súčasný stav a historické východiská. Je prierezom vzniku a vývoja vojenskej symboliky na území Slovenska – počnúc obdobím Veľk... více


Východoslovenská armádaVýchodoslovenská armáda2012, H. Pažurová

Horúce leto 1944 na východnom Slovensku Východoslovenská armáda bola na slovenské pomery považovaná za elitnú vojenskú jednotku. Bola solídne vystrojená, vyzbrojená a vycvičená. Na prelome júla a augusta bol do jej zo... více


Slovenská armáda 1939 - 1945Slovenská armáda 1939 - 19452003, B. Nakládal

Publikace přibližuje čtenáři slovenskou armádu a její činnost v letech 1939 až 1944, její organizaci, organizaci armádního dělostřelectva, obrněných jednotek, letectva, i Hlinkovy gardy, tak i bojové nasazení slovenských... více


Pracovné jednotky slovenskej armády 1939-1945Pracovné jednotky slovenskej armády 1939-19452014, P. Kralčák

Pracovné jednotky v kontexte druhej svetovej vojny predstavujú doposiaľ málo prebádanú, ale o to zaujímavejšiu zložku slovenskej armády. Pod pojmom pracovné jednotky a pracovná služba v armáde si väčšina ľudí predstaví n... více


Ferdinand Čatloš - vojak a politikFerdinand Čatloš - vojak a politik2011, F. Cséfalvay

Československý dôstojník, slovenský generál a politik. Ferdinand Čatloš bojoval za 1. svetovej vojny v rakúsko-uhorskej armáde na ruskej fronte. V septembri 1915 bol zajatý a ako aktivista slovenského hnutia patril v zaj... více


Slovenská republika a nacistická agresia proti PoľskuSlovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku2006, I. Baka

Prvá ucelená vedecká monografia v slovenskej a poľskej historiografii, v ktorej autor analyzuje účasť slovenských vojenských jednotiek v ťažení nacistického Nemecka proti Poľsku v roku 1939. Problematiku približuje v šir... více


Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 1945Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 19452000, V. Štefanský

Prvá vedecká práca o pôsobení slovenských vojakov v Taliansku počas druhej svetovej vojny. Autor sa v nej nezameral len na spracovanie histórie 2. slovenskej technickej divízie, ale tiež na odbojovú činnosť jej príslušní... více


Pramene obranyPramene obrany2012, J. Turanec

Pamäti generála Jozefa Turanca. Memoáre popredného slovenského generála, ktorý bol v roku 1944 hlavným vojenským veliteľom slovenskej armády. Text pamätí, ktorý vznikol počas jeho uväznenia a čakania, na rozsudok v... více


Generál Ferdinand ČatlošGenerál Ferdinand Čatloš1998, V. Štefanský

Biografia načrtáva životné osudy prvého ministra národnej obrany v slovenských dejinách – generála I. triedy Ferdinanda Michala Čatloša, ktorého autor podáva ako osobnosť s vysokou vojenskou erudíciou, obdivuhodným spolo... více


1 2 >

Doporučené štítky

stát a církev první světová válka (1914-1918) paměti, memoáry insignie východní fronta (2. světová válka) autobiografie rok 1939 společnost a politika Kysuce rok 1944