koncily

štítky

23 knih


Malé dějiny církveMalé dějiny církve2006, August Franzen

Vzhledem k mnoha historickým okolnostem, které jsou součástí života církve, je téma církevních dějin ožehavé, a je proto velmi nesnadné zachovat vyváženost při výkladu tématu a současně mít ohled na ty čtenáře, kteří bud... více


Listy z KostniceListy z Kostnice2015, Jan Hus

Husovy Listy z Kostnice nám přinášejí jedinečné svědectví z pera samotného reformátora. Uvádějí nás do jeho osobního dramatu. Do příběhu člověka, který věděl, kam jde a proč. Mistrovy texty, přeložené do současného jazyk... více


Hranice pravdyHranice pravdy1970, František Šmahel

Reportážním způsobem oživená minulost zpřítomňuje dramatické dny kostnického koncilu, kdy dochází k lapení a sesazení uprchlého papeže Jana XXIII., a zachycuje zápas mistra Jana Husa o pravdu i situaci v tehdejší roztříš... více
Druhý vatikánský koncil 1962–1965: Příprava, průběh, odkazDruhý vatikánský koncil 1962–1965: Příprava, průběh, odkaz1996, Otto Hermann Pesch

Zevrubná informace o všech velkých tématech projednávaných a schválených na posledním koncilu. Dnes, s odstupem poloviny století, už můžeme bezpečně povědět, že osobností papeže Jana XXIII. a jím svolaným Druhým vatik... více


Všeobecné koncily - Ohniska církevních dějinVšeobecné koncily - Ohniska církevních dějin2014, Klaus Schatz

Shrnující historické pojednání o všeobecných (ekumenických) koncilech od Nikáje až po II. vatikánský sněm se obrací k zájemcům o církevní dějiny a dějiny křesťanské teologie. Nabízí odborné, současně však velice čtivé... více


Ulrich Richental – Kostnická kronikaUlrich Richental – Kostnická kronika2009, František Šmahel

Kostnická kronika: historické rozprávanie o meste, ktoré sa stalo stredom Európy, a čo to znamenalo pre Slovákov a Čechov. Unikátna kniha – stredoveká kronika kostnického mešťana Ulricha Richentala, ktorá rozpráva o j... více


Dokumenty II. vatikánského konciluDokumenty II. vatikánského koncilu2002, kolektiv autorů

Souborné české vydání základních koncilových dokumentů. Předmluva (Oto Mádr), Všeobecný úvod (Karl Rahner), Modlitba koncilních otců, Přehled dokumentů, Konstituce, Věroučné konstituce, Pastorální konstit... více


Fotiovo schizmaFotiovo schizma2008, František Dvorník

Historie a legenda. Studie předního českého byzantologa, s teologickým doporučením Y. Congara, odhaluje životní drama a rehabilituje odkaz jednoho z nejvzdělanějších mužů Východu. více


Puč ve VatikanuPuč ve Vatikanu2004, Norbert Göttler

Americká novinářka Susan O´Casey, akreditovaná na koncil jako korespondentka, již kvůli jejím zprávám vyhrožuje někdo vraždou, navazuje spojení s Donem Francescem. Společně jsou svědky schůzky tajného bratrstva, jež hodl... více


Malé dějiny koncilůMalé dějiny koncilů1990, Hubert Jedin

Autor se v knize zabývá přehledným vymezením pojmů koncilu i pojmů souvisejících, načež postupně v šesti kapitolách vyloží klíčové okamžiky koncilů v průběhu celých církevních dějin. Zabývá se zvláště osmi ekumenickými k... více


Dokumenty Tridentského konciluDokumenty Tridentského koncilu2015, neznámý, neuveden

Tridentský koncil v 16. století se nesmazatelným způsobem zapsal do dějin římskokatolické církve a křesťanství vůbec. Jedni ho považují za příčinu zkostnatění církve na několik dalších staletí, jiní v něm naopak spatřují... více


Gaudium et spes – Padesát let potéGaudium et spes – Padesát let poté2015, kolektiv autorů

Výročí padesáti let od druhého vatikánského koncilu představuje výzvu k reflexi obsahu a významu koncilu včetně toho, jak dalece se jeho učení projevuje v životě církve, především pak v realizaci její deklarované otevřen... více


Počátky ariánského sporuPočátky ariánského sporu2019, neznámý, neuveden

Kniha zpřístupňuje českému čtenáři teologické prameny k počátkům ariánského sporu před koncilem v Nikaii (325), tj. texty „hereziarchy“ Areia z Alexandrie, jeho oponenta biskupa Alexandra z Alexandrie a Areiových zastánc... více


Stručné dějiny II. Vatikánského konciluStručné dějiny II. Vatikánského koncilu2008, Giuseppe Alberigo

Giuseppe Alberigo, emeritní profesor církevních dějin na Fakultě politických věd Boloňské univerzity, jako přímý účastník koncilních událostí ve své knize vzpomínek umožňuje osobitým způsobem nahlédnout do víru událostí,... více


2000 let křesťanství2000 let křesťanství1999, Günter Stemberger

Ilustrované církevní dějiny s více než 1300 barevnými vyobrazeními a slovníkem pojmů z církevních dějin. Tato obsáhlá publikace je jedním z největších encyklopedických počinů svého druhu, který nabízí českým čtenářům ... více


1