filozofie jazyka

štítky

42 knih

Filozofie pro normální lidiFilozofie pro normální lidi2008, Jaroslav Peregrin

O co se dnes filozofové přou? Mohou být filozofické spory zajímavé i pro normálního člověka? Tradiční úvody do filozofie často odrazují těžko proniknutelnou hantýrku i tím, že prozrazují přílišnou zahleděnost filozofie d... více


GorgiasGorgias1992, Platón

Gorgias je jeden z Platónových dialogů. Zabývá se rozdílem mezi uměním (skutečné dobro) a zběhlostí (zdánlivé dobro, lest), a tím i problémem spravedlnosti. „Veškeré vědění oddělené od spravedlnosti není moudrost, ale le... více


Metafory, kterými žijemeMetafory, kterými žijeme2014, George Lakoff

Přelomová kniha v pohledu na metaforu a také jedno ze základních děl takzvané kognitivní vědy. Poprvé vyšla v roce 1980 a od té doby v dalších a dalších vydáních i v překladech do mnoha jazyků. Metafora byla od Aristotel... více
Kapitoly z analytické filosofieKapitoly z analytické filosofie2005, Jaroslav Peregrin

Historicky koncipované pojednání o hlavních problémech, se kterými se potýkala analytická filosofie 20. století. Podrobně rozebírá příčiny vzniku analytické filosofie a vývoj jejích názorů na lidské poznání, jazyk a svět... více


Filosofická zkoumáníFilosofická zkoumání1993, Ludwig Wittgenstein

„Filosofické poznámky této knihy představují jakoby množství náčrtů krajiny, které vznikly v průběhu dlouhých a spletitých cest…“ napsal Ludwig Wittgenstein v lednu 1945. Filosofická zkoumání vycházejí v řadě Základní fi... více


Texty k dekonstrukciTexty k dekonstrukci1993, Jacques Derrida

Práce z let 1967–1972. více


Jak udělat něco slovyJak udělat něco slovy2000, John Langshaw Austin

Kniha přednášek britského filosofa, který v obratu k jazyku spatřoval největší revoluci v dějinách filosofie. více


Ženy, oheň a nebezpečné věciŽeny, oheň a nebezpečné věci2006, George Lakoff

George Lakoff (* 1941), profesor lingvistiky na University of California v Berkeley, patří k nejvýznamnějším lingvistům své generace. V sedmdesátých letech se podílel na vzniku generativní sémantiky, pokusu korigovat něk... více


Filosofie číslaFilosofie čísla2008, Vojtěch Kolman

Monografie je věnována základům aritmetiky a analýzy z pohledu moderní logiky a analytické filosofie. Klasická témata filosofie matematiky (číslo, nekonečno, abstrakce apod.) jsou prezentována jako motivace a klíč k řeše... více


Jazyková metafora živéhoJazyková metafora živého2010, Anton Markoš

Jaké podobnosti lze odhalit srovnáním vlastností řeči a vlastností živé bytosti? Existují styčné body – a jestliže ano, najdeme společný jazyk, kterým by se dalo mluvit jak o živém, tak o řeči? Obohatí studium řeči naše ... více


Základy rétorikyZáklady rétoriky1985, Marcus Fabius Quintilianus

Institutio oratoria, pravděpodobně před rokem 90 – kniha pojednává o základech rétoriky a o výchově řečníků. Toto dílo bylo po pádu Říma ztraceno, znovu objeveno bylo v roce 1416, jeho objev znovu nastartoval rozvoj réto... více


Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuřeUměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře2006, Johann Gottfried Herder

Ve výboru z všestranné tvorby německého polyhistora 18. století, přítele i soka Goetha a Schillerova, Johanna Gottlieba Herdera, má český čtenář poprvé příležitost seznámit se s autorovými úvahami o jazyce, literatuře a ... více


Základní pojmy filosofie jazyka a mysliZákladní pojmy filosofie jazyka a mysli2007, Tomáš Marvan

Filozofie jazyka a filozofie mysli jsou dva dnes etablované, svým způsobem již klasické obory analytické filozofie. V obou těchto oborech se během dvacátého století objevila celá řada nových pojmů a s nimi spojených teor... více


O učiteľoviO učiteľovi1995, Aurelius Augustinus

Dialóg otca Augustína so svojím dospievajúcim synom Adeodatom. Témou rozhovoru je rola slov ako znakov v reči a otázka ako prebieha učenie. Na tomto pozadí dospejú učiteľ a jeho študent k pozoruhodnému rozpoznaniu. Kam s... více


Teória interpretácie: diskurz a prebytok významuTeória interpretácie: diskurz a prebytok významu1997, Paul Ricoeur

Štyri eseje, tvoriace túto knihu, vznikli rozšírením prednášok, ktoré som mal na Texas Christian University v dňoch 27. až 30. novembra 1973 pri príležitosti jej storočného jubilea. Možno ich čítať ako samostatné eseje, ... více


1