teorie románu

štítky

35 knih


Zneuznávané dědictví CervantesovoZneuznávané dědictví Cervantesovo2005, Milan Kundera

Po úspěšném svazku Můj Janáček vycházejí pod názvem Zneuznávané dědictví Cervantesovo dva Kunderovy eseje věnované umění románu: Zneuznávané dědictví Cervantesovo a Jeruzalémský projev: Román a Evropa (z knihy L’art du r... více


O hudbě a románuO hudbě a románu2014, Milan Kundera

Sedmý svazek esejů Milana Kundery se jmenuje O hudbě a románu. Na záložce se dočtete: „Neobávejte se: to není žádná univerzitní přednáška, ale úvaha plná překvapivých odboček, vzpomínek, polemických pasáží i vtipů, vypr... více


Jak číst romány jako profesorJak číst romány jako profesor2014, Thomas C. Foster

O čem všem musí autor rozhodnout, než začne psát román? A co vlastně dělá román románem? Na tyto a mnohé další otázky ve své knize Jak číst romány jako profesor odpovídá literární teoretik Thomas C. Foster. Zkoumá žán... více
Mimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturáchMimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách1998, Erich Auerbach

Dnes již klasické dílo moderní literární vědy se zabývá způsoby interpretace lidských dějů v evropských literaturách. Autorovy teoretické vývody vyplývají přímo z mistrných literárních rozborů, v nichž Auerbach osvědčil ... více


Spisovatel a jeho přízrakySpisovatel a jeho přízraky2002, Ernesto Sabato

Esejistický protějšek románů argentinského spisovatele a svérázného filozofa. Sám autor říká: „Tato kniha je celá variacemi na jediné téma, téma, které je mou posedlostí od chvíle, kdy jsem začal psát: proč, jak a nač se... více


Umění románu: cesta Vladislava Vančury za velkou epikouUmění románu: cesta Vladislava Vančury za velkou epikou1960, Milan Kundera

Práce analyzuje spisy od výjimečného českého meziválečného avantgardního spisovatele Vladislava Vančury. Je to striktně marxistická obrana experimentu na poli epické fikce. Umění románu je součástí Kunderova pátrání po j... více


Lež romantismu a pravda románuLež romantismu a pravda románu1998, René Girard

Studie francouzského esejisty a literárního kritika o filozofii románu dokumentuje na dílech Stendhala, Cervantese, Flauberta, Prousta či Dostojevského vývoj a proměny tohoto literárního žánru. více


Román zasvěceníRomán zasvěcení2014, Daniela Hodrová

Román zasvěcení, vycházející v novém rozšířeném vydání, sleduje proměny iniciačního románu od jeho počátku v antice (Zlatý osel) přes středověk (romány o svatém grálu) až do 20. století (Zámek, Červená kniha, Jméno růže)... více


Teorie prózyTeorie prózy2003, Viktor Borisovič Šklovskij

Jedno ze základních děl světové literární teorie, které si dodnes uchovává svou platnost a inspirativní podnětnost. Jeho autor, jeden z předních představitelů petrohradské skupiny Opojaz (Obščestvo poetičeskogo jazyka), ... více


Čtení o románuČtení o románu1981, Josef Hrabák

V čem spočívá podstata románu jako literárního žánru, čím se liší od útvarů příbuzných, kdy vznikl a jak se román vyvíjel. Ilustrace - dobové rytiny, titulní listy prvních vydání stěžejních děl, portréty romanopisců. ... více


Imaginace Hispánské AmerikyImaginace Hispánské Ameriky1998, Anna Housková

Studie k problematice kulturní identity hispanoamerické literatury. Po vymezení problému z hlediska historického a kulturního vývoje následuje charakteristika žánru eseje jako literárního typu, příznačného pro všechny... více


Vize řádu světa v moderní prózeVize řádu světa v moderní próze2008, Michal Sýkora

Román a „světový názor“. V této inspirativní monografii se autor pokouší najít smysl postmodernistické literatury prostřednictvím pojmu světový názor. Román nás při četbě pobízí k přemýšlení nad světem i sebou samým, k ... více


Od romance k románu a zase zpětOd romance k románu a zase zpět2019, Ladislav Nagy

Mezi beletrií a historiografií vede nejasná hranice odnepaměti. Tradiční historický román vychází z premisy, že je coby román realistický, a tudíž že románové ztvárnění historie je realistické – liší se v detailech, nicm... více


Román jako dialogRomán jako dialog1980, Michail Michajlovič Bachtin

Literárně-teoretická studie věnovaná problematice románu, jeho folklórnímu původu a vývoji jednotlivých románových žánrů. Kniha shrnuje studie z půlstoletí autorovy tvůrčí aktivity, představující ucelený pohled na danou ... více


Hledání románuHledání románu1989, Daniela Hodrová

Monografie obsahuje dvanáct kapitol věnovaných historické a typologické problematice románu: Pohyb a identita románu; Etiketa a francouzský středověký román; Utopický prostor v románu; Sebereflexe ve vývoji románu; Od ha... více


1