teorie románu

štítky

36 knih


Zneuznávané dědictví Cervantesovo 89% Zneuznávané dědictví Cervantesovo 2005, Milan Kundera

Po úspěšném svazku Můj Janáček vycházejí pod názvem Zneuznávané dědictví Cervantesovo dva Kunderovy eseje věnované umění románu: Zneuznávané dědictví Cervantesovo a Jeruzalémský projev: Román a Evropa (z knihy L’art du r... více


O hudbě a románu 88% O hudbě a románu 2014, Milan Kundera

Sedmý svazek esejů Milana Kundery se jmenuje O hudbě a románu. Na záložce se dočtete: „Neobávejte se: to není žádná univerzitní přednáška, ale úvaha plná překvapivých odboček, vzpomínek, polemických pasáží i vtipů, vypr... více


Jak číst romány jako profesor 72% Jak číst romány jako profesor 2014, Thomas C. Foster

O čem všem musí autor rozhodnout, než začne psát román? A co vlastně dělá román románem? Na tyto a mnohé další otázky ve své knize Jak číst romány jako profesor odpovídá literární teoretik Thomas C. Foster. Zkoumá žán... více
Mimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách 93% Mimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách 1998, Erich Auerbach

Dnes již klasické dílo moderní literární vědy se zabývá způsoby interpretace lidských dějů v evropských literaturách. Autorovy teoretické vývody vyplývají přímo z mistrných literárních rozborů, v nichž Auerbach osvědčil ... více


Umění románu: cesta Vladislava Vančury za velkou epikou 87% Umění románu: cesta Vladislava Vančury za velkou epikou 1960, Milan Kundera

Práce analyzuje spisy od výjimečného českého meziválečného avantgardního spisovatele Vladislava Vančury. Je to striktně marxistická obrana experimentu na poli epické fikce. Umění románu je součástí Kunderova pátrání po j... více


Spisovatel a jeho přízraky 92% Spisovatel a jeho přízraky 2002, Ernesto Sabato

Esejistický protějšek románů argentinského spisovatele a svérázného filozofa. Sám autor říká: „Tato kniha je celá variacemi na jediné téma, téma, které je mou posedlostí od chvíle, kdy jsem začal psát: proč, jak a nač se... více


Román zasvěcení 91% Román zasvěcení 2014, Daniela Hodrová

Román zasvěcení, vycházející v novém rozšířeném vydání, sleduje proměny iniciačního románu od jeho počátku v antice (Zlatý osel) přes středověk (romány o svatém grálu) až do 20. století (Zámek, Červená kniha, Jméno růže)... více


Teorie prózy 75% Teorie prózy 2003, Viktor Borisovič Šklovskij

Jedno ze základních děl světové literární teorie, které si dodnes uchovává svou platnost a inspirativní podnětnost. Jeho autor, jeden z předních představitelů petrohradské skupiny Opojaz (Obščestvo poetičeskogo jazyka), ... více


Lež romantismu a pravda románu 83% Lež romantismu a pravda románu 1998, René Girard

Studie francouzského esejisty a literárního kritika o filozofii románu dokumentuje na dílech Stendhala, Cervantese, Flauberta, Prousta či Dostojevského vývoj a proměny tohoto literárního žánru. více


Imaginace Hispánské Ameriky 96% Imaginace Hispánské Ameriky 1998, Anna Housková

Studie k problematice kulturní identity hispanoamerické literatury. Po vymezení problému z hlediska historického a kulturního vývoje následuje charakteristika žánru eseje jako literárního typu, příznačného pro všechny... více


Čtení o románu 88% Čtení o románu 1981, Josef Hrabák

V čem spočívá podstata románu jako literárního žánru, čím se liší od útvarů příbuzných, kdy vznikl a jak se román vyvíjel. Ilustrace - dobové rytiny, titulní listy prvních vydání stěžejních děl, portréty romanopisců. více


Román jako dialog 96% Román jako dialog 1980, Michail Michajlovič Bachtin

Literárně-teoretická studie věnovaná problematice románu, jeho folklórnímu původu a vývoji jednotlivých románových žánrů. Kniha shrnuje studie z půlstoletí autorovy tvůrčí aktivity, představující ucelený pohled na danou ... více


Za nový román 56% Za nový román 1970, Alain Robbe-Grillet

Závažný teoretický výboj představitele francouzského „nového románu“ směřuje k vytyčení netradiční románové struktury, která je průzkumem, v němž není nic známo předem, kde neexistuje předběžný hotový výraz. Eseje pocház... více


Hledání románu 80% Hledání románu 1989, Daniela Hodrová

Monografie obsahuje dvanáct kapitol věnovaných historické a typologické problematice románu: Pohyb a identita románu; Etiketa a francouzský středověký román; Utopický prostor v románu; Sebereflexe ve vývoji románu; Od ha... více


Od romance k románu a zase zpět 75% Od romance k románu a zase zpět 2019, Ladislav Nagy

Mezi beletrií a historiografií vede nejasná hranice odnepaměti. Tradiční historický román vychází z premisy, že je coby román realistický, a tudíž že románové ztvárnění historie je realistické – liší se v detailech, nicm... více


Věk podezírání 75% Věk podezírání 1967, Nathalie Sarraute

Čtyři eseje francouzské spisovatelky (Od Dostojevského ke Kafkovi, Věk podezírání, Rozhovor a podtext rozhovoru, Co vidí ptáci), v nichž podrobuje kritice soudobý útvar dožívajícího tradičního románu a snaží se proklesti... více


Vize řádu světa v moderní próze 75% Vize řádu světa v moderní próze 2008, Michal Sýkora

Román a „světový názor“. V této inspirativní monografii se autor pokouší najít smysl postmodernistické literatury prostřednictvím pojmu světový názor. Román nás při četbě pobízí k přemýšlení nad světem i sebou samým, k ... více


Meditace o Quijotovi 93% Meditace o Quijotovi 2007, José Ortega y Gasset

Meditace o Quijotovi jsou torzem rozsáhlejšího edičního projektu, ve kterém Ortega zamýšlel podrobit zevrubnějšímu zkoumání příznačné projevy španělského života a kultury a pomocí jejich kritické interpretace vytěžit hod... více


Aspekty románu 90% Aspekty románu 1971, Edward Morgan Forster

Cyklus prednášok anglického románopisca, ktorý pôsobil ako profesor na Cambridgeskej univerzite. více


Epické zdroje románu 100% Epické zdroje románu 1993, Vladimír Svatoň

Kniha význačného literárního historika, rusisty a komparatisty obsahuje následující studie: Historická poetika a její předpoklady; Teorie románu a historická poetika; Dvojí koncepce klasického románu; Idea karnevalizace ... více


Metafyzika tragédie 100% Metafyzika tragédie 1967, György Lukács

Výbor z raného období tvorby předního maďarského filosofa a estetika. Hlavní částí tohoto výboru je autorova proslulá "Teorie románu", jedna ze základních prací svého oboru. Doplňují ji esej "Metafyzika tragédie" a část ... více


Polyfonie: významy, pohlaví, světy 80% Polyfonie: významy, pohlaví, světy 2008, Julia Kristeva

Uvedený soubor esejů představuje průřez literárním i vědeckým dílem Julie Kristevy, bulharské migrantky ve Francii, kde vyučuje na univerzitě Paris Diderot. Středobodem jejích vědeckých zájmů je literární věda, lingvisti... více


Proměny dávných příběhů - o poetice ruské prózy 100% Proměny dávných příběhů - o poetice ruské prózy 2004, Vladimír Svatoň

Soubor shromažďuje texty věnované teorii a typologii moderního románu a poetice ruské prózy 19. a 20. století. více


Ruský román znovu navštívený 80% Ruský román znovu navštívený 2005, Ivo Pospíšil

Monografie věnovaná ruskému románu obsahuje následující kapitoly: Některé obecné genologické aspekty; Obecné aspekty teorie, historie a typologie románu; Ruský román: půdorys domácího a cizího; Paradoxy Evžena Oněgina; R... více


Studie o francouzském románu 80% Studie o francouzském románu 1995, Antonín Zatloukal

Tyto studie o velkých postavách francouzského románu představují knihu, která v české romanistice chyběla. Interpretace významných děl francouzské prózy podává zároveň obraz vývoje francouzského románu od 18. století do ... více


Román v souvislostech času. Úvahy o srovnávací literární vědě 100% Román v souvislostech času. Úvahy o srovnávací literární vědě 2009, Vladimír Svatoň

Autor, literární historik, rusista a komparatista, uvažuje o situaci srovnávacího studia literatury v době, kdy byly zpochybněny mnohé vžité představy, např. možnost zkoumání izolované národní literatury nebo lineárně pr... více


Perspektivy konce: Thomas Pynchon a americký román po 11. září 60% Perspektivy konce: Thomas Pynchon a americký román po 11. září 2014, Richard Olehla

Monografie pohlíží na současnou americkou prózu v kontextu společenských a historických změn, které se odehrály po teroristických útocích 11. září 2001 v New Yorku. Autor analyzuje přístup amerických autorů k tématu 11. ... více


Slovo, dialog a román 0% Slovo, dialog a román 1999, Julia Kristeva

Texty o sémiotice a sémiologii. více


Protagonisté italského modernistického románu % Protagonisté italského modernistického románu 2004, Alice Flemrová

Analýza a interpretace děl italských modernistů: Alberta Cantoniho, Carla Emilia Gaddy, Alberta Moravii, Alda Palazzeschiho, Luigiho Pirandella, Itala Sveva a Federiga Tozziho. Díla uvedených autorů představují pozoruhod... více


Román a "genius loci". Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře 0% Román a "genius loci". Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře 1993, kolektiv autorů

Sborník kromě Úvodu od Zdeňka Hrbaty obsahuje následující studie: ROMÁN ŽIVOTNÍHO ZVRATU V RUSKÉ TRADICI: Křížové sestry A. M. Remizova (Vladimír Svatoň); PARTIKULÁRNOST, PERMANENCE, BÁSNIVOST: Ramuzův a Gionův literární... více


Umělecké dílo literární 0% Umělecké dílo literární 1989, Roman Ingarden

Popis knihy není zatím k dispozici. více


O poznávání literárního díla 0% O poznávání literárního díla 1967, Roman Ingarden

Studie významného polského filosofa, která chce nejprve analyticky objasnit, jakým způsobem obecně dochází k poznávání literárního díla, na jaké potíže a úskalí přitom narážíme a za jakých podmínek lze získat správné výs... více


Ruský román: nástin utváření žánru do konce století 0% Ruský román: nástin utváření žánru do konce století 1998, Ivo Pospíšil

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Umění Balzacova románu 0% Umění Balzacova románu 1966, Antonín Zatloukal

Práce se obírá některými otázkami Balzacovy románové tvorby a specifikuje ji srovnáním s jeho současníky i následovníky. Soustřeďuje se na otázku kompozice, užití a funkce času, geneze a psychologie postav a na explikati... více


Španělský pikareskní román a realismus 0% Španělský pikareskní román a realismus 1963, Oldřich Bělič

Monografie věnovaná problematice pikareskního realismu zkoumá pikareskní román z hlediska marxistické teorie realismu a opírá se hlavně o tři díla: o Lazarilla, Guzmána a Rošťáka. Dokazuje především, že pikareskní román ... více


Román a kritika 0% Román a kritika 1986, Albert Thibaudet

Výbor z kritické činnosti Šaldova současníka tvoří eseje a kritiky vybrané z knih Úvahy o románu, Úvahy o literatuře I.-II. a Úvahy o kritice. více