fenomenologie

štítek, 57 knih


Bytí a časBytí a čas2002, M. Heidegger

Ve svém stěžejním díle si autor položil tradiční otázku po bytí zásadně novým způsobem. To jej přivedlo k přehodnocení dosavadní filosofické tradice. Výklad lidského bytí ve světě, k němuž v tomto díle dospěl, představuj... více


Svět vnímáníSvět vnímání2008, M. Merleau-Ponty

Merleau-Ponty je přesvědčen, že na svět, jak se nám odhaluje ve vnímání, máme sklon zapomínat. Zde předkládaných sedm rozhlasových přednášek z roku 1948 (jejichž obecným tématem bylo „utváření myšlení“) je soustředěným z... více


Totalita a nekonečnoTotalita a nekonečno1997, E. Lévinas

Základní a nejsystematičtější dílo židovského myslitele, žáka E. Husserla a M. Heideggera. vícePoetika sněníPoetika snění2010, G. Bachelard

Bachelardovo dílo zkoumající poetiku živlů a samotného prostoru nachází završení v této knize, jež se věnuje fenomenologii snění a jeho obrazů. více


Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filosofieKrize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filosofie1996, E. Husserl

Předvedení Husserlova programu radikálně historické kritiky vědy a filosofie. Projekt transcendentální fenomenologie je zapracován do dějinných souvislostí konstituce, sedimentace a rozkrývání smyslu vědeckého či filosof... více


Idea fenomenologieIdea fenomenologie2015, E. Husserl

První Husserlův spis k transcendentální fenomenologii provázený dvěma interpretacemi Jana Patočky. Lidské poznání se prostřednictvím subjektivních pochybností nepopírá, ale ani se nestává pochybným. Poznáním se však stá... více


Kouzlo smyslů: Vnímání a jazyk ve více než lidském světěKouzlo smyslů: Vnímání a jazyk ve více než lidském světě2013, D. Abram

Kniha amerického ekofilosofa odhaluje hlubokou a tajuplnou závislost lidského poznání na přírodním prostředí, rozebírá příčiny, proč lidé postupně zpřetrhali svou pradávnou sounáležitost s oduševnělým světem přírody, a u... více


Karteziánské meditaceKarteziánské meditace1968, E. Husserl

Kniha zakladatele moderní fenomenologie vznikla z přednášek, které uskutečnil na Sorbonně a Štrasburku v roce 1929. Karteziánské meditace navazují organicky na Husserlův hlavní vzor Reného Descarta a jeho Meditace o prvo... více


Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii IIdeje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I2004, E. Husserl

Husserl v tomto svazku provádí základní rozlišení mezi empirickým a eidetickým zkoumáním, vysvětluje přístup závorkování, základní rozdíl mezi světem vnímaným jako objekt o sobě a světem vnímaným jako fenomén, pojmy čist... více


Logická zkoumání. I. Prolegomena k čisté logiceLogická zkoumání. I. Prolegomena k čisté logice2009, E. Husserl

Polemický spis věnovaný problému uplatnění psychologické argumentace při výkladu logiky. Obsahuje zásadní diskusi a rozlišení psychologických a logických zákonů myšlení spolu s pozoruhodnými náběhy k obecnější fenomeno... více


Úvod do fenomenologické filosofieÚvod do fenomenologické filosofie2003, J. Patočka

Přednášky proslovené v letech 1969–1970 na filosofické fakultě UK. Ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1969–70 na filosofické fakultě Univerzity Karlovy sestavil Jiří Polívka. 2. vydání... více


HusserlHusserl1996, I. Blecha

Životopis významného německého filozofa, jenž je zakladatelem fenomenologie. více


Formální a transcendentální logikaFormální a transcendentální logika2007, E. Husserl

Monografie věnovaná vztahu logiky a vědy, ve které autor zdůvodňuje svou teorii, že v historické retrospektivě se logika formovala jako obecná a univerzální teorie vědy. Je tedy jakousi "vědou o vědě", nikoliv ... více


Filosofie en noirFilosofie en noir2018, M. Petříček

Myšlení, ať chce či nechce, odpovídá své době. Po tragické katastrofě holokaustu je platnost této skutečnosti ještě očividnější – a možná i proto jsou knihy poválečné filosofie obtížně srozumitelné. Odpovídají na traum... více


Fenomenologie vnímáníFenomenologie vnímání2013, M. Merleau-Ponty

Merleau-Ponty vychází ve svém nejvýznamnějším díle z podrobné analýzy vnímání, která jej přivede k nutnosti chápat lidský subjekt jako vtělený a opustit některé teze Husserlovy fenomenologie. Merleau-Ponty domýšlí své vý... více


1

Doporučené štítky

člověk a příroda člověk - chování, etologie empatie filozofie transcendence Cena Jaroslava Seiferta alterita, jinakost filozofové vztahy dárky