pedagogický výzkum

štítky

9 knih


Úvod do pedagogického výzkumu 73% Úvod do pedagogického výzkumu 2000, Peter Gavora

Úspěšná metodologická příručka popisuje hlavní činnosti, které má budoucí výzkumník poznat: vymezení výzkumného problému, informační přípravu výzkumu, formulaci hypotéz, výběr zkoumaných osob, používání výzkumných metod ... více


Formativní hodnocení ve výuce 64% Formativní hodnocení ve výuce 2016, Karel Starý

Publikace se zabývá formativním hodnocením ve škole. Jedná se o kvalitativní hodnocení, jehož účelem je přinést žákům užitečnou informaci o jejich aktuálním stavu vědomostí a dovednostní s cílem zlepšit jejich výsledky a... více


Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách 87% Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách 2007, Roman Švaříček

Praktická příručka provází čtenáře výzkumem od prvního nápadu až k sepsání výzkumné zprávy. První část věnuje autor základním metodologickým otázkám kvalitativního výzkumu, který postupuje od návrh projektu přes sběr dat... více
Asistent pedagoga v inkluzivní škole 80% Asistent pedagoga v inkluzivní škole 2014, Vanda Hájková

Nejdůležitější výsledky výzkumu zaměřeného na práci asistentů pedagoga v běžných základních školách. více


Poezie a mladí čtenáři: Výzkum recepce konkrétních básní 100% Poezie a mladí čtenáři: Výzkum recepce konkrétních básní 2012, Igor Fic

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách - výzkumný projekt 80% Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách - výzkumný projekt 2018, Jan Viktorin

Předkládaná monografie se zabývá analýzou podpůrných opatření u žáků s lehkým mentálním postižením v inkluzivním prostředí základních škol v Břeclavi. Teoretická část práce je rozčleněna do dvou kapitol. Zaměřuje se na o... více


Přístup k rozvoji percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách % Přístup k rozvoji percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách 2020, Jan Viktorin

Monografie analyzuje úroveň percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením na 1. stupni základních škol. více


Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu % Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu 2008, Tomáš Janík

Učebnice jsou dlouhodobě a stabilně předmětem zájmu pedagogického výzkumu. V období kurikulárních reforem lze dokonce registrovat zájem zvýšený, čehož dokladem toho je i tato monografie. Jejím cílem je mapovat pole výzku... více


Instantní, nebo skutečné řešení problému? % Instantní, nebo skutečné řešení problému? 2015, Richard Macků

Tato publikace představuje kompaktní dílo pojednávající o rozvoji kompetence k řešení problémů, které umožňuje nejen seznámení s metodickými přístupy a identifikaci jejich silné a slabé stránky, ale může být rovněž metod... více