pedagogika

štítky

281 knih


Jak žít a nezbláznit se 89% Jak žít a nezbláznit se 2006, Lidmila Pekařová

Soubor praktických rad. Psychologie dítěte od předškolního věku do dospělosti. Ukazuje v příkladech naši hloupost, nabubřelost, ješitnost a rodičovskou sobeckost. Je slabikářem výchovy. více


Děti jsou taky lidi 83% Děti jsou taky lidi 2022, Zdeňka Šíp Staňková

Autentické příběhy, které vám budou povědomé: jak výchova a dětství formují naši dospělost. Kniha Děti jsou taky lidi autorky Zdeňky Šíp Staňkové. Délka knihy je 304 stran a doprovázejí ji ilustrace Petry Svobodové. Pře... více


Maličkosti, na které byste při výchově dětí neměli zapomínat 92% Maličkosti, na které byste při výchově dětí neměli zapomínat 2020, Jiří Halda

Kniha Maličkosti, na které byste při výchově dětí neměli zapomínat, je populárně naučnou knihou, která vás provede těmi nejvýznamnějšími obdobími v životě dítěte. Autor popisuje jevy, které by měly v životě dítěte nastat... více
Pohodové rodičovství 82% Pohodové rodičovství 2021, Milan Studnička

Od miminka ke spokojenému puberťákovi. Vychovávat děti tak, aby z toho všichni členové rodiny vyšli beze šrámů na duši, je hotové umění. Milan Studnička, psycholog a spoluzakladatel úspěšného vzdělávacího portálu, se pr... více


Klub nerozbitných detí 89% Klub nerozbitných detí 2018, Slávka Kubíková

Klub nerozbitných detí je o hľadaní strateného detského šťastia v dobe tabletov a instantných riešení. Na rozdiel od prekladov americkej výchovnej literatúry je to kniha šitá na mieru slovenským rodičom. Vychádza z medic... více


Moderní pedagogika 68% Moderní pedagogika 2009, Jan Průcha

Existuje už mnoho knih o tom, jak by měla vypadat ideální škola nebo dokonalý učitel. Víme ale, co se opravdu děje ve školách? Co si z nich děti vlastně odnášejí? Jaké je naše školství ve srovnání se světem? A kam vlast... více


Děti jsou hosté, kteří hledají cestu 76% Děti jsou hosté, kteří hledají cestu 2015, Jiřina Prekopová

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu: Výchova a respektování dítěte Návod pro rodiče, jak doprovázet své děti na cestě k dospělosti. Vychovávat dítě znamená respektovat jeho dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnos... více


Tajuplné dětství 85% Tajuplné dětství 2023, Maria Montessori

Tato kniha odhaluje vzdělávací metodu Marie Montessori. Klade důraz na raný vývoj dítěte a ukazuje dospělým, jak se sami mohou učit tomu, co děti přirozeně dokážou, jak je mohou pozorovat a pomáhat jim. Vzdělávací metoda... více


Speciální pedagogika 88% Speciální pedagogika 2014, Jiří Škoda

Speciální pedagogika (Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální) 2. vydání Stále aktuálnější problematika edukace a společenského uplatnění handicapovaných spoluobčanů s... více


Učitel je nahý 50% Učitel je nahý 1990, Jean-Marie Alfroy

Hrdina knihy Jérôme Lacqueduc vyučuje francouzštinu na druhém stupni základní školy. Jednoho krásného dne dostává na starost takzvanou "speciální" osmou B, třídu problematických a neprospívajících žáků. Stráví s ní jeden... více


Magické dítě 75% Magické dítě 2019, Joseph Chilton Pearce

O vývojových fázích, důležitosti vazby a volné hry pro rozvoj tvůrčího myšlení. Magické dítě je klasické dílo, které hluboce zpochybnilo panující názory na porodní praxi, rodičovství a vzdělávání dětí. Následně ukazuj... více


Emoční poruchy v dětství a dospívání 83% Emoční poruchy v dětství a dospívání 2007, Peter Pöthe

Renomovaný český autor MUDr. Peter Pöthe předkládá čtenářům jasně a poutavě ty nejnosnější a nejinspirativnější psychoanalytické objevy. Formou napínavého čtení se snaží předat co největší množství informací z oblasti ps... více


Moderní vyučování 91% Moderní vyučování 2013, Geoffrey Petty

Základní příručka shrnuje psychologická východiska a moderní metody současné pedagogiky a didaktiky. První oddíl je věnován motivaci studentů a soustřeďuje se na vztah učitel - žák a problematiku kázně ve třídě. Druhý ... více


Přehled pedagogiky 75% Přehled pedagogiky 2000, Jan Průcha

Mezinárodně uznávaný autor shromáždil v přehledné práci informace o současném stavu a trendech v pedagogických vědách; jejich klíčových poznatcích i otevřených otázkách. Velká pozornost je věnována výzkumným metodám a in... více


Logopedické pohádky 91% Logopedické pohádky 2012, Jana Havlíčková

Příběhy k procvičování výslovnosti. Autorky vytvořily dětem blízké pohádkové příběhy, a to na nejčastěji procvičované skupiny hlásek. Kniha je pomocníkem při procvičování správné výslovnosti. Během logopedického nácvi... více


Učitelem ve školce: Ohlédnutí za školním rokem 79% Učitelem ve školce: Ohlédnutí za školním rokem 2021, Ondřej Koželuh

Kniha vypráví o jednom učiteli, jehož životní cesta se propojila s jednou školkou. Vtipnou a poutavou formou představuje na ploše jednoho školního roku každodenní život ve školce, jak ho zná jen málokdo. Budeme svědky si... více


Biologie pro psychology a pedagogy 83% Biologie pro psychology a pedagogy 2007, Jan Šmarda

Kniha sumarizuje z biologických věd všechno, co dnes mohou studenti psychologie na kterékoli české (i slovenské) univerzitě pro své vzdělání potřebovat Po krátké úvodní kapitole, vymezující vzájemný vztah biologie, psych... více


Agresivita a kriminalita školní mládeže 81% Agresivita a kriminalita školní mládeže 2009, Zdeněk Martínek

V posledních letech začalo stoupat procento dětí, které mají problémy s chováním, v klasických třídách a vyučovacích hodinách jsou nezvladatelné, narušují chod celé třídy, do jisté míry znamenají i ohrožení ostatních spo... více


Hypersenzitivní děti - laskaví poslové univerza 66% Hypersenzitivní děti - laskaví poslové univerza 2014, Antje Gertrud Hofmann

Kniha Hypersenzitivní děti má vysoký potenciál stát se žádanou knihou o výchově dětí. Autorka nabízí netradiční pohled na výchovu přecitlivělých dětí, které tradiční pedagogika považuje za vývojově opožděné nebo s poruch... více


Metoda Montessori a jak ji učit doma. Předškolní léta 83% Metoda Montessori a jak ji učit doma. Předškolní léta 2013, Elizabeth G. Hainstock

Světově uznávaná metoda vzdělávání založená na porozumění dítěti je nyní dostupná také všem rodičům. Autorka se věnuje jejímu uplatnění v předškolním věku a nabízí praktická cvičení v oblastech běžného života, senzoriky,... více


Úvod do pedagogického výzkumu 75% Úvod do pedagogického výzkumu 2010, Peter Gavora

Tato úspěšná metodologická příručka vychází již ve druhém, rozšířeném českém vydání. Popisuje hlavní činnosti, které má budoucí výzkumník poznat: vymezení výzkumného problému, informační přípravu výzkumu, formulaci hypot... více


Krize chlapectví 82% Krize chlapectví 2020, John Gray

„Krize chlapectví“ brilantním způsobem zkoumá problémy, jimž čelí naši synové – a tedy de facto všichni. Kapitoly o ADHD, úloze matek a otců při výchově a o tom, jak v chlapcích rozvinout zdravou inteligenci, jsou neocen... více


Dějiny pedagogiky 75% Dějiny pedagogiky 2008, Dana Kasperová

Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje obdob... více


Obecná porada o nápravě věcí lidských 92% Obecná porada o nápravě věcí lidských 2007, Jan Amos Komenský

Rukopis rozsáhlého latinského spisu vznikal kolem poloviny 17. století. Za Komenského života však vyšly jen dva svazky. Spis, o kterém diskutovala celá vzdělaná Evropa, se v pozdějších dramatických letech ztratil a kompl... více


Výchova, zřejmost, vědomí 88% Výchova, zřejmost, vědomí 1995, Zdeněk Kratochvíl

Pojetí výchovy se vyvíjí od prvních filosofických systémů, které se zabývaly možností poznání světa a tedy zobecnění zkušenosti, která se mohla dále předávat v generacích. Proto se kniha odvíjí od řeckého myšlenkového sv... více


Soudobá teorie vzdělávání 90% Soudobá teorie vzdělávání 1998, Yves Bertrand

Unikátní přehled nejvýznamnějších soudobých proudů pedagogického myšlení (personalistické teorie, psychokognitivní teorie, technologické teorie, sociokognitivní teorie, sociální teorie, akademické teorie, spirituální teo... více


Pedagogický slovník 92% Pedagogický slovník 2009, Jan Průcha

Nové, rozšířené a aktualizované vydání. Sedmé rozšířené a aktualizované vydání slovníku. Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy ... více


Psychologie pro učitelky mateřské školy 87% Psychologie pro učitelky mateřské školy 2003, Václav Mertin

Mateřská škola a obecně výchova v předškolním věku mohou významně přispět k rozvoji dítěte. Učitelky i rodiče by měli mít k dispozici poznatky na úrovni soudobého poznání psychologie a souvisejících vědních oborů. Předk... více


Palečka: Esej o digitální revoluci 78% Palečka: Esej o digitální revoluci 2019, Michel Serres

Zkušenost mladé generace, kterou Palečka reprezentuje, se radikálně liší od zkušenosti jejích rodičů a učitelů. Žije v symbióze s novými technologiemi, které jí umožňují nevídaně snadný přístup k informacím, ale zároveň ... více


Psychologie pro učitele 53% Psychologie pro učitele 1983, Jan Čáp

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Průvodce pozitivní psychologií 78% Průvodce pozitivní psychologií 2012, Alena Slezáčková

Nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Kniha jako první na našem trhu komplexně seznamuje čtenáře s dosavadním vývojem dnes velmi aktuálního psychologického směru – pozitivní psychologie. Čtivou for... více


Zlatý fond her III. 98% Zlatý fond her III. 2007, Daniela Zounková

Nejnovější hry shromážděné k jubileu 30 let působení Prázdninové školy Lipnice. Kniha obsahuje asi 60 strukturovaných her, které se soustřeďují na rozvoj osobnosti a vzájemných vztahů ve skupině. Popis každé hry přehle... více


Stručné dějiny pedagogiky 75% Stručné dějiny pedagogiky 2003, Vladimír Jůva st.

Učebnice podává v krátkých kapitolách, které mají charakter tezí, dějiny pedagogiky od počátku až do současnosti. více


Pedagogická encyklopedie 98% Pedagogická encyklopedie 2009, Jan Průcha

První souborná encyklopedie v oboru vzdělávání po více než 60 letech. Reprezentativní dílo současné české pedagogické vědy poskytuje systematický přehled základních složek vzdělávacího systému a přináší poznatky o způsob... více


Psychologie myšlení a řeči 65% Psychologie myšlení a řeči 2004, Lev Semjonovič Vygotskij (p)

Výbor z díla ruského vývojového a pedagogického psychologa, zakladatele kulturně-historické teorie psychického vývoje. Výběr textů z českého překladu Vygotského základní práce Myšlení a řeč. Dílo tohoto ruského psycholo... více


Jak se děti učí 93% Jak se děti učí 1995, John Holt

Autor zkoumá podmínky a atmosféru, ve které děti přirozeně a plně využívají nesmírnou kapacitu k učení a poznávání světa, se kterou se narodily a kterou plně využívaly během prvních let svého života. Sleduje systematicky... více


Učíme děti myslet a učit se 69% Učíme děti myslet a učit se 2004, Robert Fisher

Praktický průvodce strategiemi vyučování a technikami, které vedou děti k rozvoji schopnosti učit se a myslet. Obsahuje řadu názorných příkladů, schémat a ukázek, které lze při výuce používat. Metody lze uplatnit v kte... více


Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima 94% Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima 2014, Kateřina Konvalinová

Publikace představuje soubor rozmanitých námětů k činnostem s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Aktivity jsou členěny do bloků, každý blok je uveden motivačním příběhem. Úkoly se vyváženě věnují rozvíjení pohy... více


Efektivní výukové nástroje pro učitele 93% Efektivní výukové nástroje pro učitele 2017, Paul Ginnis

Tato publikace klade větší důraz na to, jak se učíme a vyučujeme, spíše než na to, co se učíme a vyučujeme. Zaměřuje se na zvýšení úspěšnosti žáků a poskytuje řadu možností pro učitele k rozvoji jejich stylu výuky, poslo... více


Desať vecí, ktoré by každé dieťa s autizmom chcelo, aby ste vedeli 87% Desať vecí, ktoré by každé dieťa s autizmom chcelo, aby ste vedeli 2014, Ellen Notbohm

Nadčasová publikácia Ellen Notbohm prekypuje pochopením, súcitom a sviežim humorom. Opisuje desať charakteristík, ktoré pomáhajú objasniť – nie definovať – deti s autizmom. Toto rozšírené a aktualizované vydanie prináša ... více