pedagogika

štítek, 186 knih


Rok ve školní družiněRok ve školní družině2010, A. Holeyšovská

Ve školní družině se uskutečňují zájmové a odpočinkové činnosti a také příprava na vyučování, která by měla probíhat nenásilnou a zábavnou formou. Autorka připravila soubor známých i méně známých zábavných a didaktických... více


Svět hraček a herSvět hraček a her2012, E. Horáková

První čtení, to nic není. Pohádky jsou napsány tak, aby je mohly číst děti, které se učí číst. Cvičí si čtení, naučily se písmena a chtějí číst jednoduché texty. Zároveň texty odpovídají požadavkům výuky tzv. genetick... více


Přírodní škola - cesta jako cílPřírodní škola - cesta jako cíl2012, F. Tichý

Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. je jedním z prvních alternativních pedagogických projektů vzniklých na našem území po listopadu 1989. V průběhu své téměř 20leté historie shromáždili autoři projektu řadu mimořádných zkuš... více


Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogikyVšeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky1996, R. Steiner

Přednášky R. Steinera z pedagogického kurzu pro první učitele Waldorfské školy a pro řadu osobností, které chtěly působit ve smyslu jeho pedagogiky. Kurz probíhal ve Stuttgartu r.1919 a předcházel otevření Svobodné Waldo... více


VševýchovaVševýchova1948, J. A. Komenský

Zásadami vševýchovy je vzdělávat všechny, všemu a všestranně, což je možno pouze v univerzálních školách, prostřednictvím univerzálních knih a pod vedením univerzálně vzdělaných učitelů a po celou dobu života. Pro každé ... více


Školka plná zábavyŠkolka plná zábavy2006, P. Claycomb

Kalendář tvořivých her pro předškolní děti Kniha přináší pro deset měsíců školního roku deset tematických celků. U každé hry je uveden cíl, věk dětí, pro které je hra určena, seznam potřebného materiálu, pokyny pro příp... více


Říkanky pro rozvoj řečiŘíkanky pro rozvoj řeči2012, J. Tučková

Jednoduché logopedické básničky s ilustracemi. Děti s opožděným vývojem řeči nebo děti s dysfázií se obtížně učí básničky. Jsou pro ně příliš složité, mnoho hlásek nedokážou správně vyslovit, a proto jsou básničky v j... více


Pedagogická psychologiePedagogická psychologie2013, J. Mareš

Pedagogická psychologie je věda o psychologických zákonitostech výchovně vzdělávacího procesu v školních a jiných výchovných zařízeních. Pedagogická psychologie zkoumá všechny psychologické zákonitosti, které nastoluje p... více


Písničky a říkadla s tancemPísničky a říkadla s tancem2008, E. Kulhánková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zázračná proměna opičky PepinyZázračná proměna opičky Pepiny2011, I. Nováková

aneb Jak opice k dobrému vychování přišla Pracovní sešit se zábavnými úkoly nejen z oblasti etické výchovy je určen pedagogům v MŠ a rodičům předškolních dětí. Malá opička Pepina se narodila v zoo, postupně se učí orien... více


Pedagogická encyklopediePedagogická encyklopedie2009, J. Průcha

První souborná encyklopedie v oboru vzdělávání po více než 60 letech. Reprezentativní dílo současné české pedagogické vědy poskytuje systematický přehled základních složek vzdělávacího systému a přináší poznatky o způsob... více


Předcházíme poruchám učeníPředcházíme poruchám učení2007, B. Sindelar

Soubor cvičení a pracovních listů pro děti v předškolním roce a 1. ročníku ZŠ. více


Psychologie a pedagogikaPsychologie a pedagogika1988, M. Vágnerová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Motivace žáků efektivní komunikacíMotivace žáků efektivní komunikací2012, M. Mešková

Praktická příručka pro učitele. Kniha integruje poznatky a přístupy moderní pedagogiky se zaměřením na vztah učitele a žáka jako motivující prvek ve vyučování. Autorka vychází z poznatků humanistické psychologie a por... více


111 námětů pro tvořivou hru dětí111 námětů pro tvořivou hru dětí2010, R. Špačková

Soubor her a činností pro rozvoj tvořivosti dětí nabízí učitelkám v mateřských školách i v prvních ročnících škol náměty a nápady pro jejich práci. Tvořivou hrou děti rozvíjejí svou představivost, jemnou motoriku, myšlen... více


1 2 3 4 5 6 >