pedagogika

štítky

246 knih


Jak žít a nezbláznit seJak žít a nezbláznit se2006, Lidmila Pekařová

Soubor praktických rad. Psychologie dítěte od předškolního věku do dospělosti. Ukazuje v příkladech naši hloupost, nabubřelost, ješitnost a rodičovskou sobeckost. Je slabikářem výchovy. více


Klub nerozbitných detíKlub nerozbitných detí2018, Slávka Kubíková

Klub nerozbitných detí je o hľadaní strateného detského šťastia v dobe tabletov a instantných riešení. Na rozdiel od prekladov americkej výchovnej literatúry je to kniha šitá na mieru slovenským rodičom. Vychádza z medic... více


Moderní pedagogikaModerní pedagogika2009, Jan Průcha

Existuje už mnoho knih o tom, jak by měla vypadat ideální škola nebo dokonalý učitel. Víme ale, co se opravdu děje ve školách? Co si z nich děti vlastně odnášejí? Jaké je naše školství ve srovnání se světem? A kam vlast... více
Děti jsou hosté, kteří hledají cestuDěti jsou hosté, kteří hledají cestu2015, Jiřina Prekopová

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu: Výchova a respektování dítěte Návod pro rodiče, jak doprovázet své děti na cestě k dospělosti. Vychovávat dítě znamená respektovat jeho dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnos... více


Speciální pedagogikaSpeciální pedagogika2014, Slavomil Fischer

Speciální pedagogika (Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální) 2. vydání Stále aktuálnější problematika edukace a společenského uplatnění handicapovaných spoluobčanů s... více


Přehled pedagogikyPřehled pedagogiky2000, Jan Průcha

Mezinárodně uznávaný autor shromáždil v přehledné práci informace o současném stavu a trendech v pedagogických vědách; jejich klíčových poznatcích i otevřených otázkách. Velká pozornost je věnována výzkumným metodám a in... více


Moderní vyučováníModerní vyučování2013, Geoffrey Petty

Základní příručka shrnuje psychologická východiska a moderní metody současné pedagogiky a didaktiky. První oddíl je věnován motivaci studentů a soustřeďuje se na vztah učitel - žák a problematiku kázně ve třídě. Druhý ... více


Učitel je nahýUčitel je nahý1990, Jean-Marie Alfroy

Hrdina knihy Jérôme Lacqueduc vyučuje francouzštinu na druhém stupni základní školy. Jednoho krásného dne dostává na starost takzvanou "speciální" osmou B, třídu problematických a neprospívajících žáků. Stráví ... více


Biologie pro psychology a pedagogyBiologie pro psychology a pedagogy2007, Jan Šmarda

Kniha sumarizuje z biologických věd všechno, co dnes mohou studenti psychologie na kterékoli české (i slovenské) univerzitě pro své vzdělání potřebovat Po krátké úvodní kapitole, vymezující vzájemný vztah biologie, psych... více


Logopedické pohádkyLogopedické pohádky2012, Jana Havlíčková

Příběhy k procvičování výslovnosti. Autorky vytvořily dětem blízké pohádkové příběhy, a to na nejčastěji procvičované skupiny hlásek. Kniha je pomocníkem při procvičování správné výslovnosti. Během logopedického nácvi... více


Úvod do pedagogického výzkumuÚvod do pedagogického výzkumu2010, Peter Gavora

Tato úspěšná metodologická příručka vychází již ve druhém, rozšířeném českém vydání. Popisuje hlavní činnosti, které má budoucí výzkumník poznat: vymezení výzkumného problému, informační přípravu výzkumu, formulaci hypot... více


Emoční poruchy v dětství a dospíváníEmoční poruchy v dětství a dospívání2007, Peter Pöthe

Renomovaný český autor MUDr. Peter Pöthe předkládá čtenářům jasně a poutavě ty nejnosnější a nejinspirativnější psychoanalytické objevy. Formou napínavého čtení se snaží předat co největší množství informací z oblasti ps... více


Dějiny pedagogikyDějiny pedagogiky2008, Dana Kasperová

Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje obdob... více


Magické dítěMagické dítě2019, Joseph Chilton Pearce

O vývojových fázích, důležitosti vazby a volné hry pro rozvoj tvůrčího myšlení. Magické dítě je klasické dílo, které hluboce zpochybnilo panující názory na porodní praxi, rodičovství a vzdělávání dětí. Následně ukazuj... více


Pedagogický slovníkPedagogický slovník2009, Jan Průcha

Pri 1700 heslách je to najkoplexnejšie zhrnutie českého pedagogického názvoslovia, pedagogických reálii a institucí... (6.vydanie) více


1 ...