pedagogika

štítek, 229 knih


Jak žít a nezbláznit seJak žít a nezbláznit se2006, L. Pekařová

Soubor praktických rad. Psychologie dítěte od předškolního věku do dospělosti. Ukazuje v příkladech naši hloupost, nabubřelost, ješitnost a rodičovskou sobeckost. Je slabikářem výchovy. více


Moderní pedagogikaModerní pedagogika2009, J. Průcha

Existuje už mnoho knih o tom, jak by měla vypadat ideální škola nebo dokonalý učitel. Víme ale, co se opravdu děje ve školách? Co si z nich děti vlastně odnášejí? Jaké je naše školství ve srovnání se světem? A kam vlast... více


Děti jsou hosté, kteří hledají cestuDěti jsou hosté, kteří hledají cestu2015, J. Prekopová

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu: Výchova a respektování dítěte Návod pro rodiče, jak doprovázet své děti na cestě k dospělosti. Vychovávat dítě znamená respektovat jeho dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnos... více
Přehled pedagogikyPřehled pedagogiky2000, J. Průcha

Mezinárodně uznávaný autor shromáždil v přehledné práci informace o současném stavu a trendech v pedagogických vědách; jejich klíčových poznatcích i otevřených otázkách. Velká pozornost je věnována výzkumným metodám a in... více


Klub nerozbitných detíKlub nerozbitných detí2018, S. Kubíková

Klub nerozbitných detí je o hľadaní strateného detského šťastia v dobe tabletov a instantných riešení. Na rozdiel od prekladov americkej výchovnej literatúry je to kniha šitá na mieru slovenským rodičom. Vychádza z medic... více


Moderní vyučováníModerní vyučování2013, G. Petty

Základní příručka shrnuje psychologická východiska a moderní metody současné pedagogiky a didaktiky. První oddíl je věnován motivaci studentů a soustřeďuje se na vztah učitel - žák a problematiku kázně ve třídě. Druhý ... více


Speciální pedagogikaSpeciální pedagogika2014, S. Fischer

Speciální pedagogika (Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální) 2. vydání Stále aktuálnější problematika edukace a společenského uplatnění handicapovaných spoluobčanů s... více


Biologie pro psychology a pedagogyBiologie pro psychology a pedagogy2007, J. Šmarda

Kniha sumarizuje z biologických věd všechno, co dnes mohou studenti psychologie na kterékoli české (i slovenské) univerzitě pro své vzdělání potřebovat Po krátké úvodní kapitole, vymezující vzájemný vztah biologie, psych... více


Učitel je nahýUčitel je nahý1990, J. Alfroy

Hrdina knihy Jérôme Lacqueduc vyučuje francouzštinu na druhém stupni základní školy. Jednoho krásného dne dostává na starost takzvanou "speciální" osmou B, třídu problematických a neprospívajících žáků. Stráví ... více


Úvod do pedagogického výzkumuÚvod do pedagogického výzkumu2010, P. Gavora

Tato úspěšná metodologická příručka vychází již ve druhém, rozšířeném českém vydání. Popisuje hlavní činnosti, které má budoucí výzkumník poznat: vymezení výzkumného problému, informační přípravu výzkumu, formulaci hypot... více


Dějiny pedagogikyDějiny pedagogiky2008, D. Kasperová

Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje obdob... více


Logopedické pohádkyLogopedické pohádky2012, J. Havlíčková

Příběhy k procvičování výslovnosti. Autorky vytvořily dětem blízké pohádkové příběhy, a to na nejčastěji procvičované skupiny hlásek. Kniha je pomocníkem při procvičování správné výslovnosti. Během logopedického nácvi... více


Pedagogický slovníkPedagogický slovník2009, J. Průcha

Pri 1700 heslách je to najkoplexnejšie zhrnutie českého pedagogického názvoslovia, pedagogických reálii a institucí... (6.vydanie) více


Výchova, zřejmost, vědomíVýchova, zřejmost, vědomí1995, Z. Kratochvíl

Pojetí výchovy se vyvíjí od prvních filosofických systémů, které se zabývaly možností poznání světa a tedy zobecnění zkušenosti, která se mohla dále předávat v generacích. Proto se kniha odvíjí od řeckého myšlenkového sv... více


Psychologie pro učitelePsychologie pro učitele1983, J. Čáp

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1 ...

Doporučené štítky

oborová terminologie Starý zákon sluchové postižení neslyšící děti s výchovnými problémy laskavost 20. století gymnázium rodinná výchova informace