distanční vzdělávání

štítky

6 knih


Strategie vzdělávání žáků se speciálními potřebami v inkluzivním prostředí základní školyStrategie vzdělávání žáků se speciálními potřebami v inkluzivním prostředí základní školy2016, Miroslava Bartoňová

Ve vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dochází k prudkým změnám. Koncepce vzdělávacího systému se přizpůsobuje požadavkům evropské společnosti. Naší snahou je integrovat co největší počet žáků se speciáln... více


Distanční vzdělávání a eLearningDistanční vzdělávání a eLearning2008, Helena Zlámalová

Předkládaný text je určen studentům kteří se připravují na práci v oblasti vzdělávání dospělých a potřebují získat souhrnné informace o moderní formě externího studia, která se nazývá distanční vzdělávání. Cílem studijní... více


Distanční vzdělávání pro učiteleDistanční vzdělávání pro učitele2015, Dagmar Chytková

Kniha Distanční vzdělávání pro učitele mapuje a popisuje principy vzdělávání, jehož základní charakteristikou je absence kontaktu žáka s učitelem. Je průvodcem, který v pěti hlavních kapitolách popisuje trendy, současný ... více
Sociologie - distanční studijní oporaSociologie - distanční studijní opora2004, Laura Fónadová

Vysokoškolská učebnice. více


Informační systémy ve veřejném sektoru - distanční studijní oporaInformační systémy ve veřejném sektoru - distanční studijní opora2004, Jiří Špalek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vzdelávanie v čase pandémieVzdelávanie v čase pandémie2020, kolektiv autorů

Publikácia reaguje na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá spôsobila prerušenie kontaktnej výučby na školách. Popisuje postupné zavádzanie protiepidemiologických opatrení v slovenskom školstve od prerušenia prezenčnej ... více