speciální pedagogika

štítky

178 knih


Spratek: Příběh dítěte, které nikdo nemiloval 94% Spratek: Příběh dítěte, které nikdo nemiloval 2008, Torey L. Hayden (p)

Kniha představuje skutečný příběh šestileté Sheily, která se dostane do speciální třídy pro děti s poruchami chování. Její učitelkou a zároveň prvním člověkem, který jí projeví lásku, je Torey Hayden. Ta po čase zjistí, ... více


Divná Jadie 92% Divná Jadie 1994, Torey L. Hayden (p)

Autorka je speciální pedagožkou se zaměřením na děti, trpící selektivním mutismem, tedy chorobou, kdy dítě nedokáže promluvit, ale pouze v některém prostředí, například ve škole. Při přestupu z výzkumné kliniky do speciá... více


Sebranka 95% Sebranka 2013, Torey L. Hayden (p)

Sedmiletý klučina, který není schopen mluvit, pokud do toho nepočítáme nekonečné opakování předpovědi počasí a echolalické odpovědi… Roztomilá holčička, kterou její biologičtí rodiče týrali, a proto má poškozený mozek a ... více
Tygřice 90% Tygřice 2012, Torey L. Hayden (p)

Pokračování knihy Spratek V předchozí knize Spratek se Sheila rozloučila se svou učitelkou a ta o ní neměla několik let žádné zprávy. Když se Torey dozví, že se v letním programu pro děti s handicapem, kde bude pracovat... více


Tichá holka 94% Tichá holka 2015, Torey L. Hayden (p)

Sedmiletá dívenka, která nemluví, a okolí se zdá, že vůbec nevnímá, že jsou kolem ní nějací další lidé. A spolu s ní se ve třídě sejdou další problémové děti, které by v běžné škole nestačily svým vrstevníkům, prožily rů... více


Zvíře: Příběh o klukovi, který promluvil 93% Zvíře: Příběh o klukovi, který promluvil 2010, Torey L. Hayden (p)

Jsou knihy, které pohladí, zatímco jiné jdou čtenáři proti srsti – přesto se od nich ale nemůže odtrhnout. Jednou z nich je další příběh zkušené dětské psychoterapeutky, tentokrát o teenagerovi Kevinovi, který se na začá... více


Speciální pedagogika 77% Speciální pedagogika 2007, Josef Slowík

Potřeba a snaha léčit choroby a napravovat vady či poruchy je stará stejně jako nemoci a postižení. Druhem léčby však může být i vzdělávání a úspěšné začlenění do společnosti. Obor speciální pedagogiky se vyprofiloval po... více


Speciální pedagogika 88% Speciální pedagogika 2008, Slavomil Fischer

Publikace uvádí čtenáře do vědního oboru speciální pedagogika, a to zejména do důležitých okruhů problémů, které jsou jejím předmětem. Jsou zde proto diskutována nejprve základní teoretická východiska, akcentující stávaj... více


Děti z planety D.S. 80% Děti z planety D.S. 2000, Olga Strusková

Upřímné zpovědi matek dětí s Downovým syndromem. Kniha vypráví příběhy několika rodin s „downíky“, které čtenáře vtáhnou do světa jejich radostí i starostí. Matky postižených dětí ve svých výpovědích odhalují okamžiky zo... více


Krize chlapectví 82% Krize chlapectví 2020, John Gray

„Krize chlapectví“ brilantním způsobem zkoumá problémy, jimž čelí naši synové – a tedy de facto všichni. Kapitoly o ADHD, úloze matek a otců při výchově a o tom, jak v chlapcích rozvinout zdravou inteligenci, jsou neocen... více


To dítě je nepozorné 82% To dítě je nepozorné 2013, Martin Antal

Jak žít s hyperaktivním dítětem. ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou), příp. ADD se u dětí vyskytuje v současné době stále častěji – dříve se udávalo 3 - 7 % populace, nyní směřujeme k 10 %. Diagnostikuj... více


ADHD: 100 tipů pro rodiče a učitele 85% ADHD: 100 tipů pro rodiče a učitele 2013, Jenett Wolfdieter

Se svými více než dvacetiletými zkušenostmi v oblasti dětské psychoterapie Jenett Wolfdieter upouští od nezáživného vědeckého vysvětlování a místo toho nabízí praktické tipy pro všední den, které pokrývají celé spektrum ... více


Autismus v edukační praxi 91% Autismus v edukační praxi 2017, Barbora Bazalová

Kniha je určena především rodičům dětí s autismem. Své si v ní najdou také jejich rodiny, učitelé, asistenti pedagoga, studenti nejrůznějších oborů, do kterých problematika autismu spadá, sympatizanti i široká veřejnost,... více


Kapitoly ze speciální pedagogiky 78% Kapitoly ze speciální pedagogiky 2006, Jarmila Pipeková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole 75% Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole 2014, Cheryl R. Carter

Praktický rádce pro rodiče i učitele. Zase nemá domácí úkol? Zase nedává pozor a ruší? Rodiče a učitelé dětí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou zkoušejí často první poslední, střídají odměny a tresty, ale máloco za... více


Sluchové postižení - úvod do surdopedie 100% Sluchové postižení - úvod do surdopedie 2012, Radka Horáková

Kniha si klade za cíl přinést čtenářům poznatky z oblasti diagnostiky sluchového postižení, charakterizovat možnosti korekce sluchových vad a popsat možnosti péče o jedince s poruchami sluchu. Zároveň se zaměřuje na téma... více


Máte neklidné dítě? 78% Máte neklidné dítě? 2004, Nessia Laniado

Rodiče, u jejichž dětí se projevují poruchy chování, si kladou důležitou otázku, zda se jedná o přechodné problémy chování jejich dětí, nebo jestli jde o nějakou psychickou poruchu, kterou je třeba léčit. Jak to rozeznat... více


Česká psychopedie: Speciální pedagogika osob s mentálním postižením 86% Česká psychopedie: Speciální pedagogika osob s mentálním postižením 2009, Marie Černá

Psychopedie je interdisciplinární obor zabývající se problematikou rozvoje, výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením. Publikace Marie Černé a kolektivu poprvé ve vědecké literatuře přináší systematické zpracování... více


Mentální retardace 77% Mentální retardace 2003, Iva Švarcová

Utváření osobnosti dětí s mentální retardací Současný systém vzdělávání Profesní příprava Péče o lidi s těžkým mentálním postižením Humanizace života v ústavech sociální péče více


Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele 83% Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele 2007, Drahomíra Jucovičová

Oproti starším vydáním je publikace doplněna kapitolami zaměřenými na řešení problémových situací ve škole, vhodné způsoby komunikace, na kariérové poradenství u dětí s LMD (ADHD, ADD). Příručka určená především učitelů... více


Poruchy pozornosti a hyperaktivita 73% Poruchy pozornosti a hyperaktivita 2008, Alison Munden

Děti trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou (syndromem ADHD) představují pro své rodiče a učitele náročnou zkoušku. Ale i dětem samým přináší jejich postižení řadu problémů a často ohrožuje jejich zařazení do společ... více


Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení 96% Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení 2011, Věra Pokorná

Soubor cvičení pro rozvoj vnímání a poznávání, který učitelům i rodičům umožňuje vybrat takovou činnost, která je pro dítě účelná, protože odpovídá jeho úrovni rozvoje jednotlivých funkcí a přispívá k nápravě příslušné s... více


Vademecum asistenta pedagoga 84% Vademecum asistenta pedagoga 2016, Jitka Kendíková

Asistent se stává stále častěji součástí výuky na základních i středních školách. Praxe však přináší stále více otázek, na které chybějí odpovědi. Jaká je přesně role asistenta? Jaký je rozdíl mezi asistentem pedagoga a ... více


Extrémní osamělost 76% Extrémní osamělost 1973, Růžena Nesnídalová

Odborná publikace se zabývá případy autistických dětí a příznaky autismu. -- (www.mlp.cz) více


Problematické dítě aneb Umění být druhým 92% Problematické dítě aneb Umění být druhým 1990, Vladimír Lvovič Levi

Jak nestát v cestě fyzickému a duševnímu zdraví dítěte,o smyslu dětství, o některých příčinách dětské osamělosti, o obtížných rodičích, proč se děti někdy nudí. To a na další otázky v knize autor odpovídá. více


Cvičení a terapie pro děti s autismem 90% Cvičení a terapie pro děti s autismem 2016, Eva Vingrálková

Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syndromem, ADD, ADHD, Poruchou smyslového zpracování a jinými poruchami učení. Tuto knihu, která je zároveň cvičebním manuálem, napsala autorka pro rodiče s dětmi s ... více


Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem 75% Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem 2013, Věra Čadilová

Chybějící zpětná vazba na sociální podněty ze strany rodičů i okolí, nepřiměřené sociální chování doma i mimo domov, to vše často vyvolává nepochopení či dokonce pochybnosti o správném výchovném působení. Přitom předevší... více


Úvod do etopedie 85% Úvod do etopedie 2008, Věra Vojtová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jak se úspěšně učit s ADHD 90% Jak se úspěšně učit s ADHD 2018, Stefanie Rietzler

Pro děti s ADHD a jejich rodiče je škola často velmi zatěžující. Děti se většinou vyhýbají neoblíbeným domácím úkolům, vedou s rodiči nekonečné diskuze o tom, jaký smysl mají určitá cvičení, lelkují, jsou zasněné a rychl... více


Tělesné postižení jako fenomén i životní realita 90% Tělesné postižení jako fenomén i životní realita 2011, Libor Novosad

Kniha se zabývá otázkami, co je lidské tělo, čím je dáno „jáství“ a jak spolu souvisí tělesnost, pohyb a transcendence, v čem spočívá tělesná jinakost a z jakých hledisek je nazírána, jak a čím definujeme normu, stigma, ... více


Šikana dětí s poruchami autistického spektra 80% Šikana dětí s poruchami autistického spektra 2009, Nick Dubin

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dítě se speciálními potřebami 55% Dítě se speciálními potřebami 1997, Susan Kerr

Kniha je určena rodičům, kteří pečují nebo začínají pečovat o dítě se speciálními potřebami, ale je také vhodná pro učitele a vychovatele takovýchto dětí. Autorka uvádí rady psychologů a dalších odborníků, ale také osob... více


Přehled speciální pedagogiky 90% Přehled speciální pedagogiky 2014, Milan Valenta

Praktická příručka provází čtenáře speciální pedagogikou, seznamuje s oborem jako takovým a provází jednotlivými dílčími obory. Čtenáři v ní naleznou základní přehled psychopedie, logopedie, surdopedie, tyflopedie, somat... více


Integrativní speciální pedagogika 90% Integrativní speciální pedagogika 2004, Marie Vítková

Integrace školní a sociální. více


101 tipů pro rodiče dětí s autismem - Účinná řešení každodenních problémů 95% 101 tipů pro rodiče dětí s autismem - Účinná řešení každodenních problémů 2016, Arnold Miller

Záchvaty vzteku, nezvyklé reakce na běžné situace nebo komunikační problémy, to jsou úkoly, které rodiče dětí s autismem řeší každý den. Děti s autismem chápou běžné situace jinak než jejich vrstevníci, jejich smyslové v... více


Speciální pedagogika v praxi 90% Speciální pedagogika v praxi 2013, Eva Nechlebová

Děti se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH) tvoří dlouhodobě nejpočetnější skupinu zdravotně postižených žáků integrovaných v běžných školách. Přestože se jejich potíže zpravidla projeví především v souvislost... více


Reedukace specifických poruch učení u dětí 95% Reedukace specifických poruch učení u dětí 2014, Drahomíra Jucovičová

Specifické poruchy učení (SPU) patří mezi nejčastější obtíže, s nimiž se učitelé u žáků setkávají. Kniha zkušených autorek, které se problematikou SPU dlouhodobě zabývají, v první části charakterizuje jednotlivé poruchy ... více


Základy speciální pedagogiky 93% Základy speciální pedagogiky 2012, Iva Švarcová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Speciální pedagogika 53% Speciální pedagogika 2004, Libuše Ludíková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ 100% Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ 2015, Iva Jungwirthová

Závažné postižení sluchu není automaticky „vstupenkou“ do speciální školy. Podle psycholožky Ivy Jungwirthové téměř u všech dětí, které špatně slyší, stojí za to pokusit se o integraci do běžné školy. Jaké vady sluchu se... více