integrace postižených

štítky

7 knih


Lukáš a profesor Neptun 93% Lukáš a profesor Neptun 2017, Petra Štarková

Knížka Lukáš a profesor Neptun je o hvězdách, cizích planetách, autismu, a hlavně o Lukášovi. Je mu devět let, dva měsíce a čtyři dny, má rád astronomii a chodí do třetí třídy. Aby se mohl učit s ostatními dětmi, pomáhá ... více


Život v mých rukou 89% Život v mých rukou 2007, Alison Lapper

Můj život v mých rukou je příběh pozoruhodné ženy a pozoruhodného života. Alison Lapperová se narodila v roce 1965 bez paží a se zkrácenýma nohama. Nakonec se stala výtvarnicí, matkou a inspirací mnoha lidem. Příroda jí ... více


Rico, Oskar a přízraky 86% Rico, Oskar a přízraky 2012, Andreas Steinhöfel

Rico je kluk, který pomalu chápe, má nulovou prostorovou orientaci a chabou paměť, zato příkladně nastavený žebříček hodnot a ryzí charakter. Jeho nový kamarád Oskar je mladší, mimořádně inteligentní, zato bojácný. Na ul... více
Postižené dítě v rodině i společnosti 0% Postižené dítě v rodině i společnosti 1968, Zdeněk Matějček

Vychovávat děti, které jsou stiženy nějakou vadou, ať vrozenou nebo získanou (děti s vadami sluchu nebo zraku, děti duševně vadné, tělesně postižené), je velice obtížné, zejména je-li dítě vychováváno doma. Publikace je ... více


Strategie vzdělávání žáků se speciálními potřebami v inkluzivním prostředí základní školy 0% Strategie vzdělávání žáků se speciálními potřebami v inkluzivním prostředí základní školy 2016, Miroslava Bartoňová

Ve vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dochází k prudkým změnám. Koncepce vzdělávacího systému se přizpůsobuje požadavkům evropské společnosti. Naší snahou je integrovat co největší počet žáků se speciáln... více


Rozhodujeme se s podporou % Rozhodujeme se s podporou 2022, Bohumila Baštecká

Transdisciplinární učebnice Rozhodujeme se s podporou je mimořádným počinem. Kotví v hodnotách a propojuje příběhy lidí s postižením a nejnovější vědecké poznatky. Rozhodování s podporou pomáhá dosahovat rovnosti před zá... více


Práce s rizikem v sociálních službách 0% Práce s rizikem v sociálních službách 2010, Jiří Sobek

Publikace vychází v rámci kampaně za práva lidí s mentálním postižením "I MY potřebujeme znát svá práva" více