sociální péče

štítek, 63 knih


100 chyb při péči o lidi s demencí100 chyb při péči o lidi s demencí2017, J. König

Je důležité, aby se pečující o osoby s demencí starali tak, že se jejich klienti budou cítit dobře. To se však podaří pouze tehdy, budou-li pracovníci stále znovu zkoumat a zlepšovat svůj postoj, ošetřovatelské kompetenc... více


Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práceReflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce2010, P. Navrátil

1. publikace řady Recenzované monografie Univerzity Hradec Králové. Schváleno vědeckou redakcí nakladatelství Gaudeamus. více


Ošetřovatelství IOšetřovatelství I2011, I. Plevová

Učebnice ošetřovatelství, ve které jsou soustředěny všechny potřebné informace uceleně a v aktuálním znění. Obsahuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí základních studijních požadavků - od historie ošetřovatel... více


Zdravotní nauka IZdravotní nauka I2011, I. Nováková

Učebnice je určena především pro žáky a učitele středních odborných škol se zaměřením na problematiku sociální péče. V textu učebnic prvního až třetího dílu je zpracován teoretický rámec tří vzájemně provázaných problema... více


Teologie službyTeologie služby2002, C. V. Pospíšil

Kniha nejen pro ty, kdo se věnují křesťanské charitě a diakonii. Teologie služby, jak napovídá podtitul, je kniha určená především těm, kdo se věnují křesťanské charitě nebo diakonii, ale rozhodně nejenom jim. Autor, ... více


Pečovatelská služba a individuální plánováníPečovatelská služba a individuální plánování2011, M. Hauke

Kniha je určena především zaměstnancům v pečovatelských službách (pečovatelkám, sociálním pracovníkům, metodikům kvality, manažerům), ale i v dalších příbuzných službách (např. osobní asistenci). Kniha je praktickým prův... více


Kdo se stará o sirotky, vdovy, chudé a opuštěné?Kdo se stará o sirotky, vdovy, chudé a opuštěné?2005, D. Prince

Většina z nás si neuvědomuje, s jakou horlivostí Bůh pečuje o opuštěné. Lidé, jejichž osud je jednoznačně šťastný a dobrý, jsou v této generaci v menšině. S většinou se zachází nespravedlivě - a právě o ně se Bůh s lásko... více


Krizová intervence pro praxiKrizová intervence pro praxi2004, N. Špatenková

Základy krizové intervence, která v sobě integruje různé formy pomoci, jejichž cílem je obnova psychické rovnováhy jedince postiženého kritickou životní situací, událostí. Krizová intervence je praktická okamžitá pomoc ... více


100 tipů pro plánování péče v domovech pro seniory100 tipů pro plánování péče v domovech pro seniory2016, B. Messer

100 tipů pro péči o seniory trochu jinak... Čtenář zde najde 100 profesionálních tipů, jak dobře naplánovat ošetřovatelskou péči a za pomoci seniorů využít jejich schopností se o sebe alespoň částečně postarat. Jde o náv... více


Česká sociální práce v letech 1968-1989, Rozvedeno na příkladu OstravyČeská sociální práce v letech 1968-1989, Rozvedeno na příkladu Ostravy2016, M. Špiláčková

Téma historie sociální práce patří mezi základní teoretickou výbavu pracovníků v pomáhajících profesích. Předkládaný text je primárně určen studentům sociální práce. Ve svém výzkumu, realizovaném v letech 2004-2010, se a... více


V ringu s BohemV ringu s Bohem2011, T. Guénard

Příběh obrácení slavného boxera. Slavný francouzský boxer Tim Guénard (*1958) vypráví o své dramatické cestě za láskou a odpuštěním. Když mu byly tři roky, opustila ho matka. Otec začal pít a chlapce týral. Pětiletého... více


Hadráři z EmauzHadráři z Emauz2007, B. Simon

Kniha vypovídá o tom, jaké velké věci se mohou dít, když člověk člověku není lhostejný; hovoří o lidské solidaritě, statečnosti, víře a úsilí abbé Pierra (1912–2007), který, pohnut smutnými osudy lidí na okraji společnos... více


Encyklopedie sociální práceEncyklopedie sociální práce2013, O. Matoušek

Encyklopedie sociální práce (ESP) přináší přes 200 hesel ze všech oblastí sociální práce. ESP je postavena na interakčním pojetí sociální práce. Jedinečnost sociální práce spočívá v tom, že operuje v poli mezi klientem a... více


Nová sociální rizika a proč se jim nevyhnemeNová sociální rizika a proč se jim nevyhneme2011, J. Keller

Práce pojednává o problematice nových sociálních rizik. Na rozdíl od většiny odborné literatury tato rizika nejen popisuje, nýbrž se snaží objasnit jejich šíření v souvislosti s přechodem k tzv. poprůmyslové společnosti ... více


BezdomovectvíBezdomovectví2012, J. Marek

Publikace zkoumá bezdomovectví jednotlivců v České republice, definuje ho a uvádí jeho příčiny a specifika. Bezdomovectví pojímá jako souhrn patologických jevů, tj. nezaměstnanosti, závislosti, psychické poruchy, rozpadu... více


1 2 3 4 5 >