sociální péče

štítky

118 knih


Strach z temnoty 84% Strach z temnoty 2013, Alexandra Ivy

Caine se může považovat za šťastného: splnil se jeho sen a stalo se nemožné - obyčejný pes se změnil v čistokrevného vlkodlaka. A navíc potkal nejúžasnější ženu, které není odporný, ba dokonce se zdá, že ho potřebuje. To... více


Až nadejde čas 74% Až nadejde čas 2007, Peter Høeg

Strhující příběh inspirovaný vlastními dětskými zážitky i u nás oblíbeného autora Citu slečny Smilly pro sníh. Román Až nadejde čas vypráví příběh tří žáků na jedné soukromé škole v Kodani na začátku 70. let. Tyto děti,... více


Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou 92% Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou 1997, Elena Lacková

Autobiografická výpověď romské sociální a osvětové pracovnice je obrazem života Romů na Slovensku od 1. republiky do 80. let. Autorka se narodila v cikánské osadě ve Velkém Šariši, sdílela všechny osudy své početné ro... více
Hořím 98% Hořím 2021, Simona Bagarová

Rozhovory s lidmi, kteří pečují o staré a umírající v domovech seniorů, hospicech a nemocnicích. Pečovatelé, zdravotníci, ošetřovatelé, kteří vnímají svou profesi jako dar a lidskost a empatii jako její podstatu. Kniha o... více


V ringu s Bohem 94% V ringu s Bohem 2011, Tim Guénard

Příběh obrácení slavného boxera. Slavný francouzský boxer Tim Guénard (*1958) vypráví o své dramatické cestě za láskou a odpuštěním. Když mu byly tři roky, opustila ho matka. Otec začal pít a chlapce týral. Pětiletého... více


Krizová intervence - Krize v životě člověka 91% Krizová intervence - Krize v životě člověka 2007, Daniela Vodáčková

Lidem, kteří řeší naléhavou krizovou situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci. Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současn... více


Základy sociální práce 87% Základy sociální práce 2001, Oldřich Matoušek

Publikace nabízí základní orientaci v problematice sociální práce. Obsahuje úvodní teoretickou a hlavní výzkumnou část, která se věnuje názorům odborníků na sociální práci v kontextu současnosti. Původní česká učebnic... více


Bratr vyvržených: kněz na pařížské periferii 91% Bratr vyvržených: kněz na pařížské periferii 2012, Guy Gilbert

Kněz na pařížské periferii. Legendární kniha známého francouzského apoštola delikventní mládeže uvádí čtenáře do začátků jeho působení v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století v Paříži, v devatenáctém obvo... více


Sociální práce v praxi 88% Sociální práce v praxi 2010, Oldřich Matoušek

Sociální práce v praxi. Specifikace různých cílových skupin a práce s nimi. Současná sociální práce zkoumá i v praxi řeší širokou škálu sociálních problémů týkajících se nejrůznějších skupin lidí. Užívá k tomu mnohé ... více


Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme 85% Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme 2011, Jan Keller

Práce pojednává o problematice nových sociálních rizik. Na rozdíl od většiny odborné literatury tato rizika nejen popisuje, nýbrž se snaží objasnit jejich šíření v souvislosti s přechodem k tzv. poprůmyslové společnosti ... více


Encyklopedie sociální práce 96% Encyklopedie sociální práce 2013, Oldřich Matoušek

Encyklopedie sociální práce (ESP) přináší přes 200 hesel ze všech oblastí sociální práce. ESP je postavena na interakčním pojetí sociální práce. Jedinečnost sociální práce spočívá v tom, že operuje v poli mezi klientem a... více


Hadráři z Emauz 93% Hadráři z Emauz 2007, Boris Simon

Kniha vypovídá o tom, jaké velké věci se mohou dít, když člověk člověku není lhostejný; hovoří o lidské solidaritě, statečnosti, víře a úsilí abbé Pierra (1912–2007), který, pohnut smutnými osudy lidí na okraji společnos... více


Svoboda volby 92% Svoboda volby 1992, Milton Friedman

Ekonomická svoboda = politická svoboda, je to tak? Autoři této světoznámé publikace, renomovaní odborníci, manželé Friedmanovi se Vás budou o tom snažit přesvědčit. Jejich teorie vychází ze starých zásad svobody trhu jak... více


Bezdomovectví 90% Bezdomovectví 2012, Jakub Marek

Publikace zkoumá bezdomovectví jednotlivců v České republice, definuje ho a uvádí jeho příčiny a specifika. Bezdomovectví pojímá jako souhrn patologických jevů, tj. nezaměstnanosti, závislosti, psychické poruchy, rozpadu... více


Práce s emocemi pro pomáhající profese 74% Práce s emocemi pro pomáhající profese 2007, Karel Hájek

Pracovníci pomáhajících profesí se téměř neustále setkávají s lidmi, kteří je seznamují se svými problémy a trápeními. Ke svým klientům mohou mít různý emoční vztah, mohou je obdivovat, litovat, mohou se na ně zlobit, mo... více


Slovník sociální práce 90% Slovník sociální práce 2003, Oldřich Matoušek

Výklad základních termínů z oblasti sociální práce a pojmů sousedních vědních oborů, které se dotýkají dané problematiky. více


Sociální služby 72% Sociální služby 2011, Oldřich Matoušek

Monografie se věnuje základním typům sociálních služeb, jejich historii i současným vývojovým trendům u nás i v západní Evropě. více


Teologie služby 92% Teologie služby 2002, Ctirad Václav Pospíšil

Kniha nejen pro ty, kdo se věnují křesťanské charitě a diakonii. Teologie služby, jak napovídá podtitul, je kniha určená především těm, kdo se věnují křesťanské charitě nebo diakonii, ale rozhodně nejenom jim. Autor, ... více


Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních 65% Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních 2010, Eva Malíková

Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku péče o uživatele služeb - seniory v pobytových sociálních zařízeních. Seznamuje čtenáře s nejčastějšími a problémovými situacemi, které zde vznikají, a s doporučením k j... více


Ode dna 85% Ode dna 2015, Michal Matoušek

Bezdomovectví je dnes žádané téma; knížka Michala Matouška však nejde tomuto zájmu jednoznačně vstříc. Zdá se být spíš ojediněle upřímnou zpovědí člověka, kterého život postavil tváří v tvář sociálnímu vyloučení v jeho s... více


Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků 80% Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků 2012, Istifan Maroon

Zdlouhavý proces vyhoření probíhá ve fázích a projevuje se tělesnými i emocionálními příznaky a vzorci chování, které jsou u každého jedince rozdílné. Obecně je pro vyhoření příznačná ztráta efektivity práce a motivace, ... více


100 chyb při péči o lidi s demencí 90% 100 chyb při péči o lidi s demencí 2017, Jutta König

Je důležité, aby se pečující o osoby s demencí starali tak, že se jejich klienti budou cítit dobře. To se však podaří pouze tehdy, budou-li pracovníci stále znovu zkoumat a zlepšovat svůj postoj, ošetřovatelské kompetenc... více


Případové konference 95% Případové konference 2012, Věra Bechyňová

Praktický průvodce pro práci s ohroženou rodinou Cílem knihy je seznámit odborníky pracující s ohroženými rodinami s praktickými zkušenostmi z realizace případových konferencí (PK), které mohou používat ve své práci. De... více


Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny 90% Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny 2010, Oldřich Matoušek

Cílem publikace je umožnit odborníkům, kteří v pomáhajících profesích pracují s rodinami, aby se seznámili se změnami podoby rodiny, s využitelnými obecnými teoriemi rodiny, s relevantními současnými názory na rodičovstv... více


Krizová intervence pro praxi 90% Krizová intervence pro praxi 2004, Naděžda Špatenková

Základy krizové intervence, která v sobě integruje různé formy pomoci, jejichž cílem je obnova psychické rovnováhy jedince postiženého kritickou životní situací, událostí. Krizová intervence je praktická okamžitá pomoc ... více


Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním 67% Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním 2008, Martina Venglářová

Příručka určená pracovníkům pomáhajících profesí a studentům souvisejících oborů popisuje obecné zásady sociální práce a metody používané v práci s klienty s mentálním postižením. více


Vladimír Krčméry: Ženie ma zlé svedomie 87% Vladimír Krčméry: Ženie ma zlé svedomie 2014, Martin Hanus

Čo to znamenalo byť disidentom tínedžerom? Ako sa pašovali Biblie do Ruska? Prečo strýko Silvo kritizoval Tisa. Čo sa Juklovi a Krčmérymu nepodarilo? Ako sa dá dostať k synovi diktátora? Prečo som riskoval trest smrti? D... více


DOCAT - Sociální nauka církve pro mladé 100% DOCAT - Sociální nauka církve pro mladé 2017, kolektiv autorů

Další počin řady YOUCAT nabízí základy sociálního učení církve (nejen) pro mladé. Jde o to, abychom se i v praktickém životě orientovali podle principů pravdy, spravedlnosti a lásky. více


Úkolově orientovaný přístup v sociální práci 90% Úkolově orientovaný přístup v sociální práci 2014, Marie Špiláčková

První část publikace popisuje teorii úkolově orientovaného přístupu. Jde o model krátkodobé intervence, který vznikl přímo v kontextu sociální práce a byl vyvinut sociálními pracovníky pro jejich vlastní potřebu. V souča... více


Česká sociální práce v letech 1968-1989, Rozvedeno na příkladu Ostravy 50% Česká sociální práce v letech 1968-1989, Rozvedeno na příkladu Ostravy 2016, Marie Špiláčková

Téma historie sociální práce patří mezi základní teoretickou výbavu pracovníků v pomáhajících profesích. Předkládaný text je primárně určen studentům sociální práce. Ve svém výzkumu, realizovaném v letech 2004-2010, se a... více


Sociální kliniky 80% Sociální kliniky 2019, Pavla Kodymová

Monografie je věnovaná životu a dílu Marie Krakešové (1898–1979), zakladatelky české školy sociální práce. Seznamuje čtenáře s unikátním konceptem tzv. sociálních klinik, jejichž cílem bylo zajistit komplexní praktickou ... více


Ošetřovatelství I 100% Ošetřovatelství I 2011, Ilona Plevová

Učebnice ošetřovatelství, ve které jsou soustředěny všechny potřebné informace uceleně a v aktuálním znění. Obsahuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí základních studijních požadavků - od historie ošetřovatel... více


Ráda bych Vám pomohla, ale... 70% Ráda bych Vám pomohla, ale... 2004, Libor Musil

Služby sociální práce jsou pojímány z hlediska kultury poskytování služeb sociální práce a kultury přístupu ke klientům. Zvyklosti, kterými se řídí práce s klienty včetně dilemat přístupu ke klientům, jsou pojednány v pr... více


Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách 70% Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách 2011, kolektiv autorů

Pojmy jako individuální plánování a klíčový pracovník se staly synonymem změny celého systému poskytování sociálních služeb v roce 2007, kdy vstoupil v platnost zákon o sociálních službách. Cílem knihy je zpracovat tuto ... více


Sociální práce ve zdravotnictví 50% Sociální práce ve zdravotnictví 2011, Iva Kuzníková

Kniha je určena pracovníkům profese sociální práce, včetně sociální práce ve zdravotnictví, a studentům sociální práce a zdravotnických oborů. Soustředí se na základní otázky sociální práce ve zdravotnictví, která má u n... více


Stáří a smysl života 70% Stáří a smysl života 2011, Jiřina Ondrušová

V průběhu lidského života si téměř každý člověk opakovaně pokládá otázky směřující ke smysluplnosti lidského bytí, k významu lidského snažení, a to mnohdy i ve vztahu ke konečnosti vlastního bytí. Dotazy tohoto typu v so... více


Sociální práce: Aktuální otázky 50% Sociální práce: Aktuální otázky 2017, Markéta Elichová

Sociální práce se nezaměřuje pouze na jednotlivce, rodiny, skupiny či komunity, ale ovlivňuje kulturu jako takovou. Na druhou stranu ji lze pochopit právě jen ve vazbě na sociální a kulturní kontext, v němž vznikla. Poku... více


Když běžné postupy selhávají 90% Když běžné postupy selhávají 2021, Hynek Jůn

Příručka pro pracovníky sociálních služeb vysvětluje, jak pracovat s klienty s těžším problémovým chováním. Součástí výkladu jsou kazuistiky a rovněž rady, jak být dobrým sociálním pracovníkem. více


Pečovatelství 1. díl: Učebnice pro obor sociální péče - pečovatelská činnost 60% Pečovatelství 1. díl: Učebnice pro obor sociální péče - pečovatelská činnost 2010, Jana Mlýnková

Moderní, přehledná učebnice pečovatelství pro žáky středních sociálních škol oboru sociální péče - pečovatelská činnost, zpracovaná podle témat probíraných v předmětu pečovatelství. Žáci zde najdou nejen teoretické infor... více


Sociální péče o seniory 80% Sociální péče o seniory 2013, Dagmar Dvořáčková

Kniha je určená studentům sociálně zdravotnických oborů a profesionálním pracovníkům z řad pomáhajících profesí a měla by jim pomoci k získání vhledu do problematiky péče o seniory. Jádro knihy tvoří popis cílové skupiny... více