sociální péče

štítek, 75 knih


Až nadejde časAž nadejde čas2007, P. Høeg

Strhující příběh inspirovaný vlastními dětskými zážitky i u nás oblíbeného autora Citu slečny Smilly pro sníh. Román Až nadejde čas vypráví příběh tří žáků na jedné soukromé škole v Kodani na začátku 70. let. Tyto děti,... více


V ringu s BohemV ringu s Bohem2011, T. Guénard

Příběh obrácení slavného boxera. Slavný francouzský boxer Tim Guénard (*1958) vypráví o své dramatické cestě za láskou a odpuštěním. Když mu byly tři roky, opustila ho matka. Otec začal pít a chlapce týral. Pětiletého... více


Základy sociální práceZáklady sociální práce2001, O. Matoušek

Publikace nabízí základní orientaci v problematice sociální práce. Obsahuje úvodní teoretickou a hlavní výzkumnou část, která se věnuje názorům odborníků na sociální práci v kontextu současnosti. Původní česká učebnic... více
Bratr vyvržených: kněz na pařížské periferii.Bratr vyvržených: kněz na pařížské periferii.2012, G. Gilbert

Kněz na pařížské periferii. Legendární kniha známého francouzského apoštola delikventní mládeže uvádí čtenáře do začátků jeho působení v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století v Paříži, v devatenáctém obvo... více


Sociální práce v praxiSociální práce v praxi2010, O. Matoušek

Sociální práce v praxi. Specifikace různých cílových skupin a práce s nimi. Současná sociální práce zkoumá i v praxi řeší širokou škálu sociálních problémů týkajících se nejrůznějších skupin lidí. Užívá k tomu mnohé ... více


Nová sociální rizika a proč se jim nevyhnemeNová sociální rizika a proč se jim nevyhneme2011, J. Keller

Práce pojednává o problematice nových sociálních rizik. Na rozdíl od většiny odborné literatury tato rizika nejen popisuje, nýbrž se snaží objasnit jejich šíření v souvislosti s přechodem k tzv. poprůmyslové společnosti ... více


Encyklopedie sociální práceEncyklopedie sociální práce2013, O. Matoušek

Encyklopedie sociální práce (ESP) přináší přes 200 hesel ze všech oblastí sociální práce. ESP je postavena na interakčním pojetí sociální práce. Jedinečnost sociální práce spočívá v tom, že operuje v poli mezi klientem a... více


Hadráři z EmauzHadráři z Emauz2007, B. Simon

Kniha vypovídá o tom, jaké velké věci se mohou dít, když člověk člověku není lhostejný; hovoří o lidské solidaritě, statečnosti, víře a úsilí abbé Pierra (1912–2007), který, pohnut smutnými osudy lidí na okraji společnos... více


BezdomovectvíBezdomovectví2012, J. Marek

Publikace zkoumá bezdomovectví jednotlivců v České republice, definuje ho a uvádí jeho příčiny a specifika. Bezdomovectví pojímá jako souhrn patologických jevů, tj. nezaměstnanosti, závislosti, psychické poruchy, rozpadu... více


Práce s emocemi pro pomáhající profesePráce s emocemi pro pomáhající profese2007, K. Hájek

Pracovníci pomáhajících profesí se téměř neustále setkávají s lidmi, kteří je seznamují se svými problémy a trápeními. Ke svým klientům mohou mít různý emoční vztah, mohou je obdivovat, litovat, mohou se na ně zlobit, mo... více


Slovník sociální práceSlovník sociální práce2003, O. Matoušek

Výklad základních termínů z oblasti sociální práce a pojmů sousedních vědních oborů, které se dotýkají dané problematiky. více


Syndrom vyhoření u sociálních pracovníkůSyndrom vyhoření u sociálních pracovníků2012, I. Maroon

Zdlouhavý proces vyhoření probíhá ve fázích a projevuje se tělesnými i emocionálními příznaky a vzorci chování, které jsou u každého jedince rozdílné. Obecně je pro vyhoření příznačná ztráta efektivity práce a motivace, ... více


Hodnocení ohroženého dítěte a rodinyHodnocení ohroženého dítěte a rodiny2010, O. Matoušek

Cílem publikace je umožnit odborníkům, kteří v pomáhajících profesích pracují s rodinami, aby se seznámili se změnami podoby rodiny, s využitelnými obecnými teoriemi rodiny, s relevantními současnými názory na rodičovstv... více


Svoboda volbySvoboda volby1992, M. Friedman

Ekonomická svoboda = politická svoboda, je to tak? Autoři této světoznámé publikace, renomovaní odborníci, manželé Friedmanovi se Vás budou o tom snažit přesvědčit. Jejich teorie vychází ze starých zásad svobody trhu jak... více


Sociální službySociální služby2011, O. Matoušek

Monografie se věnuje základním typům sociálních služeb, jejich historii i současným vývojovým trendům u nás i v západní Evropě. více


1

Doporučené štítky

logopedie gerontologie charitativní činnost mikrohistorie zdravotnictví sociální chování ochrana dětí odpovědnost smysl života výzkum