mikrohistorie

štítky

143 knih


Sýr a červi 85% Sýr a červi 2000, Carlo Ginzburg

Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Na podkladě dochované archivní dokumentace inkvizičního procesu nám autor přibližuje obraz lidové kultury venkovského prostředí v období raného novověku. Ukázka seriózního mode... více


Začátek nové éry 80% Začátek nové éry 2021, Carmen Korn

Závěrečným dílem, navazujícím na předchozí Dcery nové doby a Konec starých časů, vrcholí trilogie Sága jednoho století. S hlavními hrdinkami se setkáváme v poslední třetině 20. století, kdy do jejich životů vstupují ter... více


Ukradený domov 70% Ukradený domov 2008, Jiří Šimon

Ve vzpomínkách autora oživuje český venkov 40. a 50. let očima chlapce. Jeho rodinu stihne typický osud "kulaků" - konfiskace majetku a násilné vystěhování. Četné humorné postřehy a zajímavé detaily z tehdejšího všedního... více
Jak si žijí nebožtíci 88% Jak si žijí nebožtíci 2009, Mary Roach

Tato kniha je neobvyklou, fascinující výpravou do zvláštního života našich těl po smrti. Teprve tehdy, jak Mary Roachová s humorem dokazuje, přichází ta pravá zábava. Mrtvé tělo je podmínkou životodárných transplantací, ... více


Neděle u Bouvines 27. červenec 1214 95% Neděle u Bouvines 27. červenec 1214 1996, Georges Duby

Bitvu u Bouvines, v níž se střetli francouzský král Filip II. August a římský císař Ota IV. Brunšvický, podporovaný anglickým králem Janem Bezzemkem, pojímá autor jako velkolepé drama, jehož ústředním tématem je sociolog... více


Magnetická hora: Stalinismus jako civilizace 97% Magnetická hora: Stalinismus jako civilizace 2022, Stephen Kotkin

Kotkinovy dějiny Magnitogorsku jsou monstrózní mikrohistorickou sondou do stalinské každodennosti. V polovině dvacátých let se kolem Magnetické hory rozkládala pustá step. O pár let později tu již stálo gigantické průmys... více


Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–1324 88% Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–1324 2005, Emmanuel Le Roy Ladurie

Autor na základě inkvizičních protokolů z přelomu 13.–14. století rekonstruuje osudy katarské vesnice. Využívá přitom historické i antropologické metody a líčí život středověkých vesničanů ve všech jeho bizarních podobác... více


Purkmistrova dcera 88% Purkmistrova dcera 2016, Steven E. Ozment

Kniha Purkmistrova dcera vznikla v rámci konceptu mikrohistorie. Ozment si za hrdinku své knihy vybral osud dcery purkmistra ze švábského Halle v Bádensko-Württembersku. Anna Büschlerová po smrti své matky vedla bohatou ... více


Chonrad Stoeckhlin a „noční houf“ : Příběh z raného novověku 80% Chonrad Stoeckhlin a „noční houf“ : Příběh z raného novověku 2018, Wolfgang Behringer

V knize Chonrad Stoeckhlin a noční houf autor líčí příběh dvou pastýřů z konce 18. století, kteří si navzájem slíbili, že pokud jeden z nich zemře, přijde druhého navštívit a bude mu podrobně vyprávět o posmrtném životě.... více


Pierovo tajemství: Piero della Francesca, malíř rané renesance 90% Pierovo tajemství: Piero della Francesca, malíř rané renesance 2021, Carlo Ginzburg

Kniha Pierovo tajemství je pokusem přenést koncept mikrohistorie do prostředí uměleckého světa 15. století. Ginzburg zde zkoumá společenské a kulturní vlivy, jež působily na malířské ztvárnění klasických biblických textů... více


Pomnichovské osudy Čechů z Broumovska 67% Pomnichovské osudy Čechů z Broumovska 2021, Eva Koudelková

Cílem této knihy je upozornit na téma z naší historie, jež je v posledních desetiletích naší historiografií spíše opomíjené, a tudíž v širším povědomí nepříliš známé. Avšak i pro ty, kdo o situaci v Sudetech kolem Mnicho... více


Příběh Ouběnic 40% Příběh Ouběnic 2001, Josef Petráň

Podtitul: Mikrohistorie české vesnice Profesor Josef Petráň líčí formou řady mikroskopických sond, kombinovaných se šířeji pojatými komparativními srovnáními, dějiny své rodné vsi Ouběnic, situované jihovýchodně od Be... více


Bejvávalo: paměti Františka Dědiny 90% Bejvávalo: paměti Františka Dědiny 1949, František Dědina

V letech devadesátých minulého století chopil se pera F.D., rozšafný hospodář, mlynář, rychtář a hlavně dobrý člověk, aby pověděl svým dětem prostým a nehledaným způsobem o životě na Mladoboleslavsku od dob roboty přes r... více


Z mého četnického života 90% Z mého četnického života 2016, Jaroslav Beneš

Vzpomínky štábního strážmistra Břetislava Bečky. Kniha obsahuje vzpomínky četnického strážmistra Břetislava Bečky na jeho službu u sboru československého četnictva. Vzpomínky začínají v polovině 30. let minulého století ... více


Dějiny černokosteleckých domů 100% Dějiny černokosteleckých domů 2009, Vladimír Jakub Mrvík

Historická topografie města Kostelce nad Černými lesy. více


Životy druhých jsou víc než můj: Neuvěřitelný život v odboji 70% Životy druhých jsou víc než můj: Neuvěřitelný život v odboji 2022, Boris Hlaváček

Kniha zaznamenává osobní vzpomínky řídícího učitele Karla Hlaváčka, jeho ženy Hany a vnuka Borise na Hlaváčkovu odbojovou činnost během 2. světové války. Ve své škole ve Veselé u Rovenska pod Troskami vybudoval tajnou mí... více


Náchod 100% Náchod 2004, Lydia Baštecká

Kompletní zpracování dějin Náchoda od jeho počátků do roku 1989 je dílem sedmičlenného kolektivu regionálních historiků, kteří působí ve Státním okresním archivu, Regionálním muzeu a Národním památkovém ústavu. více


Kronika obce Kačice 1932-1939 80% Kronika obce Kačice 1932-1939 2019, Lukáš M. Vytlačil

Obecní kroniky patří mezi důležité prameny k regionálním dějinám. Pamětní kniha obce Kačice byla založena počátkem roku 1932 a byla kontinuálně vedena až do konce roku 1939, po kterém následovala třináctiletá proluka. Ve... více


Mlýny na Strenickém potoce 100% Mlýny na Strenickém potoce 2017, Václav Šolc

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Historie obce Tasovice 80% Historie obce Tasovice 2005, Miluše Mitregová

Popis knihy není zatím k dispozici. více