mikrohistorie

štítky

134 knih


Sýr a červiSýr a červi2000, Carlo Ginzburg

Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Na podkladě dochované archivní dokumentace inkvizičního procesu nám autor přibližuje obraz lidové kultury venkovského prostředí v období raného novověku. Ukázka seriózního mode... více


Začátek nové éryZačátek nové éry2021, Carmen Korn

Závěrečným dílem, navazujícím na předchozí Dcery nové doby a Konec starých časů, vrcholí trilogie Sága jednoho století. S hlavními hrdinkami se setkáváme v poslední třetině 20. století, kdy do jejich životů vstupují ter... více


Ukradený domovUkradený domov2008, Jiří Šimon

Ve vzpomínkách autora oživuje český venkov 40. a 50. let očima chlapce. Jeho rodinu stihne typický osud "kulaků" - konfiskace majetku a násilné vystěhování. Četné humorné postřehy a zajímavé detaily z tehdejšíh... více
Jak si žijí nebožtíciJak si žijí nebožtíci2009, Mary Roach

Tato kniha je neobvyklou, fascinující výpravou do zvláštního života našich těl po smrti. Teprve tehdy, jak Mary Roachová s humorem dokazuje, přichází ta pravá zábava. Mrtvé tělo je podmínkou životodárných transplantací, ... více


Neděle u Bouvines 27. červenec 1214Neděle u Bouvines 27. červenec 12141996, Georges Duby

Bitvu u Bouvines, v níž se střetli francouzský král Filip II. August a římský císař Ota IV. Brunšvický, podporovaný anglickým králem Janem Bezzemkem, pojímá autor jako velkolepé drama, jehož ústředním tématem je sociolog... více


Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–1324Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–13242005, Emmanuel Le Roy Ladurie

Autor na základě inkvizičních protokolů z přelomu 13.–14. století rekonstruuje osudy katarské vesnice. Využívá přitom historické i antropologické metody a líčí život středověkých vesničanů ve všech jeho bizarních podobác... více


Purkmistrova dceraPurkmistrova dcera2016, Steven E. Ozment

Kniha Purkmistrova dcera vznikla v rámci konceptu mikrohistorie. Ozment si za hrdinku své knihy vybral osud dcery purkmistra ze švábského Halle v Bádensko-Württembersku. Anna Büschlerová po smrti své matky vedla bohatou ... více


Magnetická hora: Stalinismus jako civilizaceMagnetická hora: Stalinismus jako civilizace2022, Stephen Kotkin

Kotkinovy dějiny Magnitogorsku jsou monstrózní mikrohistorickou sondou do stalinské každodennosti. V polovině dvacátých let se kolem Magnetické hory rozkládala pustá step. O pár let později tu již stálo gigantické průmys... více


Příběh OuběnicPříběh Ouběnic2001, Josef Petráň

Podtitul: Mikrohistorie české vesnice Profesor Josef Petráň líčí formou řady mikroskopických sond, kombinovaných se šířeji pojatými komparativními srovnáními, dějiny své rodné vsi Ouběnic, situované jihovýchodně od Be... více


Pomnichovské osudy Čechů z BroumovskaPomnichovské osudy Čechů z Broumovska2021, Eva Koudelková

Cílem této knihy je upozornit na téma z naší historie, jež je v posledních desetiletích naší historiografií spíše opomíjené, a tudíž v širším povědomí nepříliš známé. Avšak i pro ty, kdo o situaci v Sudetech kolem Mnicho... více


NáchodNáchod2004, Lydia Baštecká

Kompletní zpracování dějin Náchoda od jeho počátků do roku 1989 je dílem sedmičlenného kolektivu regionálních historiků, kteří působí ve Státním okresním archivu, Regionálním muzeu a Národním památkovém ústavu.... více


Z mého četnického životaZ mého četnického života2016, Jaroslav Beneš

Vzpomínky štábního strážmistra Břetislava Bečky. Kniha obsahuje vzpomínky četnického strážmistra Břetislava Bečky na jeho službu u sboru československého četnictva. Vzpomínky začínají v polovině 30. let minulého století ... více


Dějiny černokosteleckých domůDějiny černokosteleckých domů2009, Vladimír Jakub Mrvík

Historická topografie města Kostelce nad Černými lesy. více


Kronika obce Kačice 1932-1939Kronika obce Kačice 1932-19392019, Lukáš M. Vytlačil

Obecní kroniky patří mezi důležité prameny k regionálním dějinám. Pamětní kniha obce Kačice byla založena počátkem roku 1932 a byla kontinuálně vedena až do konce roku 1939, po kterém následovala třináctiletá proluka. Ve... více


Mlýny na Strenickém potoceMlýny na Strenickém potoce2017, Václav Šolc

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1 ...