dějiny divadla

štítky

43 knih


Shakespeare a jeviště svět 97% Shakespeare a jeviště svět 2010, Martin Hilský

Kniha Shakespeare a jeviště svět je pokusem nahlédnout na Shakespearovo dílo jak v jeho úplnosti, tak v kontextech jeho vzniku, tedy anglické renesance. Chce být především pozváním do fascinujícího světa Shakespearovy im... více


Dějiny divadla 91% Dějiny divadla 2008, Oscar G. Brockett

Rozsáhlý výklad o vývoji divadla v Evropě a ve Spojených státech amerických, doplněný samostatnými kapitolami o divadle asijském a africkém. více


Co je divadlo 84% Co je divadlo 1983, Jan Bernard

Publikace zpracovaná teoretikem divadla předkládá charakteristiku divadla, hry, herce, divadelních forem a projevů. Cesty vývoje a proměn divadla jsou zmapovány od antiky až po současné divadlo, tj. 70. léta 20. století;... více
Řecké divadlo klasické doby 95% Řecké divadlo klasické doby 1991, Eva Stehlíková

Krátká monografie čtivě vtahující čtenáře do světa antického dramatu nabízí zásadní pomoc při porozumění fascinující kapitole světové kultury, kterou bylo řecké antické divadlo. více


Čtení o Národním divadle 86% Čtení o Národním divadle 1984, Hana Konečná

Útržky dějin Národního divadla od jeho vybudování, požár až do znovuotevření budovy po rekonstrukci. Osudy inscenací a hereckých osobností ND. Desítky obrazových ilustrací, kalendárium, jmenný rejstřík. Zpracoval au... více


Divadlo Mír: Pět let 96% Divadlo Mír: Pět let 2022, Petr Jiříček

Kniha mapující příběh prvních pěti let Divadla Mír – od jeho vzniku přes Tři Tygry, koronakrizi až po jubilejní pátou sezónu. Na 344 stranách si přečtete o všech důležitých mírových událostech, inscenacích, projektech, n... více


Francouzská divadelní reforma 95% Francouzská divadelní reforma 1996, Jan Hyvnar

Kniha o francouzské divadelní avantgardě a významných osobnostech divadelních reforem. Na náš letitý teatrologický úhor, jímž bylo poznání moderního francouzského divadla, se vydal divadelní historik a teoretik Jan Hy... více


Alžbětinské divadlo. 2. díl, Shakespearovi současníci 93% Alžbětinské divadlo. 2. díl, Shakespearovi současníci 1980, Alois Bejblík

Druhý svazek obsáhlého Alžbětinského divadla je věnován Shakespearovým současníkům. Kniha obsahuje texty her, komentáře ke hrám a jejich rozbory. více


Pustrpalkovo putování 100% Pustrpalkovo putování 1977, Antonín Langr

Pustrpalkovo putování a jeho staletá cesta za pražským divadlem: Vyprávění v devíti kapitolách, předehře a krátké dohře. více


Ostravská divadla aneb Umění Thalie v černém městě 80% Ostravská divadla aneb Umění Thalie v černém městě 2009, Hana Šústková

Spolu s hospodářským rozkvětem Moravské Ostravy v druhé polovině 19. století sílila potřeba kulturního vyžití obyvatel Ostravy. Zastupitelé města se zasazovali o výstavbu kamenného divadla, neboť do té doby Ostravané nav... více


Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti 90% Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti 2011, Petr Polehla

Jezuitské divadlo mělo primárně vzdělávací a výchovnou funkci a bylo zakomponováno do řádového školského systému, jehož cíle lze shrnout do sousloví docta pietas (učená zbožnost, resp. učenost a zbožnost). Publikace se s... více


Shakespeare a moderní divadlo 100% Shakespeare a moderní divadlo 1964, kolektiv autorů

Soubor nejvýznamnějších a nejpoučnějších esejů, které byly v posledních padesáti letech napsány v Anglii, zemi nejstarší shakespearovské tradice, badateli, režiséry, herci o Shakespearovi, jeho díle, p... více


Dějiny českého divadla 1771-1824 80% Dějiny českého divadla 1771-1824 1926, Jan Vondráček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějiny českého divadla 1824-1846 80% Dějiny českého divadla 1824-1846 1926, Jan Vondráček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Československá vlastivěda. Díl IX, Umění. Sv. 4, Divadlo 80% Československá vlastivěda. Díl IX, Umění. Sv. 4, Divadlo 1970, kolektiv autorů

Vývoj divadla v Československu , zhodnocení této umělecké oblasti u nás na počátku až po současnost. Výklad sleduje prvky v předkřesťanských zvycích , v obřadech českého a slovenského lidu , středověké církevní a světské... více


Miloš Hlávka - Světák nebo Kavalír Páně? 100% Miloš Hlávka - Světák nebo Kavalír Páně? 2013, Vladimír Just

Známé i neznámé hry, přebásnění a texty o divadle. Publikace je věnovaná Hlávkově divadelní tvorbě. Ta byla jeho hlavním zájmem; napsal řadu původních her a osobitých autorských adaptací, z nichž některé byly divadelní ... více


Divadlu vysockému na mnoho mil rovno nebylo 100% Divadlu vysockému na mnoho mil rovno nebylo 1986, Miroslav Kubát

Sborník k dvoustému výročí ochotnického divadla v Podkrkonoší. více


Divadlo od počiatku po naše dni 80% Divadlo od počiatku po naše dni 1965, Léon Moussinac

Dějiny světového divadla od starověku po současnost. více


Betrug der Allamoda in Prag 1660 / Podvod Allamody v Praze 1660 100% Betrug der Allamoda in Prag 1660 / Podvod Allamody v Praze 1660 2024, Alena Jakubcová

Tisk komediální alegorie Betrug der Allamoda vídeňského barnabitského kazatele Costanza Arzonniho, jež měla premiéru v roce 1660, byl dlouho ztraceným solitérem historie pražského divadla, který je nyní poprvé zpřístupně... více


Management divadla – antologie textů 80% Management divadla – antologie textů 2004, * antologie

Čítanka k tématu realizace divadla v českých zemích. Pandán k publikaci Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak a součást volné trilogie autora k otázkám managementu divadla (společně ještě s Malým slovn... více