dějiny filmu

štítky

47 knih

Mraky nad BarrandovemMraky nad Barrandovem2006, Stanislav Motl

Poznali jak chutná sláva. Byli obdivovaní a hýčkaní a pak přišel pád a zatracení. Davy, které je předtím vynášely až do nebes, byly najednou plné nenávisti. Kniha odhaluje osudy předních našich herců po válce.... více


Dějiny filmu: Přehled světové kinematografieDějiny filmu: Přehled světové kinematografie2007, David Bordwell

Dějiny filmu Kristin Thompsonové a Davida Bordwella jsou víc než jen tradiční výčet slavných snímků známých i méně známých režisérů, víc než přehled škol a teorií, protože chtějí podat obraz co možná nejúplnější, který m... více


Umění filmu: Úvod do studia formy a styluUmění filmu: Úvod do studia formy a stylu2011, David Bordwell

Překlad devátého vydání legendární knihy amerických autorů Davida Bordwella a Kristin Thompsonové. Kniha poprvé vyšla v roce 1979 a od té doby se stala základní učebnicí pro obory filmových studií po celém světě. Vedle z... více
Federico Fellini filmujeFederico Fellini filmuje1986, Federico Fellini

Titul je osobným a umeleckým vyznaním Federica Felliniho, jedného z najvplyvnejších a najuznávanejších filmových režisérov 20. storočia. Felliniho rozprávanie je vtipnou sondou do jeho detstva, dospievania, dospelosti a ... více


Malé dějiny filmuMalé dějiny filmu1999, Jarek Kupsc

Ilustrovaný průvodce světovou kinematografií od počátků po současnost. Nejvýznamnější tvůrci, díla a trendy ve světovém filmu 20. století. První úplné a objektivní dějiny filmu v českém jazyce. Kompaktní, stručné, výstiž... více


Legendární filmyLegendární filmy2010, Paolo D´Agostini

140 filmů vybraných z nejkrásnějších, obrazově nejzajímavějších a také z nejúspěšnějších v dějinách kinematografie. 140 kapitol ilustrovaných obrázky z originálních políček filmů. 140 zastavení na cestě do říše fantazie ... více


Kronika rodu HrušínskýchKronika rodu Hrušínských2012, Marie Valtrová

Kronika jednoho z nejstarších hereckých rodů sleduje jeho vývoj od poloviny 19. století po současnost. více


Dějiny filmu 1895-2005Dějiny filmu 1895-20052009, Jerzy Plazewski

Dějiny filmu 1895-2005 jsou dějinami nejrozšířenějšího druhu umění z pohledu nestora polské filmové kritiky, Jerzyho Płażewského. Napsal je s jedinou myšlenkou - aby byly opravdu čteny a aby se informace s jeho komentáře... více


Dějiny filmuDějiny filmu1958, Georges Sadoul

Podtitul: Od Lumièra až do doby současné Dílo francouzského pokrokového kritika a historika filmu, přeložené do mnoha jazyků, podává souborný přehled vývoje světové kinematografie od jejích začátků až do konce roku 19... více


James Bond a major Zeman - ideologizující vzorce vyprávěníJames Bond a major Zeman - ideologizující vzorce vyprávění2007, Petr A. Bílek

Sborník studií zabývajících se dvěma fenomény mediálních ideologizovaných hrdinů. více


Kieślowski o KieślowskémKieślowski o Kieślowském2013, Danuta Stoková

Autobiografie představuje polského režiséra Krzysztofa Kieślowského (1941-1996), jednoho z tvůrců filmů tzv. vlny morálního neklidu. Vzpomíná v ní na své dětství, první filmařské úspěchy i mezinárodní slávu Tří barev a n... více


Démanty všednosti: Český a slovenský film 60. letDémanty všednosti: Český a slovenský film 60. let2002, Stanislava Přádná

Kniha, obsahující studie tří autorů, se věnuje československé filmové nové vlně let šedesátých. Neklade si nároky obsáhnout v zevrubnosti celé údobí a podat kompletní přehled veškeré fimové tvorby a produkce té doby. ... více


Dějiny filmu I.Dějiny filmu I.1989, Jerzy Toeplitz

První díl zahrnuje období od roku 1895 do roku 1918. Autor se zde věnuje kinematografu jako technickému vynálezu a vývoji prvních filmových let v jednotlivcích zemích. Bohužel další díly padly, jelikož sametová revoluce... více


Eva Zaoralová - Život s filmemEva Zaoralová - Život s filmem2012, Alena Prokopová

Eva Zaoralová je filmová novinářka a překladatelka. Jejím vyprávěním v rozhovoru s Alenou Prokopovou procházejí velcí režiséři, ale také kolegové z redakcí, píše o tom, jak se žilo v Československu a jakého uznání dosaho... více


Andrej RublevAndrej Rublev2006, Robert Bird

Podrobná esej amerického rusisty Roberta Birda o kultovním snímku Andreje Tarkovského, která zeširoka zkoumá různé stránky filmu: jeho historii, okolnosti vzniku, vazby na dějiny ruského (sovětského) umění, různé verze s... více


1