Sokol (spolek)

štítky

114 knih


Československo 1918-1938 91% Československo 1918-1938 1999, Pavel Augusta

Stručný souhrn o Československu v odbobí první republiky, s kapitolami o demokracii, T. G. Masarykovi, Praze, světové hospodářské krizi, módě, žurnalistice, sokolském hnutí, zbrojním průmyslu a česko-německých vztazích p... více


Golem - metla Čechů 77% Golem - metla Čechů 1942, Walter Jacobi

Antisemitská kniha, jejímž autorem byl Walter Jacobi. Kniha sleduje vznik Československé republiky - z pohledu konspirací autora. více


Věnec vavřínový 94% Věnec vavřínový 1987, František Kožík

Protagonistou tohoto Kožíkova biografického románu je Dr. Miroslav Tyrš, estetik a výtvarný kritik, zakladatel a první náčelník tělovýchovné organizace Sokol.Věnec vavřínový líčí Tyršův život od let dětství až po tragick... více
Nebylo jim souzeno žít 93% Nebylo jim souzeno žít 2018, Helena Rezková

Autorky chtějí vydáním knihy splatit po více než 70 letech dluh sokolským hrdinům, kteří již nebudou odsouzeni k zapomnění. V knize popisují sokolský odboj a pohnuté osudy 160 sokolů a sokolek, členů Sokolské župy Podkrk... více


Sokolské pohádky 92% Sokolské pohádky 2018, Josef Kubišta

Útlá knížka pohádek z prostředí sokolské tělocvičny. Když přijde Malý sokolík poprvé do sokolovny a natáhne si bílý nátělník s modrými kraťasy, je ze všeho trochu vykulený. Brzy si však najde kamarády, cvičení se mu zalí... více


Miroslav Tyrš 75% Miroslav Tyrš 2012, Robert Sak

Životopis jednoho ze zakladatelů Sokola, Miroslava Tyrše, představitele ,,věčně mladé" generace osobností české kultury a společnosti 50. let 19. století. Sokolské hnutí se za 150 let od svého vzniku v roce 1862 stalo... více


Renáta Tyršová 80% Renáta Tyršová 2005, Irena Štěpánová

Monografie věnovaná Renátě Tyršové (1854 1937), dceři Jindřicha Fűgnera a manželky Miroslava Tyrše, zakladatelů Sokola, významné české intelektuálce, která vedle obecně kulturního působení, odborné umělecké kritiky, nema... více


Alois Hudec – mistr kruhů 80% Alois Hudec – mistr kruhů 2016, Dagmar Stryjová

Životní příběh olympijského vítěze v gymnastice v Berlíně roku 1936. Při oslavách 150 let existence České obce sokolské sedminásobná olympijská vítězka ve sportovní gymnastice Věra Čáslavská prohlásila: „Pro mě je naš... více


Památník VII. sletu všesokolského v Praze 1920 100% Památník VII. sletu všesokolského v Praze 1920 1923, Jan Hiller

Uspořádal br. Jan Hiller. 268 stran textu, přes 200 stran černobílých fotografií, 10 barevných listů, plány sletiště. VII. slet se konal jako poslední na letenské pláni. Vystřídalo se zde přes 100 000 cvičenců, kter... více


Signály aneb Ještě se troubí a bubnuje 100% Signály aneb Ještě se troubí a bubnuje 2010, Milan Hodík

Kniha osvědčené dvojice autorů se podrobně zabývá všemi možnými signály – bubnovanými či troubenými. Čtenář se doví mnoho zajímavostí o jednotlivých odvětvích, která těchto signálů užívají v komunikačním procesu. Knihu d... více


Sokolský slet 40% Sokolský slet 1914, František Kožíšek

Sokolské figurky k vystřihování – 8 archů v šestibarevné litografii: sokolíci, sokolice i jízdní cvičenci. více


Plukovník Švec 80% Plukovník Švec 1932, Adolf Zeman

Nyní, když život sám dopsal strhující román plukovníka Ševce a připojil k němu převezením hrdinových ostatků do vlasti důstojný epilog, je třeba, aby generace, která již neví, jak strašnou věcí je válka, a co krve stojí ... více


150 let Sokola a XV. všesokolský slet Praha 2012 80% 150 let Sokola a XV. všesokolský slet Praha 2012 2013, Zdeněk Kubín

Publikace 150 let Sokola a XV. všesokolský slet 2012, která na 296 stranách zachycuje slovem a obrazem oslavy významného sokolského jubilea, které vyvrcholily XV. všesokolským sletem. V úvodní části připomíná ve stručnos... více


XI. všesokolský slet 1948 100% XI. všesokolský slet 1948 1976, Jiří Škvor

První zkrácené a v exilu doplněné česko-slovenské vydání. Kniha měla vyjít v původním rozsahu již v roce 1948; z rozkazu komunistické vlády byla její sazba rozmetána. Z původní sazby pro tisk zachránili a upravili Ma... více


To byl Sokol 80% To byl Sokol 1988, Marie Provazníková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Stručné dějiny sokolstva 1862-1912 80% Stručné dějiny sokolstva 1862-1912 1946, Ladislav Jandásek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Tyršovo slovanství 100% Tyršovo slovanství 1947, Ladislav Jandásek

Autor vychází z roku 1848 a ukazuje, které události ovlivňovaly slovanské snahy Tyršovy, jak jeho Sokol pronikal do zemí slovanských a konečně snahy Tyršovy o jednotnou organisaci slovanského Sokolstva, která se neuskute... více


Franta Erben, sokolský náčelník 100% Franta Erben, sokolský náčelník 1947, Rudolf Procházka

Památce jedné z obětí německé kultury. František Erben byl český gymnasta, sokolský činovník a cvičitel, legionář, jenž byl popraven za heydrichiády v Kobylisích. více


Všesokolské slety 100% Všesokolské slety 1938, Rudolf Procházka

Historie 10 všesokolských sletů od r. 1882 do r. 1938. Použito v Památníku X. všesokolského sletu. více


Sokolské pohádky 40% Sokolské pohádky 1912, Karel Domorázek

Popis knihy není zatím k dispozici. více