vlastenectví

štítky

72 knih


Kulička (3 povídky) 76% Kulička (3 povídky) 1956, Guy de Maupassant

Výbor z povídek jednoho z nejlepších francouzských novelistů druhé poloviny 19. století zahrnuje tři námětově příbuzná díla: Kuličku, Slečnu Fifi a U Tellierů. Autorova novelistická prvotina Kulička, o níž francouzský kr... více


F. L. Věk I. 84% F. L. Věk I. 1965, Alois Jirásek

F. L. Věk je největší pětisvazkové dílo a také umělecky hodnotné a vrcholné Jiráskovo dílo o našem národním obrození. Jirásek dokázal, že jedinec, ale celý lid tvoří dějiny. Líčí život prostého lidu. Všímá si vesnice, ve... více


R. U. R. / Bílá nemoc / Matka 94% R. U. R. / Bílá nemoc / Matka 1958, Karel Čapek

Tři nejproslulejší autorova dramata, jimiž promlouval k nejpalčivějším problémům meziválečné doby. Drama R.U.R. z roku 1920 ukazuje na nebezpečí jednostranně intelektuálního vývoje člověka, který v nerovnováze s citovým... více
Císařské fialky 90% Císařské fialky 1986, Vladimír Neff

Navazuje jako 2. část pentalogie na Sňatky z rozumu. V druhém svazku autor sleduje osudy hrdinů na pozadí společensky, národně a hospodářsky důležitých let šedesátých a sedmdesátých i proměn Prahy, jež se zejména vyprost... více


Zlá krev 89% Zlá krev 2010, Vladimír Neff

Třetí knize svého cyklického vyprávění dal Vladimír Neff nadobyčej dramatický půdorys. Vyvstávají z něho tragicky se naplňující životní příběhy trojice postav, známých čtenářům už z předchozích dvou dílů: Martina Nedobyl... více


Údolí rozhodnutí 88% Údolí rozhodnutí 1971, Marcia Davenport

Hlavním dějištěm tohoto generačního románu - rozsáhlé ságy rodiny Scottů - je Pittsburgh. Tam stojí jejich huť a v ní probíhá útrpný zápas mezi jejím majitelem Williamem Scottem a jeho odborově organizovaným dělnictvem. ... více


Zapadlí vlastenci 83% Zapadlí vlastenci 1965, Karel Václav Rais

Román z prostředí venkovské inteligence z období obrození. Muž pracující ve škole má velmi málo sebevědomí, ale vlivem zdejších lidí si začíná stále více věřit. Zapojuje se do společenského života a najde zde i své štěst... více


Revoluce 69% Revoluce 2020, Jakub Trpiš

Prožijte souboj o duši českého národa Příběh se odehrává v Česku v letech 2006–2026 a dokonale zachycuje podivnou dobu, v níž žijeme. Dobu polopravd, lží, manipulace i nenávisti, kde se každý snaží najít své místo. Vě... více


Paní komisarka 87% Paní komisarka 1965, Jindřich Šimon Baar

Paní komisarka je první díl románové trilogie, která měla být součástí širšího cyklu, popisující obraz chodského venkova před rokem 1848 a v bouřlivém období tohoto revolučního roku. 1. díl: Paní komisarka, je věnován dv... více


Lipová alej 85% Lipová alej 1997, František Nepil

Půvabný průvodce po naší vlasti včetně Slovenska je vyprávěný autorovou noblesní češtinou. Formou glosované lyrické vlastivědy se autor obrací především na dětské čtenáře, kterým přibližuje některé události a některé ko... více


La Saletta 71% La Saletta 1947, Jan Zahradníček

Skladba je ztělesněním básníkových zklamaných nadějí; osvobozený český národ přehlédl všechna znamení času a vykročil vstříc utopii, v níž básník viděl zkázu a mravní záhubu. Pojímá zjevení z roku 1846 jako memento světu... více


Selské balady 64% Selské balady 1949, Jaroslav Vrchlický (p)

23 balad + předmluv a vydavatelská poznámka více


Údolí rozhodnutí  I 84% Údolí rozhodnutí I 1992, Marcia Davenport

První sv. rozsáhlé románové ságy rodu amerických průmyslových magnátů je zajímavým obrazem života americké společnosti na konci 19. a v 1. polovině 20. století. Autorka sleduje osudy členů této rodiny v americkém Pitt... více


Železná koruna I - Dobré srdce císařovo 95% Železná koruna I - Dobré srdce císařovo 1954, Václav Kaplický

Mírem vestfálským roku 1648 skončila sice třicetiletá válka, ale neskončilo naprosto utrpení českého lidu. Naopak. Mír utvrdil i mezinárodně vítězství Habsburků v českých zemích a rozhodl na staletí boj uvnitř třídy feud... více


Slečna Fifi a jiné povídky (39 povídek) 85% Slečna Fifi a jiné povídky (39 povídek) 1961, Guy de Maupassant

Téměř čtyři desítky povídek (mezi nimi i slavná „Kulička“) čerpají jednak z vojenského prostředí, jednak z prostředí normandského venkova. Válečné povídky, oslavující vlastenectví prostého lidu, se právě pro svůj natu... více


Dobrodružstvá Mórica Beňovského 87% Dobrodružstvá Mórica Beňovského 1965, Jožo Nižnánsky

Historický román o našom slávnom rodákovi, cestovateľovi a dobrodruhovi. Osudom zaviaty sa ocitol v Poľsku, neskôr padol do zajatia v Rusku a ako zajatec sa dostal do vyhnanstva na ďalekú Sibír. Prežil istý čas na Kamčat... více


Malá, ale naše 69% Malá, ale naše 1992, Vlasta Javořická

Dramata mladých lidí s rodinnými a milostnými konflikty, na pozadí dodnes citlivých otázek česko-německých vztahů, tvoří osu napínavého vyprávění z konce třicátých let minulého století. Rozsáhlému obrazu lásky, vlastenec... více


Vojta Náprstek 95% Vojta Náprstek 2012, Milena Secká

Po návratu z nucené emigrace v Americe se rozhodl získané zkušenosti a vědomosti uplatnit ve prospěch blaha svého národa a veškerou svou činností se snažil o zprostředkování moderních myšlenek ze zahraničí. V osvětě vidě... více


O potřebnosti národů 83% O potřebnosti národů 2011, Roger Scruton

Roger Scruton je autorem řady knih o filozofii, estetice, umění, napsal i prozaická a hudební díla. Publikuje množství článků v časopisech (The Spectator, The Encounter), denících (The Times) a je šéfredaktorem čtvrtletn... více


Láska k vlasti 93% Láska k vlasti 2018, Jukio Mišima

Novela svérázného japonského autora, vypravující o rituální sebevraždě císařského důstojníka, je doplněna obsáhlým faktickým i ideovým komentářem. více


Kam kráčíš, Ameriko? Krize americké identity 82% Kam kráčíš, Ameriko? Krize americké identity 2005, Samuel Phillips Huntington

Historické kořeny a současná krize hodnot, které tvoří základ národní identity Američanů. "Tradiční americké hodnoty" a multikulturalismus. Charakteristika americké národní identity. Její základní složky vycházející z... více


Uherský nabob 85% Uherský nabob 1926, Mór Jókai

K Jokáiovým nejčtenějším románům patří Uherský nabob a Syn uherského naboba, které líčí romanticky politický a kulturní život v Uhrách prvé poloviny 19.století, boj za nezávislý stát i boj se strašlivou povodní roku 1838... více


Výbuch v podzemním jezeře 82% Výbuch v podzemním jezeře 1969, František Kafka

Poutavá reportáž o odvážném útoku norských vlastenců na elektrárnu v Rjukanu,kde nacisté za války vyráběli strategickou surovinu - těžkou vodu.Autor se snaží zachytit obraz okupačních let v Norsku.A vypráví i o událostec... více


Lusovci 80% Lusovci 1958, Luís de Camões

Lusovci (Os Lusíadas, Lusíadové), je klasické dílo portugalské literatury, epos básníka Luíse Vaze de Camõese, vydaný prvně roku 1572 (Lusíadové jsou obyvatelé Lusitanie, což je římské jméno pro Portugalsko). Dílo je ... více


Je to náš příběh: Teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury 89% Je to náš příběh: Teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury 2018, Pavel Hošek

Tato knížka pojednává o vlastenectví. Jen málokteré téma vzbuzuje v české společnosti tolik emocí a sporů, v současné době snad víc než kdykoli předtím. Tváří v tvář výzvám dnešního světa nabyla slova jako vlast a národ,... více


Komandant 80% Komandant 1994, Vladimír Macura

Román, který později vyšel jako součást tetralogie Ten, který bude, je inspirovaný skutečným životem Josefa Václava Friče a zákulisím revoluce 1848. více


Korouhve 74% Korouhve 1941, Jan Zahradníček

Sbírka poezie s první částí věnovanou rodině, přátelům a rodné zemi. Druhá část má náboženskou tématiku. Závěrečný třetí oddíl s názvem Korouhve obsahuje básně Svatý Vojtěch, Svatý Prokop, Svatý Jan Nepomucký a Svatý Cyr... více


Zaťatá pěst 96% Zaťatá pěst 1959, Václav Kaplický

Román, zachycující hnutí venkovské chudiny v roce 1848. Povstání v Benátsku a Lombardii, francouzská revoluce, Metternichův pád a vyhlášení konstituce, všechny tyto události našly velký ohlas nejen podbrdském městečku H... více


Úzkosti a naděje 85% Úzkosti a naděje 1911, Otakar Theer

Kniha je sbírka básní z nichž čiší deziluze z mladistvých let, je svárem mezi životem a smrtí, láskou a erotikou na jedné straně a samotou a marností na druhé. Básně provází tichý podvečer, čarovná noc a stříbřitá zádumč... více


Dílo II 100% Dílo II 1992, Jan Zahradníček

Svazek obsahuje sedm autorových básnických sbírek napsaných v letech 1944–1960. * Pod bičem milostným * Stará země * Rouška Veroničina * La Saletta * Znamení moci * Dům Strach * Čtyři léta Verše s náboženský... více


Vítězství a prohry 73% Vítězství a prohry 1997, Jana Janusová

Vyprávění o životě v Plzni koncem 19. století a počátkem 20. století. Autorka sleduje několik měšťanských a dělnických rodin, vypráví jejich osudy a snaží se zachytit vznikající vlastenecké hnutí v Plzni a počátky dělni... více


Vládní vojsko 1939-1945. Vlastenci či zrádci 67% Vládní vojsko 1939-1945. Vlastenci či zrádci 2002, Miroslav Kalousek

Třetí svazek řady se věnuje v historické literatuře zcela opomíjenému fenoménu, kterým je vládní vojsko. To působilo nejen v českých zemích v nelehkém období protektorátu, ale na sklonku 2. světové války také v Itálii. více


Drobné klepy I 60% Drobné klepy I 1958, Jan Neruda

Soubor bystrých črt a fejetonů rozmanité tematiky, vytěžený z dlouholeté básníkovy novinářské činnosti, glosuje především společenský život pražský i dobové evropské aktuality. První svazek obsahuje fejetony z let 1861–1... více


Za vlast a císařovnu 100% Za vlast a císařovnu 2008, Alois Jirásek

Povídky o válkách a osudech lidí na Náchodsku v 18. století.Výbor obsahující osm autorových válečných povídek byl uspořádán se záměrem přiblížit kus historie Náchodska. Proto je kniha doplněna historickým a literárněhist... více


Nedůvěra 100% Nedůvěra 1963, Vlastimil Šubrt

Hrdinou novely, literární prvotiny mladého prozaika (nar. 1934) je fotbalista, který se z hráče venkovského klubu vypracuje na reprezentanta a upadne v pokušení zůstat při zájezdu v cizině. Těsně před odjezdem utrpí však... více


Malvína aneb Předvídavost srdce 70% Malvína aneb Předvídavost srdce 1975, Maria z Czartoryskich, kněžna Würtenberská (p)

Nejlepší polský sentimentální román je dílem polské autorky, pocházející z významné magnátské rodiny knížat Czartoryských a později provdané za knížete Ludvíka Würtenberského. Vedle jemně vylíčeného milostného příběhu, o... více


Napoleon z Notting Hillu 50% Napoleon z Notting Hillu 2022, Gilbert Keith Chesterton

Fantasticko-satirický román z roku 1904 o vzpouře proti šedi moderního života a o jednom hrdinném vůdci původně bezvýznamné londýnské čtvrti. Nahlíží do blízké budoucnosti, ani ne tak plné technického blahobytu jako ... více


Básně Josefa Merhauta 80% Básně Josefa Merhauta 1908, Josef Merhaut

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Obrozenské vlastenectví a nacionalismus 80% Obrozenské vlastenectví a nacionalismus 2003, Martin Kučera

Dílo historika Františka Kutnara, věnované vzniku moderního národního vědomí a obrozeneckého nacionalismu, se ke svým čtenářům dostává více než 50 let po svém vzniku. Obsahem knihy je podrobný rozbor českého myšlenkového... více


Nacionalizmus alebo národné povedomie? 80% Nacionalizmus alebo národné povedomie? 2006, Milan Stanislav Ďurica

Podstatu slovenského nacionalizmu možno správnejšie definovať ako národné povedomie, lebo agresívnosť, aká charakterizuje mnoho iných nacionalizmov, bola slovenskému nacionalizmu vždy cudzia. Vyplývali z neho spravodlivé... více