vlastenectví

štítek, 18 knih


Poselkyně starých příběhův českých, díl druhý – svazky 1–3Poselkyně starých příběhův českých, díl druhý – svazky 1–31880, J. F. Beckovský

Impulsem k napsání této knihy byla nedostupnost kroniky Václava Hájka z Libočan. V této kronice Beckovský opravil některé nepřesnosti a chyby Hájkovy kroniky. Vydal pouze první díl (popisující události do r. 1526), druhý... více


R. U. R. / Bílá nemoc / MatkaR. U. R. / Bílá nemoc / Matka1958, K. Čapek

Tři nejproslulejší autorova dramata, jimiž promlouval k nejpalčivějším problémům meziválečné doby. Drama R.U.R. z roku 1920 ukazuje na nebezpečí jednostranně intelektuálního vývoje člověka, který v nerovnováze s citovým... více


Kam kráčíš, Ameriko? Krize americké identityKam kráčíš, Ameriko? Krize americké identity2005, S. P. Huntington

Historické kořeny a současná krize hodnot, které tvoří základ národní identity Američanů. "Tradiční americké hodnoty" a multikulturalismus. Charakteristika americké národní identity. Její základní složky vyc... více


Údolí rozhodnutíÚdolí rozhodnutí1971, M. Davenport

Hlavním dějištěm tohoto generačního románu - rozsáhlé ságy rodiny Scottů - je Pittsburgh. Tam stojí jejich huť a v ní probíhá útrpný zápas mezi jejím majitelem Williamem Scottem a jeho odborově organizovaným dělnictvem. ... více


Je to náš příběh: Teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kulturyJe to náš příběh: Teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury2018, P. Hošek

Tato knížka pojednává o vlastenectví. Jen málokteré téma vzbuzuje v české společnosti tolik emocí a sporů, v současné době snad víc než kdykoli předtím. Tváří v tvář výzvám dnešního světa nabyla slova jako vlast a národ,... více


Zapadlí vlastenciZapadlí vlastenci1965, K. V. Rais

Román z prostředí venkovské inteligence z období obrození. Muž pracující ve škole má velmi málo sebevědomí, ale vlivem zdejších lidí si začíná stále více věřit. Zapojuje se do společenského života a najde zde i své štěst... více


O potřebnosti národůO potřebnosti národů2011, R. Scruton

Roger Scruton je autorem řady knih o filozofii, estetice, umění, napsal i prozaická a hudební díla. Publikuje množství článků v časopisech (The Spectator, The Encounter), denících (The Times) a je šéfredaktorem čtvrtletn... více


Nacionalizmus alebo národné povedomie?Nacionalizmus alebo národné povedomie?2006, M. S. Ďurica

Podstatu slovenského nacionalizmu možno správnejšie definovať ako národné povedomie, lebo agresívnosť, aká charakterizuje mnoho iných nacionalizmov, bola slovenskému nacionalizmu vždy cudzia. Vyplývali z neho spravodlivé... více


Dům mrtvých: věznice Moabit a Plötzensee 1940-1942Dům mrtvých: věznice Moabit a Plötzensee 1940-19421946, J. Cebe-Haberský

Dovídáme se tu o osudu předních představitelů odbojové skupiny, jejímž příslušníkem byl dr. Cebe. Kancléř dr. Přemysl Šámal, dr. Ladislav Rašín, prof. Zdeněk Peška, dr. Vladimír Štěpánek, dr. Ballo z Bratislavy, dr. Jína... více


Slečna Fifi a jiné povídkySlečna Fifi a jiné povídky1961, G. d. Maupassant

Čtyři desítky povídek (mezi nimi i slavná "Kulička") čerpají jednak z vojenského prostředí, jednak z prostředí normandského venkova. Válečné povídky, oslavující vlastenectví prostého lidu, se právě pro svůj ... více


KuličkaKulička1956, G. d. Maupassant

Výbor z povídek jednoho z nejlepších francouzských novelistů 2. pol. 19. stol. zahrnuje tři námětově příbuzná díla: Kuličku, Slečnu Fifi a U Tellierů. Autorova novelistická prvotina „Kulička“, o níž francouzský kritik A.... více


LusovciLusovci1958, L. d. Camões

Lusovci (Os Lusíadas, Lusíadové), je klasické dílo portugalské literatury, epos básníka Luíse Vaze de Camõese, vydaný prvně roku 1572 (Lusíadové jsou obyvatelé Lusitanie, což je římské jméno pro Portugalsko). Dílo je ... více


Malá, ale našeMalá, ale naše1992, V. Javořická

Dramata mladých lidí s rodinnými a milostnými konflikty, na pozadí dodnes citlivých otázek česko-německých vztahů, tvoří osu napínavého vyprávění z konce třicátých let minulého století. Rozsáhlému obrazu lásky, vlastenec... více


Vládní vojsko 1939-1945. Vlastenci či zrádciVládní vojsko 1939-1945. Vlastenci či zrádci2002, M. Kalousek

Třetí svazek řady se věnuje v historické literatuře zcela opomíjenému fenoménu, kterým je vládní vojsko. To působilo nejen v českých zemích v nelehkém období protektorátu, ale na sklonku 2. světové války také v Itálii.... více


Malvína aneb Předvídavost srdceMalvína aneb Předvídavost srdce1975, K. M. Wirtemberska

Nejlepší polský sentimentální román je dílem polské autorky, pocházející z významné magnátské rodiny knížat Czartoryských a později provdané za knížete Ludvíka Würtenberského. Vedle jemně vylíčeného milostného příběhu, o... více


1 2 >