rodinná výchova

štítek, 18 knih


Měl jsem rád jedno děvčeMěl jsem rád jedno děvče1968, W. A. Trobisch

Je to román v dopisech, které píše sám autor - duchovní evangelické církve a dva mladí afričané - František a Cecílie. Obsahem dopisů, které si s Waltrem Trobischem František a později i Cecílie vyměňují, jsou problémy a... více


Co je rodina?Co je rodina?1995, E. Schaeffer

Chvíle strávené v rodině mohou být opravdovou radostí. Dítě, které vyrůstá v tvůrčím prostředí, získává zajímavé podněty, jež mohou zásadně ovlivnit jeho další vývoj. Kniha se citlivým způsobem vyjadřuje k základním prob... více


Občanská a Rodinná výchova, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia (9)Občanská a Rodinná výchova, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia (9)2006, D. Janošková

Celková koncepce učebnice odpovídá záměrům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Učivo je pojímáno jako prostředek k dosažení klíčových kompetencí, tedy dovedností potřebných pro praktický život, jejic... víceKde sa kupuje rodičovská múdrosť?Kde sa kupuje rodičovská múdrosť?2019, D. Rajská

Na rodičov sa dnes zo všetkých strán hrnú zaručené rady, moderné metódy a najrôznejšie výchovné ťahy. Táto knižka vám pomôže zorientovať sa v nich. více


Pedagogika pre rodičovPedagogika pre rodičov1988, H. Rozinajová

Otázky rodinnej výchovy, výchovy a prípravy mládeže na harmonický a stabilný manželský život, otázky výchovy mladých ľudí k zodpovednému rodičovstvu, náhradná rodinná starostlivosť atď. více


Péče o dítěPéče o dítě1998, E. Marádová

Učebnice rodinné výchovy pro studenty 8 a 9 ročníků základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. více


O rodičovské autoritěO rodičovské autoritě1976, F. Smrčka

Na stránkách brožury se autor, popularizátor výchovy dětí a mládeže, pokusil na základě svých pedagogických zkušeností a vlastních výpovědí mládeže nejen osvětlit pojem autority, její pozitivní funkci v životě a možnosti... více


Občanská výchova / Rodinná výchovaObčanská výchova / Rodinná výchova2013, D. Janošková

Učebnice pro 9. ročník - základní tematické okruhy: Občanská výchova Občan Občan a právo Právní ochrana V pracovním poměru Rodina a právo Stát a hospodaření Mezinárodní organizace Globální svět Životní perspe... více


Rodinná výchova: rozhlasové přednáškyRodinná výchova: rozhlasové přednášky1942, A. Pelikán

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ako získať viac času pre rodinuAko získať viac času pre rodinu2017, R. Vašečka

Pre mnohých rodičov odpoveď na otázku, či by chcel mať viac času pre svoju rodinu je úplne samozrejmá – áno. Každý by predsa chcel s deťmi, s manželom, či manželkou tráviť čo najviac času. Ťažšia je však odpoveď na otázk... více


Pravda o lidské sexualitě a jejím významuPravda o lidské sexualitě a jejím významu1996, neznámý

Směrnice pro výchovu v rodině. Směrnice zdůrazňuje nutnost individuálního přístupu a výchovy k čistotě v ovzduší rodiny jako základních pilířů sexuální výchovy, která je právem a povinností rodičů, a ukazuje zvrácenost ... více


Postižené dítě v rodině i společnostiPostižené dítě v rodině i společnosti1968, Z. Matějček

Vychovávat děti, které jsou stiženy nějakou vadou, ať vrozenou nebo získanou (děti s vadami sluchu nebo zraku, děti duševně vadné, tělesně postižené), je velice obtížné, zejména je-li dítě vychováváno doma. Publikace je ... více


Práce a péčePráce a péče2008, R. Dudová

Péče a konkrétně péče o děti je v současné době velmi diskutované téma, a to jak v českém, tak v evropském kontextu. Tato kniha se tématu péče o děti věnuje z hlediska legislativního a institucionálního rámce podpory péč... více


Puberta je, když začínají s rodiči potížePuberta je, když začínají s rodiči potíže1994, M. Arlt

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jak vzniká život 5Jak vzniká život 51925, Z. Záhoř

Pátý díl čítanky je určen pro dívky od 12 do 14 let. Obsahuje vlastní texty i překlady z cizojazyčných materiálů, které děvčatům přibližují procesy rozmnožování v přírodě, poučení z oblasti zdravovědy a rodinné výchovy, ... více


1

Doporučené štítky

biologie člověka péče o děti dopisy rodičovství sexualita výchova občanská výchova rady, tipy, nápady korespondence biologie