9. ročník základní školy

štítky

31 knih


Český jazyk pro 9. ročník základní školy 66% Český jazyk pro 9. ročník základní školy 2004, Vlastimil Styblík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějepis 9 pro základní školy – Nejnovější dějiny 67% Dějepis 9 pro základní školy – Nejnovější dějiny 2010, Veronika Válková

Učebnice a pracovní sešit jsou čtvrtou, závěrečnou částí nové řady učebnic dějepisu pro 2. stupeň ZŠ, jež je zpracována plně v souladu s požadavky RVP. Věnuje se nejnovějším dějinám – tj. dějinám od konce první světové v... více


Přírodopis 9 – Geologie, Ekologie 100% Přírodopis 9 – Geologie, Ekologie 2010, Vladimír Černík

Nová řada učebnic vychází přepracovaná a doplněná, to vše v souladu s požadavky RVP. Důsledně rozlišuje základní a rozšiřující učivo, reaguje na průřezová témata, zohledňuje mezipředmětové vztahy.Učebnice pro 9. ročník s... více
Algebra 9 80% Algebra 9 1973, Rudolf Horáček

Algebra pro devátý ročník / zpracoval Rudolf Horáček. Edice Učebnice pro základní devítileté školy. Schváleno výnosem ministerstva ČSR čj. 326330/72-20 ze dne 1. listopadu 1972 jako první vydání učebnice algebry pro ... více


Základy praktické chemie 2 - Pracovní sešit pro 9. ročník základních škol 60% Základy praktické chemie 2 - Pracovní sešit pro 9. ročník základních škol 2010, Pavel Beneš

Druhý díl k alternativní řadě učebnic chemie. Učivo je v této řadě zaměřeno ryze prakticky a je doprovázeno příklady využití chemie v běžném životě. Klade důraz především na to, aby žáci vnímali chemii jako součást život... více


Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů 100% Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů 2021, Josef Mach

Učebnice pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia. 7. aktualizované vydání. více


Geometrie pro 9. ročník ZŠ 80% Geometrie pro 9. ročník ZŠ 1975, Josef Šimek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Literární výchova - pro 9. ročník základní školy 100% Literární výchova - pro 9. ročník základní školy 2007, Vladimír Nezkusil

Autor v této učebnici poutavě vysvětluje vývoj literatury 20. stol. na pozadí historických událostí. Zachycuje nadšení lidí a vojáků jdoucích do války, které je však záhy vystřídáno hrůzou z válečného běsnění. V Literárn... více


Občanská výchova / Rodinná výchova 20% Občanská výchova / Rodinná výchova 2013, Dagmar Janošková

Učebnice pro 9. ročník - základní tematické okruhy: Občanská výchova Občan Občan a právo Právní ochrana V pracovním poměru Rodina a právo Stát a hospodaření Mezinárodní organizace Globální svět Životní perspe... více


Fyzika pro 9. ročník základní školy 100% Fyzika pro 9. ročník základní školy 2001, František Jáchim

Fyzika pro 9. ročník základní školy více


Literární výchova pro 9. ročník základní školy - Výprava do světa literatury II. 0% Literární výchova pro 9. ročník základní školy - Výprava do světa literatury II. 1999, Vladimír Nezkusil

Publikace Výpravy do světa literatury II je rozčleněna do pěti částí a zaměřuje se na období po roce 1945. Kapitoly Okolnosti, Kolik tváří okupace, Člověk v poválečném světě a Tajemství v krátkých řádcích (věnovaná výhra... více


Diktáty trochu jinak pro 8. a 9. třídu ZŠ 0% Diktáty trochu jinak pro 8. a 9. třídu ZŠ 2018, Martina Chloupková

Vyzkoušejte tak trochu jiné diktáty! Inovativní přístup založený na správném porozumění danému gramatickému jevu je efektivní a vede k lepším výsledkům. Žák si nejprve přečte text diktátu, provede cvičení určená k zafix... více


Fyzika pre 9. ročník všeobecnovzdelávacích škôl 0% Fyzika pre 9. ročník všeobecnovzdelávacích škôl 1959, Emil Kašpar

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Přijímací zkoušky z češtiny na střední školy % Přijímací zkoušky z češtiny na střední školy 2022, Petra Kamlachová

Kniha umožní žákům 9. ročníků cílenou přípravu na úspěšné zvládnutí didaktického testu, který je součástí přijímacích zkoušek. Autorkou knihy je totiž zkušená lektorka, která žáky na přijímací zkoušky připravuje již něko... více


Nemčina pre 9. ročník základnej deväťročnej školy 0% Nemčina pre 9. ročník základnej deväťročnej školy 1978, Pavla Niedermaierová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Cvičíme s matikou 0% Cvičíme s matikou 2010, Petr Gola

Zábavné příklady se sportovní tematikou pro 8. až 9. třídu. Publikace Cvičíme s matikou je zpracována jako sbírka matematických úloh se sportovní tematikou. S ohledem na její obsah, ale i vlastní zpracování, ji můžeme... více


Český jazyk - Výklad a cvičení pro lepší znalosti v 9. třídě 0% Český jazyk - Výklad a cvičení pro lepší znalosti v 9. třídě 2010, Ladislav Janovec

Nová řada atraktivních cvičebnic pro žáky druhého stupně základních škol. Cvičebnice odpovídají jak nárokům a učivu jednotlivých ročníků ZŠ, tak také vycházejí vstříc požadavkům Rámcových vzdělávacích programů. Cvičebni... více


Soudobé dějiny pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia 0% Soudobé dějiny pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia 2022, kolektiv autorů

Pojďme učit dějepis tak, aby děti bavil! Seznamte se s inovativní učebnicí soudobých dějin, která svým badatelským přístupem představuje dějiny od konce první světové války až po události v 21. století v souvislostech, d... více


Testy 2020 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ 0% Testy 2020 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ 2019, Ivana Ondráčková

Příprava na jednotné přijímací zkoušky na střední školy podle ostrých testů zadaných v letech 2017 až 2019 Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. více


Nemčina pre 9. ročník základnej deväťročnej školy % Nemčina pre 9. ročník základnej deväťročnej školy 1963, Eduard Beneš

Lekcie: Zwei Ferienbriefe, Kartoffelernte, In der Schule, Einkäufe-Ein Glückwunsch, Kurt verliert alles-Am Telefon-Auf der Post, Aus dem Leben einer Pioniergruppe, Landarbeit früher und heute, Ein Theater besuch-Vor der ... více