Agresivita a kriminalita školní mládeže

Agresivita a kriminalita školní mládeže https://www.databazeknih.cz/img/books/54_/54191/bmid_agresivita-a-kriminalita-skolni-mla-R8G-54191.jpg 4 14 14

V posledních letech začalo stoupat procento dětí, které mají problémy s chováním, v klasických třídách a vyučovacích hodinách jsou nezvladatelné, narušují chod celé třídy, do jisté míry znamenají i ohrožení ostatních spolužáků. Učitelé jsou při jejich vedení bezbranní a bezradní a mnohdy se i jejich rodiče dostávají do pozice bezmocných a nešťastných lidí. Publikace proto odpovídá na otázky, které slýchá většina odborníků zabývajících se patologickým chováním dětí a mládeže: ''Co se s dnešními dětmi děje, že jsou takové?'', ''Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou?'' Renomovaný český autor seznamuje pedagogickou veřejnost a studenty učitelství se způsoby agresivního chování dětí a mládeže ve škole, s druhy agresí, s nimiž se mohou setkat ve školním prostředí, a s jejich příčinami a důsledky pro další vývoj jedince.... celý text

Přidat komentář

Jenny46
25.03.2022 4 z 5

Další odborná kniha, která je skvěle napsaná...
Určitě by nebyla špatná kniha - Rizikové chování mládeže, včera jsem poslouchala online werbinář PaedDr Z. Martínka velmi inspirativní, poučný pedagogicko - psychologických poznatcích a zkušeností...

hu_87
29.01.2022 4 z 5

Užitečné čtení pojednávající o agresivitě a jejich formách. Speciálně vyčleněná je kapitola o šikaně, jejich stádiích, příznacích a možných intervencí.


aktijnov
20.10.2021 3 z 5

Knihu jsem četla na doporučení. Ale nadšení se nedostavilo. Kladně hodnotím příklady, které doplňovaly teoretický základ.

d.p.
27.05.2018 5 z 5

Skvělá kniha, tohle je pedagogika, co dává smysl. Doufám, že pan autor s psaním bude pokračovat a napíše další knihu v jeho oboru.