občanská výchova

štítky

33 knih

ListopádListopád2021, Alena Mornštajnová

Zeptali jste se někdy sami sebe, jaký by asi byl váš život, kdyby to v listopadu 1989 dopadlo všechno úplně jinak? Jaké by asi byly naše osudy, kdyby komunismus neskončil a my bychom zůstali za železnou oponou oddělujíc... více


Společenské vědy v kostceSpolečenské vědy v kostce2004, Jaroslav Hladík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Občanská nauka pro střední odborné školyObčanská nauka pro střední odborné školy2003, Vladislav Šolc

Obsahuje v jednom díle veškeré učivo předepsané nejnovějšími osnovami pro občanskou nauku SOŠ. Jednotlivé kapitoly přesně korespondují s konkrétními oddíly osnov. To umožňuje, aby jejich pořadí ve školním roce určoval uč... více
Základy rétorikyZáklady rétoriky1985, Marcus Fabius Quintilianus

Institutio oratoria, pravděpodobně před rokem 90 – kniha pojednává o základech rétoriky a o výchově řečníků. Toto dílo bylo po pádu Říma ztraceno, znovu objeveno bylo v roce 1416, jeho objev znovu nastartoval rozvoj réto... více


Občanská nauka 1 pro střední odborné školyObčanská nauka 1 pro střední odborné školy1999, Milan Valenta

Učebnice je první částí třídílné řady učebnic občanské nauky pro SOŠ. Celá řada je utvořena podle nejaktuálnějších osnov pro daný typ školy a zohledňuje i perspektivní možnost složení volitelné maturitní zkoušky z tohoto... více


Občanská nauka 2 pro střední odborné školyObčanská nauka 2 pro střední odborné školy2005, Milan Valenta

Učebnice je druhou částí třídilné řady učebnic občanské nauky pro SOŠ. Celá řada je utvořena podle nejaktuálnějších osnov pro daný typ školy a zohledňuje i perspektivní možnost složení volitelné maturitní zkoušky z tohot... více


Sociologie: Občanská nauka (základy společenských věd)Sociologie: Občanská nauka (základy společenských věd)1992, Miloslav Petrusek

Učebnice stručně seznamuje s obsahem základních pojmů, problémů a koncepcí soudobé sociologie. více


Učitelé, společnost a výchovaUčitelé, společnost a výchova1999, Petr Piťha

Kniha bývalého ministra školství ČR obsahuje odborné práce, přednášky a oficiální projevy vzniklé v 90.letech. Texty jsou rozdělené do kapitol: společnost a výchova, školy a lidé, péče o vzdělanost a kulturnost, veřejná ... více


Občanská nauka 1 pro střední odborná učilištěObčanská nauka 1 pro střední odborná učiliště2002, Milan Valenta

Učebnice je úvodní částí řady učebnic občanské nauky pro dvou a tříleté učební obory. Vychází z platných osnov pro daný typ škol. Prakticky, pomocí epických příběhů vyvozuje základní učivo. Z témat, která předepisují osn... více


Občanská nauka 3 pro střední odborné školyObčanská nauka 3 pro střední odborné školy2004, Milan Valenta

Učebnice je závěrečnou částí třídílné řady občanských nauk pro čtyřleté střední odborné školy a pro maturitní obory SOU. V souladu s platnými vzdělávacími standardy pro daný typ škol uzavírá učivo kapitolami z filozofie,... více


Občanská nauka pro střední odborná učiliště. 3Občanská nauka pro střední odborná učiliště. 32004, Vladislav Dudák

Třetí závěrečný díl učebnice občanské nauky pro SOU. S ohledem na obsah osnov a druhu učebnic již vydaných se bude věnovat především dějinám a globálním problémům tohoto světa. Závěrečná třetí část ucelené řady učebnic ... více


Občanská naukaObčanská nauka1994, Danuše Hořejšová

Učebnice občanské nauky určená pro studenty středních odborných škol, středních odb. učilišť a nižších ročníků gymnázií více


Občanská naukaObčanská nauka1996, Danuše Hořejšová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Občanská výchova / Rodinná výchovaObčanská výchova / Rodinná výchova2013, Dagmar Janošková

Učebnice pro 9. ročník - základní tematické okruhy: Občanská výchova Občan Občan a právo Právní ochrana V pracovním poměru Rodina a právo Stát a hospodaření Mezinárodní organizace Globální svět Životní perspe... více


Stručný úvod do etiky  - 1. částStručný úvod do etiky - 1. část1997, Ivan Drábek

Tato pedagogická příručka je vhodným metodickým materiálem pro pedagogy, zejména pak učitele občanské výchovy. Může sloužit jako tématický plán pro výuku předmětu etiky a zásad morálního chování. Stručně pojednává o etic... více


1