předmětová didaktika

štítky

13 knih


Metodika dramatické výchovyMetodika dramatické výchovy2011, Eva Machková

Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. více


Dítě, škola a matematikaDítě, škola a matematika2015, František Kuřina

Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. Jak překonat formalismus ve vyučování a vést žáky k porozumění učivu? Jakým způsobem si dítě konstruuje svůj obraz světa? Na tyto a další otázky hled... více


Od jazyka ke komunikaciOd jazyka ke komunikaci1999, Karel Šebesta

Didaktika českého jazyka a komunikační výchovy. více
Jak (se) učit filosofiiJak (se) učit filosofii2004, Zdeněk Novotný

Autor této publikace využívá své mnohaleté pedagogické zkušenosti s výukou filosofie na středních i vysokých školách. Cílem knihy je filosofická osvěta. Snaží se o zpřístupnění podstaty filosofických problémů, které pove... více


Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznáváníTvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání2012, Petr Kuběnský

Monografie autorského kolektivu Zbyněk Fišer, Dagmar Dvořáková, Jitka Cholastová, Pavla Kopečná, Petr Kuběnský, Zuzana Šalamounová. Monografie o tvůrčím psaní představuje transdisciplinárně založený obor v oblastech t... více


Přehled didaktiky biologiePřehled didaktiky biologie2014, Lenka Pavlasová

Stručný přehled didaktických metod použitelných v předmětu biologie. více


Didaktické inspirace: Z odkazu metodiky a didaktiky dějepisu předchozích desetiletíDidaktické inspirace: Z odkazu metodiky a didaktiky dějepisu předchozích desetiletí1997, Jarmila Růžičková

Komentovaný výbor z didaktických a metodických publikací, které byly napsány a vydány v průběhu 20. století. Mnoho ze zde zpracovaných témat a metodických postupů je vhodných i pro využití v současných podmínkách výuky a... více


Koncepce výtvarné výchovy a jejich souvislosti s vývojem výtvarného umění 20. stoletíKoncepce výtvarné výchovy a jejich souvislosti s vývojem výtvarného umění 20. století1991, Matouš Vondrák

1.díl učebního textu od Doc.Dr.Matouše Vondráka, CSc. více


Inovácie v didaktikeInovácie v didaktike2004, Ivan Turek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vyučování biologiiVyučování biologii1967, Bohuslav Řehák

Příspěvek k didaktice biologie na základních a středních školách. více


Tak trochu jiné soudobé dějinyTak trochu jiné soudobé dějiny2016, Pavel Kopeček

Soudobé dějiny a jejich reflexe ve výuce dějepisu; Historické vědomí ve vztahu k soudobým dějinám; Význam a funkce školního dějepisu v současné době; Role soudobých dějin v dějepisném kurikulu; Nejnovější české ději... více


Otázka interpretace ve výuce společenských věd. Hermeneutické inspirace společenskovědní didaktikyOtázka interpretace ve výuce společenských věd. Hermeneutické inspirace společenskovědní didaktiky2019, Zbyněk Zicha

Předkládané studijní opory, do nichž promlouvá především myšlení ražby didaktické a filosofické, se zabývá otázkou interpretace a rozumění, a to v souvislosti se středoškolskou výukou humanitních věd. Publikace mající ch... více


Učit umění: učitel a žák v labyrintu současného uměníUčit umění: učitel a žák v labyrintu současného umění2015, Magdalena Adámková-Turzová

Publikace se zabývá výukou současného umění na středních školách a shrnuje výsledky dvou výzkumných šetření, které přinášejí jednak vhled do uvažování žáků nad současným uměním a jednak pohled pedagogů, jejichž úkolem je... více