předmětová didaktika

štítky

10 knih

Metodika dramatické výchovyMetodika dramatické výchovy2011, Eva Machková

Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. více


Od jazyka ke komunikaciOd jazyka ke komunikaci1999, Karel Šebesta

Didaktika českého jazyka a komunikační výchovy. více


Dítě, škola a matematikaDítě, škola a matematika2015, František Kuřina

Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. Jak překonat formalismus ve vyučování a vést žáky k porozumění učivu? Jakým způsobem si dítě konstruuje svůj obraz světa? Na tyto a další otázky hled... více
Jak (se) učit filosofiiJak (se) učit filosofii2004, Zdeněk Novotný

Autor této publikace využívá své mnohaleté pedagogické zkušenosti s výukou filosofie na středních i vysokých školách. Cílem knihy je filosofická osvěta. Snaží se o zpřístupnění podstaty filosofických problémů, které pove... více


Přehled didaktiky biologiePřehled didaktiky biologie2014, Lenka Pavlasová

Stručný přehled didaktických metod použitelných v předmětu biologie. více


Koncepce výtvarné výchovy a jejich souvislosti s vývojem výtvarného umění 20. stoletíKoncepce výtvarné výchovy a jejich souvislosti s vývojem výtvarného umění 20. století1991, Matouš Vondrák

1.díl učebního textu od Doc.Dr.Matouše Vondráka, CSc. více


Inovácie v didaktikeInovácie v didaktike2004, Ivan Turek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vyučování biologiiVyučování biologii1967, Bohuslav Řehák

Příspěvek k didaktice biologie na základních a středních školách. více


Tak trochu jiné soudobé dějinyTak trochu jiné soudobé dějiny2016, Pavel Kopeček

Soudobé dějiny a jejich reflexe ve výuce dějepisu; Historické vědomí ve vztahu k soudobým dějinám; Význam a funkce školního dějepisu v současné době; Role soudobých dějin v dějepisném kurikulu; Nejnovější české ději... více


Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznáváníTvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání2012, Petr Kuběnský

Monografie autorského kolektivu Zbyněk Fišer, Dagmar Dvořáková, Jitka Cholastová, Pavla Kopečná, Petr Kuběnský, Zuzana Šalamounová. Monografie o tvůrčím psaní představuje transdisciplinárně založený obor v oblastech t... více