předmětová didaktika

štítky

18 knih


Metodika dramatické výchovy 80% Metodika dramatické výchovy 2011, Eva Machková

Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. více


Dítě, škola a matematika 100% Dítě, škola a matematika 2015, František Kuřina

Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. Jak překonat formalismus ve vyučování a vést žáky k porozumění učivu? Jakým způsobem si dítě konstruuje svůj obraz světa? Na tyto a další otázky hled... více


Od jazyka ke komunikaci 100% Od jazyka ke komunikaci 1999, Karel Šebesta

Didaktika českého jazyka a komunikační výchovy. více
Jak (se) učit filosofii 80% Jak (se) učit filosofii 2004, Zdeněk Novotný

Autor této publikace využívá své mnohaleté pedagogické zkušenosti s výukou filosofie na středních i vysokých školách. Cílem knihy je filosofická osvěta. Snaží se o zpřístupnění podstaty filosofických problémů, které pove... více


Jak modernizovat výuku dějepisu: Výchovné a vzdělávací strategie v dějepisném vyučování 80% Jak modernizovat výuku dějepisu: Výchovné a vzdělávací strategie v dějepisném vyučování 2007, Dagmar Hudecová

Příručka se věnuje výchově vzdělávacím strategiím ve výuce dějepisu a je určena pedagogům všech typů škol. Text je doplněn několika přílohami, kde jsou uvedeny některé cílové kvality jednotlivých klíčových kompetencí vym... více


Základy oborové didaktiky dějepisu 80% Základy oborové didaktiky dějepisu 2004, Stanislav Julínek

Publikace vznikla na základě shrnutí příspěvků didaktiků dějepisu pedagogických a filozofických fakult, a také odborníků z některých jiných pracovišť. Představuje strukturálně pojatou vysokoškolskou učebnici, členěnou do... více


Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání 100% Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání 2012, Petr Kuběnský

Monografie autorského kolektivu Zbyněk Fišer, Dagmar Dvořáková, Jitka Cholastová, Pavla Kopečná, Petr Kuběnský, Zuzana Šalamounová. Monografie o tvůrčím psaní představuje transdisciplinárně založený obor v oblastech t... více


Přehled didaktiky biologie 80% Přehled didaktiky biologie 2014, Lenka Pavlasová

Stručný přehled didaktických metod použitelných v předmětu biologie. více


Didaktické inspirace: Z odkazu metodiky a didaktiky dějepisu předchozích desetiletí 40% Didaktické inspirace: Z odkazu metodiky a didaktiky dějepisu předchozích desetiletí 1997, Jarmila Růžičková

Komentovaný výbor z didaktických a metodických publikací, které byly napsány a vydány v průběhu 20. století. Mnoho ze zde zpracovaných témat a metodických postupů je vhodných i pro využití v současných podmínkách výuky a... více


Vyučování biologii 0% Vyučování biologii 1967, Bohuslav Řehák

Příspěvek k didaktice biologie na základních a středních školách. více


Vzděláváním k demokracii 0% Vzděláváním k demokracii 2012, kolektiv autorů

Rada Evropy má 47 členských států a pokrývá prakticky celý evropský kontinent. Snaží se rozvíjet společné demokratické a právní principy zakotvené v Evropské úmluvě o lidských právech a v dalších důležitých textech o oc... více


Tak trochu jiné soudobé dějiny 0% Tak trochu jiné soudobé dějiny 2016, Pavel Kopeček

Soudobé dějiny a jejich reflexe ve výuce dějepisu; Historické vědomí ve vztahu k soudobým dějinám; Význam a funkce školního dějepisu v současné době; Role soudobých dějin v dějepisném kurikulu; Nejnovější české ději... více


Koncepce výtvarné výchovy a jejich souvislosti s vývojem výtvarného umění 20. století 0% Koncepce výtvarné výchovy a jejich souvislosti s vývojem výtvarného umění 20. století 1991, Matouš Vondrák

1.díl učebního textu od Doc.Dr.Matouše Vondráka, CSc. více


Inovácie v didaktike 0% Inovácie v didaktike 2004, Ivan Turek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Otázka interpretace ve výuce společenských věd. Hermeneutické inspirace společenskovědní didaktiky % Otázka interpretace ve výuce společenských věd. Hermeneutické inspirace společenskovědní didaktiky 2019, Zbyněk Zicha

Předkládané studijní opory, do nichž promlouvá především myšlení ražby didaktické a filosofické, se zabývá otázkou interpretace a rozumění, a to v souvislosti se středoškolskou výukou humanitních věd. Publikace mající ch... více


Učit umění: učitel a žák v labyrintu současného umění 0% Učit umění: učitel a žák v labyrintu současného umění 2015, Magdalena Adámková-Turzová

Publikace se zabývá výukou současného umění na středních školách a shrnuje výsledky dvou výzkumných šetření, které přinášejí jednak vhled do uvažování žáků nad současným uměním a jednak pohled pedagogů, jejichž úkolem je... více