vyučovací metody

štítky

26 knih


Moderní didaktikaModerní didaktika2015, Robert Čapek

Existuje jistě velké množství pedagogů, pro které bude tato kniha procházkou po cestách, které již důvěrně znají. Bohužel je ještě větší množství učitelů, kteří tyto výukové metody sice znají, ale používají z nich jen zl... více


Moderní vyučováníModerní vyučování2013, Geoffrey Petty

Základní příručka shrnuje psychologická východiska a moderní metody současné pedagogiky a didaktiky. První oddíl je věnován motivaci studentů a soustřeďuje se na vztah učitel - žák a problematiku kázně ve třídě. Druhý ... více


Didaktika VelikáDidaktika Veliká1905, Jan Amos Komenský

Vydání Velké didaktiky s úvodem a poznámkami od Dr. Jana V. Nováka. Připojeno je Navržení krátké o obnovení škol v království českém. více
Myslet, učit se... a zapomínat?Myslet, učit se... a zapomínat?1997, Frederic Vester

Kniha představuje souhrn poznatků o biologických procesech a zákonech, jimž by se vyučovací postupy měly podřídit. Autor zde srozumitelnou a i pro laika naprosto přístupnou formou popisuje výsledky své práce a porovnává ... více


Výukové metody v pedagogiceVýukové metody v pedagogice2012, Lucie Zormanová

S praktickými ukázkami. Jedinečný didaktický text se komplexně zabývá tématem výukových metod - jejich vývojem a klasifikací. Popisuje jak metody tradiční, tak inovativní a snaží se je přehledně a pomocí názorných pří... více


Krok za krokem 1. třídou: Rady pro učiteleKrok za krokem 1. třídou: Rady pro učitele2008, Zdenka Kreislová

První třída... Magické slůvko "poprvé" provází prvňáčky celým rokem. Poprvé si sami přečtou knížku, poprvé se sami podepíší, poprvé vyřeší slovní úlohu, poprvé napíší domácí úkol a poprvé ho možná také zapomeno... více


O učiteľoviO učiteľovi1995, Aurelius Augustinus

Dialóg otca Augustína so svojím dospievajúcim synom Adeodatom. Témou rozhovoru je rola slov ako znakov v reči a otázka ako prebieha učenie. Na tomto pozadí dospejú učiteľ a jeho študent k pozoruhodnému rozpoznaniu. Kam s... více


Škola srdce(m)Škola srdce(m)2018, Godi Keller

Základem jakékoliv pedagogiky je otázka, jak se mohu naučit porozumět člověku a jeho vývoji během školní docházky. Pokládání si této otázky není překvapivě vůbec samozřejmé. Nejsou snad děti těmi bytostmi, se kterými ... více


Výukové metodyVýukové metody2003, Josef Maňák

Pojetí výukových metod z něhož publikace vychází, sleduje linii moderní pedagogiky, která respektuje aktivitu a samostatné úsilí žáka jako určující tendenci rozvíjející se osobnosti, která se ovšem neobejde bez porozuměn... více


Osobnost učitele aneb Ten, který milujeOsobnost učitele aneb Ten, který miluje1997, Miriam Prokešová

Publikace pro studující pedagogiky. více


Vyučovací metody na vysoké školeVyučovací metody na vysoké škole2012, Lucie Rohlíková

Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia Praktická publikace uznávaných autorek je nepostradatelná pro mladé vysokoškolské učitele, kteří v průběhu svého studia neprošli soustavnou pedagogickou p... více


101 metod pro aktivní výcvik a vyučování101 metod pro aktivní výcvik a vyučování1997, Mel Silberman

Více než sto metod a námětů pro lektory a učitelé starších studentů a dospělých, které mají vést k aktivnímu způsobu zapojení žáků, podněcují učení formou otázek, týmovou spolupráci a upevnění naučeného.... více


Paměť a projektové vyučování v dějepisePaměť a projektové vyučování v dějepise2014, Hana Havlůjová

Publikace je v prostředí české didaktiky dějepisu jedním z prvních pokusů o hledání a ověřování možností, jak při výuce moderních a soudobých dějin na základních i středních školách pracovat s tématem paměti a didakticky... více


Kurikulum v současné školeKurikulum v současné škole2008, Tomáš Janík

Monografie shrnuje výsledky několikaletého zkoumání kurikulární problematiky, na němž se podílel značný počet odborníků z České republiky i ze zahraničí. V první části monografie se věnuje pozornost pojetí kurikula a jeh... více


MiscellaneaMiscellanea2003, Karel Hausenblas

Výbor z jazykovědných statí předního českého lingvisty. více


1