vyučovací metody

štítky

33 knih


Moderní didaktika 87% Moderní didaktika 2015, Robert Čapek

Existuje jistě velké množství pedagogů, pro které bude tato kniha procházkou po cestách, které již důvěrně znají. Bohužel je ještě větší množství učitelů, kteří tyto výukové metody sice znají, ale používají z nich jen zl... více


Moderní vyučování 91% Moderní vyučování 2013, Geoffrey Petty

Základní příručka shrnuje psychologická východiska a moderní metody současné pedagogiky a didaktiky. První oddíl je věnován motivaci studentů a soustřeďuje se na vztah učitel - žák a problematiku kázně ve třídě. Druhý ... více


Didaktika Veliká 87% Didaktika Veliká 1905, Jan Amos Komenský

Vydání Velké didaktiky s úvodem a poznámkami od Dr. Jana V. Nováka. Připojeno je Navržení krátké o obnovení škol v království českém. více
Myslet, učit se... a zapomínat? 66% Myslet, učit se... a zapomínat? 1997, Frederic Vester

Kniha představuje souhrn poznatků o biologických procesech a zákonech, jimž by se vyučovací postupy měly podřídit. Autor zde srozumitelnou a i pro laika naprosto přístupnou formou popisuje výsledky své práce a porovnává ... více


Škola srdce(m) 60% Škola srdce(m) 2018, Godi Keller

Základem jakékoliv pedagogiky je otázka, jak se mohu naučit porozumět člověku a jeho vývoji během školní docházky. Pokládání si této otázky není překvapivě vůbec samozřejmé. Nejsou snad děti těmi bytostmi, se kterými ... více


Psychologie výchovy a vyučování 83% Psychologie výchovy a vyučování 1993, Jan Čáp

Vysokoškolská učebnice vychází z obecné psychologie a její aplikace v procesu učení a vyučování, výchovy a sebevýchovy. více


Krok za krokem 1. třídou: Rady pro učitele 70% Krok za krokem 1. třídou: Rady pro učitele 2008, Zdenka Kreislová

První třída... Magické slůvko "poprvé" provází prvňáčky celým rokem. Poprvé si sami přečtou knížku, poprvé se sami podepíší, poprvé vyřeší slovní úlohu, poprvé napíší domácí úkol a poprvé ho možná také zapomenou, poprvé ... více


Výukové metody v pedagogice 72% Výukové metody v pedagogice 2012, Lucie Zormanová

S praktickými ukázkami. Jedinečný didaktický text se komplexně zabývá tématem výukových metod - jejich vývojem a klasifikací. Popisuje jak metody tradiční, tak inovativní a snaží se je přehledně a pomocí názorných pří... více


Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině 52% Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině 2005, Marvin Pasch

Učebnice nabízí přehled moderních přístupů, metod a dovedností ve výuce. více


O učiteľovi 53% O učiteľovi 1995, Aurelius Augustinus

Dialóg otca Augustína so svojím dospievajúcim synom Adeodatom. Témou rozhovoru je rola slov ako znakov v reči a otázka ako prebieha učenie. Na tomto pozadí dospejú učiteľ a jeho študent k pozoruhodnému rozpoznaniu. Kam s... více


Výukové metody 53% Výukové metody 2003, Josef Maňák

Pojetí výukových metod z něhož publikace vychází, sleduje linii moderní pedagogiky, která respektuje aktivitu a samostatné úsilí žáka jako určující tendenci rozvíjející se osobnosti, která se ovšem neobejde bez porozuměn... více


Responzivní výuka: Kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi 73% Responzivní výuka: Kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi 2021, Harry Fletcher-Wood

Zkušený pedagog Harry Fletcher-Wood předkládá všem učitelům praktického průvodce formativním hodnocením. Seznamuje čtenáře s teorií tohoto vzdělávacího přístupu, s nejnovějšími výzkumy na tomto poli a vše názorně uvádí d... více


Paměť a projektové vyučování v dějepise 80% Paměť a projektové vyučování v dějepise 2014, Hana Havlůjová

Publikace je v prostředí české didaktiky dějepisu jedním z prvních pokusů o hledání a ověřování možností, jak při výuce moderních a soudobých dějin na základních i středních školách pracovat s tématem paměti a didakticky... více


Sedm mýtů o vzdělávání 80% Sedm mýtů o vzdělávání 2022, Tereza Vlková

Zkoumá sedm široce zastávaných představ, které brzdí žáky i učitele: Fakta brání porozumění Výuka vedená učitelem je pasivní Jednadvacáté století vše zásadně mění Vše se dá jednoduše vyhledat Měli bychom vyučovat ... více


Vyučovací metody na vysoké škole 80% Vyučovací metody na vysoké škole 2012, Lucie Rohlíková

Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia Praktická publikace uznávaných autorek je nepostradatelná pro mladé vysokoškolské učitele, kteří v průběhu svého studia neprošli soustavnou pedagogickou p... více


Vyučovací styly učitelů 80% Vyučovací styly učitelů 2008, Gary D. Fenstermacher

Lze nějak roztřídit přístupy učitelů k vyučování a rozhodnout, zda je některý lepší? Autoři vymezují tři základní typy přístupu učitelů k vyučování. Manažerský přístup chápe učitele jako manažera učení a získávání znalos... více


Osobnost učitele aneb Ten, který miluje 20% Osobnost učitele aneb Ten, který miluje 1997, Miriam Prokešová

Publikace pro studující pedagogiky. více


101 metod pro aktivní výcvik a vyučování 80% 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování 1997, Mel Silberman

Více než sto metod a námětů pro lektory a učitelé starších studentů a dospělých, které mají vést k aktivnímu způsobu zapojení žáků, podněcují učení formou otázek, týmovou spolupráci a upevnění naučeného. více


Specifické poruchy učení a chování % Specifické poruchy učení a chování 2014, Drahomíra Jucovičová

Učební text seznamuje s nejčastějšími specifickými poruchami učení a chování, současná terminologie, příčiny jejich vzniku a diagnostika. Popis typických projevů, jednotlivých poruch učení a chování, možnosti jejich ovli... více


Úvod do didaktiky základní školy 0% Úvod do didaktiky základní školy 2005, Oldřich Šimoník

Dokumenty vztahující se k vyučování na základní škole. více