dějepis

štítky

135 knih


Co vás v dějáku nenaučili 82% Co vás v dějáku nenaučili 2022, Markéta Lukášková

Pamatujete na školní dějepis? Vždycky končil druhou světovou. Jenže právě to, co nás v dějáku nenaučili, ovlivnilo naše životy nejvíc. Jak se komunisté dostali k moci, že propaganda byla i v seriálech, že politika do spo... více


Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk 87% Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk 2010, Petr Čornej

více


Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 - Pravěk a starověk 84% Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 - Pravěk a starověk 2016, Veronika Válková

Tato publikace je první částí čtyřdílné řady učebnic dějepisu pe o čtyřletá gymnáia. Je zpracována podle platných osnov a plně vyhovuje Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z dějepisu. Připravuje tak st... více
Vzdělanost jako živý dialog s minulostí. Vše, co musíte vědět 89% Vzdělanost jako živý dialog s minulostí. Vše, co musíte vědět 2013, Dietrich Schwanitz

Vše, co musíte vědět, chcete-li rozumět přítomnosti Naše vědění prochází v současnosti hlubokou proměnou a všeobecně je v západní kultuře již delší dobu pociťována krize vzdělávacího systému, případně úpadek klasick... více


Dějepis pro střední odborné školy - České a světové dějiny 91% Dějepis pro střední odborné školy - České a světové dějiny 2002, Petr Čornej

Tato učebnice je určena pro výuku dějepisu na všech typech středních odborných škol, které mají v učebním plánu vyučovací předmět dějepis. Zachycuje světové a české dějiny od nejstarších dob do současnosti ve vzájemných ... více


Co má vědět správný Čech : 111 velkých vyprávění o malé zemi 94% Co má vědět správný Čech : 111 velkých vyprávění o malé zemi 2017, Michal Vaněček

Znáte celou českou hymnu a kolik má slok? Víte, jaké jsou naše státní symboly a co znamenají? Kolik máme státních svátků a proč je slavíme? Nebo kteří Češi a jaké vynálezy se celosvětově proslavili? V této knížce se dozv... více


Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk 87% Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk 2010, Petr Čornej

Pravěk a starověk Publikace je prvním dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Uplatní se ale i na dalších typech škol, neboť v učebnicích je graficky odlišen ... více


Dějepis pro gymnázia a střední školy 4 - Nejnovější dějiny 82% Dějepis pro gymnázia a střední školy 4 - Nejnovější dějiny 2005, Jan Kuklík

Tato publikace je závěrečnou částí čtyřdílné řady učebnic dějepisu pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle platných osnov a plně vyhovuje Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z dějepisu. Připravuje t... více


Dějepis II. v kostce pro střední školy: novověk, dějiny nové doby 76% Dějepis II. v kostce pro střední školy: novověk, dějiny nové doby 2004, Marie Sochrová

Příručka Dějepis II v kostce navazuje na předchozí díl, obsahuje výklad vývoje obecných a českých dějin v období novověku a přibližuje události z naší nedávné minulosti. Jejím cílem je postihnout události v širších vztaz... více


Dějepis I. v kostce pro střední školy: pravěk, starověk, středověk 80% Dějepis I. v kostce pro střední školy: pravěk, starověk, středověk 2004, Marie Sochrová

Cílem příručky je seznámit s klíčovými událostmi, významnými osobnostmi a nejdůležitějšími vývojovými procesy evropské a mimoevropské společnosti. Postihnout dějiny v celé jejich komplexnosti je však nesmím ě složité a o... více


Dějepis na dlani 77% Dějepis na dlani 2005, Helena Kohoutková

Kniha provází čtenáře dějinami lidské společnosti od jejích počátků až po současnost. Sleduje jednotlivé jevy a události ve světových i českých dějinách, zaměřuje se na jejich příčiny, průběh a důsledky, uvádí události v... více


Odmaturuj! z dějepisu 1 89% Odmaturuj! z dějepisu 1 2001, Alena Štěpánková

Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové tzv. celostátní podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Obsahuje část středoškolské látky dějepisu, a to vývoj historie od pravěku po raný novově... více


Dějiny pravěku a starověku 72% Dějiny pravěku a starověku 1998, Jan Souček

Učebnice probírá období od paleolitu do zániku západořímské říše v roce 476. Zatímco nejstarší dějiny člověka jsou vykládány chronologicky, výklad prvních civilizací a středověkých států jsou pojaty spíše teritoriálně. ... více


Odmaturuj! z dějepisu 2 80% Odmaturuj! z dějepisu 2 2001, Alena Štěpánková

Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové, tzv. celostátní podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Obsahuje část středoškolské látky dějepisu, a to vývoj historie od raného novověku až po... více


Atlas světových dějin. 2. díl, Středověk - novověk 98% Atlas světových dějin. 2. díl, Středověk - novověk 1997, kolektiv autorů

Druhý díl začíná třicetiletou válkou a končí rokem 1995.Hlavní prostor je zde věnován válkám politickému a náboženskému rozdělení,změnám hranic a vlivu jednotlivých států. více


Otřesné dějiny českých zemí 69% Otřesné dějiny českých zemí 2007, Martin Pitro

Tak tohle tu ještě nebylo! Čtěte pouze na vlastní nebezpečí! Kniha Otřesné dějiny českých zemí je nabitá neuvěřitelně drsnými a odpornými, leč pravdivými událostmi z české minulosti. A když už pořádný mazec, tak barevný ... více


Svetové dejiny - 1. časť 74% Svetové dejiny - 1. časť 1976, Jaroslav Charvát

Prvá časť učebnice pre 1. a 2. ročník gymnázií a 1. ročník stredných odborných škôl. Štvrté vydanie. více


Z dávné minulosti lidstva 67% Z dávné minulosti lidstva 1973, Václav Michovský

Dějepis pro 6. ročník více


Atlas svetových dejín. 1. diel, Pravek - stredovek 97% Atlas svetových dejín. 1. diel, Pravek - stredovek 1996, kolektiv autorů

Atlas svetových dejín - 1. diel, s podtitulom Pravek-Stredovek, je určený predovšetkým pre základné a stredné školy. Jeho vnútorná štruktúra nadväzuje na učebné texty a zodpovedá cieľovým zámerom učebných osnov. Atlas je... více


Historie nebo hysterie? aneb Komično jako nezamýšlený důsledek intelektuální činnosti 93% Historie nebo hysterie? aneb Komično jako nezamýšlený důsledek intelektuální činnosti 1992, Libor Vykoupil

Vybrané „perly“ z přijímacích zkoušek na studium historie. více


Dějepis pro ZŠ 7 - Středověk 96% Dějepis pro ZŠ 7 - Středověk 2007, Veronika Válková

Dějepis pro základní školy a nižší ročníky gymnázií - moderně zpracovaná učebnice v souladu s RVP vycházející z praktických pedagogických zkušeností. více


Dějepis pro střední odborné školy 95% Dějepis pro střední odborné školy 2001, Jaroslav Pátek

Jednodílná učebnice vychází z nových učebních osnov pro střední odborné školy. Těžištěm učebnice jsou dějiny evropské civilizace v kontextu světové historie. Zkušení autoři se snaží neustále hledat vztahy mezi významnými... více


Štáty v premenách storočí - Dejepisný atlas 95% Štáty v premenách storočí - Dejepisný atlas 2004, Daniel Gurňák

Atlas obsahuje 111 originálnych máp z rôznych historických období, od praveku až po súčasnosť. V mapách sú zaznačené mestá a významné miesta, spomínané v učebniciach dejepisu. Atlas obsahuje svetové, ale aj národné d... více


České dějiny I 70% České dějiny I 2001, Josef Petráň

Učebnice pro střední školy. 2. vydání. Učebnice zahrnuje období od pravěkého osídlení našeho území až po počátek moderní společnosti a státu r. 1792 a ve větší míře vychází z pojetí kulturních dějin. Struktura výkladu ... více


Mocní? a Bezmocní? 95% Mocní? a Bezmocní? 2006, Miroslav Vaněk

Sborník deseti studií navazuje na dvoudílnou publikaci Vítězové? Poražení? (Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interview). Autoři sborníku, pracovníci a spolupracovníci Ústavu pro soudobé děj... více


Atlas českých dějin: 1. díl - do r. 1618 95% Atlas českých dějin: 1. díl - do r. 1618 1998, Eva Semotanová

Atlas určený pro všechny typy středních škol a vyšší ročníky víceletých gymnázií mapuje světový vývoj od pravěku do počátku Třicetileté války. Každá kapitola je uvedena textovou dvoustranou se stručnou charakteristikou o... více


Dějepis 9 pro základní školy – Nejnovější dějiny 67% Dějepis 9 pro základní školy – Nejnovější dějiny 2010, Veronika Válková

Učebnice a pracovní sešit jsou čtvrtou, závěrečnou částí nové řady učebnic dějepisu pro 2. stupeň ZŠ, jež je zpracována plně v souladu s požadavky RVP. Věnuje se nejnovějším dějinám – tj. dějinám od konce první světové v... více


Dějepis pro ZŠ 8 - Novověk 67% Dějepis pro ZŠ 8 - Novověk 2008, Veronika Válková

Moderní učebnice dějepisu pro základní školy a nižší ročníky gymnázia zpracovaná v souladu s RVP a s ohledem na pedagogické zkušenosti. Prostor je věnován i mezipředmětovým vztahům. více


Dějepis pro 6.ročník ZŠ - Pravěk a starověk 73% Dějepis pro 6.ročník ZŠ - Pravěk a starověk 2004, Veronika Válková

Učebnice pravěku a starověku pro základní školy. více


Atlas českých dějin: 2. díl - od r. 1618 100% Atlas českých dějin: 2. díl - od r. 1618 2003, Eva Semotanová

Atlas plynule navazuje na úspěšný první díl. Na mapách je sledován územní, kulturní i hospodářský vývoj našeho státu a jeho obyvatelstva od r. 1618 až po současnost. Mapy doplňuje množství grafů, dobových erbů a vlajek, ... více


Dějepis středověk pro základní školy (1. díl) 87% Dějepis středověk pro základní školy (1. díl) 1991, Miroslav Hroch

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Historický text a historická skutečnost: studie o principech českého humanistického dějepisectví 67% Historický text a historická skutečnost: studie o principech českého humanistického dějepisectví 1993, Zdeněk Beneš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějepis pro 5. ročník základní školy 67% Dějepis pro 5. ročník základní školy 1988, Tomáš Jílek

Učebnice dějepisu pro 5. ročník základní školy Témata: * prvotně pospolná společnost - pravěk * otrokářská společnost - starověk * přechod k feudální společnosti - středověk * ukázky z historických dokumentů více


Dějepis pro 7. ročník základní školy. Díl 2, 1917-1939 60% Dějepis pro 7. ročník základní školy. Díl 2, 1917-1939 1982, Miloň Dohnal

Učebnice Dějepisu pro 7. ročník základní školy, druhý díl r. 1917 - 1939. Na konci opět graf a slovník pojmů. více


Dějepis: Novověk pro základní školy. I. díl, (1640-1789) 90% Dějepis: Novověk pro základní školy. I. díl, (1640-1789) 1994, Vratislav Čapek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějepis - vzdělávací oblast Člověk a společnost. Pravěk a starověk 100% Dějepis - vzdělávací oblast Člověk a společnost. Pravěk a starověk 2011, Jarmila Bednaříková

"Doporučujeme pro 6. ročník základní školy a primy víceletého gymnázia" Obálkový podnázev: učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV více


Dějepis pro 7. ročník základní devítileté školy 40% Dějepis pro 7. ročník základní devítileté školy 1964, Alois Sosík

Schváleno ministerstvem školství a kultury jako učebnice pro základní devítiletou školu v roce 1961. více


Příručka ke studiu didaktiky dějepisu 100% Příručka ke studiu didaktiky dějepisu 2008, Denisa Labischová

Jedná se o ucelené moderní didaktické dílo zohledňující inovativní přístupy ve výuce dějepisu. více


Paměť a projektové vyučování v dějepise 80% Paměť a projektové vyučování v dějepise 2014, Hana Havlůjová

Publikace je v prostředí české didaktiky dějepisu jedním z prvních pokusů o hledání a ověřování možností, jak při výuce moderních a soudobých dějin na základních i středních školách pracovat s tématem paměti a didakticky... více


Dějepis do dlaně pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií 90% Dějepis do dlaně pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií 2002, Hana Paštiková

Nejnutnější poznatky z dějepisu pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií shrnuté do přehledných tabulek a schémat. více