dějepis

štítky

112 knih


Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověkDějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk2010, Petr Čornej

více


Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 - Pravěk a starověkDějepis pro gymnázia a střední školy 1 - Pravěk a starověk2016, Veronika Válková

Tato publikace je první částí čtyřdílné řady učebnic dějepisu pe o čtyřletá gymnáia. Je zpracována podle platných osnov a plně vyhovuje Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z dějepisu. Připravuje tak st... více


Vzdělanost jako živý dialog s minulostí. Vše, co musíte vědětVzdělanost jako živý dialog s minulostí. Vše, co musíte vědět2013, Dietrich Schwanitz

Vše, co musíte vědět, chcete-li rozumět přítomnosti Naše vědění prochází v současnosti hlubokou proměnou a všeobecně je v západní kultuře již delší dobu pociťována krize vzdělávacího systému, případně úpadek klasick... více
Dějepis pro střední odborné školy - České a světové dějinyDějepis pro střední odborné školy - České a světové dějiny2002, Petr Čornej

Tato učebnice je určena pro výuku dějepisu na všech typech středních odborných škol, které mají v učebním plánu vyučovací předmět dějepis. Zachycuje světové a české dějiny od nejstarších dob do současnosti ve vzájemných ... více


Dějepis pro gymnázia a střední školy 4 - Nejnovější dějinyDějepis pro gymnázia a střední školy 4 - Nejnovější dějiny2005, Jan Kuklík

Tato publikace je závěrečnou částí čtyřdílné řady učebnic dějepisu pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle platných osnov a plně vyhovuje Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z dějepisu. Připravuje t... více


Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověkDějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk2010, Petr Čornej

Pravěk a starověk Publikace je prvním dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Uplatní se ale i na dalších typech škol, neboť v učebnicích je graficky odlišen ... více


Co má vědět správný Čech : 111 velkých vyprávění o malé zemiCo má vědět správný Čech : 111 velkých vyprávění o malé zemi2017, Michal Vaněček

Znáte celou českou hymnu a kolik má slok? Víte, jaké jsou naše státní symboly a co znamenají? Kolik máme státních svátků a proč je slavíme? Nebo kteří Češi a jaké vynálezy se celosvětově proslavili? V této knížce se dozv... více


Dějepis II. v kostce pro střední školy: novověk, dějiny nové dobyDějepis II. v kostce pro střední školy: novověk, dějiny nové doby2004, Marie Sochrová

Příručka Dějepis II v kostce navazuje na předchozí díl, obsahuje výklad vývoje obecných a českých dějin v období novověku a přibližuje události z naší nedávné minulosti. Jejím cílem je postihnout události v širších vztaz... více


Dějepis I. v kostce pro střední školy: pravěk, starověk, středověkDějepis I. v kostce pro střední školy: pravěk, starověk, středověk2004, Marie Sochrová

Cílem příručky je seznámit s klíčovými událostmi, významnými osobnostmi a nejdůležitějšími vývojovými procesy evropské a mimoevropské společnosti. Postihnout dějiny v celé jejich komplexnosti je však nesmím ě složité a o... více


Odmaturuj! z dějepisu 1Odmaturuj! z dějepisu 12001, Alena Štěpánková

Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové tzv. celostátní podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Obsahuje část středoškolské látky dějepisu, a to vývoj historie od pravěku po raný novově... více


Dějepis na dlaniDějepis na dlani2005, Helena Kohoutková

Kniha provází čtenáře dějinami lidské společnosti od jejích počátků až po současnost. Sleduje jednotlivé jevy a události ve světových i českých dějinách, zaměřuje se na jejich příčiny, průběh a důsledky, uvádí události v... více


Dějiny pravěku a starověkuDějiny pravěku a starověku1998, Jan Souček

Učebnice probírá období od paleolitu do zániku západořímské říše v roce 476. Zatímco nejstarší dějiny člověka jsou vykládány chronologicky, výklad prvních civilizací a středověkých států jsou pojaty spíše teritoriálně. ... více


Odmaturuj! z dějepisu 2Odmaturuj! z dějepisu 22001, Alena Štěpánková

Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové, tzv. celostátní podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Obsahuje část středoškolské látky dějepisu, a to vývoj historie od raného novověku až po... více


Atlas světových dějin. 2. díl, Středověk - novověkAtlas světových dějin. 2. díl, Středověk - novověk1997, kolektiv autorů

Druhý díl začíná třicetiletou válkou a končí rokem 1995.Hlavní prostor je zde věnován válkám politickému a náboženskému rozdělení,změnám hranic a vlivu jednotlivých států. více


Atlas svetových dejín. 1. diel, Pravek - stredovekAtlas svetových dejín. 1. diel, Pravek - stredovek1996, kolektiv autorů

Atlas svetových dejín - 1. diel, s podtitulom Pravek-Stredovek, je určený predovšetkým pre základné a stredné školy. Jeho vnútorná štruktúra nadväzuje na učebné texty a zodpovedá cieľovým zámerom učebných osnov. Atlas je... více


1 ...