dějiny umění

štítky

240 knih


Příběh umění 97% Příběh umění 1992, Ernst Hans Gombrich

Gombrichova kniha Příběh umění je bezesporu nejlepším dosud napsaným úvodem do studia dějin umění. Umožňuje komu kdo má zájem porozumět nějakému obrazu, soše, uměleckému slohu, aby pochopil jeho místo v tisíciletém vývoj... více


Dějiny krásy 89% Dějiny krásy 2015, Umberto Eco

Na stránkách této knihy najdeme obrazy mistrovských děl všech dob, nejedná se však o dějiny umění, jak je obvykle chápeme. Ilustrace i rozsáhlá antologie textů mají čtenáři přiblížit rozmanité představy o kráse, jak se p... více


Dějiny ošklivosti 91% Dějiny ošklivosti 2007, Umberto Eco

Nejnovější kniha Umberta Eca je jakýmsi protějškem jeho Dějin krásy. Co je vlastně opakem krásy? Na tuto otázku hledá autor odpověď na stránkách výpravné ilustrované publikace, kde na příkladech děl literárních i výtvarn... více
Slabikář návštěvníků památek 97% Slabikář návštěvníků památek 1980, Jaroslav Herout

Textová část slabikáře seznamuje s jednotlivými slohovými obdobími a ve slovníkové části vysvětluje odborné pojmy z dějin umění. Slovník návodným způsobem pomáhá při poznávání památek, pomáhá rozvíjet estetické cítění ... více


Řecký zázrak 94% Řecký zázrak 1972, Vojtech Zamarovský

„Řeckým zázrakem“ autor nazývá zrod evropské kultury a civilizace v antickém Řecku. V poutavě psané práci, široce využívající poznatků historické literatury, sleduje dějiny starověkého Řecka od jejich mytických počátků p... více


Staletí kolem nás 93% Staletí kolem nás 1970, Jaroslav Herout

Přehled vývoje stavebních slohů na našem území od románského až do období české moderní architektury (Kotěra, Plečnik, Gočár). Bohatý obrazový materiál, nákresy stavebních prvků, fotodokumentace, jmenný a věcný rejstřík. více


O hudbě a románu 88% O hudbě a románu 2014, Milan Kundera

Sedmý svazek esejů Milana Kundery se jmenuje O hudbě a románu. Na záložce se dočtete: „Neobávejte se: to není žádná univerzitní přednáška, ale úvaha plná překvapivých odboček, vzpomínek, polemických pasáží i vtipů, vypr... více


Dějiny umění 1 93% Dějiny umění 1 1998, José Pijoan

Toto rozsáhlé encyklopedické dílo čtenáře postupně seznámí s poklady světového umění. Opírá se o proslulé dějiny Josého Pijoana, které vyšly před téměř 70 lety. Čtenáři, milovníci umění, ocení bohatství obrazové dokument... více


Dějiny umění 2 92% Dějiny umění 2 1998, José Pijoan

Toto rozsáhlé encyklopedické dílo čtenáře postupně seznámí s poklady světového umění. Opírá se o proslulé dějiny Josého Pijoana, které vyšly před téměř 70 lety. Čtenáři, milovníci umění, ocení bohatství obrazové dokument... více


Dějiny umění 7 92% Dějiny umění 7 1999, José Pijoan

Sedmým dílem dospívá Pijoanova encyklopedie k 17. století, pro něž je charakteristický barokní umělecký sloh. Rozvíjel se v souvislosti s protireformací a na podkladě principů protikladných estetice renesance. Vznikala d... více


Dějiny umění 8 93% Dějiny umění 8 2000, José Pijoan

Osmý díl představuje 18. a 19. století, bohatě členěné období sahající od rokoka po poimpresionistické malířství. V Evropě umění vstoupilo do moderní doby, uvolnila se pouta nejrůznějších konvencí, rozšířily možnosti rea... více


Dějiny umění 3 90% Dějiny umění 3 1998, José Pijoan

3. svazek encyklopedie zahrnuje úsek od 1. století našeho letopočtu až po rozkvět románského slohu v Evropě a pozdní projevy umění byzantského. více


Dějiny umění 6 92% Dějiny umění 6 1999, José Pijoan

Šestý svazek je věnován 16. století, období, kdy vydala své nejcennější plody renesance a kdy se k vrcholům vzepjal velký počet geniálních umělců. Navštívíme hlavní umělecká centra v Itálii, především Řím a v něm vatikán... více


Dějiny umění / 9 93% Dějiny umění / 9 2000, José Pijoan

V poslední dekádě 19. věku až po dvacátá léta 20. století, které sleduje tento díl Dějin umění, docházelo v souvislosti s rozvojem průmyslové civilizace k revolučním proměnám v architektuře i ke složitému vývoji výtvarné... více


Umění a krása ve středověké estetice 84% Umění a krása ve středověké estetice 1998, Umberto Eco

Světoznámý autor Jména růže je i autorem filosofických a umělecko-historických esejů. Umění a krása ve středověké estetice patří k nejzdařilejším a nejinspirativnějším z nich. Eco v něm výstižně zachytil dějiny středověk... více


Dějiny umění 10 94% Dějiny umění 10 2000, José Pijoan

Toto rozsáhlé encyklopedické dílo čtenáře postupně seznámí s poklady světového umění. Opírá se o proslulé dějiny Josého Pijoana, které vyšly před téměř 70 lety. Čtenáři, milovníci umění, ocení bohatství obrazové dokument... více


Dějiny umění 5 93% Dějiny umění 5 1999, José Pijoan

Toto rozsáhlé encyklopedické dílo čtenáře postupně seznámí s poklady světového umění. Opírá se o proslulé dějiny Josého Pijoana, které vyšly před téměř 70 lety. Čtenáři, milovníci umění, ocení bohatství obrazové dokument... více


Dějiny umění 4 93% Dějiny umění 4 1999, José Pijoan

Čtvrtý díl dějin umění je věnován významným památkám gotického umění ve Francii, Španělsku a Itálii. Charakterizuje gotické umění ve střední a severní Evropě, ve Velké Británii a ve východním Středomoří. Začleňuje Asii d... více


Úsměv Mony Lisy 73% Úsměv Mony Lisy 2004, Deborah Chiel

Absolventka Kalifornské univerzity v Los Angles Katherine Watsonová přijala místo profesorky dějin umění na prestižní univerzitě Wellesley. Zatímco výhradně dívčí vysoká škola se pyšní svou tradicí, nezávislá bohémka Kat... více


Van Goghova hvězdná noc 89% Van Goghova hvězdná noc 2017, Michael Bird

Tak trochu jiná encyklopedie dějin umění Kdo ti nejlépe představí umělecké dílo? Muzeum? Tam je to samé nesahej, nesmíš a pozorně čti popisky. Když se ale do vylíčení vzniku těch nejlepších kousků z historie umění pustí ... více