dějiny umění

štítky

220 knih


Příběh uměníPříběh umění1992, Ernst Hans Gombrich

Gombrichova kniha Příběh umění je bezesporu nejlepším dosud napsaným úvodem do studia dějin umění. Umožňuje komu kdo má zájem porozumět nějakému obrazu, soše, uměleckému slohu, aby pochopil jeho místo v tisíciletém vývoj... více


Dějiny krásyDějiny krásy2015, Umberto Eco

Na stránkách této knihy najdeme obrazy mistrovských děl všech dob, nejedná se však o dějiny umění, jak je obvykle chápeme. Ilustrace i rozsáhlá antologie textů mají čtenáři přiblížit rozmanité představy o kráse, jak se p... více


Dějiny ošklivostiDějiny ošklivosti2007, Umberto Eco

Nejnovější kniha Umberta Eca je jakýmsi protějškem jeho Dějin krásy. Co je vlastně opakem krásy? Na tuto otázku hledá autor odpověď na stránkách výpravné ilustrované publikace, kde na příkladech děl literárních i výtvarn... více
Slabikář návštěvníků památekSlabikář návštěvníků památek1980, Jaroslav Herout

Textová část slabikáře seznamuje s jednotlivými slohovými obdobími a ve slovníkové části vysvětluje odborné pojmy z dějin umění. Slovník návodným způsobem pomáhá při poznávání památek, pomáhá rozvíjet estetické cítění ... více


Řecký zázrakŘecký zázrak1972, Vojtech Zamarovský

„Řeckým zázrakem“ autor nazývá zrod evropské kultury a civilizace v antickém Řecku. V poutavě psané práci, široce využívající poznatků historické literatury, sleduje dějiny starověkého Řecka od jejich mytických počátků p... více


Staletí kolem násStaletí kolem nás1970, Jaroslav Herout

Přehled vývoje stavebních slohů na našem území od románského až do období české moderní architektury (Kotěra, Plečnik, Gočár). Bohatý obrazový materiál, nákresy stavebních prvků, fotodokumentace, jmenný a věcný rejstřík.... více


Dějiny umění 1Dějiny umění 11998, José Pijoan

Toto rozsáhlé encyklopedické dílo čtenáře postupně seznámí s poklady světového umění. Opírá se o proslulé dějiny Josého Pijoana, které vyšly před téměř 70 lety. Čtenáři, milovníci umění, ocení bohatství obrazové dokument... více


O hudbě a románuO hudbě a románu2014, Milan Kundera

Sedmý svazek esejů Milana Kundery se jmenuje O hudbě a románu. Na záložce se dočtete: „Neobávejte se: to není žádná univerzitní přednáška, ale úvaha plná překvapivých odboček, vzpomínek, polemických pasáží i vtipů, vypr... více


Dějiny umění 2Dějiny umění 21998, José Pijoan

Toto rozsáhlé encyklopedické dílo čtenáře postupně seznámí s poklady světového umění. Opírá se o proslulé dějiny Josého Pijoana, které vyšly před téměř 70 lety. Čtenáři, milovníci umění, ocení bohatství obrazové dokument... více


Dějiny umění 7Dějiny umění 71999, José Pijoan

Sedmým dílem dospívá Pijoanova encyklopedie k 17. století, pro něž je charakteristický barokní umělecký sloh. Rozvíjel se v souvislosti s protireformací a na podkladě principů protikladných estetice renesance. Vznikala d... více


Dějiny umění 8Dějiny umění 82000, José Pijoan

Osmý díl představuje 18. a 19. století, bohatě členěné období sahající od rokoka po poimpresionistické malířství. V Evropě umění vstoupilo do moderní doby, uvolnila se pouta nejrůznějších konvencí, rozšířily možnosti rea... více


Dějiny umění 3Dějiny umění 31998, José Pijoan

3. svazek encyklopedie zahrnuje úsek od 1. století našeho letopočtu až po rozkvět románského slohu v Evropě a pozdní projevy umění byzantského. více


Dějiny umění 6Dějiny umění 61999, José Pijoan

Šestý svazek je věnován 16. století, období, kdy vydala své nejcennější plody renesance a kdy se k vrcholům vzepjal velký počet geniálních umělců. Navštívíme hlavní umělecká centra v Itálii, především Řím a v něm vatikán... více


Dějiny umění 5Dějiny umění 51999, José Pijoan

Toto rozsáhlé encyklopedické dílo čtenáře postupně seznámí s poklady světového umění. Opírá se o proslulé dějiny Josého Pijoana, které vyšly před téměř 70 lety. Čtenáři, milovníci umění, ocení bohatství obrazové dokument... více


Dějiny umění / 9Dějiny umění / 92000, José Pijoan

V poslední dekádě 19. věku až po dvacátá léta 20. století, které sleduje tento díl Dějin umění, docházelo v souvislosti s rozvojem průmyslové civilizace k revolučním proměnám v architektuře i ke složitému vývoji výtvarné... více


1 ...