pedagogická psychologie

štítky

9 knih


Řeči o výchově 90% Řeči o výchově 2017, Martin Buber

Martin Buber nebyl jen výrazným náboženským myslitelem, znalcem židovské kultury a vrcholným představitelem tzv. filosofie dialogu, ale zamýšlel se hluboce také nad povahou vzdělávání a výchovy, jež považoval za významné... více


Jak se děti učí významu slov 90% Jak se děti učí významu slov 2015, Paul Bloom

Jak děti zjistí, že slovo „pes“ označuje psa a ne třeba kočku, auto anebo člověka? Jak poznají, co znamenají slovesa „myslet“ nebo „věřit“, přídavná jména „dobrý“ či „bílý“, anebo třeba slova označující abstraktní jevy, ... více


Základy pedagogické psychologie 80% Základy pedagogické psychologie 1996, Rudolf Kohoutek

Publikace z oblasti psychologie výchovy a vzdělávání dětí i dospělých je určena učitelům, vychovatelům, ale také sociálním a řídícím pracovníkům. Zabývá se mj. psychologií vyučování, problematikou učení, zkoušení, osobno... více
O výchově člověka 80% O výchově člověka 1982, Friedrich Wilhelm August Fröbel

Fröbel nám ve svém hlavním díle představuje své myšlenky o výchově vycházející z jeho idealistického světového názoru, kdy z boha jako podstaty všeho stvořeného vyvozuje i základ veškeré výchovy, vedoucí (nebo spíše dopr... více


První pomoc při řešení výchovných problémů 0% První pomoc při řešení výchovných problémů 1998, Bohumíra Lazarová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Průhledy do psychologie morálky % Průhledy do psychologie morálky 2005, Pavel Vacek

Zastavení o morálním vývoji a mravní výchově žáků a studentů. více


Psychologie morálky a výchova charakteru žáků 0% Psychologie morálky a výchova charakteru žáků 2013, Pavel Vacek

Monografie přibližuje základní koncepce psychologie morálky. Morální vývoj zkoumá s ohledem na kategorie dobra a zla a jejich utváření ve vazbě na pohlaví, věk, inteligenci, vlivy náboženství atd. Pozornost je také věno... více


Úvod do sociální psychologie pro učitele 0% Úvod do sociální psychologie pro učitele 1966, Jan Souček

Z obsahu:Pojem interakce,Komunikace,Řeč,Póly interakce--osobnost-motivace-postoje-ideály--prostředí./uč.text vys.škol/ více


Pedagogická psychologie 0% Pedagogická psychologie 2017, Petr Pacher

Publikace je určena studentům psychologie, odborníkům, ale také široké veřejnosti, zajímající se o problematiku pedagogické psychologie. Jedná se o soubornou práci, v rámci které má čtenář možnost získat komplexní přehle... více