německá filozofie

štítky

24 knih

Kritika praktického rozumuKritika praktického rozumu1944, Immanuel Kant

Autor zde navrhuje univerzální racionální etiku, založenou na „kategorickém imperativu". více


HegelHegel1995, Peter Singer

Rozbor některých ústředních myšlenek Hegelovy filozofie. více


Hegelova fenomenologie světaHegelova fenomenologie světa2018, Tereza Matějčková

Autorka interpretuje Hegelovu Fenomenologii ducha jako popis cesty, na níž vědomí na každé „zastávce“ formuluje konkrétní model světa. V jednotlivých modelech se kříží deskripce i normativní nárok: modely slouží porozumě... více
Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuřeUměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře2006, Johann Gottfried Herder

Ve výboru z všestranné tvorby německého polyhistora 18. století, přítele i soka Goetha a Schillerova, Johanna Gottlieba Herdera, má český čtenář poprvé příležitost seznámit se s autorovými úvahami o jazyce, literatuře a ... více


Filosofie umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státuFilosofie umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu1943, Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Schelling a HegelSchelling a Hegel1986, Milan Sobotka

studie k světonázorovému a metodologickému vývoji v německé klasické filozofii. více


Studie k německé klasické filozofiiStudie k německé klasické filozofii2001, Milan Sobotka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnostiFilosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti2004, Jaroslav Hroch

Kniha obsahuje přehled filosofické hermeneutiky od přelomu 18. a 19. století až do současnosti. více


Věky světaVěky světa2002, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Kniha Věky světa představuje spolu se spisem O lidské svobodě významný dokument k tzv. střední fázi Schellingova myšlenkového vývoje. Svou programovou koncepcí filosofického mýtu formuluje tento spis nový typ idealistick... více


Bernard Bolzano a jeho kruhBernard Bolzano a jeho kruh1935, Eduard Winter

Podrobný životopis pražského filosofa Bernarda Bolzana z pera sudetoněmeckého historika, který tak složil hold svému soukmenovci. Biografie má hodnotu nejen jako nejvydatnější zdroj informací o Bolzanově životě, ale je t... více


Herderova filosofie kulturyHerderova filosofie kultury2015, Martin Bojda

Herder a německé osvícenství Kniha přináší syntetické znázornění myslitelského odkazu Johanna Gottfrieda Herdera, jedné z největších a nejplodnějších osobností německé kultury, v kontextech duchovního světa německého ... více


Theodicea přirozenosti - Lessing, Reimarus, GoezeTheodicea přirozenosti - Lessing, Reimarus, Goeze2017, Martin Bojda

V roce 1774 vydal G. E. Lessing první z řady fragmentů z monumentálního díla „Apologie neboli obranný spis pro rozumné ctitele Boha“, na němž přes čtvrt století v tichosti pracoval hamburský učenec H. S. Reimarus a jež p... více


Schleiermacherova teorie zprostředkováníSchleiermacherova teorie zprostředkování2015, Martin Bojda

Kniha přináší novou, v českém prostředí první monografickou interpretaci myšlení Friedricha Schleiermachera prostřednictvím kategorie zprostředkování. Tuto kategorii ukazuje u Schleiermachera jako svorník (pohybu) myšlen... více


Dějiny a sebetvorba: Jacob Burckchardt jako Nietzschův modelový čtenářDějiny a sebetvorba: Jacob Burckchardt jako Nietzschův modelový čtenář2019, Jakub Chavalka

Kniha si klade otázku, čím mohl u nás poněkud pozapomenutý kulturní historik Jacob Burckhardt imponovat mnohem slavnějšímu a známějšímu Friedrichovi Nietzschemu. První oddíl mapuje možnost pojmové a biografické blízkosti... více


Goethova fenomenologie - Studie k osvícenskému myšlení přírodního a kulturního zprostředkováníGoethova fenomenologie - Studie k osvícenskému myšlení přírodního a kulturního zprostředkování2020, Martin Bojda

Johann Wolfgang von Goethe je znám jako přední představitel německé literární tradice a novověké evropské kultury vůbec. V německém prostředí už o něm existuje nepřeberné množství literatury, v Čechách však samozřejmost ... více


1