německá filozofie

štítek, 18 knih


Kritika praktického rozumuKritika praktického rozumu1944, I. Kant

Autor zde navrhuje univerzální racionální etiku, založenou na „kategorickém imperativu". více


HegelHegel1995, P. Singer

Rozbor některých ústředních myšlenek Hegelovy filozofie. více


Studie k německé klasické filozofiiStudie k německé klasické filozofii2001, M. Sobotka

Popis knihy není zatím k dispozici. víceFilosofie umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státuFilosofie umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu1943, G. W. F. Hegel

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnostiFilosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti2004, J. Hroch

Kniha obsahuje přehled filosofické hermeneutiky od přelomu 18. a 19. století až do současnosti. více


Věky světaVěky světa2002, F. W. J. Schelling

Kniha Věky světa představuje spolu se spisem O lidské svobodě významný dokument k tzv. střední fázi Schellingova myšlenkového vývoje. Svou programovou koncepcí filosofického mýtu formuluje tento spis nový typ idealistick... více


Bernard Bolzano a jeho kruhBernard Bolzano a jeho kruh1935, E. Winter

Podrobný životopis pražského filosofa Bernarda Bolzana z pera sudetoněmeckého historika, který tak složil hold svému soukmenovci. Biografie má hodnotu nejen jako nejvydatnější zdroj informací o Bolzanově životě, ale je t... více


Herderova filosofie kulturyHerderova filosofie kultury2015, M. Bojda

Herder a německé osvícenství Kniha přináší syntetické znázornění myslitelského odkazu Johanna Gottfrieda Herdera, jedné z největších a nejplodnějších osobností německé kultury, v kontextech duchovního světa německého ... více


Theodicea přirozenosti - Lessing, Reimarus, GoezeTheodicea přirozenosti - Lessing, Reimarus, Goeze2017, M. Bojda

V roce 1774 vydal G. E. Lessing první z řady fragmentů z monumentálního díla „Apologie neboli obranný spis pro rozumné ctitele Boha“, na němž přes čtvrt století v tichosti pracoval hamburský učenec H. S. Reimarus a jež p... více


Schleiermacherova teorie zprostředkováníSchleiermacherova teorie zprostředkování2015, M. Bojda

Kniha přináší novou, v českém prostředí první monografickou interpretaci myšlení Friedricha Schleiermachera prostřednictvím kategorie zprostředkování. Tuto kategorii ukazuje u Schleiermachera jako svorník (pohybu) myšlen... více


Hegelova fenomenologie světaHegelova fenomenologie světa2018, T. Matějčková

Autorka interpretuje Hegelovu Fenomenologii ducha jako popis cesty, na níž vědomí na každé „zastávce“ formuluje konkrétní model světa. V jednotlivých modelech se kříží deskripce i normativní nárok: modely slouží porozumě... více


Logika ako veda I: predmarxistická filozofiaLogika ako veda I: predmarxistická filozofia1986, G. W. F. Hegel

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Štúrovci a HegelŠtúrovci a Hegel1996, R. Dupkala

K problematike slovenského hegelianizmu a antihegelianizmu Z obsahu: Štúrovský variant hegelianizmu 1, Hegelianizmus Ľ. Štúra 2, Ohlas Hegelovej filozofie v názoroch J. M. Hurbana 3, Hegelovské motívy v tvorbe A. ... více


Kierkegaardovská renesanciaKierkegaardovská renesancia2016, P. Šajda

Filozofia, náboženstvo, politika Kierkegaardovská renesancia je dobový názov veľkej vlny záujmu o Kierkegaardovo myslenie v nemecky hovoriacom svete v prvej polovici 20. storočia. V tomto období sa nemecké kultúrne pr... více


Duchové dějiny: v kontextu české a evropské historiografieDuchové dějiny: v kontextu české a evropské historiografie2019, M. Čtvrtník

Kniha se zaobírá historiografickým směrem duchových dějin, jak se rozvíjely zejména v německém prostředí pod názvem Geistesgeschichte a v české historiografii pak jako duchové dějiny koncipované Zdeňkem Kalistou. Duchové... více


1

Doporučené štítky

historie romantismus (literatura) 1. pol. 20. století ontologie filozofie kultury hry filozofická antropologie význam pohádek a mýtů 19. století německá literatura