slovenské národní obrození

štítky

22 knih


Jar Adely Ostrolúckej 79% Jar Adely Ostrolúckej 1984, Ľudo Zúbek

V rade životopisných románov vzdal spisovateľ Ľudo Zúbek (1907—1969) svojou Jarou Adely Oslrolúckej hold Ľudovítovi Štúrovi, vedúcej osobnosti nášho romantického a národnobuditeľského hnutia. Nie po prvý raz, ale najpren... více


Slovenské národné obrodenie 1787 - 1847 93% Slovenské národné obrodenie 1787 - 1847 2002, Peter Brock

K vzniku modernej slovenskej identity. Kanadský historik, emeritný profesor na univerzite v Toronte, sa v tejto monografii venuje formovaniu moderného národa na etnickej báze. Oboznamuje v nej čitateľov, ako sa slov... více


Ľudovít Štúr. Životný príbeh 80% Ľudovít Štúr. Životný príbeh 2019, Ľuboš Jurík

Po úspešných a oceňovaných biografických románoch o Clementisovi a Dubčekovi sprítomňuje skúsený a uznávaný spisovateľ osudy jedného z najväčších Slovákov našej histórie. Odkrýva azda všetky vrstvy Štúrovej osobnosti a p... více
Príbeh slovenskej hymny a jej autora 80% Príbeh slovenskej hymny a jej autora 2016, Peter Huba

Osudy piesne Nad Tatrou sa blýska sú podobne pohnuté ako osudy Slovenska od čias štúrovcov. Jej prvý dochovaný zápis pochádza z roku 1844. Kto je vlastne jej autorom? A ako sa stala slovenskou hymnou? Oravský historik Pe... více


Štúrova filozofia života: Kapitola z dejín slovenskej filozofie 0% Štúrova filozofia života: Kapitola z dejín slovenskej filozofie 1941, Dimitrij Ivanovič Čiževskij

Autor si kladie za úlohu vysvetliť a oboznámiť čitateľa s iným uhlom pohľadu na život a filozofiu Ľudovíta Štúra, ako tomu bolo doteraz. Vymedzuje základné pojmy Štúrovho života a neskôr v samostatnej kapitole pojednáva ... více


Slovenské národné obrodenie v hudbe % Slovenské národné obrodenie v hudbe 1990, Boris Banáry

Monografia z hudobnej historiografie. více


Bratislava a počiatky slovenského národného obrodenia 0% Bratislava a počiatky slovenského národného obrodenia 1992, Ján Hučko

"Predkladáme súbor dôležitých prameňov k počiatkom slovenského národného obrodenia viažucich sa priamo na Bratislavu ako centrum národnobuditeľských úsilí, ale nachádzajú sa tu aj také pramene, ktoré ukazujú proces národ... více


Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia 0% Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia 2016, Peter Žeňuch

Predložený súbor štúdií prináša výsledky výskumov viacerých členov Centra excelentnosti SAV (okrem príspevku L. Riškovej, ktorý je výsledkom plnenia úloh iného projektu) Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia (pos... více


Ľudovít Štúr a moderné Slovensko % Ľudovít Štúr a moderné Slovensko 2015, Dušan Škvarna

Táto publikácia v skrátenej a mierne obmenenej podobe predstavuje textovú časť stálej expozície Slovenského národného múzea-Múzea Ľudovíta Štúra. Publikácia približuje nielen Štúra ako sociálneho reformátora významného ... více


O bratrské družbě Čechů a Slováků za národního obrození % O bratrské družbě Čechů a Slováků za národního obrození 1959, Jan Novotný

Historická práce, založená na bohatém pramenném materiálu, sleduje vývoj českého a slovenského národního života od doby josefínské až po r. 1848, vzájemné styky obou národů a úlohu českých i slovenských buditelů. Nově a ... více


Život a dielo vrbovského rodáka Jána Baltazára Magina, autora obrany Slovákov 0% Život a dielo vrbovského rodáka Jána Baltazára Magina, autora obrany Slovákov 2004, Ľubomír Bosák

Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia, ktoré sa uskutočnilo 17. septembra 2004 vo Vrbovom. více


Panna Izabela 0% Panna Izabela 1963, Zlata Dônčová

Historický román z éry národného obrodenia je ľúbostným príbehom zemianskej devy a štúrovského stúpenca Janka Francisciho. více


Slovenské výtvarné umenie obdobia národného obrodenia 0% Slovenské výtvarné umenie obdobia národného obrodenia 1966, Anna Petrová-Pleskotová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pavol Jozef Šafárik a slovenské národné obrodenie 0% Pavol Jozef Šafárik a slovenské národné obrodenie 1989, kolektiv autorů

Zborník z vedeckej konferencie. více


Listy Jána Bottu 0% Listy Jána Bottu 1983, Ján Botto

87 zachovaných listov nám umožní preniknúť k hlbšiemu poznaniu tejto výraznej osobnosti romantizmu, národného obrodenia, poézie... Zostavil, úvodnú štúdiu a poznámky napísal Pavol Vongrej. více


Slovenské národné obrodenie v kultúre a literatúre 0% Slovenské národné obrodenie v kultúre a literatúre 1993, Augustín Maťovčík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ľudovít Štúr 0% Ľudovít Štúr 1986, Vladimír Forst

Ľudovít Štúr, plným jménem Ludevít Velislav Štúr, (29. října 1815 Uhrovec – 12. ledna 1856 Modra) byl nejvýznamnější představitel slovenského národního života v polovině 19. století. Byl poslancem uherského sněmu za měst... více


Ľudovít Štúr: Život a dielo, 1815-1856 0% Ľudovít Štúr: Život a dielo, 1815-1856 1956, Július Mésároš

Sborník materiálov z konferencie Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Z obsahu: 1, Život a svetonáhľad Ľudovíta Štúra 2, Boj Ľudovíta Štúra za sociálny pokrok 3, Štúrova úloha v procese formovania slovens... více


Slovenské národnozjednocovacie hnutie (1780 - 1848): K otázke formovania novodobého slovenského buržoázneho národa % Slovenské národnozjednocovacie hnutie (1780 - 1848): K otázke formovania novodobého slovenského buržoázneho národa 1965, Jozef Butvin

"Monografia doc. dr. J. Butvina z hľadiska marxistickej historiografie patria k novým kľúčovým otázkam slovenského národného obrodenia, predstavuje fundamentálny, doteraz najširšie koncipovaný príspevok k poznaniu proble... více


Slovenské obrodenecké myslenie 0% Slovenské obrodenecké myslenie 1963, Elena Várossová

Jeho zdroje a základné idey. více