národní hnutí

štítky

41 knih


V národním zájmu 71% V národním zájmu 1999, Miroslav Hroch

Podtitul: Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě Kniha našeho předního historika srovnává požadavky, cíle a úspěchy evropských národních hnutí devatenáctého století... více


Čas kongresů a tajných společností 96% Čas kongresů a tajných společností 2017, Dušan Uhlíř

Období od Napoleonova pádu do revoluce 1848 výrazně poznamenal Vídeňský kongres, na němž se vládcové starého kontinentu rozhodli upravit evropské poměry, zaručit Evropě mír a vrátit trůny panovníkům, jež vyhnala revoluce... více


Panslávi v kaštieli 100% Panslávi v kaštieli 2017, József Demmel

Zabudnutý príbeh slovenského národného hnutia. Kniha maďarského historika Józsefa Demmela odkrýva doteraz málo známu alebo úplne neznámu kapitolu zo slovenských dejín – osudy slovenskej šľachty v 19. storočí, v storočí ... více
Evropská národní hnutí v 19. století 53% Evropská národní hnutí v 19. století 1986, Miroslav Hroch

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století 50% Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století 2007, Anne-Marie Thiesse

Národní identita není něco, co by bylo dáno od přírody; evropské národy si ji vytvářely – více či méně pracně – buď odedávna, nebo od 18. století. Dnes považujeme stavební prvky národní svébytnosti, jako jsou dějiny saha... více


Od slov k činom: Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875-1922) 90% Od slov k činom: Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875-1922) 2014, Miloslav Szabó

Vnímanie židov/Židov zo strany predstaviteľov slovenského národného hnutia pred a bezprostredne po vzniku Československej republiky v roku 1918 stále nie je dostatočne historicky spracované. Počas približne päťdesiatich ... více


Naše národní obrození 40% Naše národní obrození 1960, Josef Kočí

Populárně vědecká práce podává přehledný výklad o českém obrození od doby temna až po revoluci r. 1848. Líčí nástup lidových mas uvolněných rozvojem výrobních sil, seznamuje s mezinárodním děním, se životním dílem národn... více


Náš zápas o samostatnosť Slovenska (1945-1992) 100% Náš zápas o samostatnosť Slovenska (1945-1992) 2017, Ivan Štelcer

Kniha približuje životný príbeh predmierskeho rodáka Ivana Štelcera (1923), dnes žijúceho v Trenčíne. Ivan štelcer bol príslušníkom štvrtej generácie národne uvedomelej, pôvodne zemianskej inteligencie. Jeho otec Gejza b... více


Keď slovenské povedomie bolo prenasledované ako fašizmus... Prípad Jána Kamila Beňadika z roku 1958 80% Keď slovenské povedomie bolo prenasledované ako fašizmus... Prípad Jána Kamila Beňadika z roku 1958 2017, Martin Lacko

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Národy Habsburské monarchie v revoluci 1848-1849 60% Národy Habsburské monarchie v revoluci 1848-1849 1989, Josef Kolejka

Publikace podrobně osvětluje dobu vzniku národních revolucí v Evropě kolem poloviny 19. století. více


Zvolenský manifest v štátotvorných úsiliach Slovákov % Zvolenský manifest v štátotvorných úsiliach Slovákov 2002, Peter Maruniak

Zborník zo seminára, ktorý sa konal vo Zvolene 19. septembra 1997 pri príležitosti 65. výročia Zvolenského manifestu více


Cesta národa % Cesta národa 1969, Karol Rebro

Podtitul: Svedectvo o boji Slovákov za národný štát více


Pohledem druhých: Praha jako inspirace a vzor pro emancipační zápas malých národů 0% Pohledem druhých: Praha jako inspirace a vzor pro emancipační zápas malých národů 2021, Miroslav Hroch

České národní hnutí bylo již ve své době inspirací a povzbuzením pro obdobné tendence v jiných částech Evropy. Předkládaná kniha podává první souhrnný pohled na významný přínos českého národa pro emancipační procesy Slov... více


Problémy slovenského národního hnutí na konci 19. století 0% Problémy slovenského národního hnutí na konci 19. století 1972, Zdeněk Urban

V první části dvousvazkové studie autor zkoumá vývojovou dynamiku politických a ideových proudů slovenského národního hnutí v polovině 90. let minulého století, kdy se slovenský veřejný život začiná výrazně diferencovat ... více


Dokumenty k ideológii slovenských národovcov v prvej polovici 20. storočia % Dokumenty k ideológii slovenských národovcov v prvej polovici 20. storočia 2013, Štefan Polakovič

Publikácia obsahuje dobové písomnosti - Rodobranecký katechizmus (Vojtech Tuka, 1. konfiškované vydanie) a Slovenský národný socializmus (Štefan Polakovič). Ide o málo dostupné diela, ktoré však boli kľúčové pri formovan... více


Boj za samostatné Slovensko v zahraničí a na Slovensku 1945-1992: Dokumentácia % Boj za samostatné Slovensko v zahraničí a na Slovensku 1945-1992: Dokumentácia 1993, František Kollár

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovenská republika 1939 - 1945 (Vznik a trvanie prvého slovenského štátu 20. storočia) 0% Slovenská republika 1939 - 1945 (Vznik a trvanie prvého slovenského štátu 20. storočia) 2014, Milan Stanislav Ďurica

Z úvodu autora: „Štátnosť slovenského národa je ešte stále historickou hodnotou, ktorú sa usilujú spochybňovať nielen mnohí príslušníci cudzích národov, ale aj značná časť cudzími historikmi priamo odchovaných alebo sil... více


Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století 0% Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století 2013, Petr Stehlík

Práce z historické perspektivy a na základě komparativního rozboru dobových pramenů politické a literární povahy souhrnně charakterizuje a vyhodnocuje postavení a úlohu Bosny v chorvatských národně-integračních ideologií... více


Myšlenkový vývoj Čechů, Slováků a Jihoslovanů od poloviny 18. století do buržoazní revoluce 1848-1849 % Myšlenkový vývoj Čechů, Slováků a Jihoslovanů od poloviny 18. století do buržoazní revoluce 1848-1849 1985, kolektiv autorů

Sborník prací z vědeckého zasedání Československo-jugoslávské historické komise v Brně 11.-12.10.1983. více


Arabi, islám a výzvy modernej doby % Arabi, islám a výzvy modernej doby 2007, Karol Sorby

Pôvodná práca slovenského arabistu v širokom zábere analyzuje rozvoj národného hnutia medzi Arabmi od jeho počiatkov v 19. storočí až do polovice 50. rokov 20. storočia. více