risorgimento (sjednocení Itálie, 1815-1870)

štítky

8 knih

GepardGepard2000, Giuseppe Tomasi Di Lampedusa

Námět na román nosil Tomasi di Lampedusa v hlavě celou řadu let, a přestože se klíčová část Geparda odehrává v 60. letech 19. století, autor do něj vtělil svou vlastní dobu, své vlastní lásky i úzkosti. Právě v tomto pos... více


Krve po kolena: Solferino 1859 – zlom ve válkách o sjednocení ItálieKrve po kolena: Solferino 1859 – zlom ve válkách o sjednocení Itálie2011, Luboš Taraba

Italská bojiště byla vždy místy, kam generálové z Vídně rádi posílali pluky z českého království. Válka v roce 1859, v níž se rozhodovalo o sjednocení Itálie, je toho dokladem. Masakr, který se odehrál na pláni a pahorcí... více


Staří a mladíStaří a mladí1958, Luigi Pirandello

Podkladem románu jsou události na Sicílii v letech 1893–1894. Historický román významného italského romanopisce a dramatika. Děj se odehrává na sklonku minulého století v kraji sicilského města Girgenti. Dějové pásmo ... více
Giuseppe GaribaldiGiuseppe Garibaldi1971, Libor Piruchta

Životopis slavného italského revolucionáře, který se podstatnou měrou zasloužil o sjednocení Itálie, je psán čtivou populární formou, avšak zároveň obsahuje hutné bohatství věcných informací. Seznamuje i s hlavními událo... více


Prodané vítězství: Poslední válka za osvobození Itálie 1866Prodané vítězství: Poslední válka za osvobození Itálie 18662014, Luboš Taraba

Málokterá válka byla tak zbytečná jako tzv. „třetí svatá válka za italské sjednocení“ v létě 1866. Jablkem sváru bylo Benátsko a Jižní Tyrolsko, „zbytky“ bývalého rakouského Lombardsko-benátského království patřícího stá... více


MístokrálovéMístokrálové1974, Federico De Roberto

Román je pojat jako mohutná historická freska z bouřlivého období dějin Sicílie, kdy se hroutí bourbonská vláda a Garibaldiho oddíly připravují sjednocení Itálie pod savojskou dynastií. více


GaribaldiGaribaldi1977, Indro Montanelli

Poutavě psaný životopis zbavuje mytického nánosu pozoruhodnou osobnost italského revolucionáře a neohroženého bojovníka za sjednocení Itálie. Na pozadí politického dění 19. století sleduje Garibaldiho mládí, jeho účast v... více


GaribaldiGaribaldi1963, Ricarda Huch

Románový životopis italského národního hrdiny, který zahájil boj za sjednocení Itálie a svržení cizí nadvlády. Německá spisovatelka s vřelým zaujetím vyvolává před čtenářem obraz hrdiny, jehož život a boje nabyly rysů až... více