risorgimento (sjednocení Itálie, 1815-1870)

štítky

12 knih


Gepard 77% Gepard 2000, Giuseppe Tomasi Di Lampedusa

Námět na román nosil Tomasi di Lampedusa v hlavě celou řadu let, a přestože se klíčová část Geparda odehrává v 60. letech 19. století, autor do něj vtělil svou vlastní dobu, své vlastní lásky i úzkosti. Právě v tomto pos... více


Krve po kolena: Solferino 1859 – zlom ve válkách o sjednocení Itálie 88% Krve po kolena: Solferino 1859 – zlom ve válkách o sjednocení Itálie 2011, Luboš Taraba

Italská bojiště byla vždy místy, kam generálové z Vídně rádi posílali pluky z českého království. Válka v roce 1859, v níž se rozhodovalo o sjednocení Itálie, je toho dokladem. Masakr, který se odehrál na pláni a pahorcí... více


Italské patálie maršála Radeckého: První válka za osvobození Itálie 1848-1849 77% Italské patálie maršála Radeckého: První válka za osvobození Itálie 1848-1849 2013, Luboš Taraba

Historie tzv. první války za sjednocení Itálie zahrnuje sled dramatických událostí, počínaje nečekanými pouličními boji během „pěti dnů v Milánu“ v březnu 1848, přes tažení císařského vojska pod velením polního maršála V... více
Prodané vítězství: Poslední válka za osvobození Itálie 1866 76% Prodané vítězství: Poslední válka za osvobození Itálie 1866 2014, Luboš Taraba

Málokterá válka byla tak zbytečná jako tzv. „třetí svatá válka za italské sjednocení“ v létě 1866. Jablkem sváru bylo Benátsko a Jižní Tyrolsko, „zbytky“ bývalého rakouského Lombardsko-benátského království patřícího stá... více


Staří a mladí 83% Staří a mladí 1958, Luigi Pirandello

Podkladem románu jsou události na Sicílii v letech 1893–1894. Historický román významného italského romanopisce a dramatika. Děj se odehrává na sklonku minulého století v kraji sicilského města Girgenti. Dějové pásmo ... více


Giuseppe Garibaldi 76% Giuseppe Garibaldi 1971, Libor Piruchta

Životopis slavného italského revolucionáře, který se podstatnou měrou zasloužil o sjednocení Itálie, je psán čtivou populární formou, avšak zároveň obsahuje hutné bohatství věcných informací. Seznamuje i s hlavními událo... více


Místokrálové 60% Místokrálové 1974, Federico De Roberto

Román je pojat jako mohutná historická freska z bouřlivého období dějin Sicílie, kdy se hroutí bourbonská vláda a Garibaldiho oddíly připravují sjednocení Itálie pod savojskou dynastií. více


Garibaldi 100% Garibaldi 1977, Indro Montanelli

Poutavě psaný životopis zbavuje mytického nánosu pozoruhodnou osobnost italského revolucionáře a neohroženého bojovníka za sjednocení Itálie. Na pozadí politického dění 19. století sleduje Garibaldiho mládí, jeho účast v... více


Garibaldi 0% Garibaldi 1963, Ricarda Huch

Románový životopis italského národního hrdiny, který zahájil boj za sjednocení Itálie a svržení cizí nadvlády. Německá spisovatelka s vřelým zaujetím vyvolává před čtenářem obraz hrdiny, jehož život a boje nabyly rysů až... více


Bojovníci za svobodu 0% Bojovníci za svobodu 1901, Karel Tůma

Jiří Washington, Giuseppe Mazzini, Daniel Manin, Camillo Cavour, Leon Gambetta, W.E. Gladstone, Ludvík de Potter, John Brown. více


Giuseppe Garibaldi – Hrdina Starého a Nového světa % Giuseppe Garibaldi – Hrdina Starého a Nového světa 1955, Radovan Krátký

Svazek podává stručný výbor z pamětí Garibaldiho, v nichž hrdina italského osvobozeneckého boje poutavě líčí svůj bouřlivý život revolucionáře, počínaje boji v čele italské legie v Brazilii až po úspěšné dovršení slavnýc... více


Josef Garibaldi, bohatýr svobody 0% Josef Garibaldi, bohatýr svobody 1908, Karel Tůma

Popis knihy není zatím k dispozici. více