rok 1848

štítky

93 knih


Filosofská historie 73% Filosofská historie 1941, Alois Jirásek

Děj knihy se odehrává v Litomyšli okolo revolučního roku 1848. Hrdinové jsou studenti filozofie, kteří se snaží řešit své problémy mj. s láskou. více


Citová výchova 82% Citová výchova 1959, Gustave Flaubert

Málo je ve světové literatuře románů tak mnohostranných a mnohoznačných jako právě „Citová výchova“. Především je to román společenský v tom smyslu, že velmi přesně zachycuje život pařížské a zčásti i venkovské buržoasie... více


Paní komisarka 87% Paní komisarka 1965, Jindřich Šimon Baar

Paní komisarka je první díl románové trilogie, která měla být součástí širšího cyklu, popisující obraz chodského venkova před rokem 1848 a v bouřlivém období tohoto revolučního roku. 1. díl: Paní komisarka, je věnován dv... více
Osmačtyřicátníci 84% Osmačtyřicátníci 1975, Jindřich Šimon Baar

Na pozadí revolučního roku 1848 zde autor líčí životní koloběh chodské vesnice a podává poutavý obraz národního zápasu sedláků. Medailón o autorovi: Jaroslava Janáčková více


Jar Adely Ostrolúckej 79% Jar Adely Ostrolúckej 1984, Ľudo Zúbek

V rade životopisných románov vzdal spisovateľ Ľudo Zúbek (1907—1969) svojou Jarou Adely Oslrolúckej hold Ľudovítovi Štúrovi, vedúcej osobnosti nášho romantického a národnobuditeľského hnutia. Nie po prvý raz, ale najpren... více


České země v době obrození 99% České země v době obrození 2002, Jitka Lněničková

Stručný souhrn dějin českých zemí v 1. polovině 19. století, s kapitolami o Habsburské monarchii, politice, tajné policii, technickém pokroku, dopravě, měšťanech, romantismu, společenském životě, biedermeieru a revoluční... více


Vojta Náprstek 95% Vojta Náprstek 2012, Milena Secká

Po návratu z nucené emigrace v Americe se rozhodl získané zkušenosti a vědomosti uplatnit ve prospěch blaha svého národa a veškerou svou činností se snažil o zprostředkování moderních myšlenek ze zahraničí. V osvětě vidě... více


1848! - Rok hrdinů, milenců a zrádců 73% 1848! - Rok hrdinů, milenců a zrádců 2014, Otomar Dvořák

Autor nás zavádí do vášnivého období „pražského jara“ roku 1848, mezi bouřící se studenty, do univerzit i šlechtických paláců, na pražská tržiště, do proslulých hospod i na říční ostrovy. Láska českého studenta Jakuba k ... více


Kroměřížský sněm 1848-1849 73% Kroměřížský sněm 1848-1849 1988, Otto Urban

Autor zde vykreslil politické pozadí revoluce roku 1848 a počátky formování se občanské společnosti v habsburské monarchii. Kniha je doplněna bohatým dobovým obrazovým materiálem a edicí kroměřížské ústavy. více


Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta 76% Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta 1949, Karl Marx

Marx tu podává na základě historicko-materialistické metody, rozbor třídních bojů Francie let 1848 až 1851, hodnotí vystoupení dělnictva v revoluci r. 1848 a vysvětluje okolnosti, které umožnily státní převrat Ludvíka Bo... více


Italské patálie maršála Radeckého: První válka za osvobození Itálie 1848-1849 78% Italské patálie maršála Radeckého: První válka za osvobození Itálie 1848-1849 2013, Luboš Taraba

Historie tzv. první války za sjednocení Itálie zahrnuje sled dramatických událostí, počínaje nečekanými pouličními boji během „pěti dnů v Milánu“ v březnu 1848, přes tažení císařského vojska pod velením polního maršála V... více


Rašení 72% Rašení 1989, Alena Vrbová

Třetí díl rozsáhlé historické trilogie, volně navazující na romány "Když kohout dozpíval" a "Pod kardinálskou pečetí". Obraz více než dvou set padesáti let vývoje české společnosti od doby pobělohorské dokončuje Alena Vr... více


Na Librově gruntě 89% Na Librově gruntě 1957, Teréza Nováková

Román o historických událostech bouřlivého roku 1848 líčí těžké sociální ovzduší na českém venkově. Hrdinou románu je chudý sedlák Jobek Libra, který těžce snáší robotu a daně. více


Komandant 80% Komandant 1994, Vladimír Macura

Román, který později vyšel jako součást tetralogie Ten, který bude, je inspirovaný skutečným životem Josefa Václava Friče a zákulisím revoluce 1848. více


Revoluce 1848 v českých zemích 83% Revoluce 1848 v českých zemích 1974, Arnošt Klíma

Přehledný výklad o příčinách a průběhu revolučních událostí let 1848-1849 v českých zemích je určen především k uspokojení hlubšího zájmu středoškolských studentů o historii. Nejdůležitější dokumenty, o něž se autor při ... více


Češi a Němci v revoluci 1848-1849 77% Češi a Němci v revoluci 1848-1849 1994, Arnošt Klíma

Historická studie osvětluje první velký národnostní střet v novodobé historii Čechů a Němců. více


Na vandru 84% Na vandru 1973, Alois Beer

Písmák a malíř A. Beer vzpomíná a přináší podrobné líčení svého šestiletého vandru po zemích rakouského mocnářství. Části: 1. Cestopis z Dobrušky do Vídně roku 1849, kdy války zuřily; 2. Osudný rok 1848; 3. Cestopi... více


Komediant 88% Komediant 1978, Miloš Václav Kratochvíl

Psychologický ponor do nitra doby, ukázaného na kočující divadelní společnosti, do níž se dostane i zběhlý student a potulný herec Vavřinec, který v době třicetileté války je zaujat divadelní hrou Romeo a Julie. Rád by j... více


Zaťatá pěst 96% Zaťatá pěst 1959, Václav Kaplický

Román, zachycující hnutí venkovské chudiny v roce 1848. Povstání v Benátsku a Lombardii, francouzská revoluce, Metternichův pád a vyhlášení konstituce, všechny tyto události našly velký ohlas nejen podbrdském městečku H... více


S Bohem za císaře a vlasť!: Čeští důstojníci ve válkách let 1848–1849 100% S Bohem za císaře a vlasť!: Čeští důstojníci ve válkách let 1848–1849 2018, Milan Hlavačka

V první části publikace je popsán průběh revolucí, které zachvátily Evropu, s důrazem na středoevropský region bývalé habsburské monarchie. V druhé části jsou vylíčeny revoluční války na italském a uherském bojišti, kde ... více


Rok 1848 v Čechách 80% Rok 1848 v Čechách 1948, Arnošt Klíma

Historické předpoklady a průběh revolučního roku, v němž se zrodil nový politický život v Čechách. více


Čtení o roce osmačtyřicátém 80% Čtení o roce osmačtyřicátém 1948, Eduard Bass (p)

Formou rozsáhlé kroniky z let, která předcházela revoluci v roce 1848, i samotného revolučního roku, líčí autor poměry a proměny u nás i v okolních státech a postupné politické uvědomování české šlechty, měšťanů i dělnic... více


Kdo svůj národ miluje, nešetří ho 80% Kdo svůj národ miluje, nešetří ho 1999, Zdeněk Mahler

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Milostný herbář 80% Milostný herbář 1976, František Neužil

Historický román politického zaměření, situovaný do Brna a na moravský venkov v revolučním roce 1848, přibližuje dramatickou dobu očekávání konstituce a zrušení roboty. Ve vyprávění o počátcích dělnického hnutí na Moravě... více


Revoluce 1848 v Evropě, Praze a v Brně 80% Revoluce 1848 v Evropě, Praze a v Brně 2018, Vladimír Filip

Rok 1848 je nesporně jedním z nejdůležitějších vývojových zlomů v dějinách. Nespokojenost zemědělců s robotou a dělníků se zhoršujícími se pracovními podmínkami a zaváděním strojů, na druhé straně přísné zákony nenahráva... více


Letáky z roku 1848 70% Letáky z roku 1848 1948, Karel Krejčí

Přepisy textů letáků i některé otisky jejich originálů jsou opublikovány v chronologické posloupnosti. Sbírku uvozují tiskoviny z období na počátku roku 1848 (před vydáním konstituce) související pravděpodobně s radikáln... více


Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848 80% Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848 1975, Josef Polišenský

Monografie je věnována revolučnímu roku 1848 a autor se v ní snaží o dosud nezvyklý nový pohled na události. více


Čas trhnul oponou 80% Čas trhnul oponou 1948, František Hampl

Revoluční rok 1848 v české poezii a proze více


Ilustrované dějiny světa VII.: Věk revolucí 80% Ilustrované dějiny světa VII.: Věk revolucí 2000, John Morris Roberts

Obecná charakteristika 18. a 19. stol. - věku přelomových revolucí v Evropě i Americe, nástupu kapitalismu a utváření novodobé občanské společnosti. Významné revoluce signalizující zásadní společenské změny. Překotné po... více


Legenda rokov meruôsmych 80% Legenda rokov meruôsmych 1998, Gabriel Viktor (p)

Základná schéma našich slovenských dejín je veľmi jednoduchá: my sme boli vždy tí dobrí, čestní, otvorení, no iní nám robili zle, krivdili nám, odstrkovali, zaznávali nás. My máme čisté svedomie, nemáme sa za čo hanbiť, ... více


Rok 1848 dle deníku vlasteneckého učitele Františka Václava Karlíka v Rokycanech (1. díl) 80% Rok 1848 dle deníku vlasteneckého učitele Františka Václava Karlíka v Rokycanech (1. díl) 1929, František Václav Karlík

Deníkové zápisy maloměstského učitele a hudebního skladatele z ledna až března 1848. více


Pozdrav ze Schlossbergu 80% Pozdrav ze Schlossbergu 2013, Martin Halata

Ve svých pamětech se Joseph Rudolph zabývá historií své rodiny i vlastními životními zkušenostmi od dětství a mládí až po dospělost. Popisuje systém školství i výuku na tehdejším gymnáziu, organizaci soudů i požitky tehd... více


Národy Habsburské monarchie v revoluci 1848-1849 60% Národy Habsburské monarchie v revoluci 1848-1849 1989, Josef Kolejka

Publikace podrobně osvětluje dobu vzniku národních revolucí v Evropě kolem poloviny 19. století. více


Filozofické, náboženské a sociálně politické názory Karla Sabiny 80% Filozofické, náboženské a sociálně politické názory Karla Sabiny 2012, Jan Brůha

Studie zabývající se názory českého spisovatele Karla Sabiny, zejména v období kolem revoluce v r. 1848. O Sabinových filosofických, náboženských a obecných sociálně politických názorech i jeho pohledech na události a ot... více


Slovenské povstanie 1848-1849 100% Slovenské povstanie 1848-1849 1988, Mikuláš Dohnány

Publikácia obsahuje dve staršie historické práce: 1, „História povstania slovenského“ (1850) – napísal ju krátko po revolúcii jej priamy účastník, štúrovec Mikuláš Dohnány. 2, „Slovenské povstanie z rokov 1848-1849“ (... více


Revoluční léta 1848-1849 a české země 80% Revoluční léta 1848-1849 a české země 1990, Jiří Štaif

Publikace, která je určena odbornému publiku, nespočívá v prezentaci nových výsledků výzkumu či nových východisek, ale v tom, že nabízí solidní základ pro vstup do očekávané diskuse o revoluční době roku 1848/49. více


Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1848 100% Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1848 2007, Marek Starý

Vysokoškolská skripta pro 1. ročník bakalářského studia studijního oboru Veřejná správa. Skripta nabízejí přehled veřejné správy od raně feudální monarchie (cca 800 -1200) až po období poslední fáze feudalismu v Čechách ... více


1848 Předbřeznoví revoluční bouřliváci v Rakousku - díl II., svazek 2 80% 1848 Předbřeznoví revoluční bouřliváci v Rakousku - díl II., svazek 2 1927, Karel Sabina

Knihovna družiny československých legionářů druhý svazek druhého dílu románu v edici sv. XVII více


Revolučné pokolenie 0% Revolučné pokolenie 1926, Karol Goláň

Príspevky k dejinám slovenského povstania v r. 1848 - 1849 v podbradlanskom kraji Revolučné pokolenie je esejisticky a populárne poňatá historická štúdia, v ktorej dominujúco vystupuje osobnosť Ľudovíta Štúra. A to ni... více


Karel Havlíček - Korespondence IV 1848 % Karel Havlíček - Korespondence IV 1848 2022, Karel Havlíček Borovský

Čtvrtý z plánovaných šesti svazků první kompletní kritické edice korespondence Karla Havlíčka (1821–1856) zahrnuje bezmála dvě stě dopisů z přelomového roku 1848, valnou většinou zpřístupňovaných veřejnosti vůbec poprvé.... více