aristokracie, šlechta

štítek, 150 knih


Věk urozených

Věk urozených

2002, V. Bůžek

Poprvé se českému čtenáři dostává všestranný a moderně pojatý globální pohled na úlohu šlechty v raně novověkých českých zemích, zahrnující společenské, politické, hospodářské, náboženské a kulturní souvislosti včetně ku... více


Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české

Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české

2006, F. Stellner

Encyklopedické zpracování knížecích rodů v českých zemích. Text doplněn fotografiemi a barevnými erby. více


Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848-1914

Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848-1914

2008, K. Rodan

Publikace je zaměřena na dějiny agrární sektoru v prostoru tzv. Rakouského Slezska v historickém období 1848-1914. Jejím cílem je přiblížit čtenářům základní vývojové tendence v zemědělství v procesu modernizace a poukáz... více


Fridrich Barbarossa: císař a rytíř

Fridrich Barbarossa: císař a rytíř

2001, F. Opll

Císař Fridrich I. ze štaufské dynastie patří k nejslavnějším, ale zároveň také nejvýznamnějším postavám evropských středověkých dějin. Jeho vláda znamenala klíčový přelom jak v politickém, tak kulturním vývoji Evropy. V ... více


Znaky rodů českých

Znaky rodů českých

2009, V. Král z Dobré Vody

Králova populárněvědecká publikace Znaky rodů českých (Praha 1898) vznikla jako souhrn řady drobnějších studií vydávaných Společností přátel starožitností českých v Praze v letech 1894 - 1898 a byla ve své době přijata s... více


Reprezentace české středověké šlechty

Reprezentace české středověké šlechty

2013, R. Šimůnek

Během posledních deseti let se Robert Šimůnek, působící v Historickému ústavu AV ČR, vypracoval v předního znalce české aristokracie pozdního středověku. Ústřední téma jeho monografie přestavují nejrůznější podoby sebepr... více


Liechtensteinové

Liechtensteinové

2015, P. Juřík

Historie a sídla knížecího rodu Autor sleduje především oblast jižní a střední Moravy, kde se rozkládala panství významného rodu, ale sleduje i jejich další paláce, zámky a majetkové držby. Text přináší informace o význ... více


Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku

Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku

1999, V. Bůžek

Kniha o architektuře, typické pro raný středověk. více


Jan Zrinský ze Serynu: životní příběh synovce posledních Rožmberků

Jan Zrinský ze Serynu: životní příběh synovce posledních Rožmberků

2009, V. Bůžek

Životní příběh synovce posledních Rožmberků historiků Václava Bůžka a Pavla Krále a historika umění Ondřeje Jakubce je netradičním pokusem o biografii šlechtice přelomu 16. a 17. století. Životní osudy i myšlenkový svět ... více


Šľachtické rody

Šľachtické rody

2007, D. Machala

Známa edícia Významné osobnosti slovenských dejín opäť prichádza s novou publikáciou, tentokrát z prostredia histórie šľachtických rodov. Kniha objavuje známe i menej známe osobnosti slovenských šľachtických rodov a osve... více


Šlechtická demokracie

Šlechtická demokracie

2011, J. Květina

Anarchie, úpadek, nefunkční stát, zpupná šlechta či všemocní magnáti - to jsou obvykle pojmy, pomocí nichž je identifikována podstata politického systému polsko-litevského státu v raném novověku. Práce Jana Květiny je v ... více


Lexikon české šlechty III.

Lexikon české šlechty III.

1994, J. Halada

Třetí díl lexikonu přináší základní informace o dalších 240 rodech. více


Šlechta ve službách Masarykovy republiky

Šlechta ve službách Masarykovy republiky

2015, Z. Hazdra

Mezi českou šlechtou nalezneme jen málo těch, kteří se ztotožnili s existencí československého státu od samého počátku. Právě k nim náležejí hlavní postavy tato práce: bratři František, Antonín a Zdeněk Bořek-Dohalský, F... více


Rudolf, korunní princ a rebel

Rudolf, korunní princ a rebel

1993, B. Hamann

Kniha zachycuje život a smrt Rudolfa Habsburského, na pozadí zanikající monarchie. Kniha vychází z důsledného studia pramenů z rakouských, maďarských, německých českých archivů. více


Fotografové šlechtici v zemích Koruny české

Fotografové šlechtici v zemích Koruny české

2017, P. Scheufler

Publikace věnovaná fotografické tvorbě osobností z řad české šlechty. Představuje téměř čtyři desítky fotoamatérů-šlechticů a přináší výběr z jejich snímků z období konce 19. a první poloviny 20. století. // Autory textu... více


1 2 3 4 5 6 >